Konfirmation - Benløse Kirkes

Transcription

Konfirmation - Benløse Kirkes
Benløse kirke
Gudstjenester
1. marts kl. 10.00
2. s. i fasten
Søren Legarth
8. marts kl 10.00
3. s. i fasten
Majbritt Breinholt Christensen
15. marts kl 10.00
Midfaste
Søren Legarth
22. marts kl. 10.00
Mariæ bebudelsesdag
Majbritt Breinholt Christensen
29. marts kl. 10.00
Palmesøndag
Majbritt Breinholt Christensen
2. april kl. 17.00
Skærtorsdag
Søren Legarth
3. april kl. 10.00
Langfredag
Søren Legarth
5. april kl. 10.00
Påskedag
Majbritt Breinholt Christensen
6. april kl. 10.00
2. påskedag
Søren Legarth
12. april kl. 10.00
1. s. e. påske
Majbritt Breinholt Christensen
19. april kl. 10.00
2. s. e. påske
Søren Legarth
26. april kl. 10.00
3. s. e. påske
Majbritt Breinholt Christensen
1. maj kl. 9.30, 11.00 og 12.30
Store bededag, konfirmation
Søren Legarth
3. maj kl. 9.30 og 11.00
4. s. e. påske, konfirmation
Søren Legarth
10. maj kl. 9.30 og 11.00
5. s. e. påske, konfirmation
Majbritt Breinholt Christensen
14. maj kl. 10.00
Kristi Himmelfartsdag
Søren Legarth
17. maj kl. 10.00
6. s. e. påske
Majbritt Breinholt Christensen
24. maj kl. 10.00
Pinsedag
Majbritt Breinholt Christensen
25. maj kl. 10.00
2. Pinsedag
Fælles gudstjeneste, se dagspressen
31. maj kl 10.00
Trinitatis
Søren Legarth
1 maj kl. 9.30
Mikkel Surland Andersen
Agnete Marckmann Borges
Nickolaj Bødtker
Ruben Kahn Prætorius Jørgensen
Signe Lund Larsen
Lucas Tell
Jason Vastila
1 maj kl. 11.00
Simone Irene Lundgaard
Christensen
Martin Huss Christiansen
Matti Brown Lundberg Dahlgaard
Simone Cecilie Johansen
Lukas Abkjer Kofod
Jeppe Ravn Svenningsen
Jacob Søndergaard Sørensen
Louise Wenneke
Emil Staack Woldger
1 maj kl. 12.30
Olivia Juul Andersen
Caroline Lise Rostgård Andresen
Mads Morten Rostgård Andresen
Emil Mathias Jespersen
Sara Nyhegn Kistrup
Ida Katrine Dalby Larsen
Michelle Mwamba Petersen
Elias August Feiborg P Rasmussen
Emilie Nilsson Tamme
3. maj kl. 9.30
Lærke Munk Andersen
Oliver Bo Jensen
Jakob Kristensen
Denise Dreyer Mathiasen
Thor Gissel Pedersen
Jonas Rath
Emma-Emilie Schou
Oliver Stephansen
3. maj kl. 11.00
Mads Klarskov Andersen
Kasper Andreas Vejen Domino
Lærke Bremer Elhegn
Sarah Nguyen Kjærsgaard
Mads Friis Lassen
Nicolai Dahl Alfast Nielsen
Victor Bjerre Guldberg Olsen
Mikkel Bang Pedersen
Sophie Klinke Vandfeldt
9. maj kl. 11.00
Phillip Møller Foldal
Julie Haartvigsen
Simon Engell Heger Henrichsen
Daniel Lundgaard Graversen
Katrine Marie Lykke Andersen
Teddy Ohrberg
Mike Bo Christensen
Oliver Tom Wictor Valet
Sune Schantz
Magnus Hytholm Strand
10. maj kl. 9.30
Mads Brinkborg Nielsen
Matthias Hvolgaard Darling Larsen
Amanda Elisabeth Islin Jakobsen
Sparwath
Rasmus Dalkær Jørgensen
Jakob Tue Christensen
Jonas Almsgaard Pedersen
10. maj kl. 11.00
Freja Doyle Andersen
Thor Doyle Andersen
Josefine Renner Hvidtfeld
Steffen Backmann Hansen
Jeppe Koudal Sørensen
Jeppe Dehli Sørensen
Anton Kilde Krath
Emilie Kit Norbye
Emil Haagensen
Emil Arno Werner
Kirkebil til Benløse kirkes gudstjenester og arrangementer
Hvis man ikke selv har mulighed for at komme til Benløse kirkes
gudstjenester og øvrige arrangementer, annonceret af menighedsrådet,
kan man ringe efter en taxa senest dagen før på tlf. 57673535.
Man giver besked til graveren vedr. hjemtransport og ikke til
chaufføren, da transporten skal koordineres.
Elke Mortensen og Else Marie Schou
NYT FRA PENSIONISTUDVALGET
Pensionistsammenkomster i den nye indergård på Benløse Skole
Præstevej 19, Benløse
Aftnerne starter kl. 19.15 og koster 50 kr pr. gang.
SÆSONAFSLUTNING
Torsdag den 26. marts 2015 kl.
19.15. MAS MATISEN vil traditionen tro stå for en festlig aften med
sang og musik. Der serveres smørrebrød (husk bestik), hvorfor tilmelding er nødvendig på tlf
57610217 eller 57611277 senest en
uge før. Pris 50 kroner
SOMMERUDFLUGT
Torsdag den 28. maj 2015
Vores sommerudflugt for pensionisterne i Benløse bliver torsdag den
28. maj. Turen vil blive nærmere
beskrevet i dagspressen, men reserver allerede nu datoen.
På gensyn - Pensionistudvalget
Adresser og
træffetider:
Sognepræst:
(Kirkebogsfører og
begravelsesmyndighed)
Søren Legarth
Præstevejen 26, Benløse
Tlf. 57 61 06 60
[email protected]
Træffes bedst
tirsdag til fredag kl. 12.00-13.00
Mandag fri
Sognepræst:
Majbritt B. Christensen
Den gamle Skole, Benløse
Tlf. 57 61 86 89
[email protected]
Træffes bedst
tirsdag til fredag kl. 12.00-13.00
Mandag fri
Graver:
Ole Østergaard
Graverkontoret, Benløse By 45
Træffes bedst
tirsdag til fredag kl. 12.00-13.00
Tlf. 57 61 04 84
[email protected]
Værtinde i Den gamle Skole:
Tine Kristensen
Tlf. 21 44 52 17
Tør vi få øje på
opstandelsen og
tør vi tro på den?
Organist:
Lone Svolgaard Jensen
Tlf. 24 23 19 75
[email protected]
Formand for menighdsrådet:
Inger Glerup
Thyrasvej 9, Tlf. 57 61 41 48
[email protected]
Kasserer:
Jette Mørkedal
Dron. Margrethesvej 9, Ringsted
Tlf. 57 61 07 68
Kirkeværge:
Jette Grønbech Larsen
Benløse By 37, Tlf. 57 67 28 88
[email protected]
Se også www.benloesekirke.dk
Ansvarshavende red.:
Søren Legarth
Tryk: Jannerup A/S, Slagelse
Sidste frist
for indlevering af stof til næste
nummer af kirkebladet
er den 15. april 2015
til Søren Legarth.
Menighedsrådsmøder
Der er menighedsrådsmøder
den 10. marts kl. 18.30
den 8. april kl. 18.30
den 6. maj kl. 18.30
Foto: Herdis Petersen.
Konfirmation
Maria havde endelig fundet en mening
med sit liv- men nu var Jesus død! Fredag
aften havde de salvet hans krop og kærligt
viklet linnedklæder om det martrede legeme. I fællesskab lagde de den døde ind i
graven og rullede stenen for.
Nu er Maria på vej ud til graven i det tidlige morgenmørke og hun kan ikke skelne
andet end træernes begsorte konturer mod
den sortblå himmel. Lige så mørk som morgenen var, lige så mørkt var der i Marias
sind. Der havde været mørkt i nogle dage
nu- savn og sorg sad som to sorte huller i
hendes mave.
Da hun når frem til graven, bekræftes hendes bange anelser, da hun ser, at stenen er
rullet væk fra indgangen. Hun behøver ikke
at gå ind i hulen for at se efter. Hun ved, at
han er væk!
Men hvordan kan han bare forsvinde?
Har han selv lagt linnedklæderne pænt
sammen for derefter at liste ud? For der er
vel ikke nogen, der har stjålet den døde.
Efter at have stået der et stykke tid, hun
aner ikke hvor længe, tager hun mod til sig
og vover sig endelig ind i graven og ser to engle
sidde derinde.
Hun er lige så tom som før. Hun kan ikke forstå,
at Jesus er død. Han havde jo været her lige før. Hun
havde lige talt med ham. Hun havde siddet ved
hans fødder og lyttet til ham. Hun havde
fundet hvile i hans blik.
Idet hun vender sig om mødes hun af
et venligt ansigt, der spørger hvorfor
hun græder. Hun tror et øjeblik, at det må
være havemanden, men da han siger hendes navn, bliver hun klar over, at det er
Jesus, hun har mødt og det går op for hende,
at livet måske alligevel stadig gav mening
og rummede håb.
Efter opstandelsen viser Jesus sig for sine
venner flere gange. Men han gør det altid i
skikkelser, de ikke kan genkende lige med
det samme. De forventer, at møde ham i kød
og i blod, sådan som de kendte ham.
Men i bund og grund ved de aldrig, hvornår de har mødt ham. Men af og til oplever
de, at de bevæges, berøres, beåndes og kan
sige: ”Ja, det er ham. Han er her!”
Til glæde for os der lever i dag, lod den
inkarnerede Gud sig ikke holde tilbage og
begrænse af menneskets behov og vores
ringe evne til at få øje på det væsentlige.
Vi kan møde ham i dag, ikke i kød og i
blod, men i nærvær og ånd. Når vi bevæges
af glæde, berøres med kærtegn og beåndes af
erkendelse.
”Jeg har set Herren!”, siger Maria og tror. Tør du
tro?
Majbritt Breinholt Christensen
Marts - April - Maj · 54. årgang 2015
Nyt fra menighedsrådet
Nyt fra menighedsrådet
Benløse Menighedsråd har oplevet et spændende og inspirerende år med introduktion af flere nye tiltag, som
vi på menighedsmødet i efteråret aflagde beretning om.
Et af de store projekter der er sat i gang, er omlægning
af kirkegården, og man har siden i sommer kunne se, at
der var ændringer undervejs, med bl.a. plantning af nye
træer, omlægning af havegange og i blomsterhaveområdet hvor honningurten blomstrede så flot.
Nu ser vi frem til, at vi i dette år kommer videre med
arbejdet på kirkegården. Men ting tager tid og koster
penge, så arbejdsprocessen er opdelt i etaper.
Menighedsrådet siger tak til brugerne af kirkegården,
for tålmodighed under arbejdet.
I sommeren 2014 startede vi med en månedlig sammenkomst om formiddagen, som vi kaldte ”kaffe på
kanden”. Dette initiativ blev der taget så godt imod, at
vi fortsætter i år.
”Kaffe på kanden” ligger i de måneder hvor sangcafeen
holder pause, men er ikke at sammenligne med denne.
Til hjælp for indsamlingen til menighedsplejens julehjælp, introducerede vi på kirkens fødselsdag, Pinsen, et
tilbud om efter gudstjenesten, at samles til kaffe og lagkage i Den gamle Skole.
Lagkagerne blev doneret af menighedsrådsmedlemmer og deltagerne i kirkekaffen kunne købe et stykke
lagkage til.
Dette gav et pænt beløb til julehjælpen, som menighedsrådet takker for, lige som vi i øvrigt takker for den
indsamlingsvilje vi har oplevet gennem året, og som resulterede i at julehjælpen nåede et beløb på 10.000 kr. som
kunne uddeles til enlige forsørgere i Benløse Sogn.
Vores aftensang i sommermånederne, blev i 2014 udvidet til at finde sted 4 gange, og vi glæder os over at se,
at der bliver flere og flere der deltager i gudstjenesten i
kirken, og derefter i aftenhyggen i den lille have ved Den
gamle Skole, som blev brugt flittigt i den varme sommer.
Et andet stort projekt der blev etableret og introduceret
i 2014, er menighedsrådets REJSEHØJSKOLE.
Et tiltag som allerede har givet positiv respons, idet flere, i skrivende stund, er tilmeldt, selv om turen, der varer
3 dage, først finder sted til september 2015.
Menighedsrådet håber, at dette nye islæt i menighedslivet, vil blive lige så positivt modtaget, som de øvrige
aktiviteter der er iværksat.
Det sidste skud på stammen, er besøgene på Kremato-
riet, med efterfølgende samling og drøftelse af besøget i
Den gamle Skole. Interessen har været så stor, at der er
blevet arrangeret flere besøg, idet ventelisterne var meget
lange.
De årlige kirkekoncerter blev udvidet med 2, idet vi
havde besøg af Bente Kure og Leif Ernstsen i februar og
Ann-Mette Elten i december. Ved begge koncerter var
kirken fyldt til sidste plads.
Også eftermiddagen i kirken med Christmas Carols var
velbesøgt.
Derfor bringer menighedsrådet en stor tak til sognets
menighed, for at de bakker så godt op om de forskellige
arrangementer og menighedsrådet vil fortsat arbejde på
at tilbyde arrangementer, der taler til mange i sognet.
Alt dette kunne ikke være iværksat og afviklet uden
menighedsrådets, personalets, præsternes og frivilliges
medvirken for hvilket jeg takker mange gange.
Inger Glerup. Formand.
Lys i mørket
Billedkunst foto/ maleri behøver ikke altid lange kommentarer men kan tale for sig selv. Kirkehilsen siger tak
for billede indsendt af John Kristensen. Søren Legarth
Babysalmesang i Benløse kirke
Det er en god ide at medbringe et
tæppe. Vi slutter altid med en kop
Kaffe/te og en hyggelig snak.
Vi synger i alt 6 torsdage og tilmelding er nødvendig!
Send en mail til organist Lone
Svoldgaard [email protected] eller
sms 24 23 19 75
Indsamling i kirken
Torsdag den 5. marts kl. 19.30 med
kammerkoret Musica
Kvindestemmer – kormusik af
kvindelige komponister gennem
1.000 år
Kammerkoret Musica siger følgende om koncerten:
”I anledning af 100-året for kvinders valgret realiserer Musica en
idé vi har haft længe, nemlig at
sætte fokus på de kvindelige komponister i musikhistorien. Vi er derfor gået i gang med at forske i sagen
og glæder os til at kunne præsentere en koncert, hvor mange af værkerne vil være nye for både publikum og os selv. Fokus er selvfølgelig på musikken – men vi fortæller
også historierne bag værkerne:
Hvem var komponisterne, og hvad
var det for en musikalsk drivkraft,
der fik disse kvinder til at realisere
deres ambitioner på trods af samti-
dens forhindringer?”
Koncerten vil spænde over musik
fra 800-tallet til i dag og være tilrettelagt som en musikalsk fortælling
om komponisterne og deres liv og
vilkår. Programmet er udviklet i
samarbejde med musikforskeren
Lisbeth Ahlgreen og forfatteren
AnneLise Marstrand-Jørgensen,
som bl.a. har skrevet en roman om
Hildegard von Bingen, nonne og
komponist, der levede omkring år
1100. Korværkerne forbindes
af introduktioner skrevet af forfatteren Maria Helleberg.
I 2015 udgiver koret en CD med
nogle af satserne fra koncerten og
Maria Hellebergs tekster oplæst af
skuespilleren Anne Marie Helger.
Korets dirigent hedder Filipe
Carvalheiro og er født i Lissabon,
Portugal. Han er uddannet i direktion fra musikkonservatoriet i
Besøg på Fælleskrematoriet
Kommende arrangementer
Et nyt hold babysalmesang starter
torsdag den 5. marts kl. 10.00!
Babysalmesang er for babyer fra 3
til 12. mdr.
Vi synger salmer/sange og danser med børnene i kirken, vi bevæger os rundt i kirkerummet, hører
musik og blæser sæbebobler.
Koncert i Benløse kirke
Benløse menighedsråd har besluttet, at kirkens indsamlinger fra februar til
og med december går til Missionen blandt hjemløse, We Shelter (se omtalen
på næste side). Desuden fortsætter den løbende indsamling til menighedsplejens julehjælp for borgere i vores sogn.
Rejsehøjskolens
tur til Djursland
den 11. til 13. september 2015
(omtalt i de foregående Kirkehilsner)
HUSK TILMELDING INDEN
DEN 15. MARTS til Herdis
Petersen, Ejlstrupvej 54, Sølyst,
Benløse, 4100 Ringsted eller
mail: [email protected]
Inden d. 15. marts bedes der
indbetalt et depositum på 1000kr.
til bankkonto nr. 25202551281186.
Tilmelding er først gældende når
depositum er indbetalt.
Benløse
menighedsråd har i et
samarbejde med
leder Tom Olsen
fra Fælleskremato­
riet fået arrangeret
rundvisninger
i
efter­året og i vinter. Foto: Herdis Petersen.
Da der er begrænset deltagerantal på hver rundvisning, har mange måtte
henvende sig forgæves. Vi råder bod på det ved at
arrangere endnu to rundvisninger. Det bliver den 5. maj
kl. 14 og kl. 17. Leder Tom Olsen har lovet os at vise os
rundt.
Tilmelding til sognepræst Søren Legarth på tlf. 57 61
06 60 eller ved henvendelse i præstegården. Efter hvert
besøg indbyder menighedsrådet alle til en let servering
på Den gamle Skole.
Søren Legarth
WeShelter
Missionen
blandt
hjemløse,
WeShelter, er et fællesskab af sociale tilbud i København
WeShelter hed indtil december 2014
Missionen blandt Hjemløse. Vi er stiftet i 1893, og er en af Danmarks ældste kristne, sociale organisationer. Vi
har i store træk haft samme navn
siden 1898, men i dag arbejder vi ikke
kun blandt hjemløse, så tiden var
inde til et navneskift, der bedre favner vore brugere i al deres forskellighed.
WeShelter er et fællesskab bestående af herbergerne Mændenes Hjem
på Vesterbro, Kollegiet Gl. Køge
Landevej i Valby, RG60 på Nørrebro,
samt en række socialpsykiatriske
væresteder og projekter i forskellige
københavnske bydele. Brugerne af de
forskellige tilbud spænder over hjemløse mænd, kvinder og unge, aktive
stofbrugere, psykiatribrugere og psykisk sårbare, udsatte og ensomme.
Kirkelig
aktivitetskalender
for Benløse sogn
4. marts kl. 10
Gudstjeneste på Vesterled
5. marts kl. 10.00
Babysalmesang i kirken
5. marts kl. 19.30
koncert i kirken
Lissabon og College-Conservatory
of Music i Cincinnati, USA.
Filipe har været dirigent for koret
siden august 2009 og i september
2012 fik Filipe prisen for ”bedste
dirigent” ved den internationale
korkonkurrence ”Per Musicam ad
Astra” i Torun i Polen sammen med
kammerkoret Musica.
Der er fri entre til koncerten og
alle er velkomne.
Lone Svoldgaard
Fyraftensudflugt til Holsted kirke
Torsdag den 9. april kl. 17.00
I forbindelse med Rejsehøjskolens tur til Djursland til
september har der i vinterens løb været afholdt en
række arrangementer. I denne række er der den 9.
april en fyraftenstur til Holsted kirke i Næstved, hvor
tidligere sognepræst i Benløse Jesper Svendsen nu er
ansat. Jesper Svendsen vil vise os den smukke glaskunst i kirken udført af Maja Lisa Engelhardt. Efter
rundvisningen i kirken vil der være en lille samling, og
bagefter spiser vi sandwich i kirkens cafe. Der er
arrangeret fællestransport fra Den gamle Skole kl. 17.
Billetter til arrangementet kan købes ved henvendelse til Jette Larsen, Benløse By 37, tlf. 57 67 28 88,
senest 31. marts. Pris 100 kr. Man er velkommen til at
deltage i turen, uafhængigt af om man deltager i kirkerejsen til Djursland eller ikke.
Søren Legarth
Vores fællesekretariat arbejder på
at involvere civilsamfundet i arbejdet blandt socialt udsatte gennem
bl.a. frivillighed. Vi driver frivillig
gældsrådgivning, frivillige besøgsog netværksvenner, og frivillige
madklubber mm. Vi udgiver desuden Magasinet Hjemløs, der
udkommer fire gange om året. Her
forsøger vi at tale socialt udsattes
sag, formidler ny viden, rejser debat
og fortæller om vort arbejde.
Ordet »blandt« var vigtigt i vores
gamle navn, fordi det signalerede
øjenhøjde mellem organisationen,
de sociale tilbud og brugerne. Vi
møder hjemløse, ensomme og
udsatte i øjenhøjde, og tilbyder
husly, støtte og fællesskab, så vore
brugere får bedre muligheder for at
erkende og anvende egne ressourcer. En af vore metoder er følgeskabet: vi ønsker at være på borgerens
side, og yde en social- og sundhedsfaglig indsats, når det er svært og
håbløst.
Ambitiøs, samarbejde og alle er
værdige
Vi arbejder på grundlag af tre værdier: Ambitiøs, samarbejde og alle
er værdige. Vi er ambitiøse i vores
tilgang til det social- og sundhedsfaglige arbejde. Vi ønsker at gøre en
forskel, og ændre betingelserne for
hjemløse og socialt udsatte til det
bedre. Vi samarbejder med kommunen og de øvrige offentlige myndigheder. Vi samarbejder med vore
dygtige kolleger på området. Og vi
samarbejder med vore brugere om
at skabe bedre livsbetingelser for
den enkelte.
Alle er værdige til vores hjælp, så
vi har kæmpet for at få lov til at yde
hjælp til udenlandske hjemløse i
København. Hjemløse og socialt
udsatte er mennesker, som samfundet fratager deres værdi. Når mennesker fratages værdi, må de anderkendes for deres værdighed. Vi ser
alle som værdige mennesker.
25. marts kl. 10
Sangcafe
26. marts kl. 17
Påskefamiliegudstjeneste
26. marts kl. 19.15
Pensionistfest på Benløse Skole
2. april kl. 17
Gudstjeneste i kirken
med efterfølgende sammenkomst
på Den gamle Skole
8. april kl. 10
Gudstjeneste på Vesterled
9.april kl. 17
Fyraftenstur til Holsted kirke
5. maj kl. 14 og kl. 17
Rundvisning på Fælleskrematoriet
6. maj kl. 10
Gudstjeneste på Vesterled
28. maj
Pensionistudvalgets udflugt
Påske og pinse
Påskefamiliegudstjeneste med efterfølgende spisning torsdag den 26.
marts kl. 17.00.
Lad påskeferien begynde i kirken og hør
om den påske, hvor der blev vinket med
palmegrene og Jesus var sammen med
sine venner for sidste gang. Og om
påskemorgen, hvor Jesus blev levende
igen! Kirkens børne- og ungdomskor
medvirker ved gudstjenesten.
Efter gudstjenesten spiser vi sammen.
Af hensyn til maden er tilmelding nødvendig senest tirsdag den 24. marts.
Send en mail til [email protected] eller sms
til 23308689.
Majbritt Breinholt Christensen
Skærtorsdag den 2. april kl. 17.00 er der
gudtjeneste. Efter gudstjenesten er alle
inviterede til aftensmad på Den gamle
Skole, hvor vi traditionen tro spiser lam.
Tilmelding er nødvendig og kan ske til
Elke Mortensen, tlf. 24 84 98 96, senest
26. marts. Alle er velkomne
Pinsedag den 24. maj kl. 10.00 markeres
kirkens fødselsdag. Sidste år begyndte
vi en ny tradition. Efter gudstjenesten er
alle velkomne til at være med til en kop
kaffe, hvor vi spiser fødselsdagslagkage.
Kagestykker sælges til fordel for kirkens
julehjælp.
Søren Legarth

Similar documents