Referat fra dialogmøde med Skanderborg Forsyning den 24. marts

Comments

Transcription

Referat fra dialogmøde med Skanderborg Forsyning den 24. marts
Dialogmøde mellem Miljø- og Planudvalget og Skanderborg Forsyning
Den 24. marts 2015 ved Skanderborg Forsyning
Tilstede:
FRA SKANDERBORG KOMMUNE:

Claus Leick, formand for Miljø- og Planudvalget

Claus Block, næstformand

Karen Lindemann

Maria Temponaras

Luise Pape Rydahl, teknisk chef

Lisbet Jensen, Skanderborg Kommune
Afbud:

Peder Porse
FRA FORSYNINGEN:

Henrik Müller, formand for Skanderborg forsynings betyrelse

Martin Frausing, næstformand

Kurt Myhlert Olsen, bestyrelsesmedlem

Jens Szabo, bestyrelsesmedlem

Malene Stub Selmer, forbrugerrep.

Stig Jonassen, medarbejderrep.

Jens Bastrup, direktør

Christina Søndergaard, afdelingsleder
Afbud:

Palle Langkjær, forbrugerrep.
MØDENOTAT fra dialogmødet mellem Miljø- og Planudvalget og bestyrelsen for Skanderborg
Forsyning den 24. marts 2015 vedr. om natur- og miljøpolitikken
Mål for Skanderborg Forsyning (i denne rækkefølge):
 Ambitiøs milljøindsats (der er råd til det, nul urenset spildevand, CO2 neutral drift)
 Løbende driftsoptimering (frontselskab, effektiv)
 Fra Forsyning til service (tilfredshed på 4,2, 5 nye ydelser)
 Innovative partnerskaber (udvikle f.eks. ny teknologi i samarbejde med private
virksomheder, intelligente vandmålere, borgersamarbejde).
Mulighed for en vandlegeplads eller et rekreativt areal ved siden af Forsyningen. Planer om
ombygning. Formidling om vand omkring sorte sø. Dialog med Forsyningen omkring byggeriet?
Henrik Müller: Vi har en fælles interesse i at sikre det rene grundvang og prisen på det.
Skanderborg Forsyning har bundet sig i forhold til skovrejsning på Anebjerg – men selskabet
dækker kun 1/3 af forbrugerne. Hvordan får vi de sidste 2/3 til at bidrage?
Efterfølgende bemærker flere, at andre vandværker har interesser andre steder i kommunen.
F.eks. skal forbrugerne i Blegind i stedet indgå aftaler med lokale landmænd, i stedet for at
investere i skovrejsning i Anebjerg. Der er en tilfredshed i Skanderborg Forsyning med at investere
i rent drikkevand via investering i Anebjerg.
Forbrugerrepræsentanten slår til lyd for, at der gives mere information til forbrugere om, hvad der
virker bedst i forhold til at sikre det rene drikkevand, også den private forbrugers adfærd. Gerne
evidensbaseret viden og information.
Luise Pape: Der arbejdes med at forbedre vidensniveauet. I dag er fagfolk er ikke helt enige om,
hvad der skal til og hvad der virker bedst. Det er også et spørgsmål om, hvor sikre vi skal være på
effekten for at handle.
Claus Leick: Byrådet kommer til at diskutere etablering af en fond eller pulje for at være solidariske
om det, og han hører rundt omkring, at borgerne og interessenterne vil være med på det. Det er
uvist, om skovrejsning i Anebjerg kommer med ind under der.
Der er en fælles forståelse af, at der i de kommende år lukker mange små vandværker, og de bliver
langt ind over de store.
Et eksempel på et vandværk i Låsby, der havde held til at lave en ny boring i en skov, hvor der ikke
har været anvendt sprøjtemidler el. lign.
Skanderborg Forsyning giver udtryk for, at de nok skal gøre det de kan, men måske er det dyrt at
de skal fjerne det sidste forurening, og det kan gøres billigere hos andre kilder.
Claus Leick og Karen Lindemann: Vi skal arbejde for at highligthe vores gode vand, det giver stor
forståelse og opmærksomhed. Også gerne i turismesammenhæng. Vandets dag søndag den 22.
marts var velbesøgt.
Henrik Müller: Foreslår, at vi – for anskuelighedens skyld – kunne det være interessant at regne på
hvad det vil koste at rense spildevand til drikkevand som alternativ til at beskytte drikkevand i
jorden.

Similar documents