Kompletta Eljo LAN modular-uttag. Testade och godkända enl kat 5

Transcription

Kompletta Eljo LAN modular-uttag. Testade och godkända enl kat 5
EL JO
L AN
Kompletta Eljo LAN modular-uttag.
Testade och godkända enligt kategori 5
Eljo Decora
Eljo Trend
TEKNISK INFORMATION
E-nummer:
Infällda modular-uttag med plan centrumplatta
E-vit
Polarvit
1x8-pol Kat. 5 oskärmat UTP E 51 022 50 E 51 022
2x8-pol Kat. 5 oskärmat UTP E 51 022 52 E 51 022
1x8-pol, Kat. 5 skärmat STP E 51 022 54 E 51 022
2x8-pol, Kat. 5 skärmat STP E 51 022 56 E 51 022
E-nummer:
Infällda med vinklad centrumplatta
51
53
55
57
1x8-pol
2x8-pol
1x8-pol
2x8-pol
Polarvit
E 51 027
E 51 027
E 51 027
E 51 027
71
73
75
77
Infällda Modular-uttag med vinklad centrumplatta
E-vit
Polarvit
1x8-pol Kat. 5 oskärmat UTP E 51 032 30 E 51 032
2x8-pol Kat. 5 oskärmat UTP E 51 032 32 E 51 032
1x8-pol Kat. 5 skärmat STP E 51 032 34 E 51 032
2x8-pol Kat. 5 skärmat STP E 51 032 36 E 51 032
31
33
35
37
Utanpåliggande med vinklad centrumplatta
E-vit
Polarvit
1x8-pol Kat. 5 oskärmat UTP E 51 032 40 E 51 032
2x8-pol Kat. 5 oskärmat UTP E 51 032 42 E 51 032
1x8-pol Kat. 5 skärmat STP E 51 032 44 E 51 032
2x8-pol Kat. 5 skärmat STP E 51 032 46 E 51 032
Utanpåliggande på stegplåt, vinklad centrumplatta
Polarvit
1x8-pol Kat. 5 oskärmat UTP
E 51 027
2x8-pol Kat. 5 oskärmat UTP
E 51 027
4x8-pol Kat. 5 skärmat STP (4 jack)
E 51 027
1x8-pol Kat. 5 skärmat STP
E 51 027
2x8-pol Kat. 5 skärmat STP
E 51 027
4x8-pol Kat. 5 skärmat STP (4 jack)
E 51 027
81
83
85
91
93
95
41
43
45
47
Kat.
Kat.
Kat.
Kat.
5
5
5
5
oskärmat UTP
oskärmat UTP
skärmat STP
skärmat STP
Kontaktbeläggning: >1,3 µm guld (AU)
över >2 µm nickel (Ni)
Godkänd: Enligt EIA/TIA 568A, ISO/IEC 11801
SS-EN 50173, EIA/TIA 606, Kat 5, 100 MHz
Kontaktmotstånd: >20 m Ohm per jack
Koppling: 568 B
Genomgångsdämpning: =>42 db på alla parkombinationer
Certifikat: Klass D-länk certifierad med Eljo LAN
kabel UTP E 49 375 55, UTP siames E 49 376 55,
FTP E 49 375 65, F-UTP siames E 49 376 65,
S-FTP E 49 375 75
Impedans: 100 Ω
Drifttemp: -10°C – +60°C
Kabel: AWG 22-26 solid enkeltråd, max 1,6 mm
Färgkod: 568B
Garanti: 15 års funktions- och reservdelsgaranti kan
lämnas på certifierade installationer
Kontaktcykler: min 2500 plugg-jack
Material: Termoplast. Märkfönster av transparent
polykarbonat. Innehåller ej halogen, PVC eller bly
Insats kat. 5: Eljo LAN oskärmat UTP E51479 10
skärmat STP E51479 20 kat 5, 100 MHz
2
3
1
4
12345678
3
2
1
12345678
Nättyp: Stjärnnät
568 B
4
568 A
EL JO
L AN
Montering
Skala den skärmade kabeln och vik tillbaka folien samt
tvinna upp ledarna
2.
Trä in ledarna i respektive slits på kontakteringshättan.
OBS tvinningen ska vara så tät som möjligt mot införingshålet i hättan. Enligt standard får ledarparen tvinnas upp max
13 mm
3.
4.
Fäst och klipp av ledarna
Kläm fast hättan på modularjacket med en polygriptång
5.
6.
Trä bygeln över kabelns skärm och in i spåren på kontakten
Håll fast bygeln med polyggripen och vik ut änden på bygeln.
OBS: kläm ej kabeln med tången
7.
8.
Efter montering av bygeln ska vingarna på bygeln vara
utvikta enligt figuren. Kabeln fästes vid modularjacket med
ett lätt tryck
Snäpp fast locket så att ett tydligt klick hörs när det låser fast
TEKNISK INFORMATION
1.