h - Efg

Comments

Transcription

h - Efg
Tillbehör Kabelgenomföring och el
01/06/2015
Kabelgenomföring och el
Tillbehör för enklare kabelhantering och laddningsmöjligheter nära till hands. Längst bak finner du en guide för
placering av hål i bordsskivan.
EFG012738
EFG012703
A50B18 - Power Circle, silver. Mindre elanslutning till bord med
1 eluttag. Monteras i hål Ø 80 mm. Finns också i vitt.
A50B70 - PowerDot, svart. Kabelgenomföring till bord, med 1
eluttag och 4 magic holes för fri kabelpassage. Monteras i hål Ø
80 mm.
EFG010341
EFG009654
A30B38 - Ett hål Ø 80 mm, för kabelgenomföring i skiva, inkl.
lock, vit. Finns tillgänglig som enbart hål eller med lock. Finns i
vit, grå eller svart.
A50B57 - Power Grommet Twist, matt krom. Mycket smart
kabelgenomföring med 1 eluttag och 4 hål för övriga kablar.
Monteras i 80 mm hål. Elkabel 1,5 m ingår. Bajonettfattning för
förenklad användning.
Tillbehör Kabelgenomföring och el
01/06/2015
EFG012361
EFG012741
A50B31-A50B36 - Table Top, silver, svart eller vit. Finns med
två eller tre eluttag för enkel åtkomst ovan bord. Mått:
261x90x24 mm (2 x eluttag), 212x92x83 mm (3 x eluttag).
A30B57-A30B59, A50B25-A50B27 - Bi-Box/Bi-Lid (liten), silver,
vit eller svart. Placeras i ett hål (urtag) 286x135 mm som görs i
bordsskivan. Bi-Box är utrustad med en smart Öppningsbar
lucka (dubbelöppnad) och kabeldike i ett. Luckan kan öppnas åt
båda håll och är utrustad med en mjuk stängningsfunktion.
Bi-Lid kommer utan kabeldiket. Finns tillgängliga med två olika
bestyckningar; 3 el, 2 nät eller med 2 el, 1 nät, 1 VGA, 1 Audio,
1 HDMI.
EFG005279
EFG008262
A30B47, A40B35, A40B36 - Powerbox, placeras i ett hål (urtag)
286x135 mm som görs i bordsskivan. Finns antingen med 2 x
jordade eluttag, 2 x nätverksuttag, 4 x USB portar, 1 x VGA
samt 1 x Mini-jack i mörkgrå metallic struktur (26) eller krom
(90), eller med 2 x jordade eluttag och 2 x nätverksuttag, i
mörkgrå metallic struktur (26). Finns även utan innanmäte då
den enbart fungerar som kabelgenomföring i mörkgrå metallic
struktur (26) eller krom (90).
A30B47, A40B35, A40B36 - Powerbox, placeras i ett hål (urtag)
286x135 mm som görs i bordsskivan. Finns antingen med 2 x
jordade eluttag, 2 x nätverksuttag, 4 x USB portar, 1 x VGA
samt 1 x Mini-jack i mörkgrå metallic struktur (26) eller krom
(90), eller med 2 x jordade eluttag och 2 x nätverksuttag, i
mörkgrå metallic struktur (26). Finns även utan innanmäte då
den enbart fungerar som kabelgenomföring i mörkgrå metallic
struktur (26) eller krom (90).