Jakt i och omkring Glötesvålens Vindpark – Glöte VVOf I och med att

Transcription

Jakt i och omkring Glötesvålens Vindpark – Glöte VVOf I och med att
Jakt i och omkring Glötesvålens Vindpark – Glöte VVOf
I och med att vindkraftsanläggningen på Glötesvålen tagits i drift pågår inte
längre några byggnadsarbeten i området. Dock sker dagligen transporter till och
från anläggningen av framförallt servicepersonal under årets alla dagar. Sex
helårsanställda vindkraftstekniker som är anställda av Vestas utgår från Glöte
och dessutom besöks anläggningen regelbundet av ytterligare ett antal
specialister och servicepersonal. Vintertid används bandvagn och skoter och
övriga året lättare servicefordon.
Vid viss väderlek vintertid, kan isbildning på vindkraftverkens vingar vara
kraftig vilket innebär risk för nedfallande is. Vindkraftverken är försedda med
avisningssystem men det är ändå risk för nedfallande is och avisningssystemen
kan vara ur funktion vid något tillfälle. Vindkraftsområdet är försett med
varningsskyltar och man bör vintertid undvika att vistas i detta område.
Den som trots detta vistas i vindkraftsområdet gör det på egen risk.
För jakt längs anslutningsväg och i närheten av vindkraftsanläggningens område
är det extra viktigt att välja säkra skottvinklar bort från vindkraftsanläggningen
och vägarna. Man bör därmed inte jaga mitt inne mellan vindkraftverken.
Den övre bommen är låst hela året, även under jaktsäsong.
Ta gärna kontakt med teknikerna på plats inför planerad jakt.
För kontakt med Vestas servicetekniker ring:
Jämna veckor: Simon Ewerlid 070-3610594 [email protected]
Udda veckor: Ida Wiklander 070-3759118 [email protected]
För allmänna frågor kring vindkraftsanläggningen går det bra att kontakta OX2:s
förvaltare Jeff Johansson: 070-2380714 [email protected]
Här intill finns en karta som visar Glötesvålen.
1384000
6896000
1382000
6
I
I
17
"
)
1
$
18
I
I
21
I
I
I
I
29
I
I
30
Kartrubrik
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
28
I
I
I
26
I
27
I
I
23
I
I
I
I
I
I
25
I
24
I
I
I
I
I
I
19
Sitestuga
I
20
I
Nordiåsen trafostation
22
I
I
I
Vindkraftverk
Vindkraftsområde
I
I
I
115
$
I
I
I
I
I
16
I
I
6894000
I
13
I
11
I
I
I
14
I
I
7
I
I
I
12
I
I
1
I
I
I
8
I
I
2
I
I
I
I
9
I
3
Teckenförklaring
I
I
I
1 km
Skala (A4): 1:25 000
10
I
0,5
I
I
I
4
0
I
5
I
1386000
SITEMAP
Vägbom / Gate
Projekt
Glötesvålen
Härjedalens kommun
Jämtlands län
Filnamn
GLV_karta_site_150302.pdf
6892000
Ekvidistans
5m
Upphovsman
o2f_johhoo
"
)
Datum
2015-03-02
© Lantmäteriet M2004/02092
1382000
1384000
1386000
Koordinatsystem
RT90 2.5 g V

Similar documents