Lärmässa 2015 - Flens Kommun

Transcription

Lärmässa 2015 - Flens Kommun
Lärmässa 2015 Vi utvecklar en skola att vara stolt över Barn­, utbildnings­ och kulturförvaltningen i Flen kommun Program Mässan hålls i Bildningscentrum Prins Wilhelm, Drottninggatan 16 i Flen, 27 oktober, 8.30­16.00. 09.00­09.45
Seminarieomgång 1 ​
(för alla) 09.45­10.45 Kaffe och smörgås 10.45­12.00
Andersson Föreläsning Patrik 10.45­11.30 Seminarieomgång 2 (för personal i f­5, förskolan, externa) (för personal i 6­9, gymnasiet, kulturskolan, förskolan, externa) 12.00­13.30
Lunch 11.30­13.00
Lunch 13.30­14.15
Seminarieomgång 3 13.00­14.15
Andersson Föreläsning Patrik (för personal i f­5, förskolan, externa) (för personal i 6­9, gymnasiet, kulturskola
förskolan, externa) 14.15­14.45 Kaffe och frukt ​
(för alla) 14.45­15.30
Seminarieomgång 4 ​
(för alla)
Lärmässa 2015 (Några deltar halvdag. De som håller ett seminarium går på den föreläsning som bäst passar.) Lärmässa 2015 Föreläsning Föreläsningen med Patrik Andersson hålls i aulan på BCPW vid två tillfällen för olika lärarkategorier. Seminariernas innehåll är anpassade efter detta. Seminarier Under beskrivningen av varje seminarium finns en rekommendation om vilken lärarkategori seminariet riktar sig till (ex 4­9). Du kan delta vid ett seminarium som riktar sig till en annan kategori än den du själv arbetar med. Först till kvarn gäller. Den eller de som håller i seminariet bestämmer själva när det är fullt, ca 25 personer. Utställare Utställarna hittar du i kreativa stråket på BCPW. Mat Vi bjuder alla deltagare och utställare på kaffe och lunch. Kaffe serveras både i matsalen och i cafét i kreativa stråket. Lunchen serveras i matsalen. Till lunch serveras kycklinggryta med kokosmjölk, ris, salladsbord och bröd. Glutenfria, laktosfria och vegetariska alternativ finns. Önskas specialkost utöver detta anmäl det ​
här​
. Övrigt I Volvosalen hoppas vi kunna visa filmer som läraren Lisen Monastero på Söderskolan, gjort. Lisen gör filmer i flipped classroomanda. Filmerna behandlar klassens aktuella mål och används för att konkretisera och repetera dessa under lektioner, hemma, på föräldramöten och för elever som varit frånvarande eller kommer nýa till klassen. En del av filmerna kommer att finnas tillgängliga på Edwise och kan med fördel användas även av äldre elever med kunskapsluckor. Filmerna rullar hela dagen. Vid frågor kontakta gärna Åsa Andersson Utvecklingsledare [email protected] 0708­64 11 77 Lärmässa 2015 Ny föreläsare till Lärmässan! Tyvärr har Leo Razzak, på grund av personliga skäl, med kort varsel avbokat morgondagens föreläsning. I stället kommer: Patrik Andersson Samhällsbyggare, entreprenör och somalisk bandylegend När alla bara pratar om integration, entreprenörskap och målmedvetenhet ­ levererar Patrik Andersson. I en omtumlande föreläsning får vi träffa inspirationskonstnären som gjorde bandy till en integrationsfråga och satte Borlänge på världskartan. Patrik Anderssons engagerande, inspirerande och roliga föreläsning tar sin början i ett Borlänge som stod inför en rad tuffa utmaningar. Industrierna gick på tomgång, den stora musikfestivalen hade gått i konkurs och de 50 000 invånarna hade fått ett tillskott av 3000 somaliska flyktingar. Men där främlingsfientlighet och socialutslagning kunde ha följt ville Patrik någonting helt annat. Här börjar historien som har hänfört en hel värld. Historien om det Somaliska Landslaget i bandy och deras resa till VM i Sibirien som har fått stora internationella mediekoncerner som CNN, BBC, Al­Jazeera, Wall Street Journal att vallfärda till Borlänge för att berätta om projektet. Patrik Andersson har nu startat en liknande verksamhet i Norge i samarbete med NRK och ett Nordisk filmbolag. Långt framskridna planer finns också på en Hollywood­produktion kring Somalias Landslag i bandy där samarbetsavtal skrivits med en av Hollywoods mest framgångsrika producenter. I januari 2015 hade filmen "Trevligt Folk" premiär. Regin stod Filip och Fredrik för och Patrik Andersson har en av huvudrollerna. Filmen beskriver hur projektet kan komma att förändra de Somaliska spelarnas framtid för alltid, men också om hur det har påverkat Borlänge, Sverige och synen på invandrarnas situation i det svenska samhället. Patrik bjöds in speciellt för att tala inför FN när deras Integrationsrapport släpptes sommaren 2015 Klipp om Patriks arbete finns ​
här​
. Föreläsningen ges vid två tillfällen: Första tillfället, främst för personal från skolår f­5, förskolan samt externa besökare: 10.45­11.00 Inledning av förvaltningschef Lena Furén 11.00­12.00 Föreläsning med Patrik Andersson Andra tillfället, främst för personal från 6­9, gymnasiet, kulturskolan, förskolan samt externa besökare: 13.00­13.15 Inledning av förvaltningschef Lena Furén 13.15­14.15 Föreläsning med Patrik Andersson Lärmässa 2015 Seminarieomgång 1
09.00­09.45 Datorns som penna Jag kommer att visa och förklara hur vi på Nybble under tre års tid använt datorn som penna under årskurs ett. Jag kommer också att berätta om hur vi sedan arbetat med handstil i årskurs 2. Ställ gärna frågor så ska jag försöka att besvara dem! Bengt Hassler, Nybbleskolan F­3
​
svenskasal 1 Skolans nya profil: Journalistik och digitala medier En presentation av Stenhammarskolans nya profil: Journalistik och digitala medier, en profil som inriktar sig på samarbetsinriktat/kooperativt lärande. Richard Ekström, Vedran Maras, Helena Lindqvist, Stenhammarskolan 6­9, gymnasiet
so­sal 1 Språkprojekt Seminaret kommer att handla om hur vi pedagoger har arbetat med att utöka ordförrådet och ordförståelsen i barngruppen. Johan Arvin, Cecilia Hellberg, Anna Hjälte, Maria Solbakken, Lisbeth Lindström, Malin Ingelman, Anita Lundquist, Sjögården och Sparvens förskola Förskola, F­3
engelskasal 2 Nyanlända och lärande Ett ämne som är väldigt aktuellt i skolans värld är nyanländas lärande. Eleverna har olika skolbakgrund, en del har aldrig gått på en skola men de har många färdigheter. En annan del har långa skolbakgrund, därmed förväntar sig lärarna och eleverna en riktig utmaning. N​
azik Alkualal, Caroline Baudou, Stenhammarskolan Alla
engelskasal 1 Skoldatateket visar appar, program och andra verktyg för elever i behov Ett seminarium där du får tips om bra appar och dataprogram för elever i behov. Vi ser även på andra digitala verktyg på nätet och i "verkligheten". Ta gärna med dig egna tips! Lars Unnersjö, Skoldatateket Alla
C224 Föräldrarna är A och O ­ hur samverkan leder till kunskapsutveckling Vissa grupper lyckas statistiskt sett mindre bra i skolan. Min nuvarande klass består av de grupperna. Ett oumbärligt och tydligt samarbete med föräldrar och modersmålslärare har gett förutsättningar för höga krav, kunskapsfokus och ett lärande som är synligt för alla. Lisen Monastero, Söderskolan F­9, fritids
mattesal 2 Att arbeta med Grön Flagg­ våra erfarenheter Syftet med Grön Flagg arbetet. Hur startar man upp Grön Flagg? Exempel från Björklidens arbete med Grön Flagg. Eva Johansson Vaara, Ing­Mari Lundin, Björklidens förskola Förskolan
mattesal 1 Lärplattans möjligheter Lärplattan öppnar upp nya dörrar för oss pedagoger och lärare i vårt arbete med barnen i våra olika verksamheter. Under denna föreläsning vill vi inspirera andra, ge App­tips och lite kunskap kring hur några av Apparna fungerar. Ha gärna med en lärplatta! Kristina Uggla, Anna­Karin Sjöberg, Brogetorps förskola Förskola, f­3, fritids
svenskasal 2 Stärk dig själv och andra i professionen ­ kommunikationens och relationens betydelse Hur kan vi utvecklas som individer och tillsammans i arbetslaget? Grundläggande förutsättningar för vårt eget lärande är att vi har en bra kommunikation och goda relationer. Ger vi varandra både uppmuntrande och lärande feedback? Här får du både teori och praktik i form av reflektion och övningar. Marie Magnusson, förskoleområde C Alla
miniaulan ma­so Vad ska man tro på? Kom och låt dina tankemönster utmanas! Vågar du ta reda på om dina föreställningar verkligen stämmer? Tillsammans utforskar vi våra innersta skrymslen och vrår med glimten i ögat. Ingela Berglund, gymnasiet Alla
C327 Från 5:a till 6:a. Via Kunskapsbasen på Stenhammarskolan En beskrivning av hur vi arbetar med att förbereda för, screena, prioritera och stödja våra nya elever. Vi visar hur vi tar tillvara information från överlämnande skolor, tänker vidare med eget screening ­och analysarbete och slutligen vilka insatser vi sätter in. Seminariet ifrågasätter också och inbjuder till diskussioner om hur vi kan underlätta våra elevers skolbyte Anette Jonsson, Eleonore Weber Olsson, Stenhammarskolan 4­9, speciallärare, skolledare
kunskapsbasen (Med reservation för eventuella ändringar.) Lärmässa 2015 Seminarieomgång 2
10.45­11.30 Naturvetenskap i skolan, med särskilt fokus på ämnet kemi Hur ökar man elevernas intresse för naturvetenskap i skolan? Vi behöver fler utbildade naturvetare (ingenjörer, läkare etc.) i samhället. Hur väcker man elevernas intresse eller snarare hur bevarar man och utvecklar det intresse som finns redan i lägre åldrar. Peter Martinsson, gymnasiet 6­9, gymnasiet
mattesal 2 En 37­årig odyssé genom skolans värld Den tyske skalden Goethe sa en gång: ”Wer eine Reise tut, hat immer etwas zu erzählen”. Följ med på en utvecklingsresa , en seglats, där förutsättningarna, sjökort och navigationssystem ändras och delar av besättningen byts ut vart tredje år. Över stilla vatten, blinkande fyrar, vågskvalp och stormande hav där undervattensskären inte alltid är synliga och målet ibland otydligt. Då gäller det att stå stadigt. En djupdykning bland skolsystem, läroplaner, ämnesmål, kunskapskrav, betygsystem, flera tusen elever, en mängd rektorer och många kollegor. Några blickar akterut men siktet inställt framåt. Inger Lundqvist, gymnasiet 6­9, gymnasiet
so­sal 1 Tydligt syfte ~ Tydlig feedback Kom och ta del av: ~ Hur syfte, centralt innehåll och kunskapskrav kan tydliggöras för eleverna. ~ Hur feedback effektivt blir till feedforward. Rita Peura, gymnasiet 6­9, gymnasiet
B102 Betyg och bedömning Hur man ska resonera kring och kommunicera sin betygssättning samt tydliggöra dem för eleverna. Catherine Dolk, Madeleine Fantl, Stenhammarskolan 6­9
svenskasal 2 ITK, FBK, Ipads Tilda Malmsten, Stenhammarskolan 6­9
engelskasal 1 Seminarieomgång 3
13.30­14.15 Rastaktiviteter Rastaktiviteter som skapar trygghet och delaktighet hos eleverna. Lena Eklöf, Bengt Borg, Inger Hessel Andersson Bruksskolan Förskola, f­6
mattesal 1 Lärande lek Syftet med arbetet En brygga för barnen mellan förskolan och förskoleklass/skolan. En brygga för pedagogerna för ökad samsyn gällande barn och deras lärande samt innehållet I arbete med barnen. Mer utmaning inom matematik och läs­och skrivutveckling för förskolans barn. Lena Sundberg, Camilla Köhler, Ylva Eriksson, Bettna skola Förskola, f­3 mattesal 2 USB­ mikroskop Tina Lundh, Nybbleskolan Förskolan, f­6
C224 (Med reservation för eventuella ändringar.) IKT­projekt ­ matematik Redovisning av vårt projekt med iPad som hjälpmedel (främst i matematiken) i skolan. Resultat, svårigheter och framgångsfaktorer. En "microlektion" för att visa hur vi jobbade, sedan prova­på­stund. Johanna Sööberg, Kyrkskolan F­6
so­sal 1 Bruksskolan ­ här är vi synligt lärande Hur långt har vi kommit i det synliga lärandet hos oss på Bruksskolan. 4 st elever från åk 4 som arbetar mot kunskapskraven i åk 6 medverkar under seminariet. Tillsammans med eleverna visar vi hur vi arbetar med att tydliggöra mål och elevers egen självskattning inom idrott och slöjd. Utifrån år 1 visas hur lärare arbetar med att skapa meningar utifrån ordbilder samt hur mål, feedback, kvalitetstrappa, självskattningsmall och två stjärnor och en önskan vävs in i arbetet. Annika Engvall, Lilian Frisk, Susanne Hassler, elever, Bruksskolan F­6 engelskasal 1 Lärmässa 2015 Seminarieomgång 4
14.45­15.30 PUG i ett interkulturellt perspektiv Pedagogisk Utveckling i Grupp är en processbaserad värdegrundsutbildning med inriktning på pedagogers förhållningssätt. Denna gång presenteras utbildningen i helhet och utifrån ett interkulturellt tänkande och ledarskap. Här välkomnas olikheter och mångfalden får på allvar möjlighet att berika. Kerstin Johansson, Anita Peterson, Förskoleområde A Alla
so­sal 2 Läsförståelse i focus Beskrivning av Bettna skolas lässatsning med hjälp av "En läsande klass". Nathalie Östberg, Bettna skola F­6 engelskasal 2
Alternativ och kompletterande kommunikation i förskolan Information om dataprogrammet In Print och appen Widit Go Se. Susanna Lundblad,specialpedagog förskola, Eva Strand,Björklidens förskola Förskolan
​
svenskasal 2 Google Sites som pedagogiskt verktyg En grundläggande workshop i att skapa en google­sites för att använda som t ex klassblogg tillsammans med elever, eller för den egna undervisningen/planering. Nödvändigt att ha en egen dator/lärplatta samt en google­inloggning. Kan användas från förskola och uppåt. För nybörjare. Helena Lindqvist, Stenhammarskolan Alla
C224 Grunden är värdegrunden En beskrivning av det omfattande värdegrundsarbetet som påbörjats i gymnasieskolan. Detta arbete drivs tillsammans med Edna Eriksson och inkluderar både personal och elever. Jonas Axelsson, Åza Jarlsdotter, eventuellet elever från gymnasiet Alla B102 Idrott och hälsa ­ en profil Information om profilens innehåll och syfte. Mikael Gustafsson, Stenhammarskolan 4­9
so­sal 1 Elevledda utvecklingssamtal Ett seminarium om hur eleverna själva kan bli ordförande på sina utvecklingssamtal. Om hur man praktiskt går tillväga och hur det resulterar i att eleverna har får bättre självkännedom, föräldern större inblick i skolarbetet och sitt barns utveckling och läraren får fler kvalitativa samtal med varje enskild elev. Johanna AllenDahlberg, Söderskolan F­9
mattesal 1 Rektor och EHT Workshopen kommer belysa Bruksskolans goa arbete med elevvårdsfrågorna. Jag kommer visa strukturer, arbetsmetoder samt hur vi säkerställer att inget barn faller mellan stolarna. Carolina Eriksson, Bruksskolan och Kyrkskolan Alla C327 Att lära med alla sinnen! Ett seminarium om skapande skola och de möjligheter som finns. Ingrid Falk , kulturskolan F­9 lilla matssalen Garageband (IKT­projekt) Musikskapande i Garageband. Testa sj​
ä​
lv och f​
å​
tips p​
å​
hur man kan arbeta med musikskapande med hj​
ä​
lp av digitala verktyg. Cecilia Bingmark, Stenhammarskolan F­9, Inriktiat mot musikundervisning ​
musiksalen Synligt lärande ­ IKT Vi vill beskriva hur vi arbetar med att synliggöra lärandet för barn, föräldrar och pedagoger med Ipads som komplement. Camilla Köhler, Sabrina Westberg, Mårbacka Förskolan svenskasal 1 BUR ­ Bild, upplevelse och rörelse i kemin Hur du med hjälp av bilder, idrottsvästar och rörelse bygger en grund för elevernas förståelse för grundläggande och avancerad kemi. Passar både dig som undervisar yngre åldrar och upp till gymnasiet. Kan eventuellt delvis passa som inspirationskälla för lärare i andra ämnen med abstrakta begrepp. Hannah Weiszhaupt, Elin Duan, Stenhammarskolan 4­9, gymnasiet
mattesal 2 (Med reservation för eventuella ändringar.) Lärmässa 2015 Utställare Utställare under mässan är följande: Tillit Tillitsgruppen arbetar med hedersrelaterat våld. Vi har en arbetsgrupp bestående av flera förvaltningar. Vi träffas regelbundet för att diskutera frågan och vi har även "jourtid" för att ta emot myndighetspersoner som anonymt vill diskutera ärenden. Vi har en handlingsplan som vi gärna vill fortsätta sprida. Film i Sörmland Film i Sörmland är en del av landstingets kulturverksamhet och har bland annat till uppgift att vara en resurs för visning av film i skolan och eget filmskapande i klassen. Vi vill visa hur vi på olika sätt kan vara ett resurscentrum för film i skolan. Sörmlands Sparbank Sörmlands Sparbank erbjuder bland annat Kunskapsdagarna för alla årskurs 7:or på hösten. Genom Skicka Vidare ­ Kunskap har grundskolor också möjlighet att söka pengar för att uppleva saker, händelser eller platser med alla sinnen. Sörmlands Sparbank erbjuder även gymnasieskolor besök med information och inspiration i ämnet privatekonomi genom vår ungdomsansvarige. Friends Vi vill visa upp samarbetet som vi har med sörmlands sparbank och visa upp delar av våra utbildningar. Kartan och Kompassen Mottagningsenheten Kompassen beskrivs med hjälp av text och bild. Undervisningsgruppen Kartan beskrivs med text och bild. Soft Solutions Partner AB Vi kommer för att visa upp SAFI. SAFI står för Språkapp för inkludering och är en IT­lösning som förenklar kommunikationen mellan skola och föräldrar, detta oavsett språk. SAFI är en applikation för smartphones, surfplattor och webb som gör det möjligt för skola och lärare att enkelt skicka meddelanden på svenska till elevernas föräldrar. Föräldrarna tar emot meddelandet översatt till det språk de själva valt. Föräldern svarar på sitt språk men skolan får svaret på svenska. Med andra ord en tvåvägskommunikation utan språkförbistringar och komplikationer. SAFI används på flera skolor inom Flens kommun och vi vill gärna delta för att kunna informera för besökarna om SAFI. Vi kommer finnas på plats för att förklara hur SAFI fungerar och ha med oss enheter så att besökare på plats kan testa SAFI. Räddningstjänsten Räddningstjänsten arbetar operativt samt förebyggande. Genom våra insatser med att lindra en skada som har uppstått. Vi arbetar även förebyggande för att ge kunskap till kommuninvånarna och skolan. Förskolan, åk 4, 6, 7, 8 och gymnasieskolan får utbildning i brandkunskap som är anpassad till respektive ålder. Socialförvaltningen Social­ och pedagogisk stödverksamhet I samverkan med socialtjänst, skola. För ungdomar i åldern 15 ­ 25 år som inte klarat skolgången, med problematik som droger, kriminalitet. Förebyggande och riktade insatser. Lärarförbundet Lärarförbundet i Flen presenterar och informerar om Lärarförbundets verksamhet. Kulturskolan
Barn­, utbildnings­ och kulturförvaltningen
Fritidsgårdarna
Skoladministratörerna Biblioteket
(Med reservation för eventuella ändringar.)