Deltagerliste G2 november 2015

Transcription

Deltagerliste G2 november 2015
Mødetitel:
Tid:
Sted:
Kursusledere:
Arrangør:
Antal deltagere:
Grundkursus 2: Forhandling, udvikling og arbejdsmiljø
03-11-2015-05-11-2015
(1. dag) kl. 10 - (3. dag) kl. 15 (internat)
Sinatur Hotel Storebælt
Østerøvej 121
5800 Nyborg
Forhandlingskonsulent Minna Melgaard ([email protected])
Forhandlingskonsulent Tina Andersen ([email protected])
DM (Dansk Magisterforening)
25
Navn
Anders Bastholm Hansen
Anja Pia Biltoft-Jensen
Hverv
TR-suppleant
TR-suppleant
Caroline Aminvi Johnson
Christina Krag Degn Petersen
Claus Marcussen
Diana Hertz Nuñez
Ditte Jacobsen
TR-suppleant
Tillidsrepræsentant
TR-suppleant
Tillidsrepræsentant
Tillidsrepræsentant
Heidi Dich
Tillidsrepræsentant
Henriette Nobili Christiansen
Ingeborg Vind
Katrine Hallgren Frederiksen
Knirke Nybroe
Lotte Blanner
Lotte Schack Kaspersen
TR-suppleant
Tillidsrepræsentant
Tillidsrepræsentant
TR-suppleant
Tillidsrepræsentant
TR-suppleant
Mads Christensen
Margit Margrethe Nielsen
Mia Toftdal
Tillidsrepræsentant
Tillidsrepræsentant
TR-suppleant
Mikkel Boje Smidt
TR-suppleant
Mina El Moutamid
Rikke Andersen
TR-suppleant
Tillidsrepræsentant
Susanne Mølgaard Ellebjerg
Thea Slotmann Millers
Tine Løvig Simonsen
TR-suppleant
Tillidsrepræsentant
TR-suppleant
Tine Thiesgaard Ovesen
Tom Lennart Falksen
Tillidsrepræsentant
Tillidsrepræsentant
Ansættelsessted
Dansk Flygtningehjælp, Administration
Danmarks Tekniske Universitet - DTU,
Fødevareinstiuttet
Kriminalforsorgens Uddannelsescenter
Region Sjælland Regionshuset
Vejen Kommune
Professionshøjskole Metropol, Koncernadministration
Professionshøjskolen Metropol, Teknologi (ITE),
Bioanalytikeruddannelsen
UC Nordjylland UCN, University College Nordjylland,
Efter- og Videreuddannelse, UCN Act2Learn
Det Kriminalpræventive Råd
Danmarks Statistik
Civica
Fonden Fountain House
Region Syddanmark Syddansk Sundhedsinnovation
Professionshøjskolen UCC, Afdeling
FrøbelPædagoguddannelsen
Rigsarkivet, Afdeling for administration og økonomi
UC Nordjylland UCN, University College Nordjylland
Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen,
Museer
Professionshøjskolen UCC, Afdeling Nordsjælland,
Pædagoguddannelsen
Forsvarets Efterretningstjeneste, Forsvarsstaben DDIS
Danmarks Tekniske Universitet - DTU,
Fødevareinstiuttet
Politikredsen Københavns Vestegn
Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen - CBS,
Fællesadm.
Fonden Fountain House
Gentofte Kommune