לוח מזל וברכה: 30 לדצמבר 2015 (י"ח טבת ה`תשע"ו)

Comments

Transcription

לוח מזל וברכה: 30 לדצמבר 2015 (י"ח טבת ה`תשע"ו)
03-6162228
‫כ' טבת תשע"ו‬-‫י"ח‬
30/12/15-1/1/16
‫אזור הדרום‬
‫ עותקים‬15,000
‫ עותקים‬15,000
‫אזור הצפון‬
‫ עותקים‬15,000
‫ עותקים‬10,000
‫וברכה‬
‫הארצי‬
‫ עותקים‬15,000
‫הלוח המוכר בציבור החרדי‬
‫עותקים ברחבי הארץ‬
200,000
‫ עותקים‬10,000
‫ עותקים‬10,000
‫ עותקים‬30,000
‫בירושלים‬
‫ עותקים‬40,000
■
■ ‫פנטהאוז ודירות גן‬
■
‫וילות ובתים‬

 ■

■ 






 



■
  
 ‫משכנתאות לרכישת‬


  ■ !‫דירה ולכל מטרה‬


 

 

‫יש‬
‫כבר‬
‫אם‬
‫גם‬


‫משכנתא על הנכס‬
 ■ 
 

 


‫ליווי אישי עד לקבלת‬
■

 



!‫הכסף בפועל‬
 




■
■
 

 
 
■ ■
 
 

 
 



  


 





‫משכנתאות‬


 
■ ■
■ ■ .‫בטוח תשלמו פחות‬
 


  058-3232933
 
■   ‫ברקב"ב‬8‫חייםבני‬

‫רח' טל‬

‫מול אולמי ויז'ניץ‬



 
 ■ 
■ 

 

■  ■  

 


 
   


■ 
  
  
 

   
 



■
 
 ■ 

 

/‫ מחפש עבודה‬
■ 
 !‫עוצמה משכנתאות‬

‫ עצמך? מכון פלאי‬ 





‫הכתב‬
‫ למחזור‬, ‫לדירות‬
 


■
‫הכוונה מקצועית ע"י‬
!‫ולכל מטרה‬




‫ הרב נתן מושקוביץ‬
■   .‫במקצועיות ובאמינות‬

‫גרפולוג מומחה‬
 
!‫ פגישה ויעוץ חינם‬

052-7195699 

   052-7113508 ■
■ 
  


‫דופלקסים‬
 
■

 

■ 








 
■ 

 


■
 
 
 


 
 ■


■
    


■
 
  

■   
■


 
 
 
 ■



 
 


 
 



 
■ 


■
 


‫ חדרים‬5+

■

 
■ 
 ■


 
 ■ 
   


 




 



 ■
■

 ■  
 ■
     
 


 

 








■
■ 

  ■
■
■ 
   
  


   
 

 

■
 

  
 
    ■
■


 




■

 

■ 
 

 




 






■ 
 


■


 ■   

■



 


  
 

 ■ 
■
  



  ■
 

  
■ 



 
  ■

  
  

■ 

 




 
 
■  

■ 
  
  ■ 
   
  
■   
  
   
  

  BA  
 

Zlbrgmailcom
 
 
 
  

‫משכנתא‬
!‫בכל מצב‬




























































!!‫*פרסמו חינם‬



‫דירות‬
‫למכירה‬
‫פנטהאוז ודירות גן‬
■




■
 





wwwramagnet




‫דופלקסים‬
‫ חדרים‬4-4.5
‫ חדרים‬4-4.5
‫ חדרים‬3-3.5

‫ המיקצועיות‬,‫ השירות‬:‫כי‬
‫והאיכות שתקבל אצלנו‬
‫ חדרים‬2-2.5
■






BA

■
■
 
 







■
‫ חדרים‬5+
■ 

 








■ ■






■ 



 

 ■


 

‫ חדרים‬3-3.5


■ 


■


 

■



 

 
‫אנחנו כן גובים‬
‫דמי תיווך מהמוכר‬
!‫יהיו לך שווים הרבה יותר‬


‫ עותקים‬40,000

‫תיווך ויזמות‬
■
'‫ קומה א‬31 ‫רבי עקיבא‬
03-6138886 :'‫ טל‬


0544-980159 :‫ נייד‬
‫ חדרים‬5+
■ 
■
 
 

 


‫ חדרים‬4-4.5
■ ■




■




■







■














■






■





■







■






■






■
‫ חדרים‬3-3.5
 
■
 




 
■ ■







 

 

 
‫וברכה‬
‫וברכה‬
‫ממזזלל‬
36 ,‫סן ■ כפר הנופש אדמית‬
‫ נו‬,‫וממוזגות‬
‫■יחידות‬
‫מאובזרותמרווחות‬
‫דירות נופש‬
+‫מקוה‬
,‫מהמם‬
9/2/11
‫תשע"א‬
'‫א‬,‫בריכה‬
‫באדר‬
'‫ה‬,‫בפראג‬,‫בבודפשט‬
3/11/10
‫תשע"א‬
‫במרחשוון‬
‫כ"ו‬
2 ‫) ואוויר‬34-34(
4/8/10
‫תש"ע‬
‫באב‬
‫כ"ד‬
,‫ביהכ"נ‬
‫בקרבת‬
_____
.‫איש‬.‫למשפחות‬
250 ‫ עד‬,‫בלבד‬
‫לקבוצותמתאים‬
,‫במרכז‬
9249565-086751010-050
5553180-050
)48-48/09(
______________________________________________
* 6 6 4 3 :‫ טלפון‬.‫ עותקים בכל רחבי הארץ‬180,000 ‫דתי‬/‫הלוח של הציבור החרדי‬
180,000 ‫דתי‬/‫הלוח של הציבור החרדי‬
03-6162228 :‫ טלפון‬.‫עותקים בכל רחבי הארץ‬
‫בגילהקסדא'מלה כ מ‬
‫לה חמם‬
‫חדדמר‬3 45 ■ ,'‫ברחחד‬3 ,‫הרצהנורחדית‬
‫רמת‬
‫א ב ל‬2‫■■ ב‬
‫ ת ■ עיר‬100
3 '‫בקרגניםתארח‬
‫בהא‬
‫חד' ש מ‬
‫שקעת‬
‫ פחד‬4■■ ‫ברק‬,‫ברח' ברבאילן‬
‫חדרים‬
4-4.5
!‫החרדית‬
‫אברכים!ש‬
‫בהרצ מל ת‬
,‫להשקעה‬
‫גם‬3‫חד‬,‫ק"א‬
,‫מרפסת‬
‫ש‬5'‫לתוס‬
‫רשיון דמרתט‬
‫ק"א בש‬
‫ק‬
‫ק‬
‫הרב‬
‫ד‬
‫מ‬
‫ש‬
‫חד‬
‫בב‬
‫ם‬
‫שקע‬
‫מ‬
‫חד‬
‫ר‬
‫מברח‬
‫פצת‬
‫מש‬
4
‫ק‬
‫ר‬
80
‫כ‬
‫א‬
‫כ‬
‫חצר‬
‫ק‬
‫ק‬
‫ברח‬
‫א‬
‫ק‬
‫ת‬
‫ממ‬
/‫למכירה‬
‫מאות‬
‫עם‬
120
-‫כ‬
,‫ק"א‬
,‫חיים‬
‫בחפץ‬







■
■ ‫אפשרר"מת‬
‫פנטהא ז ד ר ת ג‬
     ■ 3 ,'‫חד‬
705,000
‫קמ'מ‬40‫ע‬
‫פצת‬
‫מש‬
‫א‬
‫כ‬
3
‫ת‬
‫ח‬
ø‫דירה‬
‫מחפש‬
‫רש ם‬4.5‫ ה‬,‫דתםית‬‫חעורשלפ‬‫ר‬,‫כ"א‬
‫עם‬
‫ת‬
‫מעל‬
+
4
‫ק‬
!‫ת‬
‫א‬.‫ש"ח‬
‫מה‬
‫מדה‬
3‫פה‬
,‫ דמ"ר‬ ‫פצנכבהסיםה‬
+‫ר‬
‫מ‬
+'‫חד‬
2-3-4-5
‫השכרה‬
,‫בגג‬
'‫מ‬
40
+‫בצד‬

 ‫אל‬
052-5797797
30/12/15-1/1/16 ‫כ' טבת תשע"ו‬-‫י"ח‬
2
avinezahav.net.il
)‫ל‬22-21/10(
______________________________________________
‫___ים‬
3 ,‫וולפסון‬
-‫ירושלים‬
'‫ברח‬
‫בבלעדמת!ם‬
‫ברק‬
‫בב‬
‫הרבם‬
‫באזור ר‬
‫המח‬
‫חדש חדמפ‬
‫שטחתם לח‬
+ ‫חדריםקאר‬
32-2.5
5 ‫ת ■ בבבח ם‬+'‫חד‬
‫בק ש ר‬
‫ד הע‬-‫קוק‬
‫חדש ל‬
‫■■ בב‬
3 !‫הרצוג‬
.‫ ■ אבק‬,'‫ חד‬,‫משופצת‬
‫משה דתרת‬
‫ה ■ק"בבקר‬,4‫ר‬,‫מקובר‬
‫הגנוז‬
‫אור‬
,‫ית‬
‫ז‬
‫ח‬
,‫ואחרונה‬
‫מ‬
‫ת‬
‫ש‬
‫מ‬
‫ת‬
‫מ‬
+
‫ידת‬
‫ח‬
‫י‬
+‫כ"א‬
3
,‫משופצת‬
,‫ית‬
‫ק‬
‫ענ‬
‫טהא‬
‫פ‬
‫רת‬
‫ד‬
‫ע‬
‫בר‬
‫דמ ת‬
‫דב‬
‫דבתח‬
‫ת‬ 
‫ח‬,'‫ חד‬2+‫הנשיא‬
‫חדביהודהבק‬■2
‫■כ א‬3‫פוטנציאל‬
‫ ק‬1+3
‫ ד‬,‫בטון‬
‫בהחד ח‬
5?‫■רתה ם‬
!‫גדול‬
‫ה‬367
‫פלקסלת רבק‬
 ‫ת‬,‫אופציה‬
‫רתמ‬
‫פהפ‬
‫העלעד‬‫■יהע‬
‫אדמית‬
,‫הגג‬
‫למלל"ת‬
‫בפתחםאופצ‬
+‫ים‬
‫ר ■ בקתתהור‬
+‫מס‬ ‫אר‬
‫ מש ר‬130
‫ק‬
‫תא ת‬,‫אמכית‬
‫עם‬
‫ויפהפיה‬
‫עץ‬.‫ש"ח‬
,‫מ"ר‬670000
,‫ק"ק‬
‫ענק‬3 ‫"אפיקית‬
‫ד‬‫ה‬.‫יה‬
‫תק‬
‫לה‬
‫אופצת‬1,190,000
‫מח‬,‫ממוזגת‬
+‫ ממאדר‬1,385,000
‫ח‬,‫מרפסות‬
1 750
‫בלעדי!תת מעל‬
‫ ח‬‫דרת‬
‫רהבל‬
‫חדשהם‬
‫מתא‬
,‫מיידי‬
.‫מפית‬

‫ כד‬.‫ש"ח‬

‫ד‬
‫י‬
‫מ‬
‫יסה‬
‫נ‬




052-7677627
1
+
5
‫שקעת‬





     1,070,000
      ■
‫"חכמת ף‬
‫יווך מ ר‬140‫ים!!! ת‬
‫מרפסת‬
______________________________________________
‫לצבשפ‬
36‫מרפ‬,‫אדמית‬
‫הנופש‬
‫■ כפר‬
‫ ■ ח‬050
"‫רחוב‬
‫ שלמהיר‬1 03-5702323
‫ראם‬
‫בניהדדמ כתלל‬
‫עדחהבהס‬
‫הו‬000
‫כמטבח‬
 ‫ך‬ ‫ת‬ ‫קה‬
050-4111844

‫רא‬050-6610501
‫ר יח'ק‬,‫נפרד‬
‫ה משממ‬1,000,000
‫ ח‬+‫שבת‬
‫למשפחותב‬
‫שכרת‬
‫מח‬‫פרטיות תונו‬
‫______________________________________________ ת לחל‬
‫שש ח‬,'‫מחד‬970
000
.‫מאגרמשתתדת ר■א‬
‫ח‬,‫אדומים‬
‫ ש‬1 ‫להרחבה‬
150
000■ ‫דירות‬
000 ‫רה‬"‫נדל"ן‬
‫מק‬‫ש‬ 
‫פתחד'חה‬
‫עה‬
1‫עם‬
375‫ים‬
‫את‬
‫מרפס‬
‫החרד‬
‫בה רר‬
.‫ש"ח‬
‫מתאיםעםבר'מ‬
‫לקת‬
       
______________________________________________ 
‫מעלה‬
2 200
 000

 050
 800
‫______________________________________________ חמ תט‬
052-2585808
       ______________________________________________
105‫ ם‬
4.5
‫טרפון‬
‫בלעדי‬
‫ ח‬‫ש‬5308742‫מארבץ‬
‫מדה ם‬
‫הרבסךתקיו‬
.‫ש"ח‬
‫להרחבה!ש‬
‫חדוגןש ח‬1.‫נמב‬
300
000
+050
‫ם ב‬,‫י‬4113250
‫באזורת‬
‫חד' שר‬
‫לעם‬3‫ סחד‬900
‫אר ם‬
‫מפ‬
5‫ברמות‬
‫תיווך בק‬
■


‫רקנוף‬
,‫וממוזגות‬
‫מאובזרות‬
‫יחידות‬
 ‫מעלח‬
 ‫ש‬ ,‫ק"ב‬
 ,‫משופצת‬
0523.5 5728482
‫ש‬
‫ק‬
‫ד‬
‫ל‬
‫ת‬
2
‫ם‬
‫ת‬
‫ר‬
‫ש‬
3
‫ת‬
000
‫ח‬
‫ש‬
5
000
!‫יובל‬
.‫וק‬
‫ך‬
‫ת‬
■
‫ם‬
‫כס‬
‫א‬
‫ב‬
‫ם‬
‫כס‬
‫א‬
‫ב‬
‫ח‬
‫ש‬
‫ם‬
‫מתא‬
‫מ‬
30
‫כ‬
‫של‬
‫ש‬
‫ת‬
‫בלעד‬
‫מאירוביץ‬
.‫ש‬
052-3429393
7655162-052
‫גדולות‬
       
,‫ואחרונה‬
‫ק"ג‬
‫ג‬
‫ח‬




,‫מרווחת‬
,‫אוכל‬
‫ינת‬
‫פ‬
‫ש‬
‫ת‬
■‫ ע‬,‫אהבגג‬
‫מאל רד‬‫שעקב‬‫בבלעדיות‬
______________________________________________
‫ בניה‬,‫בריכה‬
.‫ א‬,‫אחרונה‬+‫מקוה‬
‫ ק"ב‬,‫מ"ר‬
)‫ל‬33-44(
‫ץ‬‫למבינים!ב‬
‫ תך‬‫בקהתל‬
‫■■בלעד‬
______________________________________________

     )‫ימן‬050
www
d‫מא‬
me
co 730,000050
050 5308742
‫"הולילנדץ‬
‫מא ר ב‬
‫ספת‬
‫בת‬
+‫ם‬
‫שקע‬
‫מ‬
‫(הרב ני‬5308742
93-‫אזור מה‬adua
'‫חד‬
4.5
‫ ת‬‫ת מש ת מ‬4488840
_____
,‫מהמם‬
‫) ואוויר‬39-39






■
‫ש‬
‫כ‬
‫לחלק‬
‫ת‬
‫ק‬
‫ד‬
‫פ‬
‫השקט‬
‫ל‬
‫ד‬
‫מטבח‬
‫ת‬
‫אמבט‬
‫רה‬
‫ד‬
‫ך‬
‫ת‬
‫ח‬
‫ש‬
"‫נכסים‬
)34050
6500740
,‫יווך‬
‫ת‬
,‫שמורה‬
,‫י‬
‫ז‬
‫מרכ‬
.‫מ‬
,‫ית‬
‫ז‬
‫ח‬
 
■
4488840
‫ח‬
‫ש‬
1
690
000
‫כה‬
‫לס‬
‫ץ‬
‫ב‬
‫ר‬
050-5308742
___
.‫ש"ח‬
,‫מושכרת‬
,‫מוארת‬








‫מחסנים‬
‫ש"ח‬
1,400,000
,‫חדש‬
‫מטבח‬
‫בקרים ת הרצ‬
‫ד ל‬
‫חד‬5308742
5 ‫דירות ב ד ד‬ 2‫ת‬,‫בז'בוטינסקי‬
______________________________________________
‫ ■ ח ש ת‬2.5‫ם‬,‫שטרסר‬
‫מעלית‬+‫ מרפסת סוכה‬,‫ברח גדולה‬052-5797797
■ ‫מפדאר ם‬
050
■

        ‫בלעד‬
+









‫חד‬
2
‫של‬
‫ח‬
2
,‫איש‬
30
‫עד‬
‫ארוח‬
‫יחידות‬
‫קיט‬
03-5794856
.‫ש"ח‬
1,160,000
‫בסוקולוב‬
■
‫ס‬
‫נכ‬
‫ר"מ‬
.‫איש‬
250
‫עד‬
,‫בלבד‬
‫לקבוצות‬
‫ח‬
‫ש‬
1
500
000
1
700
000
‫ה‬
‫בר‬
‫סה‬
‫לכ‬
052
7637000
‫ל‬
‫ק‬
‫ק‬
‫הרב‬
‫ברח‬
03-5799308
‫י‬
‫ס‬
‫פנח‬
.‫א‬
.‫יש‬
‫מ‬
‫ג‬
02-6763740




‫ץ‬
‫ב‬
‫ר‬
‫מא‬
‫ש‬
‫ך‬
‫ת‬
‫בלעד‬



‫מחדר‬
‫ל‬
‫פרדת‬
‫סה‬
‫כ‬
______________________________________________
‫ תחד' ■______________________________________________ ■ א‬2.5‫מעל ת ■ ברח'מ חרל"פת‬yos‫שקעת‬
03-9214005
‫לל"ת‬
,‫______________________________________________ ■שבת‬
■
,‫הנביא‬
‫שמואל‬
'‫ברח‬
______________________________________________
‫ך‬
‫ת‬
‫חד‬
4
5
‫פלד‬
3
+
‫חד‬
6
‫ץ‬
‫ב‬
‫מ‬
‫ב‬
‫בק‬
‫בצד‬
‫האחת‬
,‫מרווחחות‬
■‫ש‬
‫ם‬‫בת‬3.5
‫בהפלמ"חת‬
‫ונופשל‬
     ______________________________________________
000CO
‫םרת דבכ‬L‫שכר‬
‫ רמ‬www‫ת‬z b‫ מ‬om ‫ ש ח‬5 +‫מרפסות‬
‫ חדר ם‬4-4 5
‫קרוב‬
‫ירושלים‬
'‫ץ'■ ברח‬
‫טלשבחד רת‬yagengma
‫ברח‬000
,‫מ"ר‬
80■ ‫ת‬.‫אפשרב"ב‬
,‫ולקבוצות‬
‫למשפחות‬
+'‫חד‬
‫רח'ת‬
‫מ‬WWW
+5728482
‫ב‬
‫מא ר‬050-4483255
5+25 ‫פלקס‬
‫∞ע ד‬µ∏≠∑πππ±∞∞
‫■ תנווה‬ME2 DALE
5308742
‫ץ‬3 ,‫משופצים‬
‫חד' ש‬
‫ת ך‬
■ ,‫)תק"ב‬48-48/09(

‫ש ת‬050
‫מ‬6751010-050
‫לר' שמ"ר‬
100
'‫ח‬
4‫במנחם!ה‬
3 '‫ברק‬,'‫מ‬/‫פרדס‬
■ ‫מתאים‬
350
000
‫המדר עת‬
052,‫יעקב‬
______________________________________________
+‫והאחת‬
‫חד‬
2 +,‫פ"כ‬
‫חד‬ ‫נמאופיןציה‬2
13 500
,‫ חזית‬,‫משופצת‬
,‫קזן תק"ג‬
‫בצד‬
‫חדרים‬
5+
com
2
050
000
‫א‬
‫כ‬
3
‫ח‬
‫ש‬
‫ם‬
‫ל‬
‫ד‬
‫ם‬
‫פצ‬
‫מש‬
‫חד‬
‫ב‬
,‫ית‬
‫ז‬
‫ח‬
,‫ק"ב‬
,‫משופצת‬
,‫בגג‬
‫ש‬
‫ש‬
‫ת‬
‫ת‬
17
‫מרפסת‬
+'‫חד‬
3
,‫יקר‬
  ,‫כ"א‬
‫תיווך‬
.‫בגג‬
‫אופציה‬


      ■
_____
‫מ‬
‫ת‬
‫שת‬
‫משת‬
■
‫מפתח‬
.‫ש"ח‬
1,290,00
,‫ית‬
‫ז‬
‫ח‬
‫השלושה‬
'‫ברח‬
‫מחסן‬
,‫חדש‬
‫בבנין‬
,‫ל)עקיבא‬39-4
050
5308742
‫לברבר‬
‫ך‬
‫ת‬
‫מעל‬
‫ללא‬
‫ק‬
+
■
‫מבצעים‬
,‫אטרקטיביים‬
‫מחירים‬
■




'‫חדריםאופ‬
,‫ ק"ב‬,‫גדולה‬
  03-5791514


3-3.5 ‫______________________________________________ סוכה‬
‫הגנוזתשראל בב‬
3 400 000
‫ת‬‫ספ‬,‫דופלקס‬
‫שט ב ה‬ 
‫ ב‬054-8420522
‫מא ר‬
‫ך ש‬
,‫הגג‬
‫על‬03‫לבניה‬
'‫הצמדתץחצר אופ‬
"‫נדל"ן‬
‫"אפיקי‬
‫סשים ע ת‬‫ םנכ‬‫ ר"מס‬
■
‫ם‬
‫ ך מש‬.‫ש"ח‬
‫מרווחותת‬
‫בלעד‬
‫ח‬,‫י‬‫חרדש‬‫דירותש‬
935,000‫נופשת‬
‫ ■ת‬  '‫שח‬51
052-5797797
.‫אחרונה‬
‫ספת‬
‫ תבת‬
      
‫בקומתת‬
‫ ■ט‬,‫מ"ר‬
"‫ים‬
‫בשבטס‬
‫נכ‬
‫אוריק‬
‫פ‬
‫ב"א‬
‫ך‬300‫ ת‬000
‫מציאתבלעד‬
‫■שמשח‬ ‫ ת‬
!‫המציאות‬


‫ללא‬
‫ק"ג‬
‫מש‬
‫ממ‬
‫א‬
5754412
‫פץ‬






■
■










■
,‫מרתף‬
73
______________________________________________
7655120-052
.‫לקיץ‬






■
‫ש‬
‫ט‬
‫ש‬
‫ת‬
■
,‫שכנים‬
‫חתימת‬
‫עם‬
‫לגג‬
■
‫חד‬
3
‫אל‬
‫ברח‬
052-7653435
‫חד‬
3
‫ק‬
‫ת‬
‫מעל‬
‫עם‬
‫א‬
‫ב‬
‫ש‬
‫מ‬
‫ח‬
‫ש‬
‫ת‬
‫ת‬
‫מ‬
)‫ל‬47-47/09(
050
5308742
‫בלעדי‬
.‫ש"ח‬
1,000,000
03-5702323
,‫ית‬
‫ל‬
‫מע‬
,‫ית‬
‫ק‬
‫ענ‬
,3
‫גנים‬
‫בהדר‬
■ ,‫ממרפסת פתוחה‬
______________________________________________
       
057-3128884
‫בטאב‬
‫ר‬
‫מ‬
100
‫כ‬
‫של‬
______________________________________________
+‫ית‬
‫ט‬
‫פר‬
‫יסה‬
‫נ‬
‫כ‬
,‫קרקע‬
,‫משופצת‬
050
5308742
‫ץ‬
‫ב‬
‫ר‬
‫מא‬
'‫ח‬
3
,'‫ג‬
‫גילה‬
050
5308742
‫ץ‬
‫ב‬
‫ר‬
‫מא‬
‫ת‬
‫ש‬
______________________________________________
,‫בק"ג‬4488840
,'‫חד‬
3,‫מעלית‬

 
‫חדשה‬

‫עץ‬‫בקתת‬
 ■‫מ‬ 

2.5,‫ירול‬
‫באבן גב‬
‫בלעדי‬
‫ש‬1,390,000
‫ת ך‬‫בלעדרק‬
‫ש‬2  ‫מאירוביץ‬
,‫ביהכ"נ‬
,‫בפראג‬,‫בבודפשט‬
-1
‫הד רה ש■ ע‬
       120‫תיווך‬
■ 
‫ ח‬
‫ ת‬‫ מ‬.‫ש‬
‫ מת‬3 ‫בדסלר‬

‫ ם‬‫ק‬,‫חעניה‬  /‫מזרח‬
+ ‫מ‬,‫ ק"ג‬,‫תמחסן‬+‫ת‬
‫צכיה‬‫אופ‬
,‫סוכה‬
,‫מרפסת‬
1,070,000
‫של‬.‫ש"ח‬
‫בשטח‬
 
‫מעלעם‬
‫ידותה חד‬
4+‫לרכב‬
050
‫ם‬
‫כס‬
050-4156080
‫יהח‬
2+‫מ"ר‬
050
,‫ק"ב‬
,‫בקרבתגדולה‬
'‫חד‬
‫ש"ח‬
,‫מרפסות‬
,‫ נוף‬,‫אבן‬
■‫ ש‬,‫במרכז‬
‫הח‬‫מעל‬
‫■ מ‬ ‫עם■גישה‬
■‫ ש‬2 050
‫ויפהפיהע‬
‫בבל‬,‫חניה‬
‫למכחדתירה‬
‫דירה‬
‫בסכהממם‬
‫חדש‬
‫בב‬
‫שית‬
‫אופשצ‬
65000
'‫ ■חד‬______________________________________________
‫ומעליה‬
,‫ומסודרים‬
‫גדולים‬
‫ש ת‬
‫ מ‬‫תיווך‬
‫ת‬ ‫בלעד‬





 

‫מתאים מ‬





.‫למשפחות‬
5308742
‫ץ‬
‫ב‬
‫ר‬
‫מא‬
+‫ק"ג‬
'‫חד‬
3.5
‫בנחום‬
       ______________________________________________



‫אמירים‬
‫י‬
‫ו‬
‫ינ‬
‫פ‬
,‫מוכנה‬
‫יה‬
‫צ‬
‫אופ‬
+‫ית‬
‫ז‬
‫ח‬
‫ם‬
‫חדר‬
5
 ‫מאירוביץ‬

02-6415555
‫נדל"ן‬
‫לשאולוף‬
‫י‬
‫ד‬
‫בלע‬
■
3 ‫ה‬054-7955442
‫ראש‬
‫ מה‬.‫להרחבה‬
‫ ק‬
‫ ר‬.‫יםמ ע תט מש‬
‫ס‬
‫ ר"מ נכ‬.‫מערב‬
‫ל‬
‫ם‬
‫מה‬
‫מתא‬
‫ת‬
‫פץ‬
‫מש‬
‫מאד‬
‫ל‬
‫ד‬
‫ת‬
‫ת‬
‫מ‬
‫למשפחות‬
‫מתאים‬
‫ונוף‬
‫פרטיות‬
050-5308742
,‫ית‬
‫ל‬
‫מע‬
+‫יה‬
‫נ‬
‫ש‬
‫קומה‬
,‫באברבנאל‬
.‫ש‬
‫תיווך‬
‫בלעדי‬
.650
       ■
)‫שכונות‬
‫להרחבהא(שריקום‬
‫על‬,'‫חד‬
2+33,‫בבורוכוב‬
‫ם‬,‫גג‬
‫ ב‬+'‫חד‬
‫■ בב ר‬2‫פנחסי‬
‫ רץ‬
‫מאמ‬
‫ בת ה‬,‫ק"ב‬1,650,000
‫מ‬‫ מ‬‫ ת‬‫שר מ‬,‫הרבק"א‬
______________________________________________
‫ם‬052-5797797
‫ שס‬ 
9249565-08
5553180-050

 000
,‫ מ■ידי‬‫ח‬‫מרפסת‬
■ ______________________________________________
3
,‫חזית‬
,‫ארגג‬
+‫בק"מפגג‬
     ______________________________________________
+'‫חד‬
4
,‫לחלקחדש‬
‫מאירוביץ ■בבנין‬
_____
‫ץ‬200
‫ש‬5 ‫ך‬
050-5308742
yos ‫פצת‬
yagengma
‫■חד'בב‬/‫רש"י‬
,‫מיוחדת‬
,'‫משחד‬3.5‫______________________________________________ כ■ א‬
‫ש‬
25308742-050
000
‫פנח‬
.‫בא‬.‫ש"ח‬
930,000
,‫בלעדי דחזית‬
         
‫בביהוהלו‬
‫ר‬‫(שמ‬
‫היובל‬
‫בקרית‬
‫ת‬.‫ א‬.‫ש"ח‬
‫ מש‬1,500,000
‫ש‬
‫ט ת‬‫ ש‬
‫חד' תברח'מ‬
‫) גדולות‬38-49
‫מ‬2.5
‫טת‬-‫סיר ■■ט אכ‬
‫כחדשה‬
‫דרת‬
‫מס‬
‫ה‬
)‫ל‬33-44(
‫מ‬
+
‫חד‬
‫רת‬
.‫מסודרת‬
‫מרווחת‬
+,'‫מ ח‬3 )‫(הנורית‬
‫מת‬
‫ מש‬ )‫ין‬+‫ק"א‬
.‫ש‬
‫תיווך‬
‫בלעדי‬
.‫ש"ח‬
______________________________________________
______________________________________________
‫ר‬1,050,000

‫ ך‬7655162-052
‫"שמים‬

03-5799308
‫ט‬
‫מ‬
‫קס‬
‫פ‬






avinezahav.net.il
)39


■ .‫ש"ח‬
,‫מ"ר‬
100‫בלעד‬
,‫סוכה‬




___
"‫וארץ‬
‫צימרים‬
.‫ש"ח‬
1,750,000
,‫כ"א‬
‫"ר‬
______________________________________________
03-5799308
,‫מרווחת‬
,'‫חד‬
5
‫במשה"ב‬
         
        .‫דתי‬
+
+‫ת‬
‫ש‬






______________________________________________
‫גנים‬
‫בעיר‬
050
5308742
‫ממ תת‬,‫ק"ב‬
+ ‫______________________________________________ מר' ש‬
■
‫ת‬3 ,‫חזית‬
‫ מ‬,‫עקיבא‬
‫חדריםמ ד‬
‫ ח‬,‫מעלית‬
‫ ש‬2-2.5
1 500+‫ק"ב‬
000 com ‫ט‬
‫ב‬
‫חד‬
‫מ‬
‫ר‬
‫מ‬
‫עם‬
‫בנין‬
‫ץ‬
‫ב‬
‫מא‬
‫ש‬
‫ת‬
■
+
‫ת‬
‫מת‬
‫ת‬
‫ח‬
‫מ‬









‫ת‬
‫מעל‬
‫ת‬
‫רפ‬
‫ע‬
‫א‬
‫כ‬
3
‫ת‬
+
‫מ‬
+
‫מ‬
0002.5000
‫ביהודהק א‬
‫מרפסת‬
"‫נדל"ן‬
‫ל"אפיקי‬
050-5308742
‫מאירוביץ‬
‫מחסןס‬
‫ארוחני נכ‬
‫להשכרה■ארמא‬
‫ק"ק‬
 ‫ר הנוף‬+‫סוכה‬
‫מרפסת‬
,‫איש‬
30‫ים‬5308742
‫עד‬
‫יחידות‬
,‫שית‬
‫ חז‬,‫מתחד' מק"א‬
‫בדקר‬
‫מש‬
‫ א‬,‫ אנוף‬,‫______________________________________________ ש■ק"ג‬
■
.‫פתוח‬
+‫מחסן‬
‫■מ‬3.5
‫שמש‬
‫ ת‬■‫מ‬   ‫מרהיב‬
 
.‫ ש"ח‬695,000





3
‫מ ת‬ 
‫ ש‬‫ מ‬ ‫תת‬‫ה מ‬2‫ר‬,‫ק"א‬
______________________________________________
■
050-5308742
‫מאירוביץ‬.‫ש‬
‫נו‬
.‫ומושקעים‬
‫מפוארים‬
     ______________________________________________



,‫הנשיא‬
)38-41





‫ץ‬
‫ ר ב‬
‫ש מא‬050-5214585
‫ בלעד ת‬‫תת■יווךת‬02-5666250
‫הע‬
‫ל‬
‫מ‬
‫ר‬
‫הע‬
050
‫ט‬
‫ט‬
‫ת‬
_____
■
‫ת‬






‫אפשט ך‬

‫הע‬
‫חדשת ל ךד‬
‫ ש■ חבב‬‫עם‬
‫אדמית‬
052-7848088
03-5788996
‫מפוארתא‬
‫ש ח ב‬03-5702323
1 450 000■ ‫ שמטבחת‬,‫מרפסות‬
‫*ברלבגש‬
‫בלעד‬
,‫ושמורה‬
‫מושקעת‬
,‫כ"א‬
+‫ מ"ר‬100‫______________________________________________ ש‬
‫ נכסים" מ‬+‫"שרון‬
02-5638221 ‫בלעדי לצימוקי‬
‫מ"ר‬
28
-‫כ‬
‫איש‬
‫חזון‬
'‫ברח‬
‫ש‬

,‫ולקבוצות‬
‫למשפחות‬
‫מתאים‬
2.5
.‫יה‬
‫פ‬
‫י‬
‫פ‬
‫י‬
‫משופצת‬


______________________________________________
,‫בשלושה‬
______________________________________________
.‫לזוגות‬
‫מתאים‬
,‫ולכנרת‬
‫לגליל‬
■







050
5308742
















‫מס ד‬
‫בקריתלמכ‬
‫ר ת ■ א‬5 )‫יקו‬
‫משופצת ת‬
‫ תחד ךח‬
5,‫מ"ר‬
3‫מנחםרה‬
‫המח ר‬
‫ תיווך ■שאררד‬
‫ חדר ם‬3-3 5
05054488840
‫ פנחסי כס ם‬.‫א‬36.‫ש"ח‬,‫אדמית‬
‫סלמ‬
‫ ב ץ‬65‫רת‬
‫ר‬
‫מא‬
.‫ ש"ח‬1,050,000
‫מבצעיםין‬
‫באבוחציראד בבנ‬
052-3429393
10■ ‫פלקס‬
!‫אה‬
‫מצ‬3713712-050
‫תיווך‬
‫בלעדי‬
1,500)‫ל‬39___4
‫הנופש‬
‫כפר‬4 ,‫מטופח‬
‫ת‬‫חדרים‬
'‫______________________________________________ דחד‬
■‫מחיריםש"ח‬
‫הק(מק‬
‫ מ‬1,350,000
‫פ‬,‫חדש‬
,3 )‫בקרית יובלמש(אורוגותאתי‬
‫ ■ תח ת‬+‫כחדשה‬
'‫חד‬
‫דופלקס‬
‫■מ‬
,‫אטרקטיביים‬
■ 3-3,‫מחסן‬
 ‫מ‬‫ת‬2-2.5
‫מ שש‬‫ ת‬‫ממ‬‫ק"ב‬
‫םפש‬,‫אחרונה‬
+,‫מעלית‬
4"‫בק‬
 ■______________________________________________
‫ נוף‬
03-5799308
‫סדם‬,‫מזגן‬
‫מצםדהכל‬
‫ ח'מצ‬++ ‫ מ‬
‫חדרט‬
)‫ל‬28-27/10(
‫ם‬
‫כס‬
‫ת‬
‫ר‬
‫ד‬
‫מבחר‬
950,000
,‫ומסודרת‬
‫גדולה‬
,‫ק"ג‬
'‫■ח‬
______________________________________________
‫חד‬
2
‫של‬
‫ח‬
+
‫חד‬
‫בל‬
‫למ‬
‫ם‬
‫ם‬
‫מתא‬




.‫א‬
.‫ש"ח‬
1,090,000
'‫אופ‬
+‫סוכה‬
,‫משופצת‬
,‫ק"ב‬
     ■
‫ת‬
‫מ‬
5
050
5308742
‫מאירוביץ‬
.‫ש‬
'‫מאירוביץ‬
.‫ש‬
■
‫הרחבה‬
‫אפשרות‬
,‫ית‬
‫ת‬
‫ינ‬
,‫וממוזגות‬
‫מאובזרות‬
‫יחידות‬
‫שמ‬
‫ת‬
‫מ‬
‫א‬
+‫ארת‬
‫מפ‬
‫ת‬
‫ק‬
‫ע‬
‫חד‬
,‫וגג‬
'‫חד‬
3
‫ומעליה‬
■
‫חדרים‬
3-3.5






,'‫חד‬
3
!‫בביאליק‬
2
,‫ית‬
‫ד‬
‫י‬
‫מ‬
‫יסה‬
‫נ‬
‫כ‬
,‫צבי‬
‫בנחלת‬
‫ת‬
‫מ‬
‫ת‬
‫מט‬
‫ חדר ם‬2-2 5
7655120-052
■
‫מרפ‬


‫יוזמה‬
‫ל)יווך‬47-47/09(
‫במשרד‬
‫מפתחות‬
.‫ ש"ח‬.‫וזג לקיץ‬
‫ר‬,3
4 ‫יווך‬5‫באבת‬
‫שכרתר ת‬
‫ד‬1,435,000
!‫כה‬
‫ברח‬,‫בריכה‬
‫מא‬,‫בקובלסקי‬
‫"שרוןט‬
‫שפר‬
‫______________________________________________ מ‬
,‫מושקעת‬
‫ מ‬,‫מרפסת‬
03-5799308
‫תפנחסי‬ 2 ■
______________________________________________
.‫ש"ח‬
‫השכרה‬
‫רה‬5308742-050
‫למכ‬
‫ב כר ש‬,‫מהמם‬
‫______________________________________________תת‬
 ‫עם‬


       
‫פת חה‬
‫העם‬ ‫עה‬
■
‫כ"א (ניתן מ‬
‫ממ ת‬3  
+ ‫ מ‬050-5308742


‫______________________________________________ מ■ ת‬
 +‫הגג‬‫ ש■על‬ ‫חד‬

+,‫אוכל‬
‫ א‬,'‫■חד‬ .‫ש"ח‬940,000
+‫מקוה‬
‫בכלואוויר‬
-‫ל‬
‫לחלק‬
■
‫מרפסת‬
‫ינת‬
‫פ‬
,‫ית‬
‫פ‬
‫עור‬


‫מעל‬
‫בב‬
,‫כחדשה‬
‫מסודרת‬
,‫חזית‬
‫חד‬
6
‫א‬
‫ב‬
‫ת‬
‫ב‬







054-8478886
03-6182002
■
‫רב‬
,‫ית‬
‫ז‬
‫ח‬
‫ק"ב‬
,‫י‬
‫ת‬
‫יוקר‬
‫יהוט‬
‫ר‬
+‫יה‬
‫פ‬
‫יפה‬
‫ת‬
‫מש‬
‫ת‬
02-5666250
"‫ים‬
‫ס‬
‫נכ‬
+
‫ת‬
‫ה‬
‫מ‬
‫א‬
          ■ ‫מחלונותמזכוכית‬,‫ מזגנים‬2
‫בני‬
02-5666250 "‫ים‬
‫"שרון נכס‬
1 560
‫כחדשה‬
‫פלקס ק‬
‫רא‬,‫בלבד‬
‫ש‬,)'‫שיח‬ 
‫ מ‬‫ ש‬‫ ש‬
‫ברט‬
‫ ת‬‫אלמד‬
2‫ברק‬
‫הע‬
______________________________________________
 ‫יווך‬‫______________________________________________ ת‬
 ‫בלעד‬
000
 ‫במשרד‬
 ‫קתכב ת‬  
‫אמיריםלר‬
‫רחב‬
‫■ש‬
‫ם‬,‫םמ"ר‬60‫מתאת‬
‫מ‬
20‫ כ‬3‫בבני‬
'‫קחד‬ 2‫ע‬‫אברהם‬
.‫ש"ח‬
2,300,000
■‫ק‬ 
.‫איש‬,‫גדולה‬
250‫אופ' ד‬
‫עד‬
‫ב כ‬‫של‬
‫ש‬‫בשמואל‬
‫"אפיקי‬
.‫מעלית‬
+‫ק"ב‬
‫א‬
,‫ת חד' משופצים‬2 ■‫ מ‬160
‫ח‬
‫לקת‬
‫מח‬
995,000
+‫כ"א‬
3‫לקבוצות‬
‫מש‬
‫ ע ש‬
+ ‫ מש‬,‫תק"ב‬,‫ים‬,‫גדולה‬
‫______________________________________________ מ‬
■■ 
‫ש‬
‫ך‬
‫ת‬
‫בלעד‬
‫ח‬
‫ש‬










‫ת‬
‫ץ‬
‫ב‬
‫ר‬
‫מא‬
.‫א‬
.‫ש"ח‬
800,000
,‫ומשופצת‬
‫יפה‬
‫ת‬
‫מעל‬
+‫שקע‬
‫מ‬
‫ל‬
‫ד‬
)‫יסלנד‬
‫א‬
(
‫מנחם‬
‫בקרית‬
‫ת‬
‫ת‬
‫ש‬
‫ק"ג‬
‫בניסנבוים‬
'‫חד‬
4
‫משרדים‬
.‫ש"ח‬
790,000
‫ג‬
‫וסור‬
)‫חפץ‬
‫(ארץ‬
‫הנביא‬






56
‫בא‬
‫עק‬
‫ר‬
‫ם‬
‫כס‬









■
■
‫ח‬
‫ש‬
1
650
000
‫כה‬
‫לס‬
■
‫ מאירוביץ‬.‫נדל"ן"ש‬
‫______________________________________________ תיווך‬
■‫"אפיק‬6751010-050

03-5702323
 ,‫סוקולוב‬
‫ מ‬'‫ברח‬
 ‫חם‬,‫בק"ק‬
   ‫ח‬‫ש‬03-5799308
‫ת■שמש‬+‫ממזגן‬+‫ק"ג‬
‫מח' ת‬3
‫ש‬,‫יכונים‬‫ש‬‫ ב‬050

   
.‫ש"ח‬
‫יםש ט‬‫חי‬052-2546968
‫ חדר ם‬- 5
1‫ש‬
890
 5308742
‫חד‬
+ ‫חד‬
‫מפנחסי‬ 
,‫סי‬‫מפל‬050
‫ דו‬'‫ץ ח‬5308742
6 )‫קטן‬
‫(בנין‬
‫ ט‬ 
‫ר ב‬‫מא‬
+03"‫וארץ‬
4
46‫צימרים‬
‫לשבתות‬
‫וממוזגת‬
‫נקייה‬
‫)יץ ■ דירה‬38___
   03-5791514
‫חד ש‬
‫ים" מ‬‫נכבס‬057-3128884
 + 2+6
,‫משופצת‬
,‫מעלית‬
‫להשכרהללא‬

 050-5308742
6166105
‫טהא‬
‫תפ‬!‫אה‬
‫______________________________________________ ■ ממצ‬
‫ ש‬,‫הרחבה‬
‫מא רר בב ץץ‬
‫ ךך‬
‫תת‬000‫בלעד‬
 
   .‫ש"ח‬
 1,060,000
‫ת‬

,‫נפרדת‬
‫"שמים‬
_____________________________________________


______________________________________________
‫משרדים‬
‫שני‬
        ■        ______________________________________________
,‫הסקה‬
+‫נוף‬
‫עם‬
‫מרפסת‬
+‫ק"ב‬
‫ש‬
‫ט‬
‫מ‬
‫ת‬
_
052-3429393
‫מא‬
‫ש‬
‫בלעד‬
50
-‫כ‬
‫כניסה‬
‫אפשרות‬
‫ת‬
‫מש‬












‫הגנוז‬
‫אור‬
‫ם‬
‫מ‬
‫ר‬
‫למרכ‬
‫ב‬
‫קר‬
‫משופצת‬
2.5
,‫בהירדן‬
■
______________________________________________
‫מרהיבברק‬
‫ממוזגיםבני‬
‫במרכז‬
‫שקט‬
‫מפואריםבאזור‬
‫■■וחגים‬
‫שענקחית ת ך‬,33!‫ברד"ק‬
000 000■‫בהזדמנות! ש‬
,‫מרכזי‬
‫מיזוג‬
054
‫ ע‬‫הש‬‫את ה‬
‫ ה‬ ‫ע‬‫■ מ‬  02-5666250
 www "‫ים‬w‫יווך "שרון נכס‬m‫ליד בן ת‬
200  ,‫לזוג‬
050
5308742
    
‫באהר‬
‫בקהילות‬
 
+‫ם‬‫חדר‬
‫ ש‬5‫חדש‬
 )‫אחרונה (רעפים‬
‫ושמורה‬
‫יעקבחד"שרון‬
‫יווך‬4‫דב ת‬
.‫ש"ח‬
1,680,000
       
■ ,‫לעו"ד‬
‫נוף‬27722743
.‫ומושקעים‬
‫רת‬
‫ד‬
‫משה‬
‫ת‬
‫בקר‬
,‫אחת‬
‫בכניסה‬
)38
050
5308742
‫מתאים‬
‫מ"ר‬
‫ ת‬‫צפת‬
‫ק"ג‬
‫ומטופחת‬
___
■













______________________________________________
)20-20
■








,‫יה‬
‫ת‬
‫בפ‬
,‫כץ‬.‫בפ‬
‫גדולים‬
'‫חד‬
3








‫בלעד‬
‫ח‬
‫ש‬
700
000
8168589-054
‫ץ‬
‫ב‬
‫ר‬
‫מא‬
‫ש‬
■
.‫ש"ח‬
1,500,000






■
‫אחד‬
‫במפלס‬
‫הכל‬
‫ר‬
‫מ‬
.‫ש"ח‬
1,270,000
,‫חדשהטית‬
‫שחז‬,‫■ בקתת■מאד!עץאק"ב‬
‫■ אח‬
■‫פהפ‬,‫סוכה‬‫ה‬,‫ק"א‬
,‫בק"ב‬
,‫גדולים‬
'‫חד‬
5"‫ים‬
,‫דוד‬
02-5666250
‫מצב נכס‬
)37-40(
‫ ת‬.‫לזוגות‬/‫לרופאים‬
‫מתאיםע ם‬
‫משק‬ ,‫ולכנרת‬
‫מ‬
        
  ‫במקום‬
‫ מ‬+ ‫ ש‬‫ א‬
‫עם‬
‫ויפהפיה‬
______________________________________________
■‫ומחולקים‬




‫חדש‬
‫במצב‬
‫ם‬
‫פצ‬
‫מש‬
‫_____לגליל‬
‫ר‬
‫האדמ‬
‫ברח‬
‫רת‬
‫ד‬
‫ש‬ ‫בעיר‬
‫ת‬‫ש‬‫מש‬
.‫ש"ח‬
930,000
,‫יר‬
‫ה‬
‫מ‬
‫י‬
‫ו‬
‫ינ‬
‫פ‬
______________________________________________
‫ש‬




‫ה‬
‫בק‬
‫פלקס‬
‫ד‬
■


,‫לרופא‬
,‫לקליניקה‬







‫ממוזגת‬
,‫שקט‬
‫מקום‬
,‫העתיקה‬


‫הר‬
‫ברח‬
‫ת‬
‫במשכ‬








■
‫חדרים‬
2-2.5
"‫ים‬
‫ס‬
‫נכ‬
‫יק‬
‫פ‬
‫"א‬
‫ת‬
‫מ‬
‫ת‬
‫מש‬
‫ת‬
‫מ‬
050
5308742
■
+‫ץשתיווך‬www.zlbr.com
‫ ך מ‬3713712-050
‫ש ש ט‬
‫ת מש ת משט ת‬
   
‫מיידיר ב‬
‫וכדו'ש מא‬
‫ רו"חמת‬/‫עו"ד‬
‫מעלית‬
‫ ר‬
‫ת בא‬
‫מעל‬
‫למשפחות‬
‫מתאים‬
"‫ים‬
‫ד‬‫תהחר‬06,‫מסודרת‬
‫ ק■ ברמות‬915,000
+ ‫פרטיות ונוףש‬
 5 ‫דופלקס‬
 ‫מאית‬
‫ע ת‬+‫ה‬
         ■ ,‫קומות‬
3‫סחד‬‫נכב‬6‫מ"אפיקר‬‫ ס‬
‫ררת‬
‫ממ‬
050-4199878
‫מ‬‫מאד‬
  057-3128884
  ‫ת‬ ‫מ‬03-5791514
■‫מאד ק‬

2 -‫מבנה הבנוי ב‬
,‫מעולה‬
‫חד‬
1 + 5 ‫שקעת‬
)‫ל‬28-27/10(
 
 
,‫מיידי‬
______________________________________________
‫ ב‬03-5791514
‫ק‬‫מפלס ם‬
‫ם‬‫ ל‬‫ ד‬057-3128884
‫מ‬,‫תחצר‬+'‫ח‬
‫ש‬
+ 050
‫חלקיהמ‬
______________________________________________
‫ ט‬2‫ת‬,‫מנחם‬
.‫ש"ח‬
1,500,000
03-5754412
‫זילברברג‬
______________________________________________
‫עלדרוהמ‬
‫מרפסות‬
2 +'‫חד‬
‫ג‬
‫ ת‬
‫וינברג מ‬
‫ת‬7655162-052
‫______________________________________________ ■ ת מ‬
‫ח‬
2
‫ץ‬
‫מ‬
‫בית‬
‫ששט‬‫בקרית‬
 ■ ‫לסוכה‬
  ‫יות‬

5308742
‫ש‬.‫שש‬
‫ ט‬200
‫מ‬000 ,‫חדש‬
‫גדולות‬
        






)‫(קפלן‬
'‫ברח‬
‫וי‬‫סה"כ בנ‬
‫ירות‬
‫ד‬
4
-‫ל‬
‫מחולק‬
______________________________________________

‫ארת‬
‫מפ‬
‫ת‬
‫קרת‬
3975683-054




______________________________________________


‫ה‬
‫לב‬
‫פ‬
‫א‬
‫ק‬
‫ע‬
+
‫ב‬
‫ם‬
‫ת‬
‫שר‬
‫עם‬
‫מט‬
‫ש‬
‫ת‬
'‫ברח‬
‫מ"ר‬
100
‫גדולה‬
‫דירה‬
‫ב‬
‫א‬
‫כ‬
3
‫ת‬
‫מעל‬
‫תיווך‬
‫בלעדי‬
.‫ש"ח‬
■ ,‫מגרשזית‬
210 -‫לקבלכ‬
 
■ .‫ש"ח‬
 ■620,000 ,‫ולחוצים גישה ללא מדרגות‬
‫ ח‬,‫גדולה ק"ב‬
3 ‫בנורדאו‬
‫מאירוביץ‬
‫ ח יב‬,‫ירושלים‬.‫תיווךלכלש‬
,‫לנוף‬
‫מחסן ש‬
‫ ■ת ת‬+‫______________________________________________ק"א מ‬

‫פא‬
‫אה ש‬
‫מת‬
 ‫ים‬
■
        !‫אה‬
‫ר‬
‫ל‬
‫רה‬
‫ד‬
‫ך‬
‫ת‬
‫א‬
,‫תשממ"ר‬
‫מגרש‬
,‫מ"ר‬
460

2.5
,‫ים‬
‫ל‬
‫ירוש‬
‫יבא‬
‫ק‬
‫ע‬
'‫ר‬
‫באזור‬
‫עם‬
+‫בית‬
,'‫חד‬
4
‫גרונר‬
‫בדב‬
■
‫ברק‬
‫בני‬
‫מת‬
‫מש‬
‫ש‬
050-4128027
‫אברבנאל‬
‫חד‬
10
‫כ‬
‫שקעת‬
‫מ‬





Z
brgma
com
■
‫בק‬
‫השקט‬
‫ק‬
‫ק‬
‫ברב‬
‫ברמה‬
‫משרדים‬
‫להשכרה‬
6
6
4
3
,‫איש‬
30
‫עד‬
‫ארוח‬
‫יחידות‬
‫ס‬,‫יפה‬
‫חד‬
 2 +‫ת‬
‫משחד‬

‫מרפ‬
+‫במקורש‬
______________________________________________
‫ת לחלק כ ש כ■סה‬
‫לשאולוףעקת‬
■‫ב‬
050-5308742
‫ מאירוביץ‬20,‫ ככ"א‬3‫כה‬
■ ‫חדשה‬
"‫■ "אפיק נכסים‬
.‫ש"ח‬
960,000
300
‫______________________________________________ בט‬
‫ נכ‬1‫יהון‬050-5308742
‫די לאל‬000
‫ בלע‬.‫למכור‬

‫ ת‬‫נדל"ן ט‬
‫______________________________________________ ■בלעדיקהמ םת‬
‫ מ‬7637000
‫ק"ב‬
‫גדולהלרו‬
______________________________________________
370 ‫מתאים‬

'‫ויזניץ‬

‫על‬‫ת‬"‫חד‬.‫למ"ר‬
+$3,000
3,‫יב‬‫כה‬‫מר‬‫בפ‬‫נוף‬02-6415555
‫מושקעת‬
,‫נטו‬‫וילהמ"רד‬
120‫מעל‬
,‫עםלית‬
‫מע‬
)‫ל‬36-39
052
■‫בבית‬
,‫מ"ר‬
_____
     ■ ‫יווך‬
  
 ______________________________________________
 3,250,000
 
03-5791514
‫חלקיה‬
‫באזור‬
‫מרכזי‬
‫גבוהה■במקום‬
 ‫שסיםח‬








‫ך‬
‫ת‬
‫בלעד‬
‫ד‬
‫מל‬

,‫תדרך בית לחם‬
‫■מש תמש‬ ______________________________________________
‫ר‬
‫מח‬
‫ם‬
‫דש‬
‫כח‬
‫פ‬
‫מ‬
057-3128884
■
,‫ולקבוצות‬
‫למשפחות‬
02-5866864

1+3
‫פלקס‬
‫ת‬
‫מחדר‬
‫ל‬
‫פרדת‬
‫ש‬
04-6971093
"‫יעקב‬






‫ץ‬
‫ב‬
‫ר‬
‫מא‬
‫ש‬
‫ך‬
‫ת‬
"‫ים‬
‫ס‬
‫נכ‬
‫יק‬
‫פ‬
‫"א‬
.‫ש"ח‬
1,070,000
,‫תלפיות‬
‫■ ה‬ ‫מ‬
‫ ש ט‬1-1.5
‫ עת מ‬
‫בלעד ■■■ח‬
 ‫וממוזגת‬
‫חובה‬
,‫יוחד‬
,!‫לראות‬
‫מ‬‫ב‬,‫דירהמ"ר‬180■
4526513-054
‫בב"ב‬
.‫ש"ח‬
‫ חדר ם‬4-4 5
6 
‫דיות‬‫מבצעיםמ‬
 .‫ש‬‫תיווךירה‬
  
      ______________________________________________
‫חדש‬
‫חדרים מ ■ בבנין‬
!‫מס דרת‬ 
‫ה ק מה‬  ‫מש‬
‫לשבתות‬
 

‫ ש‬
‫ברח‬
+‫ממוזגת‬
‫א‬‫נקייה‬
‫אזור‬
‫ ץש ח‬2‫ב‬03-5791514
400
000‫ש‬   2‫קס‬
■ ‫מאירוביץ‬
‫ ר‬‫מא‬
‫מחירים‬
‫בבלע‬
‫כ‬,‫אטרקטיביים‬
‫למ‬
‫ קרוב‬,‫מרווחת‬
,‫מוארת‬
'‫ש חד‬2 ‫ידותשר‬‫הרב‬
‫בסיוםס‬
‫ח‬
‫באזור‬
‫זאב‬
‫בגבעת‬
‫■ דירה ש‬ ______________________________________________
‫ץ‬
350‫פ‬000
‫ת‬‫המדרחד‬
‫ט‬ 
‫ברק ח‬
‫______________________________________________ש‬
1+‫ג'קוזי‬
800‫במרכז‬
052-7667817
‫מתים‬
‫ס‬000
‫יאל'ס נכ‬
‫עז■ר‬+‫באזור‬
■  ,‫י‬



______________________________________________
050
5308742

‫מ"ר‬
    ■ ‫וילות ובתים‬
050-5308742
‫מינץ‬
,‫בניה‬
‫וחמ‬

        ■      
‫ת‬
‫ט‬


‫דל‬
‫ק‬
‫אפ‬
+‫חדשה‬
‫ר‬
‫מ‬
160
‫ב‬
‫ק‬
‫בני‬
‫שקט‬
‫וחגים‬
______________________________________________
‫ץ‬
‫ב‬
‫ר‬
‫מא‬
‫ש‬
‫ך‬
‫ת‬
‫צ‬
‫חדר‬
‫ירת‬
‫ד‬
‫כץ‬
.‫בפ‬
5238020-052
.‫מטופחת‬
‫חצר‬
3
70
‫בטרומפלדור‬
‫י‬
‫ד‬
‫י‬
‫מ‬
‫ב‬






,‫להשקעה‬
,‫ותחבורה‬
‫יות‬
‫נ‬
‫ק‬
‫למרכז‬
‫ברק‬
‫בבני‬
‫מפואר‬
‫במתחם‬
+'‫חד‬
5
)‫האתרוג‬
'‫(ברח‬
‫ין‬
‫ל‬
‫קר‬
7655120-052
.‫לקיץ‬
‫מ‬
050
5308742
■


‫ה‬
‫ק‬
‫ת‬
‫ת‬
‫מ‬
‫ש‬
■
■
■
‫ם‬
‫מ‬
‫ש‬
‫ך‬
‫ת‬
‫בלעד‬
‫ח‬
‫ש‬
______________________________________________






       ‫ שהעיר סמוך‬
‫ץ‬
‫ב‬
‫ר‬
‫מא‬
‫ש‬
‫ך‬
‫ת‬
■
+‫ת‬



'‫ה‬
‫בשכון‬
'‫חד‬
2
‫דירת‬
‫מ"ר‬
200
+
'‫חד‬
5
‫דירת‬
         
‫ט‬
‫ת‬
‫ת‬
‫מ‬
 ‫עם‬
 ,‫ביתית‬
 ‫ז‬‫ ח‬,‫מושלם‬
 ■‫משופצת‬
‫מפוארים‬
'‫ חד‬48683777-08
■ ■ ‫ ח ה כ‬
+‫מעל ת‬
03‫ מ‬5702323
8168589-054
-12 ‫ולהרצאות‬
‫לסדנאות‬
,'‫בבנין ■■חד‬
■ ‫)אולמות‬20___
 050
 5308742
 
,‫אנילביץ‬
'‫ברח‬
‫מרפסת‬
‫קומת כנת‬
‫ ח‬
‫חד‬,‫ק"אלנוף‬
4‫מרפסתרקסוכה‬
‫בס‬■‫תשואה‬
‫חדת‬590,000
‫מ‬3■‫ מ‬‫יסה‬
 ‫בצפת‬
 ‫ מ‬ ■ 
,‫מפרטית‬
‫ כנ‬,‫מסודרת‬
‫ט נכמהסיםע■ק ת‬‫מדהר"מ‬‫מ‬.‫ש"ח‬
)37-40(
‫ מ ת‬+‫במרכז‬
______________________________________________
‫ ע‬,‫יפה‬
)47-47/09(
‫מת‬
‫ת ש‬‫תוכנית‬




______________________________________________
‫ ת‬
‫ושעהמ‬
  
‫מעל‬
‫חדש‬
■,‫לחודש‬

■‫ מ‬401
+ ,‫ומוארת‬
 ‫אמירים‬
‫מגרשיפהגדול‬

‫יסהמש"ח‬
‫בבנין‬
050
5308742
‫ איש לפי יום‬18
‫רח‬
‫דרב ץם מ‬‫ר‬‫מאר‬
‫ א‬.‫ש"ח‬‫ת‬815,000
052-5797797
 ‫עם‬+‫דיירים‬
 4‫בב‬
■  050‫מערב‬
5308742
‫די‬2,000,000
‫חבלע‬.‫חדש‬
‫הכל‬
)‫(מושקעתמעלמאד‬


2 -‫מחולק ל‬
‫ערבי‬
‫תיקה בית‬‫לעת‬




)‫ל‬36-39
052
3429393
'‫ברח‬
,‫וחדש‬
‫מפואר‬
    

,'‫מ‬
_____
‫ה‬
+‫מ‬
100
‫א‬
‫ק‬
+
■
______________________________________________
2,000-3,000
‫פחת‬
‫מט‬
4
‫של‬
‫בשטח‬
‫ש‬
‫ת‬
‫ה‬




‫ט‬
■






000
000 ‫סים‬‫נכ‬

3‫חד‬,‫ובגג‬
‫פלקס‬
‫ברח‬■ ‫השקט‬
5 ‫רת‬
‫ת‬‫הרב‬
‫דמ‬ ‫בה‬
.‫ש‬1 ‫תיווך‬
‫בלעדי‬
3386720-052
‫ני‬,‫הקטנים‬
‫ארמא‬.‫תיום‬14‫במספרים‬
‫מועד פמינוי‬
02-5866864
‫בטאב נכסים‬
‫ש"חיהון‬
‫לאל‬
‫שרד ד‬
,‫נרחבת‬
‫בניה‬
‫סה‬‫הרבשקחקכ‬
3

‫בצד‬
+‫משית‬
‫שחצר פניתמ‬+'‫חד‬
‫ד‬ )‫י‬





 10‫ט‬-‫כ‬‫ירות‬‫שמ‬
______________________________________________
‫(שמעותנ‬
‫ברסקו‬
‫להשקעה‬
______________________________________________
‫ט‬
‫ת‬
‫ברח‬
  


‫מש‬
‫מ‬
‫מ‬
‫ש‬

‫חלקיה‬
‫בית‬
‫סק‬
,‫מעלית‬
‫עם‬
‫ק"ד‬
,‫גוטליב‬
■
‫ט‬
‫מ‬
‫ה‬
‫ק‬
‫ח‬
‫ש‬
375
000
‫הרב‬
‫ברח‬
‫חד‬
4
■
‫י‬
‫ל‬
‫לבע‬
‫לא‬
.‫ש"ח‬
480,000
‫יוחאי‬
‫בר‬
‫ח‬
‫ק‬
‫הכה‬
‫בעל‬
‫ חדר ם‬3-3 5
■
■



















‫מ‬
‫א‬
‫חד‬
3
+
5
‫בק‬
‫חד‬
052-7848088
03-5788996
‫סלמון‬
‫ותיווך‬
‫מאירוביץ‬





‫ת‬
‫ל‬
‫קה‬
‫ברח‬
‫שקעת‬
‫מ‬
■
‫תשואה‬
‫(נושא‬
‫יה‬
‫נ‬
‫ב‬
‫יות‬
‫ו‬
‫זכ‬
,‫גג‬
"‫וארץ‬
‫"שמים‬
‫צימרים‬

‫בשבט‬
‫בט‬







‫מ"ר‬
8-25
‫להשכרה‬
‫משרדים‬
!‫ת‬
‫דמ‬
‫בה‬
‫רה‬
‫למכ‬
______________________________________________
1,600,000
,‫נוף‬
+‫אחרונה‬
‫ק"ג‬000
'‫פח‬2 ,‫ביח'ץהורים‬+‫ים‬
■‫מ‬.‫הארץ‬
■4‫א‬
■■‫מ‬.‫ש"ח‬



■‫שקל מ‬145,000
‫"תיווך מ מ‬

+" .$350,000‫ ת‬,)‫ית‬
‫ חודש ת‬785,000
‫חדר‬
6‫תשס"ח ת■ ךדירתש‬
‫ת‬6
‫מעל‬
‫עם‬z
‫פלקס‬3om
‫ ד‬ ,‫ק"א‬
‫מ‬‫בכל‬,‫חזית‬
9‫מא ר‬
)15.09.08(
‫ניסן‬
‫ט"ז‬-‫(בטאבו‬
03-6162228
:‫טלפון‬
‫רחבי‬
‫עותקים‬
‫בלעדי‬
.‫ש"ח‬
4,000,000


‫ר‬
‫מ‬
95
‫כ‬
‫ברסק‬
‫כחנות‬
‫רשומה‬
‫משכנתא‬
.‫ש"ח‬
1,650,000
‫ת‬
‫בלעד‬
‫ח‬
‫ש‬
1
100
      ■  





‫אר‬
‫רר‬
‫מא‬
‫ה‬
‫מעל‬

6
4
"‫יעקב‬
‫יווך‬
‫ת‬

3386720-052
‫ב"ב‬
‫במגדלי‬





050-5308742


■
‫מרהיב‬
‫נוף‬
.‫ומושקעים‬
‫מפוארים‬
‫ה‬
‫ח‬
+‫ת‬
‫מעל‬
+‫עקב‬
www
b
'‫ח‬
3
‫בבורוכוב‬
!‫מציאה‬

"‫ים‬
‫ס‬
‫נכ‬
‫"שרון‬
‫יווך‬
‫ת‬
.‫ש"ח‬
   "‫נאה‬
 ‫דירה‬ ‫ד‬‫ חד פ ם■בק‬4
■  ■ .‫ הש‬
 

‫______________________________________________ לב ץ‬
‫מיטותא‬
‫ברח‬
‫רש‬
‫יפייפהמ‬
2‫צימר‬
‫מת ת‬
‫מש‬
‫ ■ ה הש‬■ ‫דרתר ב ץ‬
054-2465676
.‫נוף‬050
‫ בגני‬,‫נדל"ן מוארת‬
■■

052-7637000
______________________________________________
‫שקע‬
■‫ הר‬5308742
‫ה ש א‬04-6971093
‫חדשה‬
‫ל) ■■בבית‬36___
‫תיווך‬
     
    ■
‫מס‬‫ ש‬
   ________________________________________
‫חי‬
‫שיווך‬
‫ ת‬.)‫______________________________________________ ובעמיתריה כדירה‬
■‫ש‬
-‫כ‬13‫וילה‬
‫מ‬21 ‫להשכרה‬
‫מא‬
‫ך‬‫קת א‬______________________________________________
‫פ‬‫יפי‬000
‫עף‬ ‫ל‬‫ ד‬+
‫תעד‬.‫חלקיהתש‬
‫מעל‬
‫מאירוביץ ש‬
‫תיווך‬
,‫מתאים מחדש‬
‫מטבח‬

.‫לזוגות‬
,‫ולכנרת‬
02-5666250
‫לברבר‬
‫תמ ך‬  ‫מקלחת‬
1 ,‫יה‬500
‫ב‬2.5‫מציאה!ם‬
‫מדה‬

‫ת‬
‫רפ‬000
 
‫בלעד‬
+‫ת‬
‫מ‬+  
‫ מת‬
‫______________________________________________ מ‬
‫לקבלת‬
‫אפשר‬
‫מש‬
‫ת‬,‫גדולהת‬
‫מאירוביץלהלגליל ות‬
050


‫ ת‬
‫חד‬
1
‫ה‬
‫ה‬com
■
40
'‫חד‬

/‫בעזרא‬
‫פ‬
5
‫גן‬
‫דירת‬
‫גוטליב‬
'‫ברח‬
Z
brgma
■
    
 
‫ליד‬
‫קוק‬
‫הרב‬
'‫ברח‬
■

+‫ג'קוזי‬
+‫ממוזגת‬
,‫מ"ר‬
180 ■
■

050-5308742










‫בלעד‬
‫ח‬
‫ש‬
1
790
‫ש"ח‬
825,000
,‫ים‬
‫ש‬
‫חד‬
‫ים‬
‫ירו‬
‫ש‬
■

‫ח‬
‫ש‬
1
470
000
0527-653777
■




5308742
‫ר‬
‫האדמ‬
‫ברח‬
‫רת‬
‫ד‬
3713712-050



-04
‫גינה‬
+
‫ומאובזר‬
‫ממוזג‬











‫ע‬
‫חדרים‬
4-4.5

‫משופציםש‬
‫חד' סף מ‬

■‫קומתב‬
‫ מ‬ ■'‫חד‬2.5 )‫בעיר גנים (הנורית‬
  ‫ מ‬ 
■ ______________________________________________
______________________________________________
050
6581747
‫ח‬‫שת‬

‫ת■ תת המש אמ‬
■‫ ת‬,‫וגדולים‬
‫ ד‬,'‫חד‬
‫ה ע‬3.5
‫על‬03,‫מקובר‬
‫ת‬5754412
‫ככר לב‬
‫ת‬______________________________________________
‫וסוכה‬
‫סלון‬
,‫ךמעשלית‬,‫חזו"א‬
‫ממוזגםלפ‬
‫ר‬5238020-052
‫מ‬050-5308742
3003,‫מרתף‬
‫רה כ‬.‫מטופחת‬
■‫חברו‬

 
 
,‫מ"ר‬

 .‫______________________________________________ גמיש‬
‫במשרד תיווך‬ ‫מפתחות‬

‫חצר‬
‫ץ‬
‫ב‬
‫ר‬
‫מא‬
‫מ‬
‫ת‬
‫מ‬




■
‫מ‬
‫ש‬
‫ת‬
‫מ‬



‫ץ‬
‫ב‬
‫ר‬
‫מא‬
‫ש‬
‫ך‬

‫מפלס‬
‫ב‬
‫מ‬
‫מת‬
‫ת‬
‫ש‬
■
,‫מזגן‬
,‫ומשופצת‬
‫שמורה‬
,‫ק"ג‬
4114562-050
6987724













)‫י‬
‫נ‬
‫(פסח‬
‫יובל‬
‫בקרית‬










‫ק‬
‫ק‬
‫בסק‬
‫ח‬
‫ב‬
■
.‫ש"ח‬
1,040,000
,‫יה‬
‫נ‬
‫ב‬
.‫א‬
+‫ים‬
‫ל‬
‫גדו‬
■
)38-41(




1
850
000
‫מ‬
20
‫כ‬
■
‫בני ש‬
‫______________________________________________ ■יוזמהפח‬
‫ חד‬3
5‫יווך "שרון נכסים" מ■שב ת ץ !מ‬050
■ 
‫ד ר■ת‬03-6182002
‫טהא‬
‫בבניה‬
‫מפואר‬
‫בלעד‬
‫ברח'ה‬
‫בבניןהק‬
‫■תכ‬8683777-08
‫מ מ‬
‫ב ד רת‬
‫ברח טל‬
‫חצר‬
‫הצמדת‬
‫בתוספת‬
■
        ■

■
‫ש‬
‫הרב‬
,‫אנגלי‬
‫חלון‬
‫עם‬
‫ים‬
‫בת‬
‫ומשופץ‬
‫מושקע‬
,‫ק"ג‬
050
5308742






‫ברק‬
‫ת‬
.‫ש"ח‬
655,000

‫ם‬
‫חדר‬
4
4
5

+‫משופצת‬
,‫הסקה‬
,‫פ"א‬
'‫ח‬
4
5308742
)47-47/09(
■




















‫ארת‬
‫מפ‬
‫ת‬
‫קרת‬
‫מאד‬
03-5793001
"‫הארץ‬
‫"טוב‬
______________________________________________




‫עם‬
‫מ‬
75
‫הה‬
‫ב‬
■
■
■




‫ש‬
‫מ‬
‫מפתחדישת‬
‫ד‬,‫היסוד‬
‫מ‬‫חדח‬‫שעד‬5 
 2*‫ב"גן‬03
‫מיוחד‬
.‫ש"ח‬
‫ך‬2,000

‫______________________________________________ ש■ חת ם ממש‬
■ ‫ת מ‬

‫חת‬‫ מר מ‬‫ ת‬‫מעל‬‫תתע‬
‫______________________________________________ שח‬

■‫ת תמ‬054-8478886
‫ם‬
‫ל‬
‫ם‬
‫פצ‬
‫מש‬

    
    
‫גימור‬
‫עם‬

‫אשכ‬
‫בת‬
■
,‫בטאבו‬
‫מ"ר‬
100
-‫כ‬
‫של‬
‫ל)צת‬36___





‫ת‬
‫ע‬



______________________________________________
02-5666250
‫יווך‬
‫ת‬
.‫ש"ח‬
1,300,000
,‫ית‬
‫ל‬
‫מע‬
■
,23
‫קוק‬

,‫חזית‬








.‫מיטות‬
20
-'‫חד‬
7*
‫לנופש‬








‫ת‬



‫ת‬
‫ש‬
■

‫חד‬
10
‫כ‬
‫שקעת‬
‫מ‬
‫הדירה א■פברחד לה‬02-5666250
+'‫חד‬
,‫הנשיא‬
‫ש ת‬5
‫ברמתמט‬
‫חדר ם‬
4‫יהודה‬
‫ם‬‫ברח' א‬
‫בהת‬
‫ ך ש‬
‫ת‬
‫במשרד‬
 ‫רממ"ד‬

 ■■  
‫דירה‬03■‫העיריה‬
6180218
‫יוחאיגן‬


‫ח‬
‫ מ‬000‫ש‬‫רק‬■  ■‫ככר‬
‫להרחבה‬
‫ם‬
‫חדר‬
5
■ ,‫הגג‬
‫(האבילבד‬‫הרצ‬

 

‫חצר‬
‫הצמדת‬
‫ספת‬
‫בת‬
,‫הנשיא‬
‫ש‬1300
‫ש‬
‫מ‬
■
,‫יתות‬
‫ז‬
‫ח‬
2
,‫ית‬
‫ת‬
‫ינ‬
‫פ‬
‫בבורוכוב‬






,‫ש"ח‬
2,050,000
‫מול‬
"‫העיר‬
5791770
‫לשבתות‬
‫וממוזגת‬
‫נקייה‬
"‫ים‬
‫ס‬
‫נכ‬
‫"שרון‬
■
‫א‬
‫ת‬
‫שכ‬
‫בפארד‬
‫בר‬










 ■  
 
     ‫מט‬






,‫ק"ב‬
,2
)‫ית‬
‫גנים‬
‫בעיר‬
‫על‬
‫לבניה‬
‫תוכניות‬
,‫מרפסות‬
,‫ממוזגת‬
,‫מ"ר‬
170
.‫ומרווחות‬
‫ממוזגות‬
,‫מיטות‬
6
-'‫חד‬
______________________________________________
‫מ‬
‫מ‬
‫מאירוביץ‬
.‫ש‬
‫תיווך‬
‫בלעדי‬
■

‫רתש ח‬
1 050‫ל‬‫זקוקה‬
000■ ‫ק‬‫ק‬.‫לנכה‬

‫ך‬
‫בלעדמס'ת‬
‫נשארוד לר‬
‫מל‬
,3‫ם‬,‫מפוצל‬
 3‫בלעד‬

‫וחגים‬
 


‫תר‬■
‫רה ב‬
‫ שמ‬
‫ר‬,'‫מחד‬
100
5308742
‫ץ‬
‫ ב‬
‫מא כר‬
,‫גדול‬

‫חתימות ר‬
‫מ‬100
‫ של‬,‫מ"ר‬

75 ,‫אחרונה‬
3 ‫דירות‬
‫ץמ ר‬600,000
100
‫ברק‬
 ‫במרכז‬
 '‫ב‬ ‫קומה‬
,‫מושקעים‬
,‫ק"א‬
2.5 050
‫בני‬
‫שקט‬,'‫מח‬‫באזור‬
‫כס‬
‫א‬‫■ב‬
      
 ■
3‫אה!הגם‬
‫סל ■ מצ‬


‫למכירה‬
‫מד‬‫נוף‬
‫מ‬
‫מ‬ ,‫בית‬
‫מש‬

  ‫ים‬‫ה‬
.‫ש"ח‬
,‫ברששדיפוץ‬
‫ל‬
‫ד‬‫חד‬
5
‫מטבחם‬
‫הח‬
.‫מושקעת‬
+‫ח' ק"ב‬
4 ‫חד‬
)‫יהלום‬
( ‫מתאימה‬
'‫גילה ב‬

+
2+5
‫משה‬
‫ת‬
‫בקר‬
‫בטאברהגג‬
,‫שכנים‬
‫כולל‬
■ ‫ח‬
‫ב‬
‫מאים"ר‬
‫ך‬‫מקיווךא‬‫כתת‬ ‫בלעדי‬
6989387-04
‫ מליוןת‬,‫בגג‬
‫מ תת‬+‫מסודרת‬
‫ה‬8168589-054

5308742-050

‫■ת‬

■‫בם‬03-052-7605694





‫צימר ■ש‬
‫ץ‬
‫ב‬
‫ר‬
‫מא‬
■
‫אפ' לבנשיה‬

)20-45(
‫בט‬
‫ה‬
‫על‬
‫ה‬
‫פצ‬
‫א‬
‫הד‬
‫ש‬
2
050
000






______________________________________________

______________________________________________
 
    

‫ץ‬
‫פ‬
‫לש‬
‫קה‬
‫ק‬
13
-‫ל‬
‫יה‬
‫צ‬
‫אופ‬
,'‫חד‬
11
,‫יקה‬
‫ת‬
‫בע‬

‫ט‬
‫ט‬
‫ת‬
‫מש‬
‫ת‬
‫ע‬
‫שכרת‬
‫המ‬
‫בטרפ‬








.‫ש"ח‬
1,050,000
,‫עורף‬
02-5666250
‫ס‬
‫נכ‬
‫"שרון‬
‫מאירוביץ‬
.‫ש‬
‫תיווך‬


050
4488840

5534686
,‫הסקה‬
,‫משופצת‬
,‫גדולה‬
‫מרפסת‬
‫בר‬
‫ברח‬
‫ה‬
‫כ‬
‫בש‬
‫הקודם‬
‫כל‬
,‫מצומצם‬


■
■








‫מיטות‬
13
‫עד‬
‫יפייפה‬
______________________________________________
‫ מ ר ק‬
135
‫הרצ ע‬ 
■ ‫ש‬03-6182002
■
■ 
■ ‫ תתיווך‬.‫ שש"ח‬!‫ת‬
______________________________________________

230
 000
  .‫ש"ח‬


‫יוזמה מ‬


______________________________________________
‫ א‬‫וילותאק‬

‫ממ‬
!‫חדת‬
‫■■בב"ב"נוף מ‬
1,180,000
,‫רעפים‬
■
050
5308742

■







050
5308742
‫כה‬
‫ל‬
‫ם‬
‫מה‬
‫מתא‬
‫בלעד‬

 
‫ובתים‬
‫ח‬
‫ש‬
1

.‫יה‬
‫נ‬
‫ח‬
+‫מ"ר‬
50
,‫מרפסות‬
■














‫משרדים‬
‫בכהנמן‬
‫ם‬
!‫ח‬
‫ש‬
3
450
‫ב‬
‫"שרון‬
‫יווך‬
‫ת‬
.‫ש"ח‬
1,200,000

1
150
000
‫ד‬
‫מ‬
‫א‬
‫ק‬












050-5308742
‫מאירוביץ‬
.‫ש‬
‫תיווך‬
‫ארוח‬
‫יחידות‬
"‫מירון‬


3‫מא‬
‫רת‬
‫בלעדיד‬
‫______________________________________________ תא ל‬
‫לזוג‬)‫מס‬
‫______________________________________________ ■ ברמות ב' (ראובן‬

    
 ‫חד ץ‬
4-‫ ו‬5!‫ה‬-04‫דירות‬
,!‫זוכה‬
‫גינה‬
+‫וממוזגים‬
‫ומאובזר‬
‫ממוזג‬
+‫ ת ת‬054-8478886
‫ מ‬+ ‫ טמ‬,'‫בלעד חד‬
■ )39-39(
       ■ !‫מלאכה‬
‫ מח מ‬  

‫כ א‬
3 ‫ת‬
‫ מעל‬+‫ת‬

5
‫בעל‬
‫במרכ‬

■
‫ח‬
‫ת‬
‫מעל‬
‫מאירוביץ‬
.‫ש‬
‫תיווך‬
■











052-7668353/2
‫ב‬
‫ר‬
‫ש‬
‫ך‬

_____
‫להשכרה‬
‫משופצים‬




‫ת‬
‫ש‬
‫מ‬


02-5666250
"‫ים‬
‫ס‬
‫נכ‬
‫חלקיה‬
‫בית‬
03
6166156
‫ם‬
‫כס‬








‫ם‬
‫כ‬
‫להשקעה‬

■
■

______________________________________________

+
‫מ‬

‫ץ‬
‫ב‬
‫ר‬
‫מא‬
‫ש‬
‫ך‬
‫ת‬
‫ח‬
‫ש‬
‫ירה‬
‫ חד' ק"א (ד‬2 ,‫______________________________________________ צעיר‬
‫חיפה‬
+ ‫ כץ במביאל‬.‫בלעדי מט בפ‬
  ■  050-5308742

   ‫עם‬ ‫א‬ ‫ת ק‬050-5308742
‫מאובזרותרת‬
‫ד‬,‫במשרד‬
‫טל ב‬4114562-050
‫ברח‬

‫ם ש‬
‫______________________________________________ כחדשהש‬
 ■ 
   
 ■ 
■ +)‫גדולה‬
,‫גבוהה‬
‫ברמה‬
‫גדולות‬

6987724
‫ ח‬5308742
‫פצת‬
‫ מש‬+ 3 
■ ,‫מרכזי‬
‫תכניות‬
■ ‫חדריםם‬

‫לרצ‬
)38-41(





‫ק‬
‫ק‬
‫ר‬
‫מ‬
90
‫חד‬
3
5*




28
,‫יק‬

______________________________________________
‫לרופא‬
‫מתאים‬
,‫מיידי‬
‫מיקום‬
‫אשכ‬
‫ך‬
‫בת‬
+‫ת‬
‫ממ‬
050

■
■
4-4.5


■
‫מ‬
‫ת‬
‫מ‬
‫ת‬
‫ע‬

‫ר‬
‫מב‬
‫צ‬
‫עסק‬
‫י‬
‫ד‬
‫בלע‬
.‫סוכה‬
‫למרפסת‬
‫יון‬
‫ש‬
‫ר‬
‫ת‬
‫ת‬
‫ת‬
‫מ‬

  
______________________________________________
‫ק‬4
  ‫ ש‬ 4 )‫יסלנד‬
 

‫א‬
( ‫מנחם‬
■ 


3■  ‫של ק ק‬
 
  990 000
050 5308742
■‫בקרית ב‬
■ ,‫וחוץ‬

‫ד ל ם‬
‫פצ ם‬03
‫חד‬.‫■ש‬5,‫ריוןרו"חקומפלט‬



‫מש‬
3110123-057
‫משופצת פחנ‬
'‫ חד‬000
2■■ * ■,‫ים‬6
4‫בלסקגדול‬
‫ברח‬
.‫וקבוצות‬
‫למשפחות‬
2.56!‫חברון‬
‫ע"י‬
‫ ל‬
‫ צ אה‬ ,‫ק"ק‬

‫מאירוביץ‬


,‫חלקיהגדול‬
‫סלון‬
‫מש‬
‫ ש‬
1
700
‫ש"חים(לא‬


‫ שרק‬5+‫טאב‬
‫ללא‬

‫חדריםמש‬
‫ מ‬
‫ט‬050-2738858
‫ט‬,‫משופצת‬
‫חדשה‬
‫ים‬
‫ליהון נכס‬‫לא‬
‫והמפתחות‬

‫ ת‬‫וילה ת‬
‫מש ת‬,'‫חד‬
‫בביתש‬
‫פה‬ +‫מחסן‬
,‫מזגן‬
'‫ ח‬.)‫מרכ■דתי‬
‫ א‬ 
‫חדש‬
 ‫קה‬,‫ק"ב‬
‫ ת‬+‫שמש‬
■‫חצר‬
‫בשפ‬



    ‫ ■מ‬

2*______________________________________________
.‫מיטות‬
205791770
-'‫חד‬
7* ‫לנופש‬

‫בקעורפ‬
‫בז'בוטינסקי‬


‫■צדכחד‬5■‫עלית‬
‫לברא‬
310,000
,‫מושכרת‬
‫מ‬
‫ ש‬+‫מרפסת‬
‫קל א‬
■
 ,‫מרפסות‬
 
 ‫חדר‬
■

■■‫ת‬

‫במחיר‬
+‫שמורה‬
‫ק"ב‬





‫הצמדת‬
‫ספת‬
‫בת‬
.‫ש"ח‬
880,000
■
‫ת‬
‫מש‬
‫מרפסת‬
+‫ם‬
6987547-04
3452522-052
‫ת‬
‫אפשר‬
050-5308742

‫ת‬
‫הע‬
‫מ‬
■
‫משרד‬
‫בב"ב‬
‫להשכרה‬
03
578
71
72
‫דל‬
‫ה‬
■





‫ת‬
‫ת‬
‫מ‬
‫מת‬
‫מש‬
‫ת‬
‫ת‬
‫מ‬
______________________________________________
02-5866864
)30-30/10(









______________________________________________
■
‫דרת‬
‫מס‬
‫חד‬
3*
‫ח‬
‫ש‬
‫מ‬
‫ה‬
‫מ‬

+‫ג'קוזי‬
+‫ממוזגת‬
,‫מ"ר‬
180

   
 

‫"שרון‬
‫יווך‬
‫ת‬
.‫ש"ח‬
1,160,000
www
w
m










______________________________________________
03
6180218

■
‫ם‬
‫חדר‬
5
‫דם‬
‫הק‬
‫ח‬
‫ש‬
1
145
000

■










www
■ adua
.‫ש"ח‬
860,000
,‫ק"ג‬
,'‫חד‬
3
‫ב"ב‬
■

d
me
co
______________________________________________
054-4204800
‫ת‬
+‫ת‬
‫ת‬
‫מש‬
■
■
.‫ומרווחות‬
‫ממוזגות‬
,‫מיטות‬
6
-'‫חד‬









"‫י‬
‫מ‬
‫עול‬
‫יווך‬
‫ת‬
"
!‫י‬
‫ת‬
‫הזדמנו‬

+‫ם‬
‫שקע‬
‫מ‬
‫ם‬
‫אר‬
‫מפ‬





‫ת‬
‫ש‬



‫בטאב‬
‫ מ‬100
‫שעותכ‬
‫■של‬+‫וילה‬
+‫ק‬ ‫אה‬
‫וימים‬
'‫קליניקה עב‬
‫חדרים‬
‫פצת‬
‫ה‬‫וברכה‬
‫לב‬03-6167744
‫ א‬
‫ ה‬2‫לב‬
+ ‫בתמ‬100  
 ‫מ‬‫רק‬
 
   
,‫ארתיא‬
‫הנקש‬‫ה‬5238020-052
‫יהודה‬
‫ב‬5,‫גדולים‬
02-5666250
"‫ים‬
 
 


 ‫ת‬


‫בח‬4.5-4
■ ______________________________________________


‫שע‬

054-2490449
‫ מא פ‬
+‫א‬+ 
■■ ‫חצררה‬
4‫ ר‬,‫דב‬
‫באהרון‬
4160390
!‫______________________________________________ נכמשסכה‬
‫ש‬050
‫מפוארים‬
■‫ע‬
‫וברכה‬
‫ז‬702 ‫ספתמ‬
‫על‬
‫משש‬
1 090

‫ת‬
‫תחד‬5
‫פלד‬

‫פתח‬
‫ברח ב‬
‫אפשרחלתשל‬
1+4
!‫ם‬
‫ב‬
‫פהפצבבהר‬
‫ה‬3.5.‫מטופחת‬
‫ב‬
‫ ת‬ 
‫______________________________________________ ש‬
6989387-04

■‫מפ‬
‫משפחת‬
‫ ד‬2www.office.area.co.il
‫בשכ‬

‫■ק‬‫ת‬
'‫חד‬
‫צימרים‬

■ ______________________________________________
‫ת‬

)20-45(
■ ■
   

 
  ■ ‫חד‬
‫נתיבות‬
‫הד‬
‫ח‬
‫ש‬
050
000
______________________________________________

‫ מ‬
■   
    



‫ח‬
000
,‫מושקעת‬
,‫ענק‬
‫מרפסות‬
+‫ית‬
‫ז‬
‫ח‬
8683777-08
‫השכ‬
‫מ‬
‫כ‬
‫ה‬
‫על‬



‫ת‬
‫ט‬
‫ע‬



)‫יקרגואה‬
‫נ‬
(
‫מנחם‬
‫בקרית‬
‫מ‬
‫ת‬
‫מ‬
‫מ‬











3*
‫ח‬
‫ש‬
1
250
000
■
‫חריש‬









______________________________________________


■

,‫חדש‬
‫במצב‬
‫משופצים‬
‫אה‬
‫מ‬




‫ם‬
‫שכר‬
‫מ‬
‫ם‬
‫אר‬
‫מפ‬
‫חד‬
■
3
‫ת‬
‫ח‬
‫א‬
‫ק‬
‫ר‬
‫מ‬
135
5792734-03

‫"טוב מהד רה‬
‫פלקס‬
‫במחירים‬
‫גינה‬
+‫ג'קוזי‬

‫ק‬+ ‫ת‬3+3
‫פרט‬1,300,000
‫ כד סה‬‫בלעד‬
■,‫תיווך‬
‫מה‬
‫תחת‬
+‫וממוזגים‬

■‫הלוח‬
,‫שבחד'הק"א‬3
‫אבן‬
/‫בסוקולוב‬
‫הארצימ‬
‫ש אה‬

+
‫______________________________________________ב‬
‫מ‬5986979-052
‫שקעת וילות‬
         
  
■‫ח ה‬-‫בר"ע‬

‫רכה‬
‫ם‬140
‫מתא‬

  
 
+‫ ש ת‬1‫ ש‬150 000
‫ש‬
‫מש ט‬
.‫ש"ח‬

‫ם‬ 
‫ארץד ל‬
‫חד‬

‫תיווךה‬
‫ק‬4
-‫הצבי‬
‫ארוח‬
‫יחידות‬
"‫מירון‬
‫ ■ "נוף‬2,7
+‫מחסן‬
+‫הק"ד‬
'‫שח‬
‫ ת‬000
‫ ת‬,‫ובתיםל תים‬
2 ‫עשה‬
‫הארצי‬
■  +■,‫גג‬■‫מרפסת‬

 


‫חד' שגדו‬

‫כ‬■‫הלוח‬
3‫משופצת‬
‫ח‬
‫ש‬
5,‫ורשא‬
000 ‫גן■בכד‬‫ ל‬ "‫הארץ‬
‫כס‬

‫הרצ‬
‫מ ת‬‫ח‬‫■ א‬

■4 1‫מ‬700■‫יפה‬


,‫ק"ב‬
‫מעל‬
+‫א‬3■‫■מ ר כ‬60‫ם‬160
‫ממוזגת‬
,‫ק"ג‬
‫מעל ת‬
‫עם‬
‫שקעת‬
‫ומאווררת אמ‬

‫שבזירל‬


,'‫חד‬
2.5
,‫שפרוט‬
■
‫ח‬
+‫ת‬
‫מדר‬
8
  
 

 
4126011-050
!‫סבירים‬
‫בלעד‬
‫דה‬
‫צמ‬
‫ה‬
‫חש‬
‫ ת‬ ‫מ‬‫רק‬,‫יבות‬
‫יוחאי‬
‫בר‬
‫ת‬
‫מעל‬


4
'‫ברח‬
!‫מציאה‬
‫מ‬
+
‫מ‬

‫ת‬
‫בנ‬
!‫ים‬
‫ס‬
‫נכ‬
‫יהול‬
‫נ‬
‫ו‬
,‫השקעות‬

03-5793001
‫"שרון‬
‫יווך‬
‫ת‬
.‫ש"ח‬
1,160,000
‫ץ‬
‫ב‬
‫מא‬
‫ש‬
‫ך‬
‫ת‬












‫מאובזרות‬
,‫גבוהה‬
‫ברמה‬
‫)■ גדולות‬39-___‫חם‬
‫מ‬
‫ברח‬
‫ם‬
‫שקע‬
‫מ‬





03
6166156


‫מ‬
‫ט‬
1
600
000
‫להשכרה‬

■

‫ת‬
+‫שמש‬
‫ת‬
‫מ‬
______________________________________________
■

 25


.‫ש"ח‬
  980,000
‫בלעד‬
‫ח‬
‫ש‬2 
150
000
‫ א‬‫ב‬
‫ת‬+‫לרא‬ ‫ה‬‫ ש‬:‫עכשיו‬ ‫צלצלו‬

■‫ חך‬

,‫מצוינה■ים‬
‫בלעדאוויר‬
‫ני‬
‫ כיוו‬,‫ומוארת‬
 ‫דל‬
‫ ח‬‫ ש‬,‫מ"ר‬


 




,‫כחדשה‬








‫אופציה‬
+‫מ"ר‬

■
‫מרכ‬
‫מ‬
‫ש‬
‫ת‬
‫בלעד‬
‫ף‬

■
‫ש‬
1
650
000

‫מש‬
‫ש‬
!‫שבע‬
‫ובאר‬
‫ים‬
‫ק‬
‫אופ‬
‫(גג‬
‫הגג‬
‫על‬
‫לבניה‬
'‫אופ‬
02-5666250
"‫ים‬
‫ס‬
‫נכ‬

‫ון‬
‫אשכ‬
‫ך‬
‫בת‬












2001924-077


■
‫ת‬
‫ש‬


‫ח‬
‫ש‬
1
800
000
‫רק‬
‫מ‬
‫ש‬
‫מ‬
‫ת‬
‫ת‬
‫מ‬
+
050
5308742
‫חדרים‬
4-4.5
.‫וקבוצות‬
‫למשפחות‬
,‫קומפלט‬


______________________________________________
‫גדולה‬
‫חצר‬
+‫ק"ק‬
1
450
000
‫ת‬
‫ח‬
‫ב‬
‫ק‬
■
















 
)30-49(
‫ב ךץ■ ש‬.‫ש‬
‫מא רת‬
‫בלעד‬
‫ךח‬ ‫תש‬ 050
‫סינת‬578
‫בהרבמצו‬
‫הזדמנות‬
90
-‫בדונולו ■כ‬

‫ ב‬
‫ ק‬03‫ם‬
______________________________________________
‫בלעדיש‬

‫מיטות‬



‫מש‬ 4488840
‫םת‬‫כס‬‫מש‬ 
‫חדרים‬
‫מאירוביץ‬
‫תיווך‬
■ ,‫■ין‬
980,000

 )‫בטון‬
3452522-052
 ,'‫)חד‬13-10
‫ם‬.‫ש"ח‬
‫ס‬‫ א‬
‫צחק‬
‫■מב‬
057-2216385

■
■050
BA
,‫שמורה‬

13‫גדולים‬
‫עד‬
‫צימר‬.‫ש"ח‬
6
71 3.5-3
72■ +‫חד‬‫ם‬4‫כס‬

5308742
‫ץ‬,‫יפייפהבית‬
‫ר‬3,‫מ"ר‬
‫■מא‬

052
7637070
 ‫מש‬!‫בלעדי‬

348#
■‫מעל‬


052-5253470

‫ ש‬)‫י‬

‫להשקעה!ר ■ בגבעתש‬


03
5791770
‫מש‬
1,300,000

‫קהת‬■
‫(פנחס‬
‫שאול‬
_____



6987547-04
054-7493669
‫מצו‬
‫יקום‬
‫ב‬
‫ש‬
‫ך‬
‫ת‬
‫בלעד‬
‫ד‬
‫מ‬
‫ח‬


,‫מטופחת‬
‫ז‬
‫ח‬
050
5308742
‫ץ‬
‫ב‬
‫ר‬
‫מא‬







■
‫גדול‬
‫למשרד‬
‫מתאימה‬

)30-30/10(
‫ם‬
‫חדר‬
3-3
5
‫ט‬
‫ת‬
‫ת‬
‫עם‬
‫חדש‬
‫בב‬


‫באיכות‬
"‫יוחאי‬
-‫בר‬
‫"צימרים‬
‫אש‬
‫עם‬
‫חד‬
4
‫ת‬
‫ח‬

050
5308742

______________________________________________
057-2216195

______________________________________________
0506-229-247
■




-04‫גינה‬
+‫בא‬
‫מאירוביץ ממוזג ומאובזר‬
■



■
■ ‫ מ‬
 


 

‫"טוב‬

3
‫ ב‬
‫ק‬
‫ א פצ ה‬______________________________________________
______________________________________________

,‫מפוארת‬
,‫מרפסת‬

‫חד‬
3*!
‫כ‬4.5‫בש‬,‫קרקע‬
,‫חזית‬
,‫דב‬
‫אהרון‬
'‫ברח‬

‫ה ע‬4.5-4
  050-5308742
03‫הליכהאו‬
6180218
‫כ■א‬
‫רת‬7‫שראלד‬
!‫חם‬
‫ר‬1,250,000
‫ ק‬‫ ק‬,13‫ח‬
‫קומהא‬,4■  ‫ש‬
‫יח' ד‬+ +‫מ"ר‬
,'‫חם חד‬
‫חדרים‬

■■‫______________________________________________ במ‬
.‫צימריםש‬
‫תיווך‬
■6987724
‫______________________________________________חד‬


"‫הארץ‬
.‫בשבט מש"ח‬
‫ץ‬‫מבחרר ב‬
‫מא‬
‫ש‬■  

‫מקברד פלקס‬
‫שר‬
‫הרב‬
‫ברח‬+‫וילה‬

■ 
050



 
 ‫יור‬
‫לחדר‬

   


■
‫מפוארים‬
‫מרחק‬
,‫גבוהה‬
4114562-050
‫ברח'אה!מלפסז‬
+90‫בצד‬
‫מ‬ 
■100
‫רופאים‬
‫או■לבית‬




■■‫בשפלק‬
.‫ש"ח‬+ 
1,725,000
,‫ית‬
‫פרט‬
‫ח■נתיה‬ ‫חשמונאיםשמ‬
‫ בנין‬,‫ברוט‬
'‫וברכהברח‬
'‫וברכהח‬
2.5‫ח‬4488840
‫בלעדי‬

■  ■
6
5
‫א‬
‫ברח‬
‫מ‬‫חמ‬
‫ת מ‬
‫רא‬
‫מצ‬
■




,‫להשקעה‬
‫דירות‬

■
‫ש‬
.‫ש"ח‬
600,000
,‫מחסן‬
+‫גדולה‬
■






‫ב‬
‫ה‬
‫פצ‬
‫א‬
‫פ‬
‫ס‬
‫חתם‬
‫ת‬
‫מעל‬
‫ת‬
‫חת‬
‫מר‬
,‫הנביא‬
‫שמואל‬

+‫ר‬
‫מ‬
220
‫מה‬
‫מדה‬
-‫כ‬
,‫ענקיים‬
'‫חד‬
3
■


■
03-5793001






‫ר‬
‫מ‬
200
‫כ‬
‫ם‬
‫מפלס‬
3
‫ם‬
‫חדר‬
4-4
5

‫חד‬
3
+
5
‫בק‬
‫חד‬
3
050-5308742



   




050
5308742

4
‫ס‬
‫באהר‬
!‫אה‬
‫מצ‬


■ ,‫גבוהה‬

■‫תמ‬


02-5666250
‫מש מתיווך‬
‫תח‬‫ מש‬1525
‫לא‬‫במרכ‬
,‫ק"ג‬
,‫די‬
‫ חר‬,‫כ"א‬


  2+3*
‫ש‬
‫ת‬000‫משופצת מ‬+
.‫במקום‬
‫ומקווה‬
‫■ביהכ"נ‬+‫וממוזגים‬
,‫ הרשב"י‬2

______________________________________________
‫ גינה‬+‫ג'קוזי‬
 


‫ם‬‫הלוחאר■פצם‬
‫מש‬,‫משופצים‬
‫ם‬
‫חד‬
‫גבוהה‬

‫סים"ת‬‫"שרון נכ‬
‫יד‬‫ חס‬000
‫שיווך‬‫■ מת‬1,280,000
 ‫תשואה‬
 ,‫השבחה‬
 ______________________________________________


‫מפ‬
‫ארחד‬5‫מפ‬
057-7361080
 ‫ח‬‫ משש‬
 
■■‫ת‬‫ט‬

2 ‫משרדת‬
‫לנופשד‬

'‫בקחד‬
3______________________________________________
 ‫ם‬,‫ית‬2*‫רה‬
 ‫חדר‬

1‫ים‬100
3‫הלוח‬
,‫ק"א‬
,‫מ"ר‬
20
-'‫חד‬+‫ל‬
 ‫בציהץ‬‫אופד‬+‫ים‬


‫רק‬
■‫מפוארת‬
‫הארצי‬
     

■ ‫במחירים‬



‫משופצתרר‬
‫המא‬
‫מעל‬
■■

‫ר‬
‫הו‬.‫שי‬,‫ק"א‬
'‫בלעדטחד‬
4‫מלאכה!יווך ■ט‬
‫מעל‬
+,‫מיטות‬
‫ק‬6‫ביהודה‬


■‫שמ‬
‫ ת‬.‫שאופ■צחיה‬
+‫י‬1‫בעל‬
‫הארציד‬
‫י‬500
‫ מ‬
‫וי‬
‫פינ‬000
,‫יסוד‬
‫מ■ה‬ 
■ 
‫ארת‬
‫מציאה!מפ‬
‫מחיר הפצ‬
‫גדולהא‬
+6987042-04
‫לקליניקה ■חד‬

‫ר‬■‫בת‬

‫חז‬.‫מיטות‬
,‫ברד"ק‬
,37*‫בק‬

050-8444490
.‫ומשתלמת‬


072-281-0-281
‫ר‬
‫מא‬
‫ך‬
‫ת‬
‫מ‬
150
‫כ‬
‫ד‬
‫ס‬
‫מה‬
■
‫ש‬
‫שמ‬







7768123-050












4126011-050
!‫סבירים‬

!‫ים‬
‫ד‬
‫לחר‬
!‫ישנה‬
‫ה‬
‫זאב‬
‫בגבעת‬

■ 
‫בר‬
‫ברח‬
‫ה‬
‫כ‬
‫בש‬
■









‫ספת‬
+‫ם‬
‫שקע‬
‫מ‬
‫ת‬
‫ח‬
3
‫ק‬
______________________________________________

)22-21/10(
■
■
.‫ומרווחות‬
‫ממוזגות‬
-'‫חד‬
■
‫א‬
‫כ‬
4
‫ר‬
‫מ‬
200
‫כ‬
______________________________________________
1,100,000
1
580
000
‫פרדת‬
‫ח‬
■







'‫אופ‬
,‫ק"ב‬
,‫גדולה‬
‫סוכה‬
+
‫שט‬
‫ש‬
‫מאירוביץ‬
.‫ש‬
‫תיווך‬
.‫ש"ח‬




‫מדהה!ם במח רפ‬
‫ף‬ ‫הנשיא‬
‫ומוגדלת ממ אר‬

 
 ‫לשד‬
‫אלטרנ‬
100 ,‫ תכ"א‬‫בקר‬
3
,‫סוכה‬
‫נוסף‬
‫______________________________________________ לחדר‬
‫טיבכס ם‬
‫ב א‬

‫שר חכס‬+‫יותר‬
‫תר‬000
‫ ב‬4 ,‫למוהליבר‬
‫מקנה וקנין‬
‫יווך‬
‫ ת‬052-6175264
‫יוקר‬
‫יהוט‬
‫מושקעת ב‬

,‫בשכונת טכנען‬
054-5500263


!‫שקעת‬
 ‫ ד‬‫ ל‬

‫אחצר‬
 +‫ק"ק‬




■‫חיר‬■‫במ‬
‫ה‬2 ‫פשל‬‫אעם‬
‫כ‬23  ‫מ‬,‫______________________________________________תי‬



050
5308742

______________________________________________

‫ם‬
‫הרצ‬

‫ח‬
‫חד'א‬■4  
‫גדולה‬
‫קרוב‬

‫משה‬
!
‫בלעד‬
‫סל‬
3
000
‫לקת‬
‫מח‬
‫רה‬
‫א‬
2001924-077
■  
6989387-04
■
‫ם‬
‫אר‬
‫מפ‬
‫חד‬
‫ח‬



‫בשאבלעדי!ת‬1180#

■


‫ם‬
‫כס‬
‫ח‬
‫ש‬
)30-49(
,‫שכנים‬
‫חתימת‬
‫לגג‬
‫בלעד‬
‫ח‬
‫ש‬
1
850
000

050-5308742
‫קה‬
‫לחל‬
‫ת‬
‫אפשר‬
‫ת‬
‫מעל‬

054-8444450
.‫יה‬
‫נ‬
‫ח‬
+‫מ"ר‬
______________________________________________






.‫ש‬
‫תיווך‬
‫בלעדי‬
.‫)ש"ח‬13-___6



"‫הארץ‬
‫"טוב‬
.‫ש"ח‬
1,300,000



'‫ח‬
2
‫ים‬
‫ד‬
‫מתחר‬
‫בפ"כ‬
‫בלעדי‬
‫חדרים‬
3.5-3
■
03
6166156
050
4488840

______________________________________________



  
‫ח‬‫ץש‬,‫ק"א‬
000
‫חד'פ‬
‫ *מקכירה‬
* :‫אביב‬
‫ קנו בית ■מפתיווך‬
2‫תיווך‬
200
000
‫שכרקםר‬
‫ מרשט‬ 
■ 
470,000
+‫מ"ר‬
112 ,'‫ חד‬4+‫א‬
‫ובתיםיםש ש‬

‫שכבר‬
‫קפמוכר‬,‫וילותיאה‬
‫מ■טצ‬
1‫ר ב‬400
"‫יוחאי‬
‫גולן‬

‫"צימרים‬
‫השקע ת‬
‫"נוף כס ם‬,‫עורף‬


‫הה‬
‫ברמה‬
‫חד‬4
5 ‫קומה‬


 ■057-7361080
‫חדשה‬
‫ארת‬
,‫גדולים‬
5■000
‫בכ‬

'‫אופ‬050


‫ בטל‬
‫בצ‬054-8477488
‫חד‬
‫מא‬
‫ש‬-‫בלעדבר‬
‫ך‬
‫מאירוביץ סת‬


4488840
■■‫נכס‬3.5‫יעוץי‬
.‫ש"ח‬
1,070,000

■
‫באיכות‬

‫ארוח‬
‫יחידות‬
"‫מירון‬
,'‫ מ‬60
-‫כ‬
‫משופצת‬
,‫גדולה‬


03-5793001

‫רק‬
‫ת‬
‫ר‬
‫ד‬
2
‫ל‬
‫ים‬
‫ס‬
‫מכונ‬
‫ירות‬
‫ד‬
‫*השכרת‬
■
■

‫ים‬
‫ד‬
‫י‬
‫ס‬
‫ח‬
‫יווך‬
‫ת‬
.‫ש"ח‬



______________________________________________
‫ש‬
‫ך‬
‫ת‬
‫בלעד‬
‫ח‬
‫ש‬
‫מ‬
+
‫מ‬
5308742-050






'‫חד‬
‫יהודית‬
'‫ברח‬

‫אשכ‬
‫ך‬
‫בת‬

______________________________________________
‫יהון‬
‫ל‬
‫לא‬
‫י‬
‫ד‬
‫בלע‬
.‫למכור‬
‫ים‬
‫ב‬
‫י‬
‫ח‬
‫ו‬








■










______________________________________________
‫רת‬
‫ד‬
‫ס‬
‫בהר‬
■

6199323
■ 
!‫ת‬2
‫בבלעד‬
■‫חבא ■■רלב‬775,000
‫ף‬
‫אתאיווך חמשתפצתמעלבבת‬.‫ש"ח‬

‫ ש‬072-281-0-281
‫ת‬‫ ע‬■
■ ‫גדולות‬
‫מא‬
‫מאובזרות‬
03■,‫גבוהה‬
‫חדש ם‬
3+2
‫ק‬  
0505308742
‫א‬
‫ץכ‬
3‫חר ב‬
,‫בטון‬
‫גג‬000
+'‫■ג‬2050
‫חד■ש‬


,‫ חניה‬+‫מקברטוב‬
‫במצב‬
‫מרחקכ"א‬
3 ,‫גבוהה‬
 ■

‫ברמה‬
050
5308742


‫ירוש■ל‬
'‫ רח‬
,‫במשכנתאות‬
‫*עזרה‬
‫הליכה‬
.‫שש‬
  

    ■ ______________________________________________

‫ש‬
‫ מנכסיםת‬3‫פת ח‬



■000 ‫מאירוביץ‬
‫ש‬
280
‫תק‬
‫חד‬
3+‫רה‬
‫בלעדים ■שמ למכ‬
■
‫חדש‬


 



‫לבניה‬
'‫אופ‬
'‫ב‬
‫קומה‬

02-5866864
03
5791770


,‫ית‬
‫ז‬
‫ח‬
,‫חדשה‬
,‫בהשלושה‬
3
■

‫דלתון‬

‫מ‬

‫גוריון‬
‫בן‬
'‫ברח‬
‫להשכרה‬


‫ק‬
‫ה‬
‫על‬
1
5+3
5
■
______________________________________________
054-5500263
‫יב‬
‫ט‬
‫אלטרנ‬
‫דרת‬
‫מס‬
‫פה‬
‫חד‬
4
‫בלבד‬
‫ח‬
‫ש‬
1
900
000
 









‫ח‬
1
800
000
054-4933670/1
.‫יבות‬
‫ת‬
‫נ‬
66
.‫וקבוצות‬
‫למשפחות‬
,‫קומפלט‬
‫ברמת‬
‫דתי‬
‫בישוב‬
‫נופש‬
‫דירת‬
‫ש‬
‫ך‬
‫ת‬
‫בלעד‬
‫ח‬
‫ש‬

‫טבריה‬









1 350
000
‫ ת‬
‫כ א ח‬

‫פצת‬
‫קס‬
 
‫רת‬1,190,000
‫בר ס ד‬,‫מפוארת‬
! ‫בלעד‬
______________________________________________
.‫במקום‬
‫ומקווה‬
,‫הרשב"י‬
■ ‫)■ליד‬09/40
■ ,'‫חד‬ ‫מ‬4
.‫עםש‬
.‫ש"ח‬
1,300,000
050-5308742




 

■‫ברמות‬
 ‫חדש‬
+
‫ע‬

‫אר‬03‫משרדים‬
‫מפ‬
‫ביהכ"נבב‬


■ 
______________________________________________
‫מש ת‬
‫ש‬
+ ‫בפ‬
.‫ש"ח‬
,‫ית‬
‫■מעכל‬3 
1,150,000
,‫בצדדים‬
‫רבה‬
050
4488840
‫כסק ם‬

■,‫פלאפון‬
6180218

5308742

     


■■ 



,‫בשוק‬
■
■ ‫מ‬
‫בטאב‬
‫ה‬
‫ח‬
+‫א‬
02-9933652
‫ך‬


_____
■ ■
‫חדרים‬
3-3.5
‫שה‬
‫השל‬
‫ברח‬
6987547-04
3452522-052

■
■


‫ם‬
‫כס‬
‫מ‬
‫סל‬
‫מטבח‬
‫א‬
‫כ‬
3
‫ק‬
‫באזור‬
,'‫ג‬
‫קומה‬
,'‫ח‬
2.5
‫בלעדי‬
■
‫ץ‬
‫ב‬
‫ר‬
‫מא‬
‫ש‬
‫ך‬
‫ת‬






■
050
‫ץ‬
‫ב‬
‫ר‬
‫מא‬




‫ש‬
‫ת‬
‫בלעד‬
‫ח‬
‫ש‬
______________________________________________
■

7768123-050
6987042-04
‫מרפסת‬
+‫ת‬
‫ח‬
‫חד‬
5
+
‫מ‬

______________________________________________







‫חדשה‬
,‫מיטות‬
8
‫עד‬
,'‫חד‬
3
‫הגולן‬







‫מ‬
‫ם‬
‫ש‬


■

,‫להשקעה‬
‫ירות‬
‫ד‬
‫מבחר‬
■
050-5308742
‫מאירוביץ‬
‫ק‬
‫ק‬
‫הרב‬
‫ברח‬
‫ת‬
‫מעל‬
■
■
)22-21/10(

'‫ תחד‬3.5
‫מירון‬
'‫______________________________________________ ■מפברח‬
■ ,‫בטון‬
03-5793001
"‫הארץ‬
‫______________________________________________ "טוב‬
■+■‫גג‬+‫ר‬
______________________________________________

      
 


‫מרכ‬
‫כחדשה מ‬

‫מאירוביץ‬
.‫ש‬
‫תיווך‬
.‫ ש"ח‬

■‫מפוארים‬


‫חדרים‬
4.5-4
+‫פרטשית‬
‫תיסה‬
‫ת כנ‬,‫ק"ק‬
)‫(צונדק‬
'‫ב‬03


+‫מטר‬
60
-‫כ‬
,'‫ה‬
‫יכון‬
‫ש‬

‫מ‬
‫ש‬
‫מ‬
‫ח‬
‫א‬
‫ב‬
‫ח‬
‫ש‬
1
990
000




‫מעל‬
‫עם‬
‫ארת‬
+
‫ק‬
‫חד‬
4
‫רת‬
‫ד‬






6199323
‫ת‬
‫השקע‬
2
‫חד‬
3
‫ב‬
‫ל‬
‫ק‬
‫בס‬
■
‫מש‬

wwwzlbrcom
050
5308742
+
‫מ‬
+




‫חצר‬
‫מ‬
80
‫כ‬
‫חדש‬
‫צימרים‬
+‫וילה‬
■
‫וברכה‬
‫מ‬
‫וברכה‬
‫ל‬
‫ז‬
■


.‫ים‬
‫י‬
‫ב‬
‫י‬
‫ט‬
‫אטרק‬
‫ים‬
‫ר‬
‫י‬
‫ח‬
‫מ‬

■
+'‫מ‬
45
-‫כ‬
,‫מפוארים‬






050
5308742
‫ץ‬
‫ב‬
‫ר‬
‫מא‬



‫ה‬
‫אחר‬
‫ב‬
‫ק‬
■
‫ אמ‬
 ‫ובתים‬050-5308742

■+‫נוף‬
‫חד‬
4 4‫שקע‬
‫סוכה מ‬
‫פלקס‬+■‫ומאובזרתד‬

 ■ +‫ ת‬

     

    

7899505-050
‫ וילות‬
,‫גדולים‬
‫ר‬4■‫המח‬
‫חדרד‬,‫אהק"ג‬
‫■ מצ‬‫ ד‬

‫א פ‬‫םת‬
‫סאתשר‬
‫כה‬
‫______________________________________________ ■ס‬
)‫ל‬39-40(
.‫ואופציה לבניה‬
‫מרפסות‬
‫יווך‬
.‫ש"ח‬
,‫משופצת‬
‫מש‬
'‫ברח‬
______________________________________________

‫המלך‬
‫דוד‬1 680
'‫ברח‬
■

050
4488840
‫ם‬
‫■כס‬+‫וממוזגים‬
‫ת‬
‫ שמת‬+‫______________________________________________ מחסן‬

4 ‫ב‬‫טלמ‬
054-4230685


‫בק‬
5
‫פלקס‬
‫חד'ה‬
‫ב‬2,700
‫ ת‬,‫עזרא‬
‫אחדפצ‬‫ב‬3‫גולן‬
+‫ת‬
‫מעל‬




‫רק‬910,000
‫פרדת‬
‫ח‬
+‫ג'קוזי‬

‫במחירים‬

■‫ה‬
‫הלוחבת א‬
‫ח‬
‫ש‬
1 300
000


 ‫מרפסת‬

‫עם‬



 
   

 

‫ש‬
+‫דירה‬
‫ בק‬+‫ מטבחון‬+
‫דירהמ‬
‫יחידותסל‬
‫ש ח‬2‫גינה‬
000


‫בב‬
‫שלר‬
‫מא‬
‫ברחכר‬
‫ב‬
‫פרקט‬
+






■











‫הארצי‬
‫הלוח‬
054-5500263
‫טיב‬
‫אלטרנ‬
■
‫ת‬
‫מ‬
‫ט‬
‫ש‬
‫מ‬

‫בר‬
‫ברח‬

,‫הגג‬
‫על‬
‫לבניה‬
‫אופציה‬
2
750
000
‫ת‬
‫לרא‬
‫בה‬
‫ח‬


‫הארצי‬

02-5866864
‫ים‬
‫ס‬
‫נכ‬
‫יהון‬
‫ל‬
‫לא‬
‫י‬
‫ד‬
‫בלע‬
■
‫על‬
‫לב‬
‫פ‬
‫א‬
‫להרחבה‬

■

‫הכולל‬
‫יד‬
‫ל‬
,'‫ח‬
7
220/780
‫וילה‬


______________________________________________
‫ב‬
‫ם‬
‫ר‬
,‫מושקעת‬
‫מאד‬
■
-‫ל‬
‫מחולקת‬
______________________________________________

,‫בגולן‬
‫לטייל‬
‫הזמן‬
‫■ זה‬.‫ש"ח‬









‫א‬
‫כ‬
3
‫חד‬
3
‫ה‬
‫מעל‬

‫הרצ‬
‫רח‬
‫ר‬
‫בא‬
‫תיווךב‬
  

■
4126011-050
!‫סבירים‬





,‫ים‬
‫נ‬
‫שו‬
‫ים‬
‫ל‬
‫בגד‬
‫ירות‬
‫ד‬
‫מבחר‬

■

‫*ברב‬
‫ח‬
‫ש‬
1
580
000








‫ת‬
‫מ‬
‫מש‬
‫ש‬
3
‫ת‬
‫ח‬
‫ד‬
‫בק‬
‫לה‬
‫ד‬



+
+
‫שמ‬



050
4488840
‫ם‬
‫כס‬
■
■
‫ת‬
‫השקע‬
‫ם‬
‫כס‬
■
‫חד‬
5
‫ר‬
‫ש‬
‫בק‬
■
‫עם‬
4
‫ק‬
‫חד‬
4
‫חדש‬



■











-050
"‫"סגל‬
‫ם‬
‫אר‬
‫מפ‬
‫ם‬
‫שקע‬
‫מ‬
‫חד‬
.‫ש"ח‬
1,500,000
,‫אברג'ל‬
‫יורם‬
‫הרב‬
‫תיווך‬
.‫ש"ח‬
1,050,000
‫ת‬
‫ק‬
‫ע‬
‫רה‬
‫ד‬
‫ח‬
‫ש‬

‫ח‬
‫ש‬
1
300
000
‫ה‬





■
‫מ‬
,4
,‫יעקב‬
‫בסולם‬
‫ברמות‬
-‫כ‬
,'‫חד‬
2
!‫במעפילים‬
+
‫ת‬
‫מט‬
‫ה‬

‫חד‬
3
‫ה‬
‫ר‬
‫הע‬
‫ל‬
‫מ‬


,‫ומרוהטות‬
‫חדשות‬
‫דלתון‬
!‫יאה‬
‫צ‬
‫מ‬
‫י‬
‫ר‬
‫י‬
‫ח‬
‫במ‬
‫ירה‬
‫כ‬
‫למ‬
■
■

1,400,000
,‫חזית‬
,‫ק"ב‬
‫ח‬
2
‫ל‬
‫לחלק‬
‫ת‬





‫אשכ‬
‫ך‬
‫ת‬
2001924-077
■
‫לכינרת‬
.‫ק‬
‫בקצרין‬

‫ח‬
‫ש‬
2
000
000
‫א‬
‫כ‬

‫ת‬
‫ש‬












‫ברמת‬
‫דתי‬
‫בישוב‬
‫נופש‬
‫דירת‬
‫רק‬
‫ה‬
‫על‬
2+3
5
‫אמ‬

03
6199323
‫ תיווך‬‫■נוף‬,‫ק"א‬
______________________________________________
______________________________________________
    ■ 4113250
■ )09__‫ט‬

■‫מאירוביץ ח ד‬
‫ד ל‬050-8444490
‫מטבח‬
‫חוקניןת‬‫מקנהק‬
‫ת‬
‫מעל‬

‫מושכרותא‬
‫ כ‬3 ‫הדירותק‬
‫דרת‬
‫מס‬2 ‫ ץ‬

‫חדרים‬
3.5-3



‫א‬
‫כ‬
3
‫מ‬
100
‫ב‬
‫ק‬

.‫ש‬
‫ר‬
‫ד‬
‫ת‬
2
‫ל‬
‫לקת‬
‫מח‬






‫מרפסת ש‬
6500740-050
‫ץ‬
‫ב‬
‫ר‬
‫מא‬
‫ש‬
‫ך‬
‫ת‬
‫בלעד‬
‫ת‬
‫ת‬
‫ת‬
‫מ‬
‫חד‬
4
‫עקב‬
‫ת‬
‫ל‬
‫בקה‬
,'‫שכ‬
,‫נוף‬
,‫סוכה‬
,‫מסודרת‬
,‫ק"א‬
,‫מ"ר‬
60
054-4230685
050-7463231









‫ת‬
■


‫ל‬
‫ד‬
‫שטח‬
‫ם‬
‫ל‬
‫ד‬
■


‫ם‬
‫חדר‬
2
2
5
■
■

‫ב‬
‫ר‬
‫מא‬
‫ש‬
‫ך‬
‫ת‬
‫בלעד‬
     

‫ך‬
‫ת‬
‫ח‬
‫ש‬
2
300
000

______________________________________________
■
03
5791770
‫מ‬









.‫ש"ח‬
‫מאירוביץ‬
.‫ש‬
‫תיווך‬


052-6175264
■
  ■‫חדשה‬,‫מיטות‬
‫חדשים‬
8 ‫עד‬,‫ולחרמון‬
 3 ‫הגולן‬
‫*בב‬


"‫יוחאי‬
-‫"צימריםתבר‬

1!‫מצוין‬
650
000
,'‫חד‬
‫מ‬+‫ת‬
‫מפתח‬
‫ח‬‫שה‬
000
‫ש‬‫ ש‬.‫ ך מרהיב‬■‫ ת‬
‫באיכות‬

‫הכהד‬
‫ח‬■‫מקבר‬
2.‫ש"ח‬
‫מעל■ת‬
‫ ח‬
‫ש‬
1590000
+ 
‫ חד‬6 050-5308742
‫מאאר רת‬
‫ שמפ‬‫המחירת‬
www050
w 5308742
‫בעל‬
!4,600
‫בלעד‬

052-2381735
‫"אפיקי‬
‫בנין‬______________________________________________


  

■‫א‬■

‫חכ‬3‫שק‬
‫חת‬
‫מר‬
‫אה‬
■‫ת‬m ______________________________________________
 ‫עלתה‬

       


  
‫לב‬1 400
‫א פ‬
‫______________________________________________ עם‬
-‫ ח■ב‬
‫להשכרה‬
6180218
‫סוכה‬‫מאובזרים‬
 ‫■ ומאובזרת‬
050
5308742
‫קץ‬
‫ב‬
03‫משרדים‬
‫הליכה‬
‫מרחק‬
,‫גבוהה‬
wwwzlbrcom
‫נדל"ן" ש‬
‫ ת‬
‫ם‬
‫הא מ‬
‫ ת‬‫ ק‬


050-5308742
‫ש‬4 -'‫ מבגילה תא‬ 




‫ת‬,'‫חד‬
‫מש‬

120
‫ב‬
‫חד‬
4
5
‫ד‬
‫ד‬
‫חדרים‬
4-4.5

‫וממוזגים‬
7899505-050
+

‫ש‬
‫ך‬
‫הת‬
‫במשרד‬



______________________________________________
03-5702323







‫ץ‬
‫ב‬
‫ר‬
‫מא‬
‫ם‬
‫חדש‬
‫חד‬
4
‫ד‬
‫ק‬
)‫ל‬39-40(




‫מה‬
‫מקס‬
‫רת‬
‫ד‬
     

   

‫ח‬
‫ש‬
1
700
000
‫ם‬
‫ר‬
‫ה‬
______________________________________________
‫סק‬
‫ט‬







‫חדרים‬
4-4.5
‫ת‬
‫מ‬
‫מ‬
‫מ‬
‫מ‬
‫ת‬
,‫ק"ג‬






‫ליד‬
‫הכהן‬
‫עלי‬
'‫ברח‬
■
■
‫ב‬
‫ת‬
‫מעל‬
‫ת‬
‫רפ‬
‫ע‬

‫בלעד‬
‫ח‬
‫ש‬
1
175
000
‫בלעדי‬
.‫ש"ח‬
900,000
.‫במקום‬
‫ומקווה‬
‫ביהכ"נ‬
,‫הרשב"י‬
‫מ‬
+
‫אל‬
‫בעמ‬
!
‫בלעד‬
■


050
5308742
‫ט‬
‫ת‬
‫ש‬
'‫מ‬
400
-‫כ‬
‫בשטח של‬







■


■




■








‫ר‬
‫המח‬
‫רד‬
‫אה‬
‫מצ‬



‫ברק‬4 ,‫מתחרד‬
‫ץ ב‬050
‫במרכ‬
‫לטייל קס‬
‫פ‬‫בא ר‬‫הזמן‬
‫ששח‬11
600000
000‫ מחדרש‬,‫חזית‬
050 5308742
050-4156080


   ■  

■   !‫חדשה‬
‫ מ‬
■‫"הנחות‬
."‫לאטרקציות‬
1,025,000
,‫ משופצת‬,‫ מרפסת‬,'‫חד‬
5308742

‫מאירוביץת‬

‫■כ א‬3,‫ק"ב‬+,‫הרצוג‬
‫אר ם‬
‫מפ‬
!‫בלעדי‬
#661
‫םה ח‬‫כס‬
‫ח‬.‫תיווךתש‬
‫תשת‬+
______________________________________________
■■
'‫רח‬______________________________________________
‫חדרים‬
‫ ת מ‬
‫מעלא‬
‫ ב‬ 2!‫חדש‬
,‫בגולן‬
‫ ■ זה‬‫ל‬
7768123-050
6987042-04

‫מעל‬
‫ב‬‫ת‬3-3.5
 /‫בי"ס‬
‫ר‬
‫למכירהץמא‬
‫ת■מא ךר בש‬ 
■ "‫ים‬
‫ברמב"םב דץירת קרקע‬
‫משחד‬
3 5‫ שתמ‬
‫קרת‬
‫ה‬
‫ח‬
550
■
‫מ‬
‫המ‬


/‫מרפאות‬
750
000
‫לרא‬
‫בה‬
‫ח‬
■





    


‫ס‬
‫נכ‬
‫"שרון‬
‫יווך‬
‫ת‬
.‫ש"ח‬
‫ם‬
‫חדר‬
6
‫ר‬
‫מ‬
170
120
‫ת‬
‫ק‬
‫חד‬
3
5
'‫יח‬
2
-‫ל‬
'‫אופ‬
+‫יור‬
‫ד‬
'‫יח‬
+‫מ"ר‬
150
‫השקט‬
‫ק‬
‫ק‬
‫הרב‬
‫ברח‬
‫על‬
2+3
5
‫ס‬
‫*בהר‬
,‫מסודרת‬
,'‫חד‬
2
‫אלון‬
‫ביגאל‬
‫ת‬
‫מ‬
‫ת‬
‫מ‬
‫ת‬

‫גדולים מרכ‬
‫מ ל‬ ‫ת‬'‫חד‬
‫מעל‬■3 
‫ח‬
‫ ש‬1 050-5308742
575
000
‫ד ל‬  ,‫לית‬‫ללא מע‬-050

‫ומפוארים‬
6961175-04
■ 
4 ‫מבוקש‬
‫באזור טל ב‬050
‫בר‬

 .‫ק‬


‫ת‬
‫ מ‬+ 680,000
+ ‫ ח‬,‫יור‬
‫ק"ב‬
,‫במרכז‬
,‫דונם‬5308742
‫ברחצי‬
‫ח' ח‬
4.5■  




‫לכינרת‬
‫בקצרין‬
050
4488840
■
■
‫ש‬

)13-10
‫מפ אר‬
‫ש‬
‫תחד‬‫ בש‬
‫פ‬
■

_____
‫ם‬
‫כס‬
‫א‬
‫ב‬
 
■
■
052-3025612







‫ים‬
‫ד‬
‫י‬
‫ס‬
‫ח‬
‫יווך‬
‫ת‬
.‫ש"ח‬
‫ד‬
______________________________________________


‫ת‬
‫ק‬
‫ע‬
‫רה‬
‫ד‬
‫ח‬
‫ש‬
■




‫תר‬
‫ב‬
‫ב‬
‫אטרקט‬
‫ק‬
‫ק‬

,‫ובגג‬
‫בצד‬
‫יה‬
‫צ‬
‫אופ‬
,‫ק"ד‬
,‫ממוזגת‬
!‫דה‬
‫צמ‬
‫רה‬
‫מק‬
‫ה‬
‫ח‬
,‫חניות‬
______________________________________________
‫יורםם מפמ‬
1,200,000
‫מרכזי‬
 
5275981
 +‫מחסנים‬
‫מעל‬
‫מפלקס‬
‫ מ‬ 
‫מ‬ 057-7774149
‫ מ‬  1 990■000 ‫ ע ק‬+ ‫בלעדי ה‬
1,150,000
.‫ש"ח‬
,‫ומרווחת‬
‫יפה‬,‫ולחרמון‬
‫אברג'ל‬
‫הרב‬
‫הכולל‬
‫ ליד‬
‫מקת רה‬.‫ש"ח‬
‫ ה‬‫עםח‬
+‫ם‬
‫הצבי" ר דר‬

 
‫גולןכסת!ם‬
‫סל מ‬  
‫ם‬
‫אר‬
‫שקע‬
‫מ‬
‫חד‬
 
‫ ת‬
‫ ש‬+ ‫ט‬‫ ת מ‬‫מש‬
9276802-054


‫ת‬
‫חדשים‬
!
‫ד‬
‫מ‬
‫ה‬
‫ח‬
‫ת‬
‫מעל‬












074-702-7-202
)30-41(
1
‫נחלת‬
‫ב"תיווך‬
‫לל"ת‬
.‫ש"ח‬
730,000
______________________________________________
‫באדמ‬
‫בבלעד‬






050
4488840

‫פ‬
‫ה‬
‫אפשט‬
‫ברח‬
‫ת‬
‫ב‬
‫רח‬
‫ת‬
‫ד‬
‫ח‬
2
‫ל‬
‫לקת‬
‫מח‬
■
______________________________________________


■
,'‫חד‬
4
)‫י‬
‫א‬
‫יוח‬
‫(בר‬
‫בקטמונים‬
‫ם‬
‫מ‬
‫פר‬
‫מקס‬
‫ר‬
‫ת‬
‫מ‬
■
180
‫י‬
‫ק‬
‫ינס‬
‫ט‬
‫ז'בו‬
"‫תבונה‬
‫מקס‬/‫י‬
‫ר‬
"
‫אשכ‬
‫ך‬
‫ת‬
‫ין‬
‫נ‬
‫וק‬
‫מקנה‬
‫יווך‬
‫ת‬
.‫ש"ח‬
810,000

■

‫מאירוביץ‬
.‫ש‬
‫תיווך‬
■
■
‫ת‬
‫מש‬
‫ם‬
‫כס‬
‫א‬
‫ב‬
‫ח‬
‫ש‬
"‫"סגל‬
‫תיווך‬
.‫ביותר‬
‫ת‬
‫ש‬
‫ץ‬
‫ב‬
‫ר‬
‫מא‬
‫ש‬
‫ך‬
‫ת‬
‫בלעד‬
03
6199323
‫ת‬
‫השקע‬






‫ד‬
‫בק‬
‫ם‬
‫פ‬
‫חד‬
4
‫שקע‬
‫מ‬
‫כקא‬
3 ‫פצ‬
‫מ‬050-8444490
100 ‫חד‬
‫ק ב‬
m 
 

   ■
‫ ל ת בת ם‬

‫ מ‬‫קומה‬,‫מתחרד‬
 
666#■ ______________________________________________
052-7628812

‫סל מ‬www‫ח‬
‫ש‬w1 550
000
‫וממוזגים‬
‫מאובזרים‬





,‫ק"ב‬
,'‫חד‬
3
,‫הרצוג‬
‫באזור‬



‫דלתון‬
!‫בלעדי‬
054-8440744
03-5788660
052-6175264
‫ארת‬
‫מפ‬
‫חד‬
5
‫צק‬
‫מק‬
‫א‬
‫ם‬
‫מש‬
3
,‫י‬
‫ד‬
‫י‬
‫מ‬
‫י‬
‫ו‬
‫ינ‬
‫פ‬
‫ין‬
‫ט‬
‫לחלו‬
‫משופצת‬
,‫ק"ג‬





‫מ‬
‫ת‬
6
‫ק‬
‫ת‬
‫אר‬
‫מפ‬
‫ר‬
‫ד‬

‫ש‬
‫ש‬
052
2452820
‫ברמת‬
‫דתי‬
‫בישוב‬
‫נופש‬
‫דירת‬
03
5791770








050-5308742
______________________________________________
______________________________________________
‫ם‬
■
■
‫ א‬4 ■,2 4 ‫■כ‬
‫ ח ת ך ■כס םח ס‬
■
‫עקב‬050
‫ת‬
‫בקה ל‬
4488840

‫ ש‬1 ‫רק‬
590'‫םח‬
000
+
+‫במ‬
‫ א‬
‫ ד ל‬+050‫ חד‬5308742
1 ‫מעל ה‬ ,‫יותר‬
 ■■ ______________________________________________

   


 +‫אפשרות‬
 +‫מ"ר‬

180‫מש‬,'‫חד‬
‫חדשהב‬
‫יסוד‬‫שקעתה‬
‫מ‬8‫משופצת‬

■   
_____________________________________________
‫מפלד‬
."‫לאטרקציות‬


■ 
‫ס‬+‫"שרוןמנכ‬
‫יווך‬
‫ ת‬.‫אהש"ח‬895,000
‫ב‬
‫ומפוארתק‬
‫ מ■מ‬3
‫יחידות‬
 ‫חד‬
034"‫בגולן‬

‫ק‬4113250-050

,‫ק"א‬
,‫ברק‬
‫בני‬6180218
‫ ץהמער‬4‫באזור‬
4‫ע■של‬ "‫ים‬
‫חדשללאם‬
‫בתוךד‬
‫"הנחות■חד‬
‫ ש‬
‫בטרת מ‬
3,‫הראשונים‬
'‫ברח‬
    ‫ מחד מ מ‬2‫ת‬
‫הגולן‬
‫השקערת‬
‫מדרבימ לתיד ד רה ■מש‬
90902942
‫■ ש‬054
‫ת‬
‫ ת‬8‫הרצחד' מ‬
‫"נופש‬
‫ ■ מ‬.‫ש"ח‬
‫יהחדת‬,‫מיטות‬
+‫עדת‬78‫ש‬,'‫חד‬
■ ■‫מול‬



      wwwzlbrcom
 


3
‫חת‬
‫מר‬
‫לה‬
‫ד‬
‫חד‬
2,000
‫מושכרת‬
,‫לחלוקה‬
‫ב‬
‫ר‬
‫מא‬
■
'‫חד‬
3.5
‫יהודית‬
'‫ברח‬
‫רק‬
,‫גדולה‬
‫צ‬
‫אופ‬
+‫מ"ר‬
-‫כ‬





‫כ‬
‫ד‬
‫ע‬
‫ה‬
‫על‬
‫ת‬
‫לב‬
‫ת‬
+
5
‫א‬
‫הת‬
‫בעל‬
‫ברח‬




‫ת‬
‫קר‬
‫עד‬
‫באב‬
■

03
6199323
‫השקעה‬
‫ם‬
‫ר‬
‫למ‬
‫א‬
‫ק‬
02-5666250





 ‫ארוח‬
■
‫ממשרד‬
1,400,000
,‫שקט‬
‫באזור‬
,‫ית‬
‫ל‬
‫מע‬
.‫ש"ח‬
580,000
,‫יורם‬
‫הרב‬
‫המוסדות‬






‫ש‬
-050
6961175-04
‫מטבח‬
‫ת‬
‫ממ‬
‫א‬
‫כ‬
3
‫ת‬
‫ש‬
‫מ‬
+
‫מ‬
‫מ‬
‫מ‬
1 250 000
‫______________________________________________ מ שקעת‬
‫מח כז'בוטא‬
3"‫להתבונה‬
+‫מקס‬/‫י‬
‫ם‬
‫בישובאר‬
‫להשכרהמפ‬
7899505-050
+ ‫ומאובזרת‬
‫סוכה‬
+‫חזית‬
,‫ק"ב‬
‫ ט‬.‫סוכה שש"ח‬
+ ‫פלקסים‬
‫גדולהה ■ ט‬

     
 ‫ ש ח אפ ק‬690 


)13
3‫תחמ ר!ת‬
‫מצמאה שלא‬
     

‫סישד‬
‫ תטריווך ח‬.‫ש"ח‬
555,000
,‫חיספין‬
‫הדתי‬
______________________________________________
■
‫קס‬
‫בפ‬
050
5308742
052-7675242
1,100,000








‫פצ‬
‫א‬
+‫אל‬
‫צ‬
‫ט‬
‫פ‬
‫א‬
‫כ‬
‫לקת‬
‫ד‬
‫רה‬
‫ד‬

‫י‬
‫ק‬
‫ינס‬
‫ר‬
"
.‫ש"ח‬





‫ין‬
‫נ‬
‫וק‬
‫מקנה‬
‫יווך‬
‫ת‬
‫דרת‬
‫מס‬
5
‫ק‬
+
2
‫ר‬
‫מ‬
130
‫כ‬
‫א‬
‫ק‬
‫חד‬
5
‫לבניה‬
'‫אופ‬
'‫ב‬
‫קומה‬






■
‫ח‬
‫ש‬
1
900
000
‫מ‬
20

■


000
______________________________________________

‫הרצש‬
+‫מפוארים‬
‫חדרים‬
‫___עו"ד‬1
‫לכותל‬
‫במוסררה‬
‫ ■ת‬ ‫■ת‬
‫ה‬
‫ם ש‬‫לטייל‬
‫ר‬‫הזמן ה‬
‫זה חדש‬054-8440744
9276802-054
5275981
‫בהרבש‬
‫המחירת ך‬
‫בלעד‬
 ‫ ח‬‫ש‬ ‫םת‬4 ‫חדר‬
‫קרוב‬
‫ש‬5 ‫ מ ר‬225
‫ממפ תאר ת‬
‫מרכ‬
‫ל‬
‫מ‬
‫ת‬
‫מעל‬
‫הע רמ ה‬
‫בא‬
■ ______________________________________________
‫משופצת‬
,‫מקונסטרוקציה‬
             ‫ ת‬
074-702-7-202
057-7774149
■
)30-41(
‫בק‬
‫חד‬
03‫תפרח מ‬
‫ר‬5702323
!‫ש‬‫בלעד‬

______________________________________________
,‫בגולן‬




03-5788660
180
052-6175264
050-8444490
■
‫למשפחות‬
‫גם‬
‫מתאים‬
‫ר‬
‫בא‬
‫ת‬
‫ל‬
‫ד‬
‫ת‬
‫ד‬
‫ח‬
3
‫ל‬
‫באזור‬
"‫הצבי‬
‫נחלת‬
‫ב"תיווך‬
‫קוק‬
‫ירד‬
‫בלעד‬
‫ח‬
‫ש‬
2
250
000
1
280
000
‫ת‬
‫לרא‬
‫כדא‬







‫שמ רה‬,‫היסוד‬
‫עדכ א‬3 1,150,000
    1,070,000
‫לרא‬
‫רה‬‫לריהוטמק‬
 ‫ ח‬+‫ם‬
.‫א‬+‫ישיבות‬
______________________________________________
■‫בקצרין‬
33 2+‫מ"ר‬
2 623 4,‫ים‬2‫חדר‬
‫ת במשרד‬,‫בצדדים‬
‫מפתח‬
‫ד‬‫מ‬ 72‫ ח‬-‫כ‬+‫ש‬,‫שמורה‬
‫מ‬  ‫ץ‬
■‫חדר ר‬
1+ 800
‫ת‬3 .‫ק‬
050‫צית‬5308742
‫■מא ר ב‬ ,‫יפוץ‬15‫ש‬+‫מרפסת‬
‫שה‬
‫ע רפ‬‫פצת‬
‫מש‬‫מ‬‫דלחד‬3 ______________________________________________
‫מ‬
‫ש‬‫רבהך‬
‫לכינרת‬
 ‫הש‬
      ‫ת‬


‫ק"ב‬000
,‫ירדן‬
‫ת ח‬
‫מעל‬
‫ה■מ‬

‫תיכון‬‫בשהש‬

,‫ק"ב‬
,'‫מאךו‬
,‫ברימון‬
3‫בלעד‬
-‫עדכ‬
,‫דופלקסדונם‬
‫דירתמגרש ח‬
,‫קרקע‬,‫ר"ע‬
‫סוכהש‬.‫איש‬
‫שראל‬
‫שבט‬
‫חדרים‬
3-3.5 ‫מאירוביץ חדר ם‬
25
,'‫ח‬4‫ליד‬
■ ‫טעונה מ‬
 ,‫קרקע‬
‫ חקומתסק‬,‫■מ"ר‬6 ‫ה‬
‫ת‬‫ רק‬
‫תיווך ש‬
1‫ א‬250
■‫ם בבניןגדולות‬
‫ב ץ‬.‫רש‬‫תיווךמא‬
‫פנטה אז ם ד ר ת ג‬
‫כסח ם‬.‫ש‬
‫ב‬
‫ח‬000‫מאירוביץ ש‬
052‫שבק‬
3429393
‫כס(גגם ש‬
‫ת‬‫יה‬,'‫חד‬
.‫ש"ח‬
‫חה‬
‫שקטה‬
‫א‬
‫ב‬
‫ש‬




.‫חניות‬
+‫מפואר‬
‫ במ‬
‫ץ‬
‫ב‬
‫ר‬
‫ך‬
‫ת‬
.‫ש"ח‬
   +‫משק‬
‫תפרח מ‬
‫מה ת‬
‫ת‬
■
!‫ה‬
‫פצ‬
‫א‬
+‫מרפסת‬
+
‫סל‬
)‫בטון‬
‫ית‬
‫ק‬
‫ענ‬
‫צ‬
‫אופ‬
+‫מ"ר‬
‫חדשים‬
,‫ולחרמון‬



‫ליד‬
‫הכהן‬
‫עלי‬
'‫ברח‬
‫יווך‬
‫ת‬
.‫ש"ח‬
1,250,000


.‫ובגג‬
‫ים‬
‫ד‬
‫בצד‬
‫הרחבה‬
‫אפשרות‬





‫ול ■במקום‬
‫ין‬
‫נ‬
‫וק‬
‫מקנה‬
‫יווך‬
‫ת‬
.‫ש"ח‬
710,000
‫רה‬
‫ד‬
‫ה‬
‫דב‬
‫ברח‬
‫מ במם‬,‫מסודרת‬
‫מקס פר‬
‫■■ר‬
‫יחידות‬
"‫בגולן‬
‫מש‬
050
5308742
‫ץ‬
‫"נופשמא ר ב‬
‫(ללא‬
‫ ק"ג‬,‫גג‬050-8444490
+ 2.5+2■  ‫ש‬‫דל‬050-8769490
050
5308742
03
578
71
72


2770893-050
‫יקום‬
'‫חד‬
3





       ■
050
4488840
‫םסלם מ‬‫חדר‬
‫ח‬
‫ש‬
960
000
050
4488840
050-5308742
)15-18/10(
052-7675242
.‫ש"ח‬
1,100,000
050
5308742
050
5308742
050-5308742
"‫"סגל‬
______________________________________________
054-8115716
+
‫מחס‬
2
+‫ת‬
‫ר‬
‫ד‬
2
052-6175264



2
5
‫ע‬
‫בר‬
‫ק‬
‫אפ‬
‫וממוזגים‬
‫מאובזרים‬
3
,‫חזית‬
,‫ק"ב‬
,‫הרצוג‬
'‫רח‬
■
‫בק‬
‫חד‬
4
‫ארת‬
‫מפ‬
‫ש‬
______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________







______________________________________________
054
9092949
7
______________________________________________
‫ש‬





,‫חיספין‬
‫הדתי‬
‫בישוב‬
‫יץתיווךארוח‬








‫ים‬
‫ס‬
‫נכ‬
‫יר‬
‫פ‬
‫כ‬
,‫ש"ח‬
270,000
,‫ין‬
‫ו‬
‫מצ‬
,‫משופץ‬
,)‫מעלית‬
         
■
■4 ‫דירות‬
‫השקע‬
‫פצם‬
‫כס‬90‫שא‬ 
‫ חדר ם‬- 5 ‫תר ש ש‬‫רהתםב‬
4113250-050
‫ת‬
."‫לאטרקציות‬
‫"הנחות‬
03
5702323
‫ד‬052‫שמ‬
20
‫ה‬
‫ומפוארים‬
‫משופצים‬
'‫חד‬
‫ר‬
‫מ‬
-‫כ‬
,‫מ"ר‬
120
,'‫חד‬
2
‫יחידות‬
-"‫איתן‬
‫ב"אבני‬
‫מ‬
100
‫מעל‬
‫ת‬
‫ח‬
4
050-7594480










■
        
■
 m 
‫למשפחות‬6500740-050
‫מתאים גם‬
‫ ת‬  
‫טהא‬
‫פ‬
‫חדריםבלעדי‬
.‫ש"ח‬3-3.5
1,280,000
______________________________________________
7652801
w 1,850,000
‫ שנ‬3 -‫כ‬www
‫ כנ‬.‫ש"ח‬
        ■ 1 
-050 6961175-04‫סוכה‬.‫איש‬

  ‫ים‬
‫יסה‬

        
.‫ש"ח‬
1,100,000
3150923
‫חדריםפ‬
‫א‬
‫ תעם‬2-2.5
‫ת‬‫מעל‬
‫■ללא‬
150 000057
‫ד ת‬
‫סה מ‬ 
‫בלעדי כ‬
,‫מאירוביץחדש‬
______________________________________________
‫ב‬
‫מחר‬
‫ש ם‬‫פמתא‬.‫במ"ג‬



,‫אולם‬
,‫מאובזרות‬
‫נופש‬
.‫ש‬
‫תיווך‬
■
25
‫עד‬
‫גדולות‬
)28-28(
‫וברכה‬
‫ל‬
‫ז‬
‫מ‬
_____
‫הכל‬
,‫קרקע‬
,'‫ח‬
3
052-8626288
02-6516777
        ‫ה קרת‬
■








‫ש‬
‫ת‬
‫ת‬
   
9276802-054
5275981
‫בעמ‬
!
‫בלעד‬
______________________________________________
■ +‫בט‬+‫ ה‬‫ה על‬
■‫ ש‬
‫מאירוביץ‬
.‫תיווך ש‬
18 -‫משרד כ‬
‫להשכרה‬
______________________________________________
+ ‫לב‬
‫מפתח‬
‫ש‬
‫מ‬
‫ח‬
‫מרפסתת‬
 


!
‫לב‬
‫מתחת‬
17
00
■

050-5308742
‫יורם‬
‫הרב‬
‫הכולל‬
‫יד‬
‫ל‬
,‫גדולה‬
‫ינה‬
‫ג‬
2770893-050
‫במקום‬
       
,‫מפלים‬
,‫מקווה‬
,‫ג'קוזי‬
‫מת‬


______________________________________________
)15-18/10(
‫ת‬
‫ק‬
‫ע‬
‫חד‬
3
______________________________________________
‫בשכונת‬
'‫חד‬
4.5
‫ירה‬
‫ד‬
‫למכירה‬
‫הארצי‬
‫הלוח‬
,‫מעולה‬
‫יקום‬
‫מ‬
!‫י‬
‫ד‬
‫בלע‬
1357#
050-5308742
■
‫ת‬
‫ת‬
‫מ‬
+
‫בלעד‬
‫ח‬
‫ש‬
1
050
000
■
‫יווך‬
‫ת‬
.‫ש"ח‬
645,000
,‫אברג'ל‬
‫ צד‬,‫שמואל הנבסקיא‬
‫ ב‬ ,‫ינרת‬‫לכ‬
‫שרותים‬
+‫מטבחון‬
‫ץמ' עם‬
 ‫מפואר‬‫בבנין‬
           ‫בטם‬‫כס‬
______________________________________________

‫ חדר ם‬5+
‫בבניה‬
‫רח' בעץ‬
‫הרצתת‬
‫רח‬‫במשרד‬
‫דת‬
‫ל‬‫ ד‬‫עם‬
■ www
 810‫בהדר‬
,'‫אופ‬
+'‫חד‬
.‫ברוכות‬
‫למשפחות‬
■‫ קלפראט‬.‫ירושטלתים‬
-"‫איתן‬
‫צמודיםב"אבני‬
‫מ‬‫ץ ת‬
‫ש‬
050-8444490
‫נין‬
‫מקנהירדוק‬
‫בתשלום יחידות‬
"‫"נופש בגולן‬
‫מאתנוףרמב‬
‫מש‬,‫מושכרת‬
‫מת ך‬2
■
        
w000
■ ‫יחידות‬
‫ בעת ק‬330,000
'‫ברח‬
!‫המחיר‬


‫מול‬
‫ירושלים‬
'‫ברח‬
03
6166156
■
057-3961414
:‫ים‬
"‫העיר‬
‫ב"גן‬
‫מיוחד‬
‫גימור‬
     ■ 
,‫ש"ח‬
1,500
‫מודעות‬








?‫חינם‬
‫מפרסמים‬
‫כיצד‬
!‫מאד‬
‫פח‬
‫מט‬
‫ב‬
‫ה‬
‫ח‬
052-6175264
______________________________________________
‫ש‬
      
‫להשכרה‬
m‫ ש‬057-7774149
,‫ ארוח בישוב הדתי חיספין‬,‫אולם‬
______________________________________________
4796440-054
050
5308742
,‫מאובזרות‬
‫נופש‬
‫דל‬
‫ק‬
‫אפ‬
‫ח‬
,‫ק"ב‬
'‫חד‬
3
,‫הראשונים‬
‫ים‬
‫ד‬
‫י‬
‫ס‬
‫ח‬
‫יווך‬
‫ת‬
.‫ש"ח‬
         















‫נשארו‬
‫העיריה‬
‫גן‬
‫מול‬
‫כניסה‬
,‫הלוי‬
‫יהודה‬
'‫)רח‬28-___
‫ינת‬
‫פ‬
,'‫חד‬
4
‫הבירה‬
‫בארזי‬
03-6162229
.‫בפקס‬
‫ורק‬
‫אך‬
‫חינם‬
‫המוכר‬
‫ללוח‬
‫והערות‬
‫מודעות‬
‫קבלת‬
.1
‫מ‬
‫סל‬
‫ח‬
‫ש‬
1
090
000
■■ ,‫מאד‬
     
‫ עוזרות‬ ‫למשפחות‬
‫ דרושים‬ ‫להשכרה‬
‫ דירות‬ ‫למכירה‬
‫דירות‬2303852-072

‫ חדר ם‬2 ‫■ במ חם‬
‫גם‬
‫מתאים‬
‫ע‬
074-702-7-202
      
‫חד‬
5
‫ת‬
‫ד‬
‫מ‬
‫אה‬
‫מצ‬










03
5702323
,‫מפלים‬
,‫מקווה‬
,‫ג'קוזי‬
‫גדולה‬
‫סוכה‬
+‫חזית‬
‫מושקעת‬
,'‫חד‬
4
.)‫טלפון‬
‫מספרי‬
‫(כולל‬
‫בלבד‬
‫מילים‬
10
‫עד‬
‫לפרסם‬
‫ניתן‬
.2
■
,‫שרות‬
‫מרפסת‬
,‫מרפסות‬
2
,‫אוכל‬









______________________________________________
‫ערד‬
‫דירות‬
'‫מס‬
‫למכירה‬
   ‫פ‬‫א‬+‫ב‬
‫אלעדת‬
‫ככס‬ ■
‫ מתאימה גם‬,‫נפרדת‬
‫השקע‬

‫סוכה שירות‬.‫איש‬
‫ נותני‬ ‫למכירה‬25‫מכוניות‬
 ‫ קייט ונופש‬ ‫ומטפלות‬
‫ ש‬ 
‫מ‬,‫ים‬3429393
‫ק‬
‫םמ ר‬60
‫גדולות עד‬
  
 
‫ לפרסום‬,‫ בצהריים בלבד‬12:00-‫ מודעות יתקבלו עד יום ה' ב‬.3
‫ל ד ימחידת מהומר‬
‫עקב‬
‫בקה ל ת‬+‫ממוזגת‬
‫ת‬
‫ ע ק‬.‫שאחרי‬.‫בשבועיש‬
‫משופצת‬
,‫מחסן‬
+‫חניה‬
.‫ברוכות‬
‫למשפחות‬
‫הקודם‬
‫ כל‬,‫מצומצם‬
4/3
‫דירות‬,‫מקונסטרוקציה‬
‫החלטה‬
‫ ■ למהירי‬.$620,000‫ת‬,‫מ"ר‬052
6763852-04
‫ת‬110‫מ‬052-8666526
‫ את המדור המבוקש ואת תת המדור באם‬,‫ יש להגדיר בראש הפקס‬.4 ‫ש"ח ומעלה‬2770893-050
)20-46(

.‫ש"ח‬
1,400
,‫לסופרים‬
‫במקום‬
500-‫מ‬
‫שניה‬
‫יד‬
‫פריט‬
‫מכירת‬

‫שונים‬
‫בתחומים‬
______________________________________________
‫יבנאל‬
‫ה‬‫על‬03‫ ה‬6199323
‫לב‬ ‫ת‬
‫ מ ד‬,'‫חד‬





‫אחר‬
‫דרת‬
‫מס‬
‫ד‬
‫ד‬
‫ב‬
______________________________________________
1,050,000
,‫היסוד‬
■ ‫באברב‬
350,000
-‫מ‬5‫במרכז‬
‫גדולים‬,!‫זוכה‬
‫עדרים‬
‫______________________________________________ חד‬
 ‫מטבח‬

‫■ט ט‬
,‫חדש‬
,‫כ"א‬
3
4-‫ו‬
‫דירות‬
‫ מוצרי חשמל‬:‫ תת מדור‬,‫ יד שניה מוכרים‬:‫ מדור‬:‫לדוגמא‬
+
‫חד‬
3
‫אל‬
4796440-054
‫ חדר ם‬4-4 5
 
!‫אה‬
‫מצ‬
!
‫בלעד‬





‫ומעלה‬
‫ש"ח‬
250
-‫מ‬
,
‫ת‬
‫תקשור‬
‫שניה‬
‫יד‬










■
‫מאירוביץ‬
.‫ש‬
‫תיווך‬
‫בלעדי‬
‫ח‬
‫ש‬
1
030
000
‫ם‬
‫רעפ‬
03-6193412
.320,000
‫ח‬
‫ש‬
1
550
000
‫ץ‬
‫פ‬
‫ש‬
,‫ירה‬
‫כ‬
‫למ‬
‫קרקע‬
+‫פרטי‬
‫בית‬
‫יחידות‬
-"‫איתן‬
‫ב"אבני‬
,
‫ן‬
‫הטלפו‬
‫למספר‬
‫קידומת‬
‫בו‬
‫מופיעה‬
‫שלא‬
,
‫ר‬
‫ברו‬
‫שאינו‬
‫פקס‬
‫יפורסם‬
‫לא‬
.5
‫מאירוביץ‬
.‫ש‬
‫תיווך‬
.‫ש"ח‬
■
■
‫גליל‬
‫להשכרה‬
‫בלעדי‬
,‫במשרד‬
‫תכניות‬
2 ‫אחר‬
‫חדריםד‬
‫לע‬‫ הרה‬3-3.5
‫דכ‬‫בלעד !מ‬
‫■מעטפת‬‫מוסל‬
.‫ק‬,‫גדולה‬
‫שמש‬
‫מרפסת‬
       ■


  !‫ה‬
2303852-072



‫קבל‬
‫ע‬
‫ה‬
‫ב‬
‫לת‬
‫בתח‬








052-7113508/9
.‫ מילים ושלא מצויינים בו שם השולח וכתובתו‬10-‫שמכיל יותר מ‬
‫יעקב‬
‫לעו"ד‬
‫לפנות‬
‫ים‬
‫ט‬
‫לפר‬
■
‫ת‬
‫מ‬
050
6581747
‫ת‬
‫לל‬
5308742-050
‫ם‬
‫כס‬
‫הרצ‬
‫ש‬
‫מ‬
______________________________________________
,‫אולם‬
,‫מאובזרות‬
‫נופש‬








050-5308742
■
______________________________________________
‫מחירים לפרסום בלוח‬
        
‫בבלרא‬ ‫כדא‬
‫■חד‬
‫מאירוביץ‬
 .‫ש‬ ‫ק‬‫אפ‬
!‫ מודעה שתישלח פעמיים (גם בנוסחים שונים) לא תפורסם כלל‬.6
‫חר‬
‫לזוגות‬
.‫ש"ח‬1,150,000
,‫הרצוג‬
‫חד‬‫ים‬4‫ת!ד‬
‫צעיריםה‬
‫בש כ‬
‫חם ד‬052-2423887
‫ברח‬

‫בב‬

‫תקווה‬
6763852-04
‫חדת‬
‫ממ‬3 5‫ת‬03‫ ל‬6166156
‫אמש מ‬______________________________________________
"‫הגליל‬
‫"נוף ארץ‬
‫)■ ■ צימר‬29-29
______________________________________________
        
)20-46(
         
______________________________________________
,‫מפלים‬
,‫מקווה‬
,‫ג'קוזי‬
.‫ שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת למודעה‬.7
_____
50003

‫רה‬
‫מ‬
050-5308742
‫השקט‬
‫ק‬
‫ק‬
‫הרב‬
‫ברח‬
5702323
‫דל‬
/‫יל‬
‫ז‬
‫(בר‬
‫יובל‬
.‫ק‬
)‫ים‬
‫ל‬
‫ירוש‬
‫ב‬
(
‫משרדים‬
2 ‫להשכרה‬
‫פתח‬
■
■
_____________________________________________
1
000
‫מחס‬
‫ה‬
‫ח‬
0504-343474
_ 
‫מילים‬
10
‫עד‬
‫רגילה‬
‫מילים‬
‫מודעת‬








‫מרפסת‬
‫ת‬
‫ח‬
‫לה‬
‫ד‬











       
‫מודעה‬
:‫בהדגשה‬
‫לציין‬
‫יש‬
,
)
'
‫ה‬
‫יום‬
‫(עד‬
‫הפקס‬
‫דרך‬
‫רק‬
‫לבטל‬
‫ניתן‬
‫מודעה‬
.
8
‫דתי‬
‫צימר‬
‫נטופה‬
‫במצפה‬
.‫ברוכות‬
‫למשפחות‬
‫ב‬
‫ק‬
‫ר‬
‫מ‬
144
‫ת‬
‫ק‬
‫ע‬
790,000
-‫מ‬
‫החל‬
'‫ח‬
3
)‫אולסוונגר‬
‫חד‬
3
‫ד‬
‫מ‬
‫פ‬
‫חרל‬
‫ד‬
‫ל‬
052
3429393







‫גליל‬
+‫ק‬
‫ק‬
‫חד‬
4
‫ס‬
‫ברח‬
‫ירושלים‬
+‫ר‬
‫מ‬
60
‫חד‬
2
‫ע‬
‫בר‬
■
+‫תוספות‬
+‫מפוארים‬
‫ם‬
‫כס‬
‫מ‬
‫סל‬
‫ח‬
‫ש‬
‫המתווך‬
‫שלמה‬
‫תיווך‬
■
■
      
‫שמש מעל ת‬
.‫ תאריך הופעתה‬+ ‫ מדור ונוסח המודעה כפי שפורסמה‬,‫לביטול‬
,‫ ש"ח‬179 - ‫ פרסומים‬4 ,‫ ש"ח‬120 - ‫פרסומים‬
2 ‫ביישוב דתי‬
______________________________________________
2 

0507-457050
‫מ רקת‬+
‫ ת‬  ‫מעל ת‬+‫א‬ ‫ ק‬‫ם‬‫ד ל‬  ‫בלעדי‬ .)‫יאה‬


‫ יפה‬,‫מרווח‬
 ‫בפתאתמהצ‬
‫השקעיר‬
‫ח‬‫ש"ח (מ‬
4796440-054
000‫(מבוא‬
000
‫■מס דר‬
‫חצר קט‬
:‫ מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום‬.9
   
03‫ללא‬
6199323
‫כשחדרבגניאחד א פ‬
/‫בהדרה גנים‬
‫שלך‬ 
‫רח ב‬
‫ ש"ח‬399 - ‫פרסומים‬
12 ,‫ ש"ח‬300"‫הגליל‬
- ‫פרסומים‬
8‫חלוקה‬
‫על הח סלבטמ‬
‫ תש‬1‫מה‬
210‫ לב‬
000
‫■לאל‬ ‫קומה‬

‫בלעד‬
'‫םעכא‬3‫בגילה‬

)‫בשמת‬
‫מיזוג‬



‫חד‬
4
‫רא‬
‫ברח‬

‫ארץ‬
‫"נוף‬+‫אויר‬
‫צימר‬
02-5866864
‫ים‬
‫ס‬
‫נכ‬
‫יהון‬
‫דירות‬
‫ביקוש‬

■ -‫)כ‬29___
‫ך‬
‫ת‬
‫א‬
‫ח‬
‫ש‬
‫זוגות‬
/‫למשפחות‬
‫ונקי‬
‫לדם‬
‫כ‬
‫משמש‬
1
100
000
‫ב‬
‫ט‬
‫במצב‬
2303852-072
______________________________________________
‫שקעת"שרון‬
‫יווך‬
‫ ת‬.‫מש"ח‬‫מאד‬
833,000
2.5‫ד‬
     ■
24
‫מענה‬
,‫בעמישב‬
/‫הדר‬
‫א‬
‫ק‬
‫חד‬
3
!‫צא‬
‫מ‬
‫ת‬
‫השקע‬
‫ם‬
‫כס‬
‫ש‬
‫מ‬
‫ח‬
‫ש‬
900
000


‫אה‬
‫מ‬
‫מילים‬
10
‫עד‬
‫מודגשת‬
‫מילים‬
‫מודעת‬
‫רה‬


‫ קונים‬- ‫ יד שניה‬
‫במיקום‬
,‫מ"ר‬
250
■
‫דתי‬
‫צימר‬
‫נטופה‬
‫במצפה‬
‫ך‬
‫ת‬
‫ח‬
‫ש‬
1
200
000
      ■
‫ץ‬
‫ב‬
‫ר‬
‫מא‬
‫ש‬
‫ידות‬
‫ס‬
‫ח‬
‫י‬
‫נ‬
‫י‬
‫נ‬
‫(בב‬
‫זאב‬
‫בגבעת‬
02-5666250
"‫ים‬
‫ס‬
‫נכ‬
‫מפתח‬
‫פ‬
‫ס‬
‫ר‬
‫מח‬
‫ח‬
‫ש‬
       






6763852-04
‫נוף‬
‫והרבה‬
‫בריכה‬
‫ג'קוזי‬
■
■
)‫מחיר‬
‫לציין‬
‫(חובה‬
‫ש"ח‬
500
‫עד‬
‫מוכרים‬
‫שניה‬
‫יד‬

______________________________________________
03-9330218
.‫שעות‬
‫ק‬
‫אפ‬
!
‫ד‬
‫מ‬
‫פחת‬
‫מט‬
______________________________________________
6199323
‫מ‬‫משופצת‬
+ ‫מ‬,3 )‫ קרלין‬1 400
‫קב ח ת‬
000

‫ כס ם‬03‫הרצ‬
‫______________________________________________ בלעד‬
,‫ ש"ח‬241 - ‫ פרסומים‬4 ,‫ ש"ח‬163 - ‫פרסומים‬
2 .‫חניות‬
‫תיווך‬
+‫יןמעולה‬
‫ ץ‬
‫במשרדר ב‬
‫מא‬‫ ש‬  
               03-9088872
+‫וגדולה‬
‫ יפה‬,‫מרווח‬
‫ביישוב דתי‬
050
)‫ ש"ח (חובה לציין מחיר‬250 ‫ יד שניה תקשורת עד‬
‫ת ך ש‬‫בלעד‬
'‫הישנה ר‬
‫בקטמון‬
6782197-04
‫■ט‬
‫ארונות חדשש‬
03 5702323
‫ץדו דל‬,‫ונוף‬,‫גגמראביר‬
‫מא‬
‫ש‬
‫ך‬5308742
‫ש■קומתחי ת‬
‫ק‬
‫■ ס‬ 








   03 
‫גליל‬
‫ש"ח‬
545
‫פרסומים‬
12
,
‫ח‬
"‫ש‬
399
‫פרסומים‬
8
6166156
      
!‫בלבד‬
‫לשכירים‬
‫עבודה‬
‫ביקוש‬

050
5308742
,‫חצר‬
+‫מרפסת‬
+‫ים‬
4113250-050
"‫"סגל‬
+‫מ"ר‬
100
,‫ק"א‬
‫חדרים‬
5+
‫זוגות‬
/‫למשפחות‬
‫ונקי‬
‫מא‬
5308742 ‫ ץ‬‫ר ב‬
‫ ת‬
‫ מש‬‫ש ט‬‫ ת‬050
 .‫והסקה‬
052 ‫ית‬3429393
‫למכ רה‬
‫דמ ת‬5308742
‫■ בה‬
5257197-052
   
‫ השבת אבידה ומציאה‬ ‫ למחיר‬25% ‫צהוב את מודעות המילים בתוספת‬
‫ברקע‬
‫להדגיש‬
‫בריכהניתן‬

)‫ל‬40-43
)37-34/10(
‫המפתחות‬
‫ כניסה פרט‬.‫א‬4 ,‫מזגן‬
_____
,‫ גבוה‬050
‫סטנדרט‬
,‫משופצת‬
______________________________________________
‫ת‬
‫ר‬
‫ד‬
‫טהא‬
‫פ‬
'‫חד‬
4
,‫ניסנבוים‬
'‫ברח‬
"‫הגליל‬
‫ארץ‬
‫"נוף‬
‫צימר‬
‫חד‬
2
‫ם‬
‫ב‬
‫ר‬
‫בב‬
+'‫חד‬
6
'‫קוטג‬
,‫י‬
‫ט‬
‫פר‬
‫בשעריה‬
‫נוף‬
‫והרבה‬
‫ג'קוזי‬
6500740-050
‫ש‬
‫מ‬
+
‫מ‬
■


■
■






!‫כל הנושאים האחרים חייבים בתשלום‬
‫מרפסתר בב‬
‫גדולים ר‬
‫בדב‬
24050-8769490
‫חדשבםםב‬
‫חדר ם‬
‫בעלחד‬
3 ‫במרכסםים‬
‫במכב‬
‫בכרטיס אשראי‬
 ‫מע"מ‬,‫כולליםא‬
‫המחירים‬
■ ______________________________________________
.‫התשלוםמודעה‬
‫להחליף ולשנות‬
‫______________________________________________להקפי‬
‫ניתן‬
‫ לא‬
‫מלאכה‬
‫ברחריווך‬
‫דת‬.‫בנ■חיה‬
       ■
  
‫חד‬
‫ס‬
02-5866864
‫______________________________________________ ■לאליהון נכ‬
2
,‫ינה‬
‫ג‬
,‫שמש‬
+‫ממ"ד‬
‫עם‬
‫ומשופצים‬
‫מ‬
‫ת‬
‫טהא‬
‫פ‬
‫ת‬
‫בבלעד‬
‫דתי‬
‫צימר‬
‫נטופה‬
‫במצפה‬
■
6782197-04
‫ארא פצ ה‬
‫ ק‬
‫חדק ב‬9
‫על‬

 ‫בבה‬‫שקעלב‬

+‫א‬
‫ חד‬,‫הגג‬
3 ‫ת‬050-3100601
‫מעל‬ ‫עם‬‫חדש‬
     
3 ‫ם‬5 ‫פצ‬
2 ‫מש‬
22 ‫למכירה‬
2 ‫ק■דמל םת‬
■‫בגבעתדסלר‬
03-6162229 .‫ פקס‬14:00‫יפה‬
4355000
‫ת‬
! 3‫ ץ‬3‫■מס‬3 ‫מגרשעםחד‬
‫בשעה‬,‫מרווח‬
'‫שבוע עד יום ב‬
‫מודעות בתשלום מתקבלות‬
‫מפ‬
‫דונם‬
‫ביישובמידידתי‬
‫ממם ראט‬‫מש‬
!‫ נותני שירות וסיטונאים‬,‫ גמ"ח מוסדות‬,‫ ארגונים‬,‫ סוחרים‬,‫ מתווכים‬,‫ עסקים‬,‫הלוח חינם! אינו פתוח לחברות‬
‫דרת‬
‫אופ'לבניהש‬
 .‫יות‬000
 ‫נ‬‫ ח‬,'‫חח‬3‫(שח"ל)שת‬
 810
 ‫מרדכית‬
     ■ ‫שטח‬
■‫כ‬______________________________________________
        
5257197-052 )‫ל‬40___
1 ‫מ‬000
000
100
2
200
000
‫שב‬
‫ברח‬






‫בלעד‬
‫ח‬
900
‫ח‬
‫דר‬
‫מס‬
‫ת‬
‫א‬
‫ח‬
‫ש‬
1
500
000
‫פ‬
‫א‬
‫ יש לשלוח צ'ק לפקודת "קו‬,‫)בכרטיסי אשראי‬37-34/10(
‫ לפרסום שלא‬,‫קרוואניםם‬
‫בצהרי‬
______________________________________________
‫לעצמה‬
‫שומרת‬
‫המערכת‬
!!‫בלבד‬
‫המפרסם‬
‫על‬
‫האחריות‬
,
‫ן‬
‫אין המערכת אחראית על תוכן המודעות וסגנונ‬
‫תיווך‬
.‫ש"ח‬
1,475,000
‫ש‬
‫פ‬
‫ר‬
‫סד‬
‫ר‬
‫ד‬
‫ל‬
‫י‬
‫נ‬
‫יוו‬
‫כ‬
3(
‫ית‬
‫ל‬
‫מע‬
+‫משופצת‬
,‫ק"ב‬
‫יפול‬
‫ט‬
‫ב‬
‫המגרש‬
,‫בגדרה‬
‫י‬
‫א‬
‫חקל‬
+
‫מ‬
‫ת‬
‫מש‬
‫דל‬
‫ק‬
‫אפ‬








‫זוגות‬
/‫למשפחות‬
‫ונקי‬
              
'‫חד‬
5
,‫י‬
‫ת‬
‫יוקר‬
‫ה‬
‫במוסטבוי‬
■
)‫את הזכות שלא לפרסם מודעה (אם מפאת תוכן או אם מפאת מקום‬
.51108
‫ב"ב‬
2106
.‫ד‬.‫ת‬
:‫לכתובת‬
‫המודעה‬
‫נוסח‬
‫בצירוף‬
"‫דתית‬
‫עיתונות‬
‫ש‬
‫ך‬
‫ת‬
‫בלעד‬
‫ח‬
‫ש‬
‫ם‬
‫כס‬
‫א‬
‫ב‬
‫ח‬
‫ש‬
‫ץ‬
‫ב‬
‫ר‬
‫מא‬
‫ש‬
‫ך‬
‫ת‬
‫ץ‬
‫ב‬
‫ר‬
‫מא‬
‫ש‬
‫ך‬
‫ת‬



‫ם‬
‫כס‬
‫א‬
‫ב‬
‫ת‬
‫מעל‬
‫מאירוביץ‬
.‫ש‬
‫מ‬
‫ת‬
‫ש‬
‫ק‬
‫ך‬
‫ת‬
‫ם‬
‫ר‬
‫ל‬
‫יהון‬
‫ל‬
‫לא‬
‫י‬
‫ד‬
‫בלע‬
.‫למכור‬
‫ים‬
‫ב‬
‫י‬
‫ח‬
)‫יר‬
‫ו‬
‫א‬
03
5702323
:‫ים‬
‫ט‬
‫לפר‬
.‫יה‬
‫נ‬
‫ב‬
‫יות‬
‫ו‬
‫זכ‬
‫ישור‬
‫א‬
‫ל‬
         
,‫ גדולה במיוחד‬
)6 -‫ל‬
‫ (ניתן להפוך‬     
‫נוף‬[email protected]
‫ג'קוזי בריכה והרבה‬
[email protected] - ‫כתובת הדוא"ל‬
- ‫■ למכירה מס' קראוונים כתובת הדוא"ל‬
050 5308742
‫מא ר ב ץ‬
050057-3961414
5308742
050-5308742
050
02-5866864
‫______________________________________________ נכסים‬
050 5308742
 
050 8420522
4488840
 
 
  
052-3263793/2
.‫______________________________________________ כל הקומה‬
054
052 4488840
3429393
_____________________________________________
_
6782197-04 ‫ בין‬9298155-08 ‫ ש"ח‬20,000-‫מ‬
______________________________________________
‫ בלבד‬1430-1400 ‫השעות‬
5257197-052
______________________________________________ ______________________________________________
‫וברכה‬
)32-32(
)‫ל‬32-35(
)‫ל‬32-33(
)‫ל‬32-33(
)32-32(
)32-32(
)23-23(
)32-32(
)23-34(
)‫ל‬32-35(
)32-32(
)‫ל‬32-33(
)32-32(
)‫ל‬31-34(
)32-32(
)32-32(
)32-32(
)‫ל‬32-35(
)32-33(
)26-26(
)32-32(
)27-27(
)‫ל‬30-34(
)52-52(
)35-35(
)32-33(
)32-32(
)42-41(
)32-32( )‫ל‬22-21/10(
)32-32(
)32-32(
)32-32(
)32-32(
)32-32(
)26-26(
)32-32(
)32-32(
)32-32(
‫לפרסום‬
‫בלוח‬
)32-32(
)‫ל‬32-35(
)34-34(
)32-32(
)32-32(
)32-32(
)‫ל‬31-34(
)32-32(
)32-33(
)18-18(
)32-32(
)32-32(

*
‫לפרסום‬
‫בלוח‬
)32-32(
)32-32(
)32-32(

)32-32(
)32-32(

)32-32(
‫כוכבית אחת‬
‫מילים‬
10
‫אחת‬
‫כוכבית‬
‫מילים‬
10
‫קוראים‬
1,000,000
‫כוכבית אחת‬
)32-32(







)‫ל‬31-34(



)32-32(






)‫ל‬31-34(







)35-35(
‫ שעות ביממה‬24
)31-42(


)21-21(















 

)32-32(
*6643
)32-32(



 

 
)‫ל‬27-34(

 
)32-32(
‫ שעות ביממה‬24
*


 


)38-41(
)32-32(


)20-45(


)32-32(

)39-39(


)27-27(

)30-30/10(


)32-32(











)30-49(




)‫ל‬32-35(


)32-32(
)50-50(


)09/40-44(
)32-32(
)32-32(

 

 
)32-32(
)‫ל‬39-40(
)32-32(
)32-32(
)24-24(
)32-32(
)‫ל‬31-34(
03-9088872
)‫ל‬30-33(
)37-37(
)50-50(
)21-21(
03-6162228
03-6162228
*6643
)32-32(
)32-32(
)24-24(
‫וצר‬
‫לוחלוחמזלמזלוברכה‬
‫וברכה‬
*
*
)13-10/10(
)30-41(
‫וג מקוצר‬
)29-32(
)15-18/10(
)‫ל‬29-32(
)28-28(
)28-35(
)46-46(
)42-50(
)32-32(
)32-32(
)32-32(
)32-32(
)32-35(
)32-32(
‫וצר‬
)32-35(
)32-32(
)35-35(
)‫ל‬31-34(
)10-10(
)32-32(
‫ פרסום בחיוג מקוצר‬...‫מהיום יותר קל לזכור‬
)32-32(
)13-10/10(
)22-22(




)51-51(


)32-32(

 

)32-32(
)21-21(
‫ פרסום בחיוג מקוצר‬...‫מהיום יותר קל לזכור‬
)32-32(
6 643







)32-32(
)‫ל‬32-35(


)32-32(
)32-32(




)19-19(







)27-34(
)‫ל‬36-39(
















)32-32(
)22-21/10(






)46-46(
)47-47/09(





)‫ל‬29-32(
‫ קוראים‬1,000,000


‫ שעות ביממה‬24
)‫ל‬36-39(
)32-32(
)‫ל‬29-32(
)32-32(

)32-32(












)32-32(
‫ פרסום בחיוג מקוצר‬...‫מהיום יותר קל לזכור‬


)20-20(
)37-40(



)32-32(






)32-32(


 
)29-29(



 






)32-32(

)39-39( )‫ל‬28-27/10(


‫קוראים‬
1,000,000
6
643
*
‫ מילים‬10
)31-35(


)38-49(
)32-32(








)‫ל‬47-47/09(



)32-32(
)32-32(



 




)32-35(


)28-28(
)‫ל‬31-32(
)29-29(




)32-32(




)‫ל‬39-42(



‫אים‬
)39-39(
)32-32(
‫לפרסום‬
‫בלוח‬





)32-32(
)32-32(





)32-32(


)32-32(

)32-32(


)32-32(




)41-41(
)32-32(
)51-45/10(

)‫ל‬33-44(




)32-32(
)32-32(


)32-32(
‫ם‬
)38-41(




*

)34-34(
)30-33(
)32-32(
‫ם‬
)48-48/09(
)32-32(
)‫ל‬31-34(
)27-27(
)34-34(
)42-
)20-46(
‫לפרסום‬
‫בלוח‬
)29-29/10(
)32-32(
03-6162228
)29-32(
)37-34/10(
)‫ל‬40-43(
3
03-6162228 :‫ טלפון‬.‫ עותקים בכל רחבי הארץ‬180,000 ‫דתי‬/‫הלוח של הציבור החרדי‬
30/12/15-1/1/16 ‫כ' טבת תשע"ו‬-‫י"ח‬
‫וילות ובתים‬
■





■






‫ס‬
‫בנ טנד‬
‫ייה גברט‬
■ ‫וה‬






■
■




■


 

 

■ 

■





■
‫ חדרים‬4-4.5


■


 

 ■
 
 
 ■


 

■ 
 ■ ■
 



‫ מפוארת‬,'‫ חד‬6
'‫ חד‬5 ‫דירות‬
‫מעלית שבת‬+‫חניה‬+‫מחסן‬+‫מרפסת סוכה‬
‫ כפר אברהם‬- ‫אזור דתי‬
‫ פ"ת‬16 ‫ רח' ההגנה‬:‫משרד מכירות‬
‫כני‬
‫ט‬
‫פרטשיר‬
‫מ ע‬




‫ חדרים‬3-3.5
■






■






■






■





■




‫ חדרים‬2-2.5
■




FOX■




■






‫ חדרים‬1-1.5
■





■





050-454-7766
03-904-7700
■







■
■ ■
 









■ 

 ■

 


 


■ 

 


‫ חדרים‬3-3.5

 ■



■ 

 


 ■
■  


 
 
 

‫ חדרים‬4-4.5




■
 ■

 

 

 
‫ למכירה נכס בדרום‬
■






■
■




 
 



■ 


■  
‫ חדרים‬4-4.5
 
  ■
 
 

 ■ 
 ■
 
  


 
 

 ■




■ 

‫ חדרים‬3-3.5
■





‫ חדרים‬2-2.5
■





■



■

 


 
■ ■ 

  

 

 ■ 

 ■ ‫ דירות‬5-‫מחולק ל‬

■ 

■ 
 

 
■ 
 

 





■
■  
 

 
 

 
■ 
   ■
 


‫ חדרים‬1-1.5
■ 

 
■  

■
 
‫ חדרים‬4-4.5



■

 
 
■

 ‫פנטהאוזים ודירות גן‬



■
■ 


■  
 
  
‫ חדרים‬3-3.5
■
  



‫ חדרים‬5+
■




■
■  ■
  

  
 
 
 
 
 

■

■

■

‫ חדרים‬2-2.5
 
 



■ ■ ■   

 
  
■  
 




■ 
 ■


■ 




 

 

 

 

 ■ 



■
  ■ ■

‫ חדרים‬4-4.5

   
 ■ 
yosiyagengmail 
 


com
 

 
 
‫חדרים‬
4-4.5

■


 ■
■ 

■




 
‫ חדרים‬3-3.5
MC 

 




■
■ ■ 
 

   
■


  ■ 

 

 



■
 
 

 



■
■
■


■     
 









  


 



 

‫ חדרים‬3-3.5
■

■
 

‫וילות ובתים‬
■
‫ חדרים‬3-3.5
■ 
  ■
 
  

■
 
 



‫וילות ובתים‬
 



■
■


 ■  

 ■
  ■
 

   
 
■
 
‫ חדרים‬4-4.5

 ■
 

  

■ 


■



  ■

‫ חדרים‬2-2.5



■
   ■

■
■

 
 

  


 


 

 




■

■
‫ חדרים‬3-3.5
■


 


■

 ■
‫דירות‬





‫וילות ובתים‬


 
‫להשכרה‬


■
wwwaduardmecoil
 

MC ■ 


 
■

‫דופלקסים‬

 

■

 ■



 

‫ חדרים‬3-3.5


‫ ברשותנו מאגר דירות‬ 


■
■



‫ חדרים‬5+
‫מכירה‬/‫ להשכרה‬

  
■


‫חדרים‬
5+
‫לפרסום‬
‫במגוון אזורים‬

 ■ 
■

■
‫בלוח‬
‫בעיר ומחוצה לה‬
yosiyagengmail 
  

com 
 
 

 03-6162228 
050-2690691 054-9470801 


8 ‫ברח‘ יונה גרין‬
‫נבנה ע“י קטש יזמות ובניה בע“מ‬
‫דירת דופלקס‬


‫פרויקט יוקרתי‬










‫תשואה גבוהה‬















052-7171815



































‫ביקוש‬
‫דירות‬
■





■





■




■




■






‫לפרסום‬
‫בלוח‬
03-6162228
‫וברכה‬






































‫וברכה‬
03-6162228 :‫ טלפון‬.‫ עותקים בכל רחבי הארץ‬180,000 ‫דתי‬/‫הלוח של הציבור החרדי‬
30/12/15-1/1/16 ‫כ' טבת תשע"ו‬-‫י"ח‬
4
■ ■
■
‫כוכב יעקב‬
‫טבריה‬
‫עסקים‬
  

‫השקעות‬

■
■


 ‫פתרונות נופש לציבור‬


 
‫החרדי והדתי‬
■ 
 ■ ‫ענק‬

■
‫ מאגר צימרים‬  
 


■
‫פרטית‬
‫בריכה‬
‫עם‬
‫צימרים‬
 
 




‫ שירות טלפוני חינם‬  
 ■

 ■ ‫ממוזחירים‬

■ 



  ‫לים‬


■

 





 ■
 ■ ■
‫מושב אדרת‬





■
■ BA 




 
052-5348305
■


 ‫אליהו‬
www.tuv-bait.co.il


 
 


  ■

 ■ ■
■ 
BA
   ■

  
    
 



  





■
wwwbenhabroshim   
■ 
■ ■


com
‫בית חילקיה‬
 BA 

 
 ■

 
‫מושב עלמה‬




 
 

 
 ■
■

■ ■ 
■ ■ 


■

■   
  







 

 
 


‫מושב תרום‬



 
■ 

‫בית מאיר‬
 ■ 



■

 
 ■  
‫נדל“ן‬

 ■ 



‫מסחרי‬

 



■  
■

zlbrgmailcom







■



■
■ 

‫בית שמש‬
‫ קיט‬
 ■


 
■
 ■
‫ונופש‬




‫אשכול‬
‫ברמת‬




■




■
‫מ"ר‬
70

‫יבניאל‬
SpringViewIsraelcom


■
■
‫מבנה מרכזי‬+‫ בקתות עץ‬5 ■ 
 ■
 ‫מושקע ומעוצב‬

‫ברק‬
‫בני‬


 
,‫ מתאים לסלון כלות‬





'
‫ו‬
‫כ‬
‫ו‬
‫יקה‬
‫ט‬
‫וסמ‬
‫ק‬
■ 
 ■

■  ■

  


■
■
052-3416199








 

■
 ■ 

 
 

 

‫ב‬

‫מ‬


‫חי‬
‫רי‬
■
 !‫מבצע‬
 



■




 ‫קמפוס מסודר‬
■ 

 ‫ איש‬70 ‫ אירועים עד‬

 
 ‫בר מצוה‬/‫שבתות חתן‬

■
‫הארץ‬
‫במרכז‬

■

■
 ‫ לאירוח בשבתות‬

‫ומשפחות‬
‫לזוגות‬
  

 

 052-2032009 .‫אבי‬

:‫לפרטים‬

 ■

 050-4415114 ■



■ 



 ■ 


 


   ■
‫ירושלים‬

 
‫מירון‬


■
    
■

■
‫יוחאי‬
‫בר‬
 

 


  ■




‫הגנוז‬
‫אור‬





 
 ■
  
 
■ ■ 


  ■
 
 ■ ■
  



 
 

■


■
  

■ ■

 

  ■


  ■
  
 


■



 




 

■
 ■
 
■




■




 


■





■

  




 
■ 


■
 

  

■




 ■
■



 agmailcom
  
 
■

   
  ■

■ 

  
‫גליל מערבי‬


■

  ■ 








 ■ 
 
‫אלעד‬


■ 



 


■
 ■






 
mikibscoil 



 


 
■ 
 
■
‫דימונה‬

■



‫ביריה‬
■
 





■
 

  

‫בצפת‬

 ■ 
 


  

■
‫דלתון‬
 

■


■ 


‫צימר איכותי‬
■
  ■
 
BA
‫מיוחד חדש‬





‫עם נוף מדהים‬
 ■

 
‫באופיו‬
‫חורון‬
‫בית‬

 

‫ בעיר העתיקה‬
■


■ 
‫מזגן‬
  
‫במרכז המדרחוב‬
■ 






■ 



 


Zlbrgmailcom 
 

 
:‫ חיים‬
 

‫טוב צימר‬










































































‫להשכרה‬
‫שטח מסחרי‬











































































‫צי‬
‫מ‬
‫ר‬
‫נוף הרים‬























054-3113560


 

03-6162228 :‫ טלפון‬.‫ עותקים בכל רחבי הארץ‬180,000 ‫דתי‬/‫הלוח של הציבור החרדי‬
30/12/15-1/1/16 ‫כ' טבת תשע"ו‬-‫י"ח‬
■





■




■




■



■




■




■




■




■



■




■



■




■



■



■




■





■
ITEL



■



■




■





■




■




HP■



■




■




■




■





HP■




■



■




■




■



■





■




■




■



■




■
■
 ■  :‫ לתאששוכורכ טוב‬TOURS
‫סוכנות ארצית להשכרת‬
   ‫רכב שמתלקפני רים‬
rent a car
 
‫שרים‬

  
   ‫פרטיות | מסחריות | מפוארות‬


■
 ■
‫מרכז הזמנות ארצי‬

 03-5789454


 


■

RES■






‫בס"ד‬
!‫צעיםים‬
‫מב חד‬
‫מיו‬
5


 
■


■
 
 

  



■




 



 

■
■ 
DELL■





‫מוצרים‬
r‫ושירותים‬
■
MA





‫וברכה‬
■
■
 




■





 

 
■ ■
 
 



 
■







‫ מרכז הזמנות ארצי‬ 


050-4160126 | 03-5705102
■
■ 
■ 
   


■





‫השכרת רכב‬
‫הסוכן החרדי שלך‬
‫הוותיק והאמין‬
‫בחברות הגדולות בעולם‬

■

 ■
 


■





‫מצפה יריחו‬
‫נתניה‬
 
■
 ■
    







■



 

 



■

  

■


‫קוממיות‬

■
ƒ†ƒ~Š•
   ƒ†ƒ~Š•ˆŠ—‰ƒ‚
‫ספסופה‬
 ■


 

■
‰–˜–‰—‚
■
■ 

‹‡ƒ†‡‰‚‹‡–‡…Œ





‡”–~˜ƒŽŒ„‚„‰–Œ
  




 02-6-630-630
■

■


  
 ■





 








  ■
■
‫פינה‬
‫ראש‬

■

■ 
 



■




■
■
 
■ 
  




■  

 

 


■
  
wwwhapagodacom ■
gmailcom

 

 
 





■

■



■
 


INFINITY 




■ 


■



 
■ 

 
■
ZHV■


■




CREST
 
■  ■






 

■


 


 ■ 
■ 


dafnalawgmailcom 
■ 



■ 

‫בפריסת צ'קים‬

■


‫מכוניות‬
‫עד‬
‫הלוואות‬
‫צפון‬
 ‫לשנה לבעלי‬

 
■ 
■
‫& חשבון תקין‬10,000






■

 
■ ‫הלוואות עד ללא ערבים‬
 




‫חשבון‬
‫לבעלי‬

 

■

&
50,000

‫תקין‬
  



‫צפת‬

052-4132855 ■


■ ■

■ 
■
 
 ■
 





 ■

■
■
 


 
 





■
■

  

  ■
■





 ■
  
 





 


■



■ 






■
 
■

■ 
■




■

‫טויוטה‬


 
■


■


 


 gi




■



 
 ■ 
INFINITY


■




■

‫מאזדה‬
■ 
 





MPV■
 ■





■












■


■
■
 




‫מיצובישי‬
■

 

■ 

 ■
■ 









 ■


■

 


 



 
■
 ■
infoezrentcoil
   


 





 ‫השכרת רכב‬
 ■
 
‫ניסאן‬
■ 
‫בחברות הגדולות בארץ ובחו"ל‬



■
‫ הרץ–בדג'ט–קל אוטו‬:‫סוכן מורשה‬

‫מרכז מתקדם‬



!‫מחירים טובים‬



‫נהיגה‬
‫להוראת‬


■
:‫ מרכז הזמנות ארצי‬ 
‫ קבלנות למ‬:‫ רכב משא החבילה כוללת‬₪ 5,300
 ‫שאית‬
1600 ‫כולל מנוע‬
‫ש‬
‫יע‬
‫ורי‬
‫על‬
‫ח‬
‫רשיון‬
‫וב‬
+‫ה‬

 ‫לבעלי הילוכים‬

■ 

‫פרטי‬
‫ אוטומטי טסט פנימ‬₪ 3,900 050-5765449
+‫י‬


■ &3,000

 

‫ט‬
‫סט‬
052-7123419

/‫פרטי‬
■ 
‫ראשון לליאפמשודרועת"י שיעורים‬

3,620
₪
‫הילוכים‬
■
‫סיטרואן‬
 ‫מורות עד הרישיון‬
 

■


 ■
‫ פתח תקווה‬2 ‫רח' ההסתדרות‬
 ■ 
‫לימו‬
 ‫ לנכיםד‬052-2945976 :‫ נייד‬03-9318481 :‫משרד‬
 

■














































































‫קפלר‬








com.‫נהיגה‬-‫ לימוד‬1800-280-800 :‫שיחת חינם‬






 
‫וברכה‬
03-6162228 :‫ טלפון‬.‫ עותקים בכל רחבי הארץ‬180,000 ‫דתי‬/‫הלוח של הציבור החרדי‬
■ ■


 


 
■
■


 


 
■ ■


 

&

 
■ ■
‫ ב“ב‬32 ‫ רבי עקיבא‬HP
 s

052-7637000 

■ 

 ■
 



■ 

 ■
 



NOA■ 



■

■ 


■




 


■






■ 

■
 ■
 



 ■ 




■ 
■
 
 





■


■ 



 ■ 

■
 

   

 ■ 
■ 
 

 

■
 


■ 

 
 ■


■ 


 
■



■ 


 
 ■



■ 

■

■ 




■ 




■ 
■

 




 


■
■ IBM


W 
 ■



■



 


■
■
X
FC

 


‫ הודעה‬
■ ■
‫לפי חוק הזדמנות שווה‬
 
‫ כל מודעה‬,‫בתעסוקה‬


 

‫בעיתון זה שיש בה‬
■ 
‫משרה מוצעת או תוארה‬
■
X
‫להכשרה מקצועית או‬


 

-‫הודעה בדבר שלוחה‬


■
‫מתיחסת לשני המינים‬
■ 


‫הודעה זו מהווה חלק‬



‫ מלשון כל המודעות הנ“ל‬ ■
■ 

.‫המתפרסמות בעיתון זה‬
 



■
■ 
■


  



■


 

■ 


 

 ■
 


jobskidumpluscoil

 ■


■  

■

 

 ■ 



 
 
■





 
■

■ 

 

 ■ A■
   
 


■ 
yaronlavgmailcom MAH


■
 MP
■ 



 BMX■ 
■







■

■ 
WATT 

 ■

 

 
 

■ ■
 



■  



   ■
 ■ 


 
■


 


 

■ ■ 
 

 
 
 

■ ■

 

 
 


 
‫ח לצה עניבה‬
‫פורור‬
+
‫עניבה‬
180
30/12/15-1/1/16 ‫כ' טבת תשע"ו‬-‫י"ח‬
■ ■ ■
  

 
 


 
■
■
■ BMX
  




■  
■

 




■






■  ■
w 

 
 





■ ■
■ 




 

 
■ 
■
 

 



■ 
■ ‫הבגדים מהחורף הקודם‬
 
 



?‫לא עולים‬

X■ 
‫פיתרון פשוט‬
 ■
 


■  
 ‫ק"ג בחודש‬
 


■


 ‫באישור משרד הבריאות‬
■
 03-6313775




 
■
■ 
 

 
■ 




 

■ 


■

  
■



 

■ 
 

 


■
■





■

 

 


 
■
■
■ 


 
  

■
 


 


■ ■ 
  
PEG■
 



 

■ 
 

■ ■




 


■ ■ 



 


 

■ ■
  
■


  

■ 


■ 

 ■
 






 c
■
■ 


 
■ 




 

■
■ 
 


 

■ ■
 





Aircomfort■ 

■
 
■ 

 
 



■

 GPS

■ 

■ MP

 

 
 



smart
■
■
■
 

 




■ 
LG■
■
 



 



■ 





■
c■


 

 ■ 





■

■ 
 SHARP■ 

 





MODU■

■ 
 ■ sms

 




■


■ 
LG
■


 







■ 

■
 ■






■  

 ■
E■




■


 
 

■


 


 
■
■
 ■


 


 
■ NIKON■

  
 X





■ 

JST ■




 
 


 
‫תוצאות מדהימות‬
3-6
■




XX■




■



■






■






■




■




■




■




■



■




■




■



■



■



■
X



■
X




6
■





■




■








■





■




■




■




■




■
X




■





■




■



■




■



■
XXX





■
■ XX



 


■
■ XX



 


■ ■

Marathon

 

 ■



■

 



■

■ 
 


 
■
■
 
 


 
■ ■
chicco

 



■ 



■




■ 

 
■




■ 




■





■ 
 ■
 




■ 

■

 




 
■ ■
 




■ 

■



■







■
■
 




■ 
 ■






■ 
 ■






■ 
■



■ X



 

 
7
03-6162228 :‫ טלפון‬.‫ עותקים בכל רחבי הארץ‬180,000 ‫דתי‬/‫הלוח של הציבור החרדי‬
30/12/15-1/1/16 ‫כ' טבת תשע"ו‬-‫י"ח‬
‫חירום‬
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■


 ■


 ■





 ■

 ‘
 ■



■


 ■



■


 ■
 ‘‘

“ ■



■
‘
 ‘ ‘





‫תחבורה‬
 ■



 ■


 ■


■


sarashabtaiwallacom


■






■



■







■





■





■





■




■

!‫לעבודה‬
073-70-55-666
‫לפרסום‬
‫בלוח‬



‫ות‬/‫ות נציגים‬/‫דרושים‬
,‫שיחות נכנסות בלבד‬
16:00 ‫משמרת בוקר עד השעה‬
,‫ללא ימי שישי‬
‫ בונוסים‬+ ‫ ש"ח לשעה‬30 ‫שכר‬
‫העבודה בגבעת שמואל‬
‫ ניתן לסמס‬054-2662669 :‫לפרטים‬
[email protected] :‫מייל‬
03-6162228
‫לב"ב ולכל חלקי‬
‫הארץ‬
‫לבעלי תעודת‬
‫מוס"ח ינתן מענק‬
‫ תנאים‬+ ‫שכר טוב‬
‫סוציאליים‬
‫למעון בשיכון ה' בב"ב‬
‫דרושים‬
‫מאבטחים‬
‫לאחר‬
‫שירות צבאי‬
050-4461633
‫דרושים‬
‫ות‬/‫ות סדרנים‬/‫קופאים‬
‫לרשת שיווק מזון חרדית בב"ב‬
03-7545108
‫רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי‬
‫לרגל התרחבות‬
‫דרושים‬
‫לסניף בני ברק‬
‫תותחי מכירות טלפוניות‬
‫ חובה‬- ‫נסיון במכירות או בטלמרטינג‬
‫ יכולת מכירה‬,‫ יוזמה‬,‫אסרטיביות‬
‫כושר ביטוי מצוין‬
‫עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת‬
‫למגזר הדתי‬
‫אפשרות למשרה חלקית‬
‫תנאים טובים‬
‫המודעה מיועדת לנשים וגברים‬
:‫קו"ח לפקס‬
03-6162229
[email protected]
‫מ‬
‫וג‬
‫ולמוריתא םי‬/‫ננים‬
‫ת ם‬
‫ות‬/‫בשנת ש‬
‫בתון‬
‫בע“מלוין‬
‫לצוות‬
‫ות‬/‫דרושים‬
‫סייעות וגננות מ“מ‬
‫לצהרונים בגני ילדים‬
- ‫בפתח תקוה‬
‫אם המושבות החדשה‬
16:45 - 13:45 ‫לשעות‬
‫הסעה מאלעד לפ“ת‬
!‫מובטחת‬
052-3568725 ‫ עינת‬:‫לפרטים‬
‫הג‬
17:30 - 13:30 :‫ה‘ בלבד בין השעות‬-‘‫ה נים במ ימים א‬
‫ח‬
08-9261967 :‫משרד‬
‫ילוני גזר‬
‫דרושות מטפלות‬
■





■




■ 
■

 

 

■
■ 
 

 

■
 
 

 ■


■

 
 ■

■ 











 



 ■
■ 



 



 ■
■ 


 


■





 
 ■
?‫מחפשים עבודה‬
 ■
  www.glatjobs.co.il


■ 
 ■

■
  




 




■
 


 
■
■  


 



 
■ 
 ■ 




 
■ 

 
■ 

 
 
 
 




 ■




■
horvitzaehcoil


 


 


‫למוקד שירות של חברת ביטוח גדולה‬
‫רשת‬
15
■
■
‫לוקחים אותך‬
■
 



■

  ‫ מאגר של אלפי משרות מבוקשות ביותר‬■
‫שלא מתפרסמות‬
  ‫בעיתונים!הנה“ח‬
| ‫ חינוך והוראה | מזכירות | משרות אם‬

‫ת | הייטק | נהגים‬/‫ממשלתיות | ניהול | גרפיקאי‬
 !‫ניסיון‬
‫לחסרי‬
‫גם‬
...‫ועוד‬
‫מחסנאי | עבודות מהבית‬

meirbharavrabicoil

jobsmyfacecoil
!‫ ליווי אישי ומקצועי עד להשמה בעבודה‬

■



072-22-222-62
■

■
■

■ 
 




 
■
egmailcom

 
 

■






■ 



■

■



 






 


 

■
■
■ 
■ 
 
  

 



 
■
■ 

■ 

 


 



■
 ■
■ 
 


  
 

 

 
■ 
■
■  


 




■


 



■ 






omanbamgmailcom


■
‫ משרות פנויות‬4500-‫יותר מ‬

■
 ‫בכל התחומים מחכות לכם אצלנו‬












excel


horvitzaehcoil


■






■





■





‫וברכה‬
■





korotgmail
com

■



■


 
■
 
 

 


■
■






 

■ ■
 
 


 
■ ■
 

 

■

 


 

 


‫לחלביה בב"ב‬
‫למעון באזור‬
‫המרכז‬
‫דרוש אחראי דלפק‬
‫חרוץ זריז ומסור‬
‫דרושות מטפלות‬
052-7660483
052-660-7070
055-8837921‫ל‬
‫לחברה‬
‫בפריסה‬
‫ארצית‬
‫ות‬/‫דרושים‬
‫לפוניות‬
‫ תקווה‬- ‫ות בפתח‬/‫דרושים‬
‫חלקית‬/‫למשרה מלאה‬
‫ערב‬/‫למשמרות בוקר‬
!‫תנאים טובים‬
‫שכר הולם‬
:‫פרטים‬
‫מפיצי עיתונים למנויים‬
‫שכר גבוה‬‫קטנוע חובה‬/‫רכב‬‫ לפנות בוקר‬3:00-6:00
‫אפשרות להמשך עבודה בשעות היום‬‫בנוס‬+
‫יות מכירות ט‬/‫נציג‬
054-2044168 :‫ב"ב‬
050-8673222
(21:00 ‫)להתקשר עד‬
052-7714807 :‫באר שבע‬
04-8473460 :‫חיפה‬
052-3263205 ‫ראש פינה‬
‫לעבודה בארה"ב‬
‫דרושים‬
‫שוחטים ובודקים‬
6-‫ֹל‬
‫חוִדשים‬
‫מ יי ִדי‬
‫ֹלֱקהיֹלה�בחו"ֹל‬
‫ִדרוש‬
‫בחור רווֱק‬
‫פייטן�בעֹל�ֱקןרא‬/‫חזן‬
‫בנוסח�ספרִדי�ירושֹלמי‬
‫שכר�נאה‬
!‫דרושים עובדים‬
‫גבס‬/‫צבע‬/‫גינון‬/‫ניקיון‬
‫תנאים טובים‬
‫בונוסים‬+‫למתאימים‬
052-7616639 052-7072040 ‫נתי‬-‫ירושלים‬
14:00-20:00 ‫ֹלהתֱקשר בין‬
054-9508876
‫בני‬-‫מרכז‬
‫לעבודה במשחטות בקר ברחבי ארה"ב‬
‫ לבוגרי ישיבות‬,‫עדיפות לבעלי ניסיון‬
‫ גרינקארד‬/ ‫עדיפות לבעלי אזרחות אמריקאית‬
‫עבודה בצוותים|מגורים לעובדים‬
‫ניתן‬
‫להשאיר‬
‫הודעה‬
09-7966359 :‫קו"ח לפקס‬
[email protected]
054-3076560 :‫פרטים נוספים בטלפון‬
‫ֹלחברה יזמית ותיֱקה ֹלבניה‬
‫בפתח תֱקוה‬
‫ה�רו"ח‬/‫ִדרוש‬
‫עִדיפות�ֹלנסיון�ֱקוִדם�בחברות�בניה�בתפֱקיִד�ִדומה‬
.‫סביבת�עבוִדה�ִדתית‬
[email protected] :‫נא�ֹלשֹלוח�ֱקו"ח�ֹלמייֹל‬
‫ם‬‫ • המידע חי‬2 ‫שלוחה‬
‫ות‬/‫דרושים‬
‫ות מכירות טלפונים‬/‫אנשי‬
‫ברק‬-‫לעבודה בבני‬
‫ בונוסים‬+ ‫ & לשעה‬30
‫אפשרות למשרה חלקית‬
‫טלמרקטינג חובה‬/‫נסיון במכירות‬
072-2747188 ‫קו"ח לפקס‬
[email protected]