Tillgänglighetsguiden

Transcription

Tillgänglighetsguiden
Tillgänglighetsguiden
1
Reservation för eventuellla ändringar.
Vi är tacksamma om du berättar för oss om något inte stämmer.
Telefon 026-830 00
Reviderad 2015-06-11
2
Tillgänglighetsguiden
Förteckning över lokaler ordnade
efter kategori och verksamhetsområde.
Guiden är framtagen av
Älvkarleby kommun i samarbete med
Handikappförbundens samarbetsorgan.
3
Kategorier/verksamheter
Affärer............................................................................................ 6
Apotek .......................................................................................... 9
Bank ............................................................................................... 10
Bensinstationer ................................................................... 10
Bibliotek ..................................................................................... 11
Biograf .......................................................................................... 11
Caféer ............................................................................................ 11
Frisörer ......................................................................................... 12
Fritidsgårdar............................................................................. 13
Gym och motion ................................................................. 14
Hantverkshus/galleri ....................................................... 14
Hotell och logi ....................................................................... 15
Hälso- och sjukvård .......................................................... 16
Kiosker och gatukök ........................................................ 18
Kommunhus ........................................................................... 19
Kyrkor ............................................................................................ 19
Museer ......................................................................................... 20
Restauranger/pizzerior ................................................. 21
Samlingslokaler ................................................................... 23
Turistinformation ............................................................... 26
4
Symbolförklaringar
Tillgängligt för
rullstolsburna
Hiss finns
Tillgängligt för
rullstolsburna
med assistans
Handikapphiss
finns
Otillgängligt för
rullstolsburna
Tillgängligt för
synskadade
Handikapparkering
finns
Hörselslinga
finns
Handikapptoalett
finns
5
Affärer
Ballad Skoaffär
Centrumgatan 15, Skutskär
026-769 90
Markplan
Finns i området
Coop Extra
Centralgatan 9, Skutskär
026-715 15
Markplan. Trångt på många ställen.
Finns i området
Coop Konsum
Östanåvägen 48, Älvkarleby
026-720 45
Markplan. Trångt på många ställen.
Elbes Radio TV
Gävlevägen 46, Skutskär
026-701 70
Markplan.
6
Affärer
Ingelas
Ågatan 10, Skutskär
026-715 00
Markplan.
Finns i området
Larsas Sport
Centrumgatan 15, Skutskär
026-712 98
Markplan.
Finns i området
Lilla Vita
Centralgatan 2, Skutskär
026-700 69
Ramp finns.
Finns i området
MM
Centralgatan 7, Skutskär
026-700 15
Markplan
Finns i området
7
Affärer
Skutskärs Färg
Centrumgatan 15, Skutskär
026-700 39
Markplan.
Finns i området
Skytts Blommor
Centralgatan 14, Skutskär
026-704 67
Markplan. Dörröppnare finns.
Finns i området
Systembolaget
Centrumgatan 7, Skutskär
026-707 30
Markplan.
Finns i området
Willys
Östra vägen 49, Skutskär
026-53 88 90
Markplan.
8
Affärer
Älvkarleby Handelsträdgård
Nybogatan 2, Älvkarleby
026-704 67
Många hinder, svårframkomligt p g a grusgång. Ramp finns.
Parkering vid dörren, ej markerad.
Apotek
Apoteket Furan
Lillängsgatan 8, Skutskär
0771-760 760
Markplan. Dörröppnare finns.
9
Bank
Handelsbanken
Centralgatan 10 A Skutskär
026-765 80
Markplan.
Swedbank
Centralgatan 7, Skutskär
026-772 90
Markplan.
Bensinstation
Preem
Gävlevägen 46, Skutskär
026-711 14
Markplan.
10
Bibliotek
Älvkarleby folkbibliotek
Ågatan 7 A, Skutskär
026-831 83
Markplan.
Biograf
Rio Bio
Gävlevägen 24, Skutskär
026-701 55
Markplan. Parkering finns utanför dörren.
Café och konditori
Café Furiren
Laxön 3, Älvkarleby
026-721 23
Ramp.
Finns i området
11
Frisörer
Drop-in frisören
Centralgatan 14, Skutskär
026-708 50
Markplan, ingen dörröppnare.
Finns i området
Gunett
Riddersdalsvägen 13, Älvkarleby
026-721 00
Två trappsteg.
Gunillas & Alexandras hårvård
Centralgatan 4, Skutskär
026-770 23
Två trappsteg.
Monicas & Paulas hårsalong
Gävlevägen 24, Skutskär
12
026-706 01
Frisörer
Pers herrfrisering
Centrumgatan 15, Skutskär
026-768 77
Markplan, ingen dörröppnare.
Finns i området
Åsas hårateljé
Östanåvägen 55, Älvkarleby
026-821 31
Parkering på gården. Ramp finns.
Fritidsgårdar
Oasen
Sörgärdets skola, Älvkarleby
026-833 17
Markplan.
13
Fritidsgårdar
Träffen
Sporthallen Rotskär, Skutskär
026-831 68
Markplan.
Gym/Motion
Galaxen Gym
Rotskärsvägen 37, Skutskär
026-761 19
Entré i markplan.
Hantverkshus/Galleri
Hantverkshuset
Laxön, Älvkarleby
026-823 45
14
Hotell & Logi
STF Älvkarleby Vandrarhem
Laxön 3, Älvkarleby
Älvkarleby fiskecamp
Campingvägen 1, Älvkarleby
026-821 23
026-727 92
Älvkarleby Turist- och Konferenshotell
Västanåvägen 54, Älvkarleby
026-726 20
Konferenslokal i äldre del ej tillgänglig.
Älvkarleö herrgård
Bruksgatan 22, Älvkarleby
026-726 35
Konferenslokal i äldre del ej tillgänglig.
15
Hälso- och sjukvård
Distriktssköterskemottagning/BVC
Riddersdalsvägen 3, Älvkarleby
018-611 03 00
Distriktssköterskemottagning/BVC
Lillängsgatan 8, Skutskär
018-611 03 00
Markplan.
Folktandvården
Lillängsgatan 8, Skutskär
018-611 09 20
Fotvårdshörnan Lotta
Norra vägen, Skutskär
070-270 88 17
Markplan.
16
Hälso- och sjukvård
Sjukgymnastik
Lillängsgatan 8, Skutskär
018-611 03 00
Markplan.
Skutskärs vårdcentral
Lillängsgatan 8, Skutskär
018-611 03 00
Markplan, dörröppnare finns.
Socialtjänsten/Individ- och familjeomsorgen
Lillängsgatan 8, Skutskär
026-832 10
Tandläkare Håkan Schön
Rosvägen 2 C, Skutskär
Otillgängligt.
17
026-704 61
Kiosker och gatukök
Blå Kiosken
Gävlevägen 26, Skutskär
026-766 40
Markplan.
Casa Latina
Industrigatan 10, Skutskär
026-716 60
Markplan.
Staffans närbutik
Idrottsvägen 14, Skutskär
026-707 56
Markplan.
18
Kommunhus
Kommunhuset
Centralgatan 3, Skutskär
026-830 00
Hörselslinga finns endast i sessionssalen.
Kyrkor
Marma kyrka (Svenska kyrkan)
Kyrkstigen 1, Marma/Älvkarleby
Pastorsexpedition
026-701 57
Grusgång.
Missionskyrkan
Bergsvägen 2, Skutskär
026-715 54
19
Kyrkor
Skutskärs kyrka (Svenska kyrkan)
Östra vägen 43, Skutskär
Pastorsexpedition
026-701 57
Älvkarleby kyrka (Svenska kyrkan) Pastorsexpedition
Östanåvägen, Älvkarleby
026-701 57
Grusgång.
Muséer
Flottningsmuséet, Marma
Marmafjärden, Marma
Hembygdsgården
Östanåvägen, Älvkarleby
20
026-701 57
Muséer
Söderhällgården
Tomtevägen 1, Älvkarleby
026-721 02
Restauranger och pizzerior
Capri, pizzeria Östanåvägen 52, Älvkarleby
026-822 00
Centrumgrillen
Centralgatan 14, Skutskär
026-717 74
Grillköket
Gävlevägen 44, Skutskär
026-706 06
Finns ingen dörröppnare.
21
Restauranger och pizzerior
Kungsådran, Restaurang Laxön, Älvkarleby
Milles Pizzeria
Centralgatan 4, Skutskär
026-822 22
026-700 30
Två trappsteg.
Salen Kök & Bar Tebogatan 6, Skutskär
070-775 54 15
Skutan, Restaurang Gävlevägen 24, Skutskär
026-770 90
22
Restauranger och pizzerior
Tre Små Rum Gävlevägen 28, Skutskär
026-705 25
Samlingslokaler
Folkets Hus Marma Bryggarvägen 1, Älvkarleby
Folkets Hus Skutskär
Gävlevägen 24, Skutskär
026-701 55
Hörselslinga finns i A-salen. Hiss finns till A-sal och B-sal.
Föreningshuset, Gårdskär Nu
Nedergårdsvägen, Gårdskär
23
Samlingslokaler
Församlingshem, Älvkarleby
Pastorsexpedition
026-701 57
Församlingshem, Skutskär
Pastorsexpedition
026-701 57
Församlingssal, Marma
Pastorsexpedition
026-701 57
Östanåvägen, Älvkarleby
Östra vägen, Skutskär
Kyrkstigen 1, Marma/Älvkarleby
Grusgång.
Knuten Tallmon
Tallmovägen 8, Skutskär
026-762 89
Störande fläktar, inga markeringar.
24
Samlingslokaler
Ordenshuset, IOGT-NTO
Fjärde tvärgatan 12, Skutskär
PRO-lokalen Skutskär
Siggebodavägen 9, Skutskär
026-701 97
026-760 83
PRO-lokalen Älvkarleby
Skolgatan 1, Älvkarleby
25
026-720 06
Turistinformation
Café Furiren
Laxön 3, Älvkarleby
026-721 23
Ramp.
Finns i området
Restaurang Kungsådran Laxön, Älvkarleby
Rullsands Havsbad & Camping Rullsandsvägen 1, Skutskär
Sågarbo Herrgård
Sågarbo 2, Skutskär
026-822 22
026-862 20
076-811 11 90
26
Turistinformation
Älvkarleby Camping
Campingvägen 1, Älvkarleby
026-727 92
Älvkarleby Turist- och Konferenshotell
Västanåvägen 54, Älvkarleby
026-726 20
Konferenslokal i äldre del ej tillgänglig.
27
älvkarleby.se
28