Betjeningsvejledning Techem Kamstrup Multical 302

Transcription

Betjeningsvejledning Techem Kamstrup Multical 302
DATABLAD
Betjeningsvejledning
Techem Kamstrup Multical 302
Vers. 01.06.2015
Energimåler for varme og køl
Energimåleren er enkel i sin betjening med kun en funktionsknap, der giver
visninger og adgang til speicalfunktioner for service og statistik.
Se bagsiden for displayvisninger.
Techem Danmark A/S
Trindsøvej 7A-B
8000 Aarhus C
tlf.: 87 44 77 00
[email protected]
Afd.: Aldersrogade 8
2100 København Ø
tlf.: 33 32 57 00
www.techem.dk
Displayvisninger
Energimåler
Energimåler for
varme og for køl
Brugt varme/energi
kWh / Mwh / GJ
Sidste
skæringsdato
Sidste
skæringsdatoværdi
Brugt køl/energi
kWh / Mwh / GJ
Sidste
skæringsdato
Sidste
skæringsdatoværdi
Volumen
Antal
driftstimer
Aktuel
fremløbstemperatur
Aktuel
returløbstemperatur
Aktuel
temperaturdifference
Aktuel
flow
Aktuel
varme- /kuldeydelse
Aktuel
informationskode
Energimåler
for køl