Samarbejdsdiagram medarbejdere og forældre

Comments

Transcription

Samarbejdsdiagram medarbejdere og forældre
Samarbejdsdiagram medarbejdere og forældre
Dagplejen Thurø – Børnebyøster – Thurø Skole - Nymarkskolen
0. – 6 kl.
7. – 9. – 10. kl.
Tværfagligt samarbejde
Interkulturel konsulent
Sundhedsplejerske:
Thurø Skole
Thurø Børnehuse
Tale/hørepædagog:
Skole/Børnehus
Dagplejen:
Psykolog:
Thurø Skole
Thurø Børnehuse
Dagplejen
62234615/51291068
Dagplejere Thurø:
Anette Wiencken, Gitte Olsen, Conny
Davidsen, Heidi Rasmussen, Inge
Pehrson, Jane Lund, Laila Büchert, Mona
Klausen, Maibritt Sørensen, Natasja
Linke, Rikke Brænder
Børnebyøster
Thurø Børnehuse
Dorthe Børsting
Sørensen
29481764
Thurø Skole
Tine Skovby
62234769
Nymarkskolen
Bent Jørgensen
Tlf. 62236203
3 46 31
Dagtilbudsleder
Ole Christian Lund
Tlf. 40 19 67 85
17-09-2015 Acadre 14/16971
Dagtilbudsleder
Steen Kjeldsen
Tlf. 24 88 63 00
Skoleleder
Lars Hansen
Tlf. 62 23 48 84
Birgit Villebro
Tlf. 62 23 62 04
Lise Dichmann Christophersen: 2488 6789
Lise Dichmann Christophersen: 2488 6789
Anne M. Pedersen: 6223 4541
Aase Brødsgaard: 6223 4540
Karina Højlund Hansen:6223 4530
Karina Højlund Hansen:6223 4530
Stine Møller Madsen: 6223 4538
Familieafdelingen:
Visitator
Konsulent
Therese Jensen: 62234560
Heidi Brejnholt: 6223 4585
Rådgivningshuset og
Ungdomsrådgivningen
6223 4646
6223 4864
Specialskolerne:
CSV
Byhaveskolen
Heldagsskolen
Sigbjørn Sørensen: 6223 4917
Lars H. Kolmos: 6223 6140
Kristian Hejse Hansen, 6223 6175
Fysio/Ergoterapeut
Lone Sørensen: 3017 4686
Ressourcepædagogisk
indsats, dagtilbud, Adm:
Michala Østergaard Pedersen: 4024 0770
SSP
Kristian Kunkel: 2488 6338
Marianne Grønbech: 2488 6397
(Ole Gertz: 4122 7038 Politiass.)
Uddannelses- og
erhvervsvejledning
UU-Center Sydfyn: 2331 4675
Idrætsforening
www.sis-svendborg.dk/klubber
Værestedet Knasten
Kirkestræde 11B, Thurø
Ungdomsskolen
Abildvej 2, Svendborg
Claus Bang: 62206996
www.knasten-thuroe.dk
Musikskolen
Svendborg Musikskole: 6223 3090
Thurø Bibliotek,
Bergmannsvej 70, Thurø
6220 5606
Ungekontakten:
Jobcenterets Team Uddannelse: 3017 5770
Familieafdelingens ungeteam: 5170 8877
Socialfagligt Center: 6223 3970
Kontant- og uddannelseshjælp: 6223 3000
Ungdomsrådgivningen: 6223 4863
Ungdomsskolen: 62233070
PPR
Hans Jørn Søberg
Tlf. 62 23 45 24
Gitte Waters
Sundhedsplejen
Jane Z.Bergenhaven
Tlf.62 23 40 72
Dagplejen
Thurø
Lene Søndberg: 6223 4513
Familieafdelingen
Inger Thorø P.
Tlf. 62 23 46 00
Skole
Vuggestue/Børnehave
Center for børn unge
og familier
Tlf. 62 23 46 46
Dagpleje

Similar documents