SBSYS view beskrivelse

Transcription

SBSYS view beskrivelse
Baggrund.
ditmer A/S implementer et dokumenthåndterings-system kaldet SBSYS i kommune Kujalleq og
ønsker adgang til Winformatik’s folkeregister-data. Denne adgang opnås gennem et view
sbsys.DTTOTAL, som beskrives i nedenstående. Der er oprettet et schema kaldet sbsys og som pt.
indeholder viewet DTTOTAL. Se også
http://assets1.csc.com/dpr/downloads/DPR_DB_FELT_BESK.006a.pdf
Beskrivelse SBSYS.DTTOTAL
Der er taget udgangspunkt i tilsendt beskrivelse fra ditmer A/S i marts 2015, se DTTOTAL tabellen
på sbsys_cpr_integration.docx , samt beskrivelse af DTTOTAL på
http://assets1.csc.com/dpr/downloads/DPR_DB_FELT_BESK.006a.pdf
.
Det er forsøgt på bedste vis at matche felter fra beskrivelsen med felter fra Winformatik’s
folkeregister-tabeller. I nogle tilfælde har Winformatik dog ikke data. Bemærk der er
uoverensstemmelser mellem datatyper i ditmers beskrivelse og Winformatik’s tabeller som danner
baggrund for view.
Ditmers beskrivelse er markeret med skygge bagrgund. Winformatik’s beskrivelse er uden skygge
baggrund.
Feltet IsNull :
0 -> kan ikke være null.
1 -> Kan være null
Winformatik feltnavne er fra schema FOLK.
Felt-navn
Datatype
I Winformatik
s feltnavn
Winformati
k feltnavn’s
datatype
I Kommentar
s
N
u
l
l
0 Individnr: CPR-nr for personer,
kundenummer for firmaer o.l.
1 Statusdato. Kun for inaktiv status.
Angiver dato for inaktivering
n
u
l
l
PNR
Numeric
0 Individ.Pnr
Varchar(10)
STHAENST
numeric
1 Individ.Statusdto
date
Oprettet af Birte Kristensen, 17. April 2015
Ændret: 17-04-2015 16:11
Side 1/3
STATUS
numeric
0 Individ.stat
Vaarchar(2)
FOEDDTO
KOEN
KOMKOD
AKTKONVN
VEJKOD
HUSNR
numeric
varchar
numeric
varchar
numeric
varchar
0
1
0
1
0
1
date
Varchar(1)
Varchar(3)
Varchar(20)
Varchar(4)
Varchar(4)
ETAGE
SIDEDOER
BNR
varchar
varchar
varchar
1 Individ.Etage
1 Individ.Sidedoer
1 Individ.Bnr
Varchar(2)
Varchar(4)
Varchar(4)
ABMRK
varchar
Varchar(3)
LBMRK
varchar
TFDTOMRK
varchar
TILFDTO
numeric
1 Individ.Adrbeskindin
drap
1 Individ.LOKBESKI
NDRAP
1 Individ.TILFLYDTO
MRK
0 Individ.TILFLYDTO
TILFKDTO
numeric
date
FRAFKDTO
numeric
FKIRK
varchar
1 Individ.TILFLYKO
MDTO
1 Individ.FRAFLYKO
MDTO
1 Individ.FKIRK
FREGSTED
varchar
Varchar(12)
PMHAENST
MOR
numeric
varchar
1 Myndighed.z_mynna
vn
1 Individ.PNRDTO
1 Individ.Pnrmor/
Morfoeddto
MORMRK
varchar
1 Individ.MOR_DT_U
MRK
Varchar(1)
FAR
varchar
1 Individ.Pnrfar/
farfoeddto
Varchar(10)
FARMRK
varchar
Varchar(1)
UDINDMRK
varchar
FORSVMRK
varchar
1 Individ.FAR_DT_U
MRK
1 Individ.UDRDTO_U
MRK
1 Individ.FORSVIND
DTO_UMRK
UMHAENST
FSHAENST
numeric
numeric
CIVST
varchar
Individ.Foeddto
Individ.Koen
Individ.Komkod
Kommune.Navn
Individ.Vejkod
Individ.husnr
1
1 Individ.FARSKABD
TO
1 Individ.CIVST
Oprettet af Birte Kristensen, 17. April 2015
Ændret: 17-04-2015 16:11
Varchar(3)
Varchar(1)
date
date
Varchar(1)
date
Varchar(10)
Varchar(1)
Varchar(1)
date
Varchar(1)
1 Status (Aktiv, Inaktiv, mv.). Ref ->
tabel STATTXT. Blank hvis ikke
CPR-oprettet
1 Persons fødselsdato
1 Persons køn
1 Kommunekode for bopælsadressen
0 Aktuelt kommunenavn
1 Vejkode for bopælsadressen.
1 Husnummer(3 pos) samt evt.
husbogstav (1 pos)
1 Etage
1 Side/dørnummer for bopælsadressen
1 Bygningsnummer. Anvendes kun på
Grønland
1 Adressebeskyttelsesmarkering (?)
1 Vejviserbeskyttelsesmarkering, lokal
vejviser beskyttelse (?)
1 Markering for hvem der har angivet
TILFLYDTO.
1 Historikdato for tilflytning til aktuel
adresse.
1 Dato for tilflytning til aktuel
kommune / aktuel udlandsadresse.
1 Dato for fraflytning fra tidligere
kommune
1 Folkekirkemarkering. Persons
tilhørsforhold til folkekirken.
1 Fødseleregistrerings tekst
1 Dato for tildeling af personnummer.
1 Moders personnummer, hvis
tilgængeligt. Biologisk eller juridisk
mor - der kan ikke skelnes
1 Mor dato usikkerhedsmarkering.
Anvendelse ukendt
1 Faders personnummer, hvis
tilgængeligt. Biologisk eller juridisk
far - der kan ikke skelnes
1 Far dato usikkerhedsmarkering.
Anvendelse ukendt
1 Udrejse-dato usikkerhedsmarkering.
Anvendelse ukendt
1 Forsvindings-dato
usikkerhedsmarkering. Anvendelse
ukendt
Kan ikke leveres
1 Faders fødselsdato, hvis faders PNR
ikke er tilgængeligt.
1 Civilstand.
Side 2/3
CIHAENST
numeric
date
varchar
varchar
1 Individ.DTO_CTCI
V
1 Individ.AEGTEPNR
1 Individ.AEGTENVN
_MRK
0 Individ.postnr
1 Individ.POSTDISTT
XT
1
1
1
1
1
1
1 Myndighed.
Mynnavn
1 Individ.MYNKOD_
CTNAVN
1 Individ.FOEDMYN
TXT
1 Individ.STILLING
1 Individ.CONVN
AEGTE
AEGTEMRK
varchar
varchar
POSTNR
POSTTXT
numeric
varchar
VALGRDTO
BARNMRK
SUPLMRK
KOMFMRK
NOTATMRK
TPNRMRK
FSMYNNVN
numeric
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
CIVMYN
varchar
FMTXT
varchar
STILLING
CONVN
BYNVN
varchar
1 Individ.BYNVN
Varchar(34)
STBORGER
TIDLADR
TIDLKNVN
FORNVN
EFTERNVN
ADRNVN
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
1
1
1
1
1
1
Stattxt.txt
Varchar(100)
Individ.FORNVN
Individ.EFTERNVN
Individ.
ADR_EFTERNVN +
ADR_FORNVN
Varchar(50)
Varchar(40)
Varchar(34)
og
Varchar(34)
STANDADR
varchar
Varchar(34)
LOKAL
KADRMRK
varchar
varchar
1 Individ.STANDARD
ADR
1 Individ.LINIE3
1
Oprettet af Birte Kristensen, 17. April 2015
Ændret: 17-04-2015 16:11
Varchar(10)
Varchar(1)
Varchar(4)
Varchar(20)
1 Dato for erhvervelse af
statsborgerskab.
1 Ægtefællens CPR-nr, hvis oplyst.
1 Ægtefælle navn markering.
Anvendelse ukendt
1 Postnummer.
1 Postdistrikt i klartekst.
Varchar(20)
Kan ikke leveres
Kan ikke leveres
Kan ikke leveres
Kan ikke leveres
Kan ikke leveres
Kan ikke leveres
0 Myndigheds navn
Varchar(20)
1 Anvendes ikke efter 10 maj 2010
Varchar(20)
1 Fødestedstekst.
Varchar(34)
Varchar(34)
1 Stilling, angivet af personen.
1 Logivært. I Grønland angives ofte
postbox-nr.
1 Bynavn. Benyttes hvor postdistrikt er
utilstrækkeligt.
0
Kan ikke leveres
Kan ikke leveres
0 Hele fornavnet, incl mellemnavne.
0 Hele efternavnet
0 Efternavn og fornavn til adressering.
Varchar(40)
0 Standardadresse dannet af CPR.
Evt. Bynavn
Kan ikke leveres
Side 3/3

Similar documents