Agra – ocenjevanje pijač

Comments

Transcription

Agra – ocenjevanje pijač
NEDELJSKI
34
Datum: 21. 7. 2015
Ura: 12.58
Barva:
VODA IN BREZALKOHOLNE PIJAČE
oglasna priloga
BREZALKOHOLNE PIJAČE
Agra – ocenjevanje pijač
Priznanje šampion kakovosti, ki ga prejmejo izdelki s trikratno zaporedno
veliko zlato medaljo, so si prislužili: fructal natura 100 % sok - rdeča pesa,
fructal sadni sirup iz limon z okusom mete in melise, voda 902 z okusom
bezga in Presadov zelenjavni sok iz rdeče pese z dodatkom medu
Pod okriljem 53. mednarodnega
kmetijsko-živilskega sejma Agra je v
prostorih Pomurskega sejma v Gornji Radgoni 19. junija potekalo 19.
mednarodno ocenjevanje sadnih
sokov, pijač in vod. Na ocenjevanju
je sodelovalo 21 podjetij s 95 izdelki,
20 slovenskih podjetij z 90 izdelki in
podjetje iz Avstrije s petimi izdelki.
V komisiji, ki jo je vodil prof. dr. Janez Hribar z Biotehniške fakultete v
Ljubljani, so ocenjevali še: dr. Majda
Bagar - Povše, Murska Sobota, Marija Krištof, univ. dipl. inž. živ. teh.,
Dana, d. d., Mirna, prof. dr. Rajko
Vidrih, Biotehniška fakulteta v Ljubljani, prof. dr. Marjan Simčič, Biotehniška fakulteta v Ljubljani, ter
mag. Anton Žvokelj, Fructal d. d.,
Ajdovščina.
Kot je povedal predsednik komisije
Janez Hribar, je letošnje ocenjevanje
ponovno izstopalo po kakovosti
ocenjevanih vzorcev, tako kot tudi
po številu vzorcev. »Posebnost letošnjega ocenjevanja je prisotnost novih proizvajalcev sokov iz domačih
surovin. Pohvaliti je treba prizade-
CYMK
Stran: 34
22. JULIJA 2015
Nagrajeni po abecednem vrstnem
redu:
Costella, d. d., Eneco, d. o. o., Fructal živilska industrija, d. d., Gostinstvo in polnilnica izvirske vode
902, Zavolovšek Matevž, s. p.,
Gratzl Getränke GesmbH, Ignac in
Majda Čeh - Novak, Kmetija Princ,
Kmetijska zadruga Selnica ob Dravi, Spodnja Selnica ob Dravi 5,
2352 Selnica ob Dravi, Kmetijska
zadruga Šaleška dolina, z. o. o., Pivovarna Laško, d. d., Pivovarna
Union, d. d., Presad, d. o. o., Radenska, d. d., Radenci, Regija
d. o. o., Turistična kmetija Miranda
in Srčan Gregorič, Unior, d. d. –
Program turizem, VD, d. o. o., Vinska klet Štok – David Štok, Vital
Mestinje, proizvodnja brezalkoholnih pijač, d. o. o.
vanja manjših predelovalcev sadja,
predvsem jabolk, ki želijo razširiti
svojo ponudbo tudi s sokovi, nektarji in pijačami,« je dejal.
Večja ponudba prinaša tudi nove
kombinacije okusov predvsem v kategoriji pijač s poudarkom na manjši
vsebnosti sladkorjev. Tako so po
mnenju
predsednika
komisije
ocenjevalci prepoznali visoko kakovost sokov predvsem v skupini kašastih sokov, kar kaže na prizadevanja proizvajalcev za ohranjanje povpraševanja po teh izdelkih pri potrošnikih. »Komisija ponovno ugotavlja, da je kakovost embaliranih vod
izredno visoka tako v kategoriji izvirskih vod kot tudi mineralnih vod.
Komisija izreka posebne čestitke in
zahvalo za presežke v kakovosti
proizvajalcem, ki so za svoje izdelke
prejeli priznanje šampion kakovosti.« n
Ustekleničena voda
izpod Kamniških Alp
Izvirska voda902 po svoji sestavi in čistosti spada v skupino
najčistejših naravnih izvirskih voda v Evropi. Njeno ime izhaja
iz dejstva, da jo polnijo na 902 metrih nadmorske višine v
Kamniških Alpah.
K
akovost potrjuje več zlatih in
srebrnih medalj na
mednarodnem ocenjevanju Agra
in veliko število zadovoljnih
uporabnikov. Ne letošnji Agri je
voda902 z okusom bezga prejela
šampion in tako tudi postala prva voda
šampion z okusom v Sloveniji. Zlato
medaljo je dobila voda902 z okusom
pomaranče in limone, srebrne pa so
bile voda902 z okusom jagode, z
okusom breskve, z okusom jabolka ter
izvirska voda. Polnilnica Voda902 je
tudi dobitnica certifikata Gospodarske
zbornice Slovenije – excellent SME, ki
označuje dobra podjetja z dobro
bonitetno oceno in dobrimi plačilnimi
navadami.
Dobro preskrbljeni tudi v času
suš
Kakovost vode je v prvi vrsti odvisna od čistosti tal in zaradi tega so povsod v svetu najboljše polnilnice visoko v hribih. Tako kot
polnilnica Voda902, ki je na vrhu prelaza Črnivec. Prelaza, ki ga dobro poznajo kolesarji,
hkrati pa je cesta čez prelaz Črnivec tudi
glavna povezovalna pot med Kamnikom in
Gornjim Gradom v Zgornji Savinjski dolini.
Polnilnica je nastala pred dobrimi osmimi
leti, bolj po naključju. Na mestu, kjer je nekoč stala stara gostilna, je podjetnik Matevž
Zavolovšek, tudi nosilec projekta, za potrebe
motela začel graditi lasten vodovod. Vir vode se je izkazal kot zelo kvaliteten, zato je bila odločitev za gradnjo polnilnice zelo jasna.
Danes v polnilnici Voda902 polnijo z novo,
sodobno polnilno opremo s hitrostjo 6000
plastenk na uro. Polnilna linija za vodo in
vodo z okusi izpolnjuje vsa merila nove zakonodaje EU. Posebnost polnilnice je tudi ta,
da kar 95 odstotkov proizvodnje napolnijo
za tuje blagovne znamke, čemur je prilagojena tudi oprema. »Tako se naša najmanjša
naročila na tujo blagovno znamko začnejo
že pri 10 paketih palet vode (120 plastenk
po 0,5 l), kar nikjer drugje ni mogoče,« so
povedali v polnilnici Voda902 in še dodali:
»Plastenke napihujemo z lastnim napihovalcem plastenk, kar nam daje še večjo fleksibilnost pri željah naših kupcev. Voda902,
ki jo polnimo na 902 metrih nadmorske višine, izvira še 200 metrov više nad polnilnico. Z velikimi zmogljivostmi podzemnih rezervoarjev smo tudi v času največjih suš vedno odlično preskrbljeni z vodo vrhunskih
lastnosti.«
Najčistejša voda v Evropi
Voda902 je izjemna zaradi svoje čistosti. Izvira namreč iz hriba vulkanskega izvora na
višini nekaj več kot 900 metrov. Ker te kamenine niso vodotopne, spada izvirska voda
med zelo mehke vode in je zato voda902
Voda in voda z okusi polnilnice
Voda902 je na voljo v plastenkah 0,5
l in 1,5 l. Če je v trgovinah še niste
videli, je to najbrž zato, ker več kot 95
odstotkov proizvodnje vode napolnijo
za druge blagovne znamke, največkrat
trgovske blagovne znamke v Avstriji,
Nemčiji, Sloveniji in na Danskem,
čeprav polnijo vodo v promocijske
namene tudi za blagovne znamke,
kot so Sony, Toyota, Microsoft ipd.
Etikete na plastenkah, ki jih polnijo za
tujo blagovno znamko, morajo
vsebovati samo najnujnejše podatke o
sestavi vode in podatek, da je voda
polnjena v EU, zato je vloga njihove
lastne blagovne znamke Voda902 pri
prodaji na tuje blagovne znamke
skorajda nepomembna.
najčistejša embalirana voda v Evropi. Čistost vode, ki je sicer merilo za prevodnost vode,
je eden glavnih parametrov, ki določajo kvaliteto same vode. Voda z nizko prevodnostjo
v našem telesu mnogo bolje in laže opravlja
vlogo transporta snovi, kar je primarna naloga vode v telesu. V letu 2012 je bila pripravljena primerjalna tabela z nekaterimi
drugimi ustekleničenimi vodami v Sloveniji
in Evropi. Tabele so zelo zgovorne in so vsem
na voljo. Mnogo pove že podatek, da ima
druga najčistejša voda na slovenskem trgu
prevodnost že več kot 200µS, na policah pa
lahko najdete tudi vode s prevodnostjo nad
600µS, kar bi v nekaterih državah zahodne
Evrope pomenilo umik tovrstne vode iz prometa. V Sloveniji predpisi še niso tako strogi
predvsem zaradi tradicije nekaterih starejših
polnilnic. Tako ostaja voda902 najčistejša
voda v Evropi oziroma si prvo mesto deli s
francosko blagovno znamko vode Volvic.
Volvic ima deklarirano čistost vode izmerjeno pri 55µS, kar je včasih malenkost več voda902, včasih pa malce manj. Prevodnost
vode902 v odvisnosti od letnega časa niha
med 40µS do 65µS. »Da pa nikomur ne naredimo krivice, vedno rečemo, da je voda902 med najčistejšimi ustekleničenimi
vodami v Evropi,« povejo v polnilnici.
Polnilnica ima tudi koncesijo za polnjenje
vode po novih standardih EU in je tako po
kvaliteti vode kot tudi tehnologiji polnjenja v
vrhu evropskih polnilnic vode. Zadovoljstvo
njihovih strank potrjuje tudi dejstvo, da ima
polnilnica že več kot 1200 odjemalcev, ki
uspešno prodajajo vodo in vodo z okusi. Poleg Slovenije so tako prisotni tudi na trgih
Avstrije, Nemčije in Skandinavije. »Po vstopu Hrvaške v EU smo se odločili tudi za
vstop na hrvaški trg. Zadnje tržne analize,
narejene na Danskem, potrjujejo zadovoljstvo uporabnikov, saj se jih je med naključnimi 100 preizkuševalci, ki so preizkušali 10
vzorcev ustekleničenih vod, kar 54 odstotkov odločilo za vodo902 kot najboljšo med
ponujenimi,« so zadovoljno povedali v pol-
nilnici Voda902.
Slovenija ima zanesljivo velik potencial glede vode. Kakovostna voda imamo namreč
dovolj in ravno voda bi lahko postala tudi
eden tistih izvoznih produktov, kjer bi lahko
Slovenija naredila še veliko več. (ea)
Kontakt polnilnice
Mobilna številka: 041 689 865
http://www.voda902.info/

Similar documents