Kurskatalog Vt-16

Comments

Transcription

Kurskatalog Vt-16
Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga
Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan
välja att läsa i grupp, enskilt eller i vissa fall på distans. Du kan läsa på heltid,
deltid eller kombinera arbete och studier. Våga satsa på kunskap och utveckling! Vårt mål är att tillsammans hitta den rätta lösningen för just dig.
Anne Sonnerfelt
Rektor
Terminstid våren 2016: 11 Januari – 27 maj
Ansökningsdatum till kurser och utbildningar våren 2016
Arboga kommun
Vård- och omsorgscollege
Grundläggande och gymnasiala kurser
20 november
11 december
Utanför Arboga kommun
Ansökningstiderna till utbildningar som bedrivs utanför Arboga kommun
varierar. Är du intresserad av att veta vilka ansökningsperioder som är
aktuella för respektive utbildning kontakta vuxenutbildningens studieoch yrkesvägledare.
Samarbete mellan Köping, Arboga och Kungsör
KAK-samarbetet innebär att vi kan ha ett större utbud av kurser. För dig som
student innebär det att du har fler kurser att välja på och det kan innebära att
du läser vissa kurser i Köping eller Kungsör.
Grundläggande vuxenutbildning
För dig som inte gått grundskolan eller inte har studerat på länge. Kurser som
erbjuds: Svenska/Svenska som andraspråk, Engelska, Matematik, Samhällskunskap, Naturorientering. Vi kan även erbjuda andra kurser vid behov.
SFI
Utbildning i svenska för invandrare (SFI) är grundläggande utbildning i
svenska språket och om det svenska samhället för vuxna som inte har
svenska som modersmål.
Gymnasial vuxenutbildning
Du kan komplettera tidigare gymnasiestudier eller läsa in gymnasiekompetens från början. För att få kunskaper motsvarande ett helt gymnasieprogram
krävs heltidsstudier i sex terminer. Kurserna startar under förutsättning att
tillräckligt många deltagare ansöker. Utbudet är efterfrågestyrt vilket kan innebära att kurser även kan tillkomma.
Kombinera arbete och studier
Högskolecentrum har avtal med Miroi och kan erbjuda deras gymnasiala
kurser till Dig som vill studera på distans. Du kan påbörja kurserna med stor
flexibilitet året runt. Kurserna startas varje måndag.
Distanskurser genom Miroi innebär en extra kostnad för vuxenutbildningen
och erbjuds endast i de fall då du inte kan följa de reguljära kurserna hos
oss. Första gången du studerar på distans erbjuds du att studera en kurs.
Vuxenutbildningen gör en individuell bedömning av dina skäl till distansstudier och beslutar därefter om du erbjuds starta. Kontakta studie- och yrkesvägledare om du är intresserad av att studera på distans.
Yrkesvux
Yrkesvux är yrkesutbildningar på gymnasienivå för vuxna. Utbildningen är
till för dig som behöver en yrkesutbildning på gymnasienivå. På Högskolecentrum i Arboga samarbetar vi med Kunskapscompaniet. Hos oss finns
bland annat yrkesutbildningar inom områdena ekonomi, bygg, CNC och
svets. Förkunskaper som krävs är grundskola.
Vissa kurser ges delvis på distans och kursstart sker löpande under året.
Vill du veta mer om kurserna och om hur du ansöker, kontakta Högskolecentrums studie- och yrkesvägledare Cecilia Holm.
Högskolestudier på distans
Högskolecentrum i Arboga samarbetar med de flesta universitet och högskolor i landet. Om du läser på distans via någon högskola kan du utnyttja Högskolecentrums lokaler för dina studier, använda datorerna, se telebildföreläsningar, skriva tentamen etc.
Vård- och omsorgscollege
Utbildningen ger kompetens motsvarande grundläggande yrkeskrav inom hälso- och sjukvård
samt social omsorg. Du läser kurser ur omvårdnadsprogrammet på totalt 1500 poäng fördelat på
3 terminer. Undervisningen sker schemalagt i
grupp på dagtid eller flexibelt. På så sätt försöker
vi möta behovet av att kunna kombinera exempelvis arbete med studier. Du kan också studera
enstaka kurser för att höja din kompetens.
Kurser som ingår i Vård- och omsorgscollege.
Obligatoriska kurser
Vård och omsorgsarbete 1 och 2
Medicin 1
Psykologi 1
Hälsopedagogik
Psykiatri 1
Specialpedagogik 1
Etik och människans livsvillkor
Gymnasiearbete
Inriktningkurser och valbara kurser presenteras vid besök hos Studie- och
yrkesvägledare.
Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
Första terminen erbjuds studiebesök (hospitering) två dagar inom äldreomsorgen och två dagar inom verksamheten för funktionshinder. Andra terminen ingår 5 veckors APL och tredje terminen ingår 4 veckors APL. APL
kan förläggas på andra orter i länet. Under praktikperioden kommer du
ibland att arbeta vissa kvällar och helger. Möjligheten till validering finns om
du har arbetat minst ett år inom vård- och omsorg.
Sommarjobb
Vård- och omsorgscollege erbjuder sommarvikariat till vuxenstuderande som
har godkänd APL (arbetsplatsförlagt lärande).
Lärare på Vård och omsorgscollege är bland annat:
Kerstin Hellström [email protected]
Lärlingsutbildning inom vård och omsorg
Utbildningen bedrivs i huvudsak ute på en arbetsplats där praktiska moment
utförs och 1-2 dagar i veckan är du inne i skolan och läser teori. Lärare är
Kristina Berglind [email protected]
Att studera i en annan kommun
Om den kurs/utbildning du vill läsa ges i Arboga ska du i första hand läsa
den här. Om kursen inte ges i Arboga, Köping eller Kungsör så kan det finnas
möjlighet att din hemkommun betalar kostnaden för utbildningen. Det är
dock alltid din hemkommun som fattar beslutet om de ska bekosta att du läser i en annan kommun, resurserna för detta är mycket begränsade. Är du
intresserad av utbildning i en annan kommun, kontakta studie- och yrkesvägledaren på Arboga Högskolecentrum.
Studiefinansiering
Det är Centrala studiestödsnämnden (CSN) som avgör om du har rätt till
studiestöd. För information om vilka utbildningar som ger rätt till studiemedel, hur du ansöker samt övriga regler för studiestöd se www.csn.se eller ring
0771-276 000.
Studie- och yrkesvägledning
Tillsammans med studie- och yrkesvägledaren planerar du dina studier. Är
du osäker på framtida yrkesval och utbildning kan du boka tid för ett vägledningssamtal. Tillsammans har ni ett samtal där du får möjlighet att strukturera dina tankar och diskutera vilka möjligheter just du har utifrån dina
förutsättningar.
Validering
Validering innebär att värdera de kunskaper du har, men som du inte har
papper på. Om du har frågor angående validering kan du kontakta studieoch yrkesvägledare.
Företagsutbildning/uppdragsutbildning

Kompetensutveckling för företag på plats.

Vi skräddarsyr och anpassar utbildning efter ditt företags behov.

Du behöver inte åka eller skicka iväg din personal på dyra utbildningar. Tack vare att vi kan erbjuda utbildning på hemorten vid de tider
som passar ditt företag så blir priset konkurrenskraftigt. Vi erbjuder
dessutom flertalet utbildningar ute på företaget vilket ger minimalt
tidsbortfall och maximal effektivitet.
Ta kontakt med Högskolecentrum för mer information om hur vi tillsammans
kan lösa ditt företags kompetensutvecklingsbehov.
Exempel på tidigare genomförda företagsutbildningar:

Skräddarsydd Excelutbildning

Engelska affärskommunikation

Engelska grund

Engelska fortsättning

Svenska för gästarbetare

Marknadsföring

HLR Hjärt- och lungräddning
Kontakta oss på Högskolecentrum
Rektor
Anne Sonnerfelt
Telefon: 0589-874 78
E-post: [email protected]
Studie- och yrkesvägledare
Cecilia Holm
Lia-samordnare/Utvecklare
Camilla Åberg
Telefon: 0589-874 79
E-post: [email protected]
Telefon: 073- 765 74 79
E-post: [email protected]
Utbildningsledare Yh / IT-pedagog Carina Bolmefalk Edström
Telefon: 0589-874 77
E-post: [email protected]
Reception
Marina Lundgren
Telefon: 0589-874 76
E-post: [email protected]
Arboga Högskolecentrum
Box 6
732 21 Arboga
Besöksadress: Gunnarsrovägen 2, Arboga
Telefon växel: 0589-870 00
Fax: 0589-61 13 66
Hemsida: www.arboga.se/forskola-skola/vuxenutbildning
Välkommen!