15. Analyse af rentabilitet

Transcription

15. Analyse af rentabilitet
15. Analyse af rentabilitet
• Rentabilitetsanalysens indhold
- Rentabilitet:
• Ved rentabilitet forstås virksomhedens evne til
at forrente den investerede kapital.
- Nøgletal til analyse af rentabiliteten:
•
•
•
•
Afkastningsgrad
Overskudsgrad
Aktivernes omsætningshastighed
Egenkapitalens forrentning
• Gældsrente
15. Analyse af rentabilitet
• Afkastningsgrad
-Nøgletallet viser:
- Beregning:
15. Analyse af rentabilitet
• Overskudsgrad
-Nøgletallet viser:
- Beregning:
15. Analyse af rentabilitet
• Aktivernes omsætningshastighed
-Nøgletallet viser:
- Beregning:
15. Analyse af rentabilitet
• Sammenhæng mellem nøgletal
15. Analyse af rentabilitet
• Egenkapitalens forrentning
-Nøgletallet viser:
- Beregning:
15. Analyse af rentabilitet
• Gældsrente
-Nøgletallet viser:
- Beregning:
15. Analyse af rentabilitet
• Gearing
-Beregning:
- Sammenhæng med egenkapitalens forrentning:
15. Analyse af rentabilitet
• Rentabilitetsanalyse for Toms Gruppen
15. Analyse af rentabilitet
• Rentabilitetsanalyse for Toms Gruppen
15. Analyse af rentabilitet
• Rentabilitetsanalyse for Toms Gruppen
15. Analyse af rentabilitet
• Rentabilitetsanalyse for Toms Gruppen
15. Analyse af rentabilitet
• Rentabilitetsanalyse for Toms Gruppen

Similar documents