Valberedningens förslag till styrelse

Comments

Transcription

Valberedningens förslag till styrelse
Förslag från valberedningen inför Stockholms Innebandyförbund årsmöte 2015.
Valberedningen har under året sammanträtt som enskild grupp vid fyra fysiska tillfällen,
deltagit i en mängd andra möten inom Förbundets ramar, haft mängder med telefon- och
mailkonversation samt varit delaktig vid en majoritet av styrelsens möten.
Utifrån vårt arbete har vi följande förslag att presentera:
Förslag till ny ordförande (för en tid av två* år)
Magnus Malmgren, Åkersberga
nyval
Förslag till ledamöter (för en tid av två år)
Nihada Cenanovic, Stockholm
nyval
Oskar Werner, Åkersberga
nyval
Fredrik Englund, Bromma
nyval
Förslag till ledamot (fyllnadsval för en tid av ett år)
Malin Duintjer, Täby
omval
* Förutsätter att motion går igenom att öka ordförandes mandatperiod från ett till två år,
i annat fall kvarstår nuvarande mandatperiod på ett år.
Peter Nilsson, Sollentuna och Sandra Ohlson, Stockholm är valda på ytterligare ett år.
Mathias Lindqvist som initialt stod till förfogande för omval har återtagit sin kandidatur.
En kortare presentation av föreslagna kandidater ovan följer på nästa sida.
Förslag till revisor och revisorssuppleant (för en tid av ett år)
Revisor Per-Åke Öberg, Stockholm
omval
Revisorssuppleant Bodil Hansson, Täby
omval
Stockholm den 27 maj 2015
Niclas Westén (sammankallande)
Malin Andersson
Marie Lienzén
Presentation av valberedningens förslag till kandidater
Magnus Malmgren har suttit i styrelsen för Åkersberga IBF sedan 2001. Vice
ordförande 2002 – 2006 och ordförande 2006 – 2012. Magnus sitter fortfarande kvar i
Åkersberga IBF:s styrelse men numera i rollen som sekreterare. 2004 var Magnus en av
initiativtagarna till bildandet av Idrotts- och Friluftsalliansen i Åkersberga som nu består
av 52 st. olika föreningar. Han har också verkat som tränare inom både innebandy och
fotboll för såväl flick- som pojklag men också junior och seniorlag inom innebandy.
Utöver sitt omfattande föreningsengagemang har Magnus också varit verksam inom
handikappföreningen Svensk Dysmeliförening i rollerna kassör och även ordförande.
Civilt arbetar Magnus som företagsrådgivare på Handelsbanken där han också varit
fackligt aktiv.
Magnus kommer med sin gedigna och breda erfarenhet bidra med fokus på
breddinnebandy, barn & ungdom och sunda värderingar.
Magnus har sedan slutet av augusti 2014 verkat som t.f. ordförande.
Nihada Cenanovic är utbildad civilekonom och arbetar sedan fem år tillbaka som
marknadsriskanalytiker på Vattenfall. Som tioåring flyttade Nihada till Sverige från
födelseorten Sarajevo i Bosnien. Fram till 2003 växte hon upp i Mora där intresset för
innebandyn uppstod och då främst genom gymnasiestudier med innebandy på NIU-Mora.
Fram till idag har hon genererat en bred erfarenhet inom sporten, som spelare i Elitserien
i Kais/Mora och div.1 i AIK. Efter bland annat en knäskada som satte stopp för
spelarkarriären på elitnivå fanns en stark vilja för fortsatt engagemang inom innebandyn.
Har varit assisterande tränare i AIK dam samt återupptagit domarrollen som påbörjades
som 17-åring. 2012-13 var Nihada huvudansvarig för damdomarprojektet inom Svenska
Innebandyförbundet och har därefter verkat som domarutbildningsansvarig i Stockholm
Innebandys Domargrupp. Utöver detta, utbildad domarinstruktör och även domarcoach
på Svenska Innebandyförbundet sedan 2013.
Med sin erfarenhet från innebandy vill Nihada bidra till att fortsätta utveckla sporten samt
anpassa utvecklingsarbetet på individnivå som leder till att frambringa en bredd och fler
aktiva. Samarbetet med föreningar och även andra distrikt är väsentligt för att kunna nå
dessa mål. SIU-modellen är det viktigaste verktyget som för innebandyn i rätt riktning.
En annan viktig fråga som är självklar för Nihada, är att integrera barn och ungdomar
med andra bakgrunder. Hittills han vi konstaterat att innebandyn är många steg efter de
stora sporterna som fotboll och basket. Innebandyn kan bidra till en bättre framtid och
utveckling för många barn och ungdomar som annars riskerar utanförskap.
Oskar Werner är från generationen som vuxit upp med innebandy. Han har spelat från
yngsta pojkålder ända upp till seniorlag, och utöver det även varit aktiv som domare och
ledare för både seniorer och ungdomar. En tidigare ledare beskrev honom som en
spelare med ambition för landslaget och talang för korpen. Oskar har haft privilegiet att
arbeta heltid med innebandy på Stockholms Innebandyförbunds kansli mellan åren 20082015, och har även en bakgrund som heltidsanställd soldat i utlandsstyrkan.
Idag jobbar Oskar som administrativ chef på Transmotec Sweden AB. Är i föreningslivet engagerad
som tränare för Åkersberga IBF:s A- samt JAS-lag. Spelarkarriären bedrivs kommande säsong i
division 5.
Oskars intressen i styrelserummet ligger främst inom tävling, där han hoppas kunna bidra både
expertis både från tidigare tjänst på kansliet samt också sina engagemang privat inom
tävlingsområdet. Han hoppas även kunna bidra med energi, nytänkade samt sina kunskaper inom hur
kansliet fungerar i styrelsens övriga arbete.
Fredrik Englund är sedan 2011 ordförande i Ängby IF, en lokal förening med både
innebandy och fotboll för alla. Första uppdraget som ordförande i Ängby var att med en
ny styrelse få ordning på en mycket sargad ekonomi, detta har lyckats och föreningen är
nu stark både med ökande medlemsantal och en ekonomi i balans. Klubben har varit
med på föreningsutvecklingsresa med förbundet och arbetar aktivt med SIU. Fredrik är
fortfarande tränare i innebandy samt spelar själv i klubbens veteranlag, både i innebandy
och i fotboll.
Till yrket är Fredrik kommunikatör med ansvar för digitala kanaler på Setra Group
(skogsindustriföretag), sedan tidigare är Fredrik också utbildad ekonom.
Fredrik kommer att bidra med fokus på allas lika-värde, anläggningsfrågor och på
multisportande samt sitt yrkeskunnande i att kommunicera.
Malin Duintjer kommer från Umeå och har alltid varit engagerad inom innebandyn som
spelare, styrelseledamot och ledare i IBK Dalen. Malin är uppvuxen i en familj där
föreningstillhörighet och det ideella arbetet varit en självklarhet.
Malin har en civilekonomexamen med inriktning på marknadsföring och tjänsteföretag.
Jobbar som konsult på kommunikationsbyrå, främst med inriktning på strategisk
sponsring. Är idag utlånad till ett internationellt projekt hos World Childhood Foundation
där hon ansvarar för lansering av varumärket, partnerskap, försäljning och kampanjer i
sociala medier.
Under perioden 2003-2006 arbetade Malin som marknadschef på Svenska
Innebandyförbundet. En period då bland annat herr-VM avgjordes i Sverige. Under sina
år på SIBF fick Malin förmånen att bland annat ingå i arrangemanget kring SM-finalerna,
arrangera landskamper, vara ansvarig för och sälja in sponsorskap, utveckla TV-avtal och
-produktioner tillsammans med SVT, skapa marknadsplaner och arbeta för att öka och
mäta innebandyns medieutrymme.
I Malin ser vi en stor resurs i hennes kännedom om innebandyrörelsens alla delar och ett
genuint intresse för den ideella föreningen. Tillsammans med sina marknadsinriktade
erfarenheter, såväl inom idrotten som utanför, kommer hon tillföra viktig kompetens i
förbundets framtida strategiska arbete. Malin har under sitt första år i styrelsen bidragit
med stor klokskap, ett lugn samt många goda infallvinklar från andra sammanhang än
just innebandy.