PROGRAM

Comments

Transcription

PROGRAM
TRIVSELTRÄFFAR I SALEMKYRKAN
~ BORENSBERG ~
8/9
14.00
Nya pastorsparet, Niklas och Mikaela
Bjernhagen.
22/9
14.00
”Tonklang i psalmer och sånger”
Jan-Inge och Marianne Hall, Örebro.
6/10
14.00
”När benen slås undan”
Håkan Karlsson, Jönköping.
20/10
14.00
”Sång och andlig visa till dragspel
och piano”
Rolf Eriksson, Motala.
3/11
14.00
”Med ett hjärta för mellanöstern”
Bertil Engqvist.
17/11
14.00
Roland Lövgren med team från
Aneby.
1/12
14.00
”Tvillingskap – att möta och mötas”
Kristine Borneling, Jönköping.
15/12
14.00
Jul- och luciafest.
RPG är en pensionärsorganisation i vårt land med öppet
medlemskap. Förbundets stadgar uttrycker målsättningen på
följande sätt:
”RPG vill tillvarata de äldres intressen och resurser, ge
samhällsinformation särskilt om äldrefrågor och impulser till
regelbunden och skapande verksamhet bland pensionärer.
RPG är öppet för alla, oavsett livsåskådning och politisk
uppfattning.
RPG vill värna om hela människan utifrån kristna
värderingar.”
PROGRAM
FÖR GEMENSKAPSTRÄFFAR
i
MISSIONSKYRKAN
BAPTISTKYRKAN
PINGSTKYRKAN
– MOTALA
och
SALEMKYRKAN – BORENSBERG
HÖSTEN 2015
VÄLKOMMEN
TILL TREVLIG SAMVARO MED INTRESSANT
PROGRAM OCH KAFFESERVERING
ARR.: FÖRSAMLINGARNA I SAMVERKAN MED
RPG-MOTALA OCH STUDIEFÖRBUNDET BILDA
~ GEMENSKAPSTRÄFFAR ~
i
Missionskyrkan - Baptistkyrkan - Pingstkyrkan
11/9
14.00 Kyrkträff – Missionskyrkan
23/10
Melodikryss med Uno Alexandersson och
Svante Stensson, Motala.
” Man tager vad man haver”
Gunnar Holmgren, Bankeryd berättar om sin tid
som missionsläkare.
29/10
17/9
14.00 Kyrkträff – Missionskyrkan
14.00 Torsdagsträffen – Baptistkyrkan
14.00 Torsdagsträffen – Baptistkyrkan
” Sången i mitt liv”
Bengt Freed, Godegård och Roland Freed,
Bodafors.
” Maskinsång och läsarsång –
om livet i ett sågverkssamhälle”
Författare och pastor Vibeke Olsson, Edsbyn.
5/11
24/9
14.00 Träffpunkten – Pingstkyrkan
” Dag Hammarskölds livsgärning”
Fd chefredaktören för Motala & Vadstena Tidning,
Sven Slotter Motala, talar.
” Livs levande”
Ingemar Olsson, Örebro kommer på besök.
2/10
14.00 Kyrkträff – Missionskyrkan
13/11
Eva Joelsson Motala, berättar.
14.00 Torsdagsträffen – Baptistkyrkan
19/11
Öjvin och Verna Berbres, Örebro.
Lars-Erik Jonsson, Örebro.
14.00 Träffpunkten – Pingstkyrkan
” Einar Ekberg i mitt hjärta”
Ett sångprogram med Roland Sjögren, Rimforsa
och Lennart Berg, Grebo.
14.00 Torsdagsträffen – Baptistkyrkan
” Sett och hört om människor jag mött”
” Mitt liv med Herren”
15/10
14.00 Kyrkträff – Missionskyrkan
Sång och musik med Ingela och Tomas
Hagenfors, Hallsberg.
” Glimtar från Thailand”
8/10
14.00 Träffpunkten – Pingstkyrkan
26/11
14.00 Träffpunkten – Pingstkyrkan
” Sånger i Advent”
Sångkvartetten Gospel Five samt distriktspräst
Mattias Ellehammer från Råssnäskyrkan.

Similar documents