Priloga graf. prikaz SI za pravosodni nadzor -21-3 - E

Transcription

Priloga graf. prikaz SI za pravosodni nadzor -21-3 - E
PRILOGA: GRAFIČNI PRIKAZ SLUŽBENE IZKAZNICE POOBLAŠČENEGA USLUŽBENCA
ZA PRAVOSODNI NADZOR NAD DRŽAVNIMI TOŽILSTVI
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
FOTOGRAFIJA
IMETNIKA
SLUŽBENA IZKAZNICA
POOBLAŠČENEGA USLUŽBENCA ZA PRAVOSODNI
NADZOR NAD DRŽAVNIMI TOŽILSTVI
IME PRIIMEK
Številka:
Kraj in datum izdaje:
(žig)
(žig)
(podpis ministra)
Sprednja stran službene izkaznice
Službena izkaznica je izdelana iz PVC materiala z vidnimi zaščitnimi elementi, velika je 85 x 54 mm. Levo zgoraj je barvna fotografija
imetnika, velika 25 x 30 mm. Pod fotografijo so podatki: številka izkaznice, kraj in datum izdaje. Na desni strani izkaznice so grb Republike
Slovenije, logotip Ministrstva za notranje zadeve, napis SLUŽBENA IZKAZNICA POOBLAŠČENEGA USLUŽBENCA ZA PRAVOSODNI
NADZOR NAD DRŽAVNIMI TOŽILSTVI, ime in priimek imetnika, podpis ministra in žig. Velikost logotipa Ministrstva za notranje zadeve
je 48 mm. Podatki so natisnjeni v črni barvi, grb Republike Slovenije je moder, v barvnem sistemu C/M/Y/K 50/0/0/30.
Ta službena izkaznica je dokazilo, da je njen
imetnik pooblaščen za opravljanje nalog
pravosodnega nadzora nad državnimi tožilstvi.
Hrbtna stran službene izkaznice
Na hrbtni strani so podatki natisnjeni v črni barvi. V ozadju je odtisnjen grb Republike Slovenije v rastru modre barve.