MÅNDAG 7 DECEMBER

Transcription

MÅNDAG 7 DECEMBER
MÅNDAG 7 DECEMBER
17 DAGAR KVAR TILL JUL!
Tänd ljus och mys med problemlösning!
Aktiviteten är lånad ur Pixel Problemlösning 4-6
av Bjørnar Alseth och Gunnar Nordberg.
pixel
PROBLEmLöSNiNG
4–6
Omslag Pixel 4-6.indd 1
2011-06-17 11.06
JULKALENDER 2015
Ur Pixel Problemlösning 4-6 ISBN 978-91-27-42343-5
Kopiering tillåten under december 2015 © Bjørnar Alseth, Gunnar Nordberg och Natur & Kultur
Illustrationer: Anna Ruud och Børre Holth
Kopieringsunderlag 21
Stearinljus
1 Stearinljuset till höger brinner ner
helt och hållet på 12 timmar. Hur
många cm brinner ljuset ner på
a 6 timmar?
b 4 timmar?
c 9 timmar?
2 Ett annat stearinljus behöver 15
timmar för att brinna ner.
a Hur lång tid tar det för fyra ljus
att brinna ner om man tänder dem
samtidigt?
b Hur lång tid tar det för åtta ljus att
brinna ner om man tänder bara ett
ljus i taget?
3 Tre paket med sex stearinljus i varje
kostar 99 kronor.
a Hur mycket kostar sju paket?
b Hur mycket kostar fem stearinljus?
JULKALENDER 2015
Ur Pixel Problemlösning 4-6 ISBN 978-91-27-42343-5
Kopieringsunderlag © 2011 Natur & Kultur • pixel 4 –6 Problemlösning • ISBN 978-91-27-42343-5
Kopiering tillåten under december 2015 © Bjørnar Alseth, Gunnar Nordberg och Natur & Kultur
Illustrationer: Anna Ruud och Børre Holth
Inlaga Pixel 4-6 cs55.indd 51
51
2011-06-17 10.37
Årskurs 6
Område: Förhållanden
Stearinljus
Utmana
Matematiskt innehåll
På ett bord står två stearinljus. Det ena ljuset är 28
cm långt, och det brinner ner på sju timmar. Det
andra ljuset är tjockare och bara 20 cm långt. Det
brinner ner helt och hållet på tio timmar. Man tänder
båda ljusen samtidigt.
•Räkningmedförhållande
•Räkningmedtid
Gör så här
Förklara vad uppgiften går ut på, gärna genom att
visa två ljus som har varit tända samtidigt, men som
brunnit olika långt. Detta kan man till exempel göra
dagen innan tillsammans med klassen. Några kan då
få sådana insikter att de klarar av att lösa kluringen
under Utmana.
Hur lång tid tar det innan båda ljusen är lika långa?
I uppgift 2 och 3 är det viktigt att eleverna läser
texten noga.
Förenkla
Tipsa eleverna om att de kan illustrera uppgifterna
med dubbla tallinjer, som t.ex. den här till första
uppgiften:
30
4
6
9
12
Dessutom kan man rekommendera dem att ta vägen
över en lämplig enhet: Hur långt brinner ljuset på en
timme?
Lösningsförslag
1a 15 cm
b 10 cm
c 22,5 cm
2a 15 timmar, om de inte står alldeles intill varandra
och får värme från varandra.
b 120 timmar
3a 231 kr
b 27,50 kr
50
Kopieringsunderlag © 2011 Natur & Kultur • pixel 4 –6 Problemlösning • ISBN 978-91-27-42343-5
JULKALENDER 2015
Ur Pixel Problemlösning 4-6 ISBN 978-91-27-42343-5
Inlaga Pixel 4-6 cs55.indd 50
Kopiering tillåten under december 2015 © Bjørnar Alseth, Gunnar Nordberg och Natur & Kultur
Illustrationer: Anna Ruud och Børre Holth
2011-06-17 10.37