90-talisterna förnyar FaBo

Comments

Transcription

90-talisterna förnyar FaBo
IN FORM AT IONS T I DN I NG FR Å N FA L K ENB ERGS BOS TA DS A B
nytt
NR 1 • 2015
90-talisterna
förnyar FaBo
SIDAN 11
Innehåll
2 Thomas har ordet
3 Ny Vd tar över
4 Ny organisation
5 Återbruket
6 Adis områdeschef
7 Nyanställning
8 Vd lämnar efter 10 år
10 2014 års resultat
11 Annie
– rosad fastighetsskötare
12 Mimosa 2.0
13 Snyggare miljöhus
14 Sloalyckan renovering
15 Byggnation på gång
16 60 år som hyresgäst
Ansvarig Utgivare
Thomas Brynås
Redaktion
Katarina Lindh, Lars Andersson
och Viktoria Andersson
Bilder
Katarina Lindh, Lars Andersson
och Viktoria Andersson
Grafisk Form & Tryck
Litorapid Media AB, Göteborg
Miljömärkt Trycksak 3041 0834
s
a
m
o
Th
HAR ORDET
Hej då!
DENNA TEXT ÄR den sista jag skriver i FaBo-Nytt i egenskap av Vd.
Den sista maj slutar jag efter drygt
22 år på FaBo.
MINA FÖRSTA TRETTON år var som
ekonomichef och de sista nio som
Vd. Det har varit en fantastisk resa,
från ganska dålig ekonomi och
många vakanser, till ett välmående företag med bra resultat vars
största problem är att vi inte har
tillräckligt med lägenheter att
erbjuda de som behöver en bostad.
DET KOMMUNALA BOSTADSBOLAGET spelar en viktig roll i
samhällsutvecklingen, inte minst
i mindre städer där oftast ingen
annan bygger hyresrätter. Under
mina år som Vd har Falkenberg
haft en mycket spännande utveckling. Befolkningen ökar stadigt
och efterfrågan på bostäder är
stor. FaBo har aktivt bidragit till
utvecklingen genom att vi de 10 senaste åren byggt drygt 300 lägenheter. Det är dock inte bara genom
nyproduktion som jag känner att
vi spelar en viktig roll i samhället.
Våra kontakter med socialförvaltningen har varit täta och goda,
inte minst när det gäller boende
och boendemiljöer för äldre som vi
tillsammans har utvecklat.
en trivsam
arbetsplats, det märks inte minst
på att många har stannat väldigt
FABO HAR VARIT
Utgivning
FaBo-nytt två gånger om
året. En utgåva i maj och en i december.
FABO GER UT
viktig del i mitt
arbete har varit kontakten med
våra hyresgäster. Ett bostadsföretag har ett stort ansvar mot
sina kunder, det är trots allt kanske den viktigaste av alla tjänster
för den enskilde som vi levererar.
Jag har försökt att alltid ställa
upp och lyssna, och det har gett
mig förmånen att ta del av många
intressanta berättelser.
EN TREVLIG OCH
jag tacka alla som
jag kommit i kontakt med under
mina 22 år på FaBo. Jag önskar
också min efterträdare Christian
välkommen att ta över ett jättekul
jobb med en fantastisk personal
och trevliga kunder!
TILL SIST VILL
Thomas Brynås, VD
Falkenbergs Bostads AB
Omslagsbilden
ANNIE KARLSSON,
länge i företaget. Nu är vi dock
inne i en ganska omfattande
generationsväxling. Det kan ha
funnits en oro att många nu slutar
inom några få år, inte minst med
tanke på att vår bransch i stort
är i samma situation. Jag känner
dock en stor tillfredsställelse i att
FaBo ser ut att lösa detta på ett
utomordentligt sätt. Många nya
ansikten är på väg in i företaget,
många ganska unga i vart fall i ett
FaBo-perspektiv, bland annat min
efterträdare Christian Kylin. Jag
tror att den kvarvarande mixen
av gammalt och nytt kommer att
kunna utveckla FaBo ytterligare.
Rörbecksgatan 6, 311 80 Falkenberg
Tel 0346-88 66 00 • Fax 0346-583 60
E-post: [email protected] • www.fabo.se
fastighetsskötare
–2–
Christian Kylin tar över FaBo
Livspussel direkt för nye VD:n
procent jämfört med en genomsnittsfamilj.
– Förändringar driver och stimulerar mig. På Derome fick jag många
möjligheter och nu väntar nya på FaBo
som jag ser som ett spännande och
välskött bolag.
Hur vill du vara som ledare?
– Jag tror på samtal och förståelse, att
lyssna och coacha. Men jag vill vara
tydlig och är inte konflikträdd.
Är du Spara eller Slösa?
– Spara, definitivt. Gränsen till snål
ligger nära för oss men jag är alltid på
rätt sida, tycker jag.
Så på frågan hur han kan bidra till
låga hyror för kunderna blir det två
svar. Ett handlar om att både bolag
och de boende kommer långt med att
ha koll på vart pengarna ta vägen. Det
andra om att hyran ska spegla faktorer som läge, standard och kvalitet.
– Gör den det, då är den rätt. ¢
Den 1 juni stiger Christian Kylin in på FaBo-kontoret på
Rörbecksgatan som bolagets nye VD.
– Utmaningar lockar mig, säger den
31-årige småbarnspappan.
En av de första utmaningarna blir
att kombinera det nya uppdraget
med att hinna vara föräldraledig med
nyfödde Axel och storasyster Lois i
villan med utsikt över öppna landskap
utanför Tvååker.
– Uppdraget på FaBo kommer att
kräva engagemang och tid. Samtidigt
har jag en papparoll som jag inte ska
försumma. Jag har pratat med Anette
Ivarsson (FaBos ordförande) om det
och vi siktar båda på att det ska gå att
kombinera, säger Christian.
I övrigt är han försiktig om vart han
siktar i sin nya roll.
– Jag har inte börjat ännu och behö-
ver lära känna bolaget först.
Christians meriter och karriär är
spännande, trots att den helt utspelar
sig i Deromegruppen. På det snabbväxande familjeföretaget – 1200
anställda – började han som 18-åring
med att ”sopa golvet under stressen”.
Jobbresan kombinerades med högskolestudier i fastighetsekonomi och
slutade i olika chefsroller på Derome
Hus och Derome Förvaltning.
Dessutom bland annat projektledning för flera av företagets satsningar
i framtidens ekonomi- och energisnåla
boenden. Däribland det uppmärksammade projektet One tonne life där en
testfamilj minskade sina klimatpåverkande koldioxidutsläpp med 80
–3–
Vad kan Christian Kylin om
bolaget han blir VD för?
Vi gjorde en snabbtest och
betyget blir, med lite generös
tolkning, godkänt.
Du efterträder Thomas Brynås.
Vem var hans företrädare?
– Lars. Efternamnet minns jag
inte.
Hur stor omsättning hade FaBo
förra året?
– 230 miljoner plus 30 miljoner
för uppdrag.
Hur gammalt är bolaget?
– Det startade 1993 om jag
minns rätt.
Vad heter kvarteret Drivbänken
ännu för många falkenbergare?
– Mölle… och något mer
Svar:
Lars Anebreid. 264 miljoner
kronor. 1950 (1993 slogs kommunens fastighetskontor och FaBo
samman). Möllevägsskolan.
Värden närmare dig
Nu trimmar FaBo organisationen. Mer personal närmare kunderna,
är tanken bakom förändringen som trätt i kraft under våren.
Områdespersonalen, och de utgör en klart dominerande
del av FaBos omkring hundra anställda, är de som i första
hand är företagets ansikten för de boende.
Det är de som själva noterar felen och bristerna som
uppstår i bostadsområdena. Det är de som i de dagliga
samtalen på gårdar och i trapphus fångar upp klago- och
önskemål.
Söder
NORR, ÖSTER, SÖDER, VÄSTER är den nya geografiska
indelningen av FaBos verksamhetsområde. De fyra områdescheferna har skötselansvaret för FaBos och kommunens
fastigheter inom sina respektive område med omkring 15
medarbetare var till sin hjälp.
Norr
STÖRST HAR FÖRÄNDRINGEN blivit för bovärdarna. Från
att tidigare varit samlade i två grupper finns de nu på områdeskontoren, två på varje med huvudansvar för omkring
300 lägenheter var. De får nära till kunderna och värdefull
daglig kontakt med kollegor i områdesorganisationen.
i område Öster, och i Ullared
har Gert Karlsson utsetts till samordnare sedan Tommy
Larsson gått i pension. Bovärd är som tidigare Morgan
Nilsson.
– Den nya organisationen ska göra oss bättre i arbetet
för att ge våra kunder ett bra boende, hoppas kundchef
Katarina Lindh.
KOMMUNENS INLAND INGÅR
DEN ÅRLIGA KUNDENKÄTEN är FaBos viktigaste instrument för att fånga upp vad de boende kräver och önskar. I
detta nummer kan ni läsa mer om vad som händer i varje
område. Detta är ett axplock av de 395 åtgärder som områdena och hyresgästerna tagit fram i en gemensam analys
av kundenkäten.
Frågan till de nya områdena – nämn 5 saker som ni vet
kommer göras snart i ert område.
• Mer information om tvättstugor och miljöhus på Herting.
• Förbättra kommunikationen angående badrumsrenoveringen på Herting.
• Torkvinda på Björkgatan 9.
• Mer blommor på Skansgården.
• Städning av källare och vindar på Måselyckevägen
och Floragården.
• Hyresgästträff angående utemiljön på Floragården.
Arbetet påbörjas i höst.
• Träff med hyresgästerna på Biblioteksgatan för att se
över utemiljön.
• Gamla rabatter tas bort och nya rabatter planeras
på Ormvråksvägen i samråd med hyresgästerna.
• Uppsättning av papperskorgar och askkoppar.
Väster
•
•
•
•
•
•
•
Bord till uteplatsen på Alegränd.
Byta trappa vid plantering på Sandgatan 24.
Se över belysningen på Relingen.
Fräscha upp soprummet på Torggatan.
Anordna odlingslådor på Långåsvägen.
Se över utemiljön på Kvarnvägen.
Förbättra yttre miljö på Valnöten.
I ÅR KOMMER FaBo hålla bomöte på varje område och
detta kommer ske först i höst.
Är ni intresserade av vad som händer i ert område
kontakta personalen eller vår områdesutvecklare Mustafa
Kabashi. ¢
Här är områdescheferna
Paul Bjäräng
Öster
Adis Jusovic
Norr
Mats Persson
Söder
–4–
Sven Johansson
Väster
Tomas Gustavsson
Områdeschef
Bovärdar
Här är bovärdarna
Tim Johansson
Öster
Samir Hadza
Öster
Tobias Wiberg
Norr
Magnus Bengtsson
Norr
Morgan Nilsson
Ullared
Ulf Andersson
Söder
Per Eriksson
Söder
Lars-Eric Glans
Väster
Björn Olofsson
Väster
Mustafa Kabashi
Områdesutvecklare
Det våras för Återbruket
Stans nya plats för begagnat laddar för sin första sommarsäsong.
Återbruket ett lyft. Rebecca
Andersén och Johnny Persson
arbetar i Återbruket, den nya second
hand försäljningen av möbler och
byggmaterial i Falkenberg.
gått sedan FAMI blev
hyresgäst hos FaBo. Rakt emot brandstationen har FaBo köpt mark för
framtida bostäder på gångavstånd till
stationen, och med köpet kom stora
utrymmen som FAMI nu disponerar.
ETT ÅR HAR
är Återbruket
– ett arbetsmarknads projekt där
DEN PUBLIKA DELEN
möbler och byggmaterial får nytt liv.
I oktober öppnade butiken.
– Vi har hunnit etablera oss. Det tar
tid att göra verksamheten känd och
arbeta upp kontakter med andra inom
second hand, som Brohjälpen, Röda
Korset och Agape. Vi ska inte konkurrera utan komplettera, säger Torbjörn
Holm, en av arbetsledarna på Servicegruppen som leder projektet.
– Så vi lär oss nytt hela tiden. Det
här är så kul och vi brinner för idén
att ta till vara på prylar som är på väg
till tippen, säger Johnny Persson, en av
deltagarna i Återbruket.
JOHNNY ÄR EN av fyra i styrelsen för
Återbruket där totalt sex personer
arbetar. Vid arbetstoppar kan man
ta hjälp av Servicegruppen i FAMI.
Tanken är att verksamheten inom två
år ska ”knoppas av” till ett socialt företag, bli en egen ekonomisk förening
och stå på egna ben.
– Vi behöver redan mer plats för en
verkstad där vi mer kan arbeta med
remake och göra fräscha prylar efter
kundernas önskemål, säger Patrick
Pedersen, som också ingår i styrelsen
för Återbruket. ¢
–5–
Återbruket
I en container på Sandladans
återvinningsstation kan man
lämna möbler man inte längre
har bruk för.
Vid kontakt och efter överenskommelse med Återbruket finns
möjlighet för hyresgästen att
kostnadsfritt få möbeln hämtad i
lägenheten.
Återbruket förbehåller sig
rätten att avgöra vad som är
säljbart från fall till fall vid besök i
lägenhet.
Återbruket har rätt att ta
möbler vid Servicegruppens
grovsopshämtningar på FABO.
Öppettider Återbruket:
Tisdagar och torsdagar kl.12-18
Onsdagar och lördagar kl.10-14
Kontakt Återbruket:
Tel 0708-434467 tisdag t.o.m.
lördag kl.09.00-15.00
Butiksadress Återbruket:
Vingrens väg 3 (mitt emot
brandstationen)
Adis siktar högt som ny områdeschef
– Vi ska inte vara lika bra som de
andra, vi ska vara bättre.
FaBos nye områdeschef är tuff
i sina mål. Det är FaBo som ska
sätta ribban för hyresvärdarna i
Falkenberg.
Adis Jusovic har gjort snabb och
målinriktad karriär genom livet. 24
år gammal lämnade han familj och
hemland i Serbien för ett nytt liv. Tio
år senare har han lärt sig vårt snåriga
språk, utbildat sig och bildat familj,
blivit trebarnspappa och inlett en
yrkeskarriär.
– Språket är nyckeln till allt om du
väljer att leva i ett annat land än det
du är född i. Jag har aldrig
varit arbetslös och jag
har haft stor hjälp
med att lära mig
svenska genom
mina arbetskamrater. Det är nog
betydligt svårare
för de som invandrar
nu än när jag kom hit,
sammanfattar Adis.
för säkerhetsföretag hamnade Adis
på FaBo när de sökte en ny
bovärd.
Fem år senare axlar
han nu ansvaret
som områdeschef
för omkring 15
FaBo-anställda på
område Norr med
bostadsområden som
Berguven och anläggningar som Falkhallen,
Tångaskolan och Gymnasieskolan.
”Vi ska inte
vara lika bra som
de andra, vi ska
vara bättre”
I SERBIEN STUDERADE han ekonomi
– i Sverige har han kompletterat med
en utbildning till larmtekniker. Via
arbeten i Halmstad och Stockholm
HAN HAR ENGAGERAT sig i FaBos
förnyelsearbete med att bland annat
engagera sig i boinflytandegruppen
och tycker att han fått ett spännande
jobb i ett inspirerande företag.
– Kundenkäterna ger oss bra betyg
men vi ska bli bättre. Enkäten ger underlag till förbättringar, en del arbetas
in i våra handlingsplaner, annat kan
göras snabbare.
– Vi kommer att ha extra fokus på
utemiljön på våra innegårdar, utan
att för den skull glömma miljöhus
och trapphus. Det ska vara rent och
snyggt! Tillsammans med de boende
kan vi göra våra gårdar till små oaser
för både unga och gamla att trivas,
hoppas Adis.
VIKTIGT ÄR ATT vi alltid måste bry
oss om och visa respekt för kunderna,
betonar han. Med det i fokus kan FaBo
hålla positionen som den bästa hyresvärden i stan.
– Vi har så många duktiga som arbetar i FaBo, så det finns ingen anledning till varför inte vi ska ligga i topp,
tycker Adis. ¢
Namn: Adis Jusovic
Yrke: Områdeschef Norr
Ålder: 35 år
Bor: Hyresrätt i Halmstad
Familj: Hustrun Amela, tre barn:
Sju, fyra och ett år, föräldrar i
Serbien, bror i Halmstad.
Fritid: Den går till barnen och
deras fritidsaktiviteter.
Bäst i Sverige: Frihet och trygghet
Bäst i Serbien: Mindre stress
–6–
5
frågor
till Lars-Anders Johansson,
56 år, som den 1 juni börjar
som Områdeschef drift på
FaBo den 1 juni.
Vad är det för uppgift
som väntar dig?
– FaBo har inrättat en ny grupp som
jag ska leda som ansvarar för allt på
den tekniska sidan i bolagets fastigheter. Vi får kontor på Holgersgatan.
Vad ledde dig till
den tjänsten?
– Utbildade mig till elektriker på Falkenbergs Gymnasieskola och i snart
30 år har jag arbetat för det som idag
heter Bravida (tidigare BPA El) som
montör, kalkylator och projektledare.
Var det svårt att signera
FaBo-kontraktet?
– Känner FaBo som ett välskött företag. Har haft mycket att göra med dem
som kund under åren, bland annat husen i kvarteret Drivbänken och kände
att det skulle vara intressant att arbeta
på andra sidan, som beställare, också.
Du var ingen hoppjerka
i idrotten heller?
–Nej, två klubbar, Slöinge och FFF, där
det väl blev omkring 250 matcher. Som
högst i division 1 – motsvarigheten till
Superettan. Var sedan kvar i föreningen till 2012 som tränare och ledare.
Idag – förknippar falkenbergare dig med FFF eller är det
som ”Eriks (mittback i Malmö
FF och landslaget) farsa”
– Nog mest det senare – spelade ju min
sista match på andra sidan millennieskiftet – och nu har jag en svår sits när
de båda FF-lagen möts. ¢
–7–
Efter tio år i VD-stolen
Nu lämnar Thomas Brynås
Tio bokslut har han signerat som VD i FaBo. Nu går Thomas Brynås
i pension och summerar sitt decennium i centrum för det växande
Falkenberg.
– Mötesplats Mölle blev mitt speciella
skötebarn, säger han.
Inte skulle han slå sig till ro i Falkenberg, den 26-årige kulturgeografen från Getinge som i januari 1978
anställdes på Stadshusets fastighetskontor. Det var till och med så att
makarna Brynås sålde sin lägenhet
på Herting med förlust för att snabbt
kunna dra vidare.
Nu blir det ju inte alltid som planerat och fastighetskontoret var en god
skola. Då ägde kommunen utarrenderade lantbruk där avtalen skulle omförhandlas. Men arrendena för Skrea
strands badstugor på kommunal mark
rev upp större känslor. Årsavgifterna,
som kunde vara så låga som 310 kronor, skulle bli mer marknadsmässiga.
– Då var det mer än en stugägare
som såg mig som den stora busen,
minns Thomas.
1993 fusionerades bostadsbolaget
och kommunens fastighetskontor för
att skapa ett bostadsbolag med lite
större muskler. Thomas blev dess ekonomichef i 13 år innan han utnämndes
till VD 2006.
Det var då några år kvar till fastighetsbubblan och finanskris och vid
Falkagård planerades Fjällvråken, ett
16-våningshus med total havsutsikt,
Falkenbergs egna ”Turning Torso”.
Vad hände med de planerna?
– Andra projekt kom emellan, som
Hertings Gård och Drivbänken (Möllevägsskolan). 70 lägenheter på ett
bräde som Fjällvråken har, är mycket
för Falkenbergs bostadsmarknad
men detaljplanen finns kvar när tiden
bedöms mogen.
Det bokförda värdet på bolagets tillgångar har ökat med
65 procent till 1,5 miljarder
under din tid som VD.
Gjort sitt. FaBo har stärkt sin roll som en viktig faktor för Falkenbergs tillväxt
under Thomas Brynås tid som VD.
–8–
– Förklaringen är de bostäder som
tillkommit under de åren. Bolagets
marknadsvärde är 1,3 miljarder högre
än bokföringsvärdet, en för ägarna
Katarina byter
jobb
intressant och angenäm siffra. Jag är
glad att ha varit med om den utvecklingen.
exempel på att vi försöker bättra oss.
Vi kan bygga nytt och förtäta intill
våra befintliga bostäder.
FaBo har byggt 310 lägenheter sedan 2006, skulle det
varit mer?
Vad finns för mörka moln
över FaBo?
– Efterfrågan var hög när jag tillträdde, den är inte mindre nu. Med facit i
hand kunde vi kanske haft lite högre
takt. Den som främst drivit på efterfrågan är villaägare som kommit upp
i åren, vill sälja huset och ha pengarna
disponibla. Där har hyresrätten fått en
stark målgrupp.
Vad har varit roligast?
– Mitt ansvar har ju främst varit
ekonomin, men mest stimulerande var
förmånen att vara med i samhällsförvandlingen.
– Att vi kunde förverkliga Mötesplats Mölle är en av höjdpunkterna.
Idén föddes på en resa till Frankrike
för att studera äldreboenden. Byggnadstekniskt fanns där inget att hämta, men fransmännen visste hur man
skapade samvaro och mötesplatser.
Största missen?
– En julilördag 2008 var vi på bjudning
hos goda vänner. Det var högsommarvärme och mobiltelefonen blev
kvar i kavajen som jag hängt av mig.
Så när jag upptäckte alla missade
samtal hade branden på Hjortsberg
pågått i flera timmar och 16 lägenheter förstörts. Som tur var hade andra
FaBo-anställda varit mer alerta och
gjort ett jättejobb.
Något att vara efterklok över?
– Vi borde varit mer långsiktiga med
att skapa en markreserv för nya bostäder, särskilt vid nya Stationsområdet.
Vi har försäkrat oss om mark för drygt
100 bostäder där, men lite för sent och
lite för dyrt. Köpet i kvarteret Serum
(den fastighet på Varbergsvägen 29 där
det nu finns en VVS-grossist) är ett
– För några år sedan gjordes en analys
där den höga medelåldern i bolaget
sågs som största hotet. Nu pågår en
snabb föryngring, där VD-bytet är
en del. Allmänt kan man konstatera
att Falkenberg har en stark bostadsmarknad. Den klarade smällar som
nedläggningen av Glasfiber och Vin &
Sprit utan att det blev tomma lägenheter och aldrig har den väl varit
starkare än de två senaste åren.
Och vad gör du första dagen
som pensionär?
– Den 1 juni är en måndag. Jag räknar
med skönt försommarväder och då
packar Gerd och jag en frukostkorg
och går ner till stranden på Långasand. Kanske blir det årets första dopp
och helt säkert kommer jag att tänka
på och sakna alla härliga (före detta)
arbetskamrater på FaBo. ¢
FaBos direktörer
Sex personer har innehaft VDposten i Falkenbergs Bostads AB:
Erik Gustafson 1970-74
Sven Andersson 1974-87
Birger Bergenholtz 1988-92
Göran Blomqvist (tf) 1992
Lars Anebreid 1993-2005
Thomas Brynås 2006-2015
FaBo bildades vid kommunreformen 1970 när fem allmännyttiga bostadsföretag slogs
samman.
Föregångaren i Falkenbergs
stad, Stiftelsen Hertingbostäder,
startades 1950 och drevs alltså
under tjugo år utan verkställande chef.
–9–
YTTERLIGARE EN I FaBos ledningsgrupp lämnar nu bolaget. Förutom
vd-bytet slutar
kundchef Katarina
Lindh efter ca fyra år
på tjänsten. Rekryteringen av en ersättare är klar. Hon heter
Malin Lindqvist och
börjar som kundchef
i mitten av augusti.
I nästa nummer av
FaBo-nytt kan ni läsa mer om Malin.
– Det har varit roliga år som präglats av förnyelse och utveckling. Ord
som ”boinflytande” och ”kundfokus”
har blivit mycket vanligare hos oss nu,
säger Katarina.
Erbjudandet att bli fastighetschef i
Varbergs kommun, en avdelning med
drygt 60 anställda som svarar för drift
och skötsel av kommunens fastigheter
var en utmaning hon inte ville tacka
nej till.
– Jag blir Varbergs motsvarighet till
Daniel Spetz, servicechef hos FaBo och
kan ringa honom när jag undrar om
något. Bara en sån sak… ¢
Ny hyresmodell
försenas
DEN NYA MODELLEN för att sätta hyran, Poängen, blir försenat ett år.
– Vi har stött på problem i datasystemet och ber om ursäkt för att vi inte
lyckas genomföra övergången i år som
lovat, säger kundchef Katarina Lindh.
I Poängen har FaBos alla lägenheter bedömts när det gäller läge och
standard. Planen var att ”lägenhetsdeklarationerna” skulle skickats ut till
FaBos kunder i vår och att Poängen
skulle legat till grund för nästa hyresjustering. Nu blir det inte så.
– Med den nya prissättningen är det
viktigt att uppgifterna blir korrekta
från start. Buggar i datasystemet tar
länger tid att åtgärda än vi förutsett
och vi valde därför att avvakta med
att dra igång Poängen, säger Katarina
Lindh.
Poängen kommer nu i stället att användas för första gången när hyrorna
fördelas för 2016. ¢
Facit av 2014:
Över 20 mkr i vinst
Två år i rad har FaBo redovisat
resultat på över 20 miljoner
kronor (mkr). Mycket pengar
men helt i linje med det krav
som ägaren ställt på FaBo.
– De låga räntorna är naturligtvis en
viktig orsak till resultatet, en annan är
att vårt arbete med energisparåtgärder börjar ge utslag på energikostnaden som är en tung del på kostnadssidan, säger ekonomichef Victoria
Bengtsson.
Fastighetsskatt
2,0%
Va och renhållning
6,4%
Avskrivningar
21,4%
Reparationer
11,0%
Cetral adm.
7,1%
förra året
264 mkr. Den allra största delen, 231
mkr, var hyror från lägenheter och
lokaler. Uppdraget att svara för skötsel av kommunens fastigheter, som
idrottshallar, skolor och äldreboende,
gav drygt 30 mkr i intäkter.
FABOS OMSÄTTNING VAR
faktorer som ger stort
utslag i ett bostadsbolags kostnader
pekade rätt under 2014.
MÅNGA AV DE
• Vädret och låga energipriser. Ännu
ett milt år gav lägre uppvärmningskostnader än normalt. Dessutom
fortsatte det fleråriga energisparprogrammet där målet är att på tio
år minska energiförbrukningen med
20 procent.
• Räntorna. På räntemarknaden drog
kurvorna nedåt så långt att Riksbanken infört negativ styrränta.
FaBos strategi är att binda låneräntan på långa perioder. Genomsnittstiden är närmare sex år och
genomsnittsräntan har dalat till i
genomsnitt 2,69 procent.
• Uthyrningen. Vid årsskiftet stod
endast en lägenhet tom av totalt
2515. Efterfrågan fortsätter att vara
hög, särskilt i centralorten där det
kan finnas över hundra sökande när
en lägenhet blir ledig.
från ägaren Falkenbergs kommun är att ge ett
genomsnittligt årligt överskott på fem
procent av det kapital som ägaren har
KRAVET PÅ FABO
Energi
14,1%
Underhåll
13,6%
Fastighetsskötsel
8,1%
Räntor
16,3%
Så här fördelades hyran under 2014. Den största förändringen är att
reparationernas andel halverats jämfört med året innan.
satsat i bolaget. Med 20,8 mkr i vinst
klaras målet precis, 5,4 procent.
Varför behöver bolaget ha en
stark ekonomi?
– FaBo har som mål att till 2025 bygga
500 av det växande Falkenbergs nya
bostäder. Att bygga är dyrt och goda
plusresultat är en viktig faktor för att
klara finansieringen.
Fanns det då några delar av
resultatet under 2014 som
man bör hålla extra koll på?
– Ja, det stora är ju att 2014 års bokslut
har upprättats efter nya bokföringsregler, K3. Den största förändringen
– 10 –
med de nya reglerna är synen på
anläggningstillgångar och att byggnaderna delats in i komponenter.
Det innebär att många åtgärder som
tidigare behandlats som underhåll
och kostnadsförts nu är investeringar
som aktiverats.
Och vad väntar FaBo
ekonomiskt av 2015?
– Vi förväntar oss fortsatt låga räntor
och fortsatt stor efterfrågan på marknaden. Vi kommer fortsätta jobba med
energibesparingar och 2015 kommer
vi också jobba extra med att få bukt
med ökningen av vattenskador. Sedan
förväntar vi oss nya ägardirektiv, med
framförallt ett nytt avkastningskrav. ¢
Föryngrar. Fastighetsskötare Annie Karlsson är en av elva 90-talister
som nu bidrar till en snabb generationsväxling inom FaBo.
Annie
– rosad fastighetsskötare i centrum
Varje dag sju minuter över sju stämplar Annie Karlsson in på FaBos
områdeskontor på Sandgatan. Det sker en generationsväxling
bland medarbetarna och 24-åriga Annie är en del av den.
Elva av företagets anställda är födda
1990 eller senare och de nya ansiktena
sätter tydliga spår. Annie berättar om
sin resa fram till jobbet som fastighetsskötare:
– Jag tog studenten på Drottning
Blankas gymnasium och var sedan
ett år i Holland och skötte hästar och
barn åt Malin Parmler, svensk elitryttare. Sedan har jag haft sommarjobb
på FaBo och fick fast tjänst i juni förra
året.
– Jag sköter de nya husen i kvarteret
Drivbänken, Gamla Mölleskolan och
Floragården. Trappuppgångarna och
entréer ska städas en gång i veckan.
Jag gillar jobbet och kontakterna med
dem som bor i ”mina” hus.
Och de verkar gilla dig och det du
gör så mycket att två av dem gav dig
Dagens ros i tidningen med motiveringen: ”Du gör ett fantastiskt jobb?
– Ja, då sträcker man på sig lite.
Så ditt tips?
– Var noga, var dig själv, var trevlig
och ta dig tid att prata med hyresgästerna.
Och framtiden?
– Jag är mest praktiskt lagd och har
inga planer att börja plugga igen. Men
att utvecklas i FaBo och kunna få ett
jobb som bovärd och fixa saker som
går sönder i lägenheterna vore kul.
Och varför på jobbet 7.07? Jo, sedan ett
år bor Annie med pojkvän i Halmstad
– och när tåg och bussar håller tiderna
blir det så. ¢
– 11 –
Titt ut. Drivbänkens nya hus, med
sina färgglada entréer, är en del
av Annie Karlssons vardag som
fastighetsskötare.
Ny strategi efter
kundernas krav
Annies rosade arbetsinsatser
är ett bevis hur högt kunderna
värderar när deras boendemiljö
är välskött. Det ledde till att FaBo
för några år sedan ändrade
strategi för sin städning. Man
hade, för att minska kostnaderna, överlåtit det mesta av
trappstädningen till städfirmor.
Men antalet klagomål ökade när
städningen sköttes av entreprenörer och det visade sig svårare
att hålla bra kvalitet.
Så kursen ändrades för att
mer av städningen skulle göras i
egen regi.
– Nu är det endast i några
fastigheter som vi anlitar entreprenörer. Att sköta trappstädning
i egen regi är något dyrare men
har flera positiva effekter, säger
Bo Thomander, personal- och
kvalitetsansvarig.
Nu startar Mimosa 2.0
Mimosa fortsätter att förbättra
utomhusmiljön och trivseln
ute på FaBos områden. Under
april och maj avslutas de första
deltagarnas projektanställningar
för att göra plats åt nya
deltagare i Mimosa 2.0.
Under 2014 startade FaBo tillsammans med FAMI (Falkenbergs arbetsmarknad- och introduktionsenhet)
projektet Mimosa. Tio arbetssökande
hyresgäster erbjöds en projektanställning under ett års tid för att testa på
fastighetsyrket och få arbetslivserfarenhet. Utomhusmiljön fick upprustning utöver den vanliga områdesskötseln, bland annat blev det 110 nya
bänkar och 43 odlingslådor ute på
områdena.
– FaBos kundenkät visade att flera
hyresgäster upplevde en förbättring av
utomhusmiljön, bland annat blev odlingslådorna som deltagarna tillverkat
mycket uppskattade, berättar Daniel
Spetz, servicechef.
en fortsättning för
Mimosa – Mimosa 2.0. I april började
fyra nya deltagare och i maj blir det
ytterligare fyra deltagare som ska
fortsätta arbetet med att förbättra
utomhusmiljön på FaBos områden.
Nytt för i år är att arbetsförmedlingen
är delaktiga i projektet för att ge ett
mer aktivt stöd till arbets- och utbildningsinsatser.
NU BLIR DET
Mimosa
är Patrik Petersson, som tidigare arbetat som bovärd på FaBo. Han kommer tillsammans med Rolf Hansson
från FAMI att leda det nya projektet
Mimosa 2.0.
– Det är jätteroligt att få vara delaktig i Mimosa och se hur deltagarna
utvecklas, berättar Patrik Petersson.
NYA PROJEKTLEDAREN FÖR
ska vara färdiga till mitten på maj och placeras på
områdena, bland annat i Hjortsberg,
Herting och Morup. Utöver det kommer Mimosa 2.0 att få prova på andra
arbetsuppgifter i fastighetsyrket som
ÖVER 90 ODLINGSLÅDOR
att tillverka staket, bänkar och bord
samt arbeta med olika uppdrag ute på
områdena.
en början
en introduktion och prova på alla
arbetsuppgifter – bland annat snickra,
tvätta och måla. Efter en veckas introduktion är det praktik i fyra till sex
veckor innan man får en anställning
som varar upp till ett år.
– Än så länge trivs jag bra, jag hoppas detta kan leda till en anställning,
berättar John Poblete Larsén som är
en av de nya deltagarna. ¢
DELTAGARNA FÅR TILL
Ett stort tack till alla som deltog i
Mimosa under första året, ni har gjort
ett fantastiskt jobb!
Varsågod!
Under invigningen får alla nya
ägare till odlingslådorna ett
paket med minisolrosfrön.
John och Hussein är två av
deltagarna i projektet.
– Jag har trivts jättebra här, det känns tråkigt att man ska sluta,
berättar Nexhmije Hoxha under sin sista vecka på Mimosa.
– 12 –
Såhär ser det ut i gemensamhetslokalen på avdelningen Björken.
Nytt och
modernt på
Ätranhemmet
Ätranhemmet har fått
genomgå en ombyggnation
på avdelningen Björken. De
tidigare tio rummen har nu
blivit sju moderna bostäder.
Avdelningen har även fått en
ny gemensamhetslokal.
Den nybyggda avdelningen har blivit
Ätrans första demensavdelning. I bygget och utformningen har man utgått
från tidigare erfarenheter för att göra
demensavdelningen så praktisk som
möjligt.
Madelene Vall arbetar som fastighetsskötare på område Öster.
Snyggare miljöhus på gång
– Bli en återvinnare!
Tänker du på miljön? Det gör
vi på FaBo. Under 2015 ska alla
miljöhus på FaBos områden
rustas upp och förbättras för
att göra det enklare att sortera
soporna.
Det är cirka sextio miljöhus som ska
rustas upp och snyggas till, både
invändigt och utvändigt. Dessutom
ska skyltarna bli större och tydligare.
Syftet är att uppmuntra er hyresgäster
till att återvinna och tänka på miljön,
det ska vara lätt att göra rätt.
– Det ska vara roligt att vara en
återvinnare! Målet är att det ska vara
enkelt att sortera rätt och att det blir
lägre kostnader för sophantering, så
varje bostad
egen tvättmaskin, torktumlare och
höj-och sänkbara handfat. Dessutom
blev avdelningen det första äldreboendet i kommunen med elektroniska
lås. Låsen underlättar för de boende
genom att man bär med sig en liten
bricka som gör att dörren blir upplåst
när man går förbi sin egen bostad. På
detta sätt undviker man även att de
boende går in i varandras rum.
BLAND ANNAT HAR
kvm och byggda
med modern standard. Ätranhemmet
har även fått en nybyggd uteplats i
anslutning till boendet. Inflyttningen
påbörjades den 23 februari i år. ¢
BOSTÄDERNA ÄR 27
Såhär ser ett av FaBos miljöhus ut idag.
– 13 –
att FaBo istället kan lägga resurser på
andra saker ute på områdena, berättar
Daniel Spetz, servicechef.
Det var genom svar ifrån kundenkäter och önskemål från personalen som
idén växte fram om att förbättra alla
miljöhus på FaBos områden.
– Det finns ett behov av att rusta
upp miljöhusen för att förbättra hyresgästens trivsel och säkerhet. Med
trevligare miljöhus är det större chans
att hyresgästerna sorterar rätt, berättar Madelene Vall, fastighetsskötare
på Öster.
Renovering av miljöhusen kommer
pågå under hela 2015. Har du funderingar eller idéer gällande hur man ska
förbättra miljöhusen på FaBo, vänligen kontakta oss på [email protected] ¢
Renovering i full gång
på Sloalyckan
I mars startade renoveringen
av Hus F på Utmarksvägen 9
A-C på Sloalyckan. Nu har man
bland annat tagit bort dörrar,
väggar, golv och balkongräcken
i alla lägenheter.
I lägenheterna blir det nya kök, nya
badrum med kakel och klinkers på
väggar och golv, nya garderober och
nya ytterdörrar med säkerhetsklass.
Balkongerna blir inglasade och 1,20
meter större än tidigare. Dessutom
blir det nya fönster och värmepumpar
som ska kunna minska energianvändningen med hälften.
I framtiden ska även de andra husen
på Sloalyckan renoveras, om det blir
lika omfattande renovering är ännu
inte bestämt.
– De husen som finns på området är
byggda på 1960-talet och det har bland
annat konstaterats att stammarna behöver bytas ut, taket måste läggas om
Så här ser det ut i lägenheterna för tillfället. Andreas Litzell och Zbyszek
Packowski från NCC är två av dem som arbetar med renoveringen.
– Flytten till ersättningslägenheten
gick bra. Jag ville bo kvar på Sloalyckan under renoveringstiden och
det fick jag, berättar Shaha Murseli,
som ska flytta tillbaka till sin lägenhet
efter renoveringen.
och att sand finns i golven, berättar
Olle Boholm, projektledare på FaBo.
Sedan årsskiftet har hyresgästerna
blivit erbjudna ersättningslägenheter
under renoveringstiden. Inflyttning
till de nyrenoverade lägenheterna beräknas bli den 1 november. Av husets
18 tidigare hyresgästerna är det 16
som meddelat att de vill flytta tillbaka
efter renoveringen.
– Jag tycker det är jättebra att huset
ska renoveras! Lägenheterna var slitna
så det kommer bli bättre nu, berättar
Shaha Murseli, som ska flytta tillbaka
till sin lägenhet efter renoveringen.
Utöver renoveringen av de 18 befintliga lägenheterna blir det även två nya
mindre lägenheter i källaren. Dessa
två lägenheter kommer bli 30 respektive 34 kvm.
Ombyggnad och renovering av
området kommer att pågå under ett
antal år.
– Vi har förståelse för att det kan
vara besvärligt för de boende, men de
har stort tålamod och det är vi tack– 14 –
samma för! Ibland har vi problem med
att barn och ungdomar tar sig in på
det avspärrade byggområdet om kvällarna. Vi önskar att föräldrar kan tala
med sina barn om det, eftersom det
finns en säkerhetsrisk inne på byggområdet, berättar Olle Boholm.
Efter renoveringen av första huset
ska FaBo göra en utvärdering innan
nästa renovering startar. Nästa renovering beräknas sättas igång år 2017. ¢
Kustnära lägenheter på gång
i Glommen
Femton nya bostäder ska byggas på
Fyrkarlens väg i Glommen. Alla lägenheter kommer få hög standard med
bland annat trägolv, helkaklade badrum, tvättmaskin och torktumlare.
Utformning
Tio lägenheter ska byggas med inspiration från kustbebyggelse och sjöbodar. Här kommer det vara utsikt över
strandängarna och fyren. Dessutom
kommer det finnas inglasade uteplatser och altan utan tak.
På andra sidan av Fyrkarlens väg
kommer de övriga fem lägenheterna
byggas. Här kommer uteplatserna inte
vara inglasade och bostäderna får en
annan utformning, därmed blir det
lägre hyresnivå på dessa lägenheter.
Kommunikation
Vill veta mer?
Orten har både bil- och cykelväg som
löper utmed kusten in till Falkenberg.
Det finns även bra bussförbindelser
från Glommen till Falkenberg.
Kontakta Eva Ivarsson eller Lisbeth
Svensson på FaBo för mer information
eller intresseanmälan. ¢
Tidsplan
Bygget beräknas börja sommaren 2015
och vara färdigställt till våren 2016.
Storlek:
Antal lägenheter i storleken:
2 rum och kök, cirka 63 kvm
9 stycken
3 rum och kök, cirka 73 kvm
6 stycken
Området
Cirka 10 km norr om Falkenberg ligger
det kustnära fiskesamhället Glommen.
Orten har närhet till både naturreservat och badstrand. Dessutom finns
här livsmedelsbutik, pizzeria och
vårdcentral.
Under sommaren erbjuder Glommen
både festlighet och aktivitet, ett av de
mest populära evenemangen är den
årliga kräftskivan.
Äpplet 9
nya bostäder på
Äpplet 9 i centrum. Huset ska byggas
ut och det blir därmed sex nya lägenheter med två rum och kök. Dessutom
blir det en ny, stor lokal på första
våningen.
Utbyggnaden innebär att även övri-
DET SKA BYGGAS
ga hyresgäster på Äpplet 9 får tillgång
till hiss. De nya lägenheterna kommer
byggas som lågenergihus med passivhusteknik.
Bygget beräknas starta till sommaren 2015 och vara färdigställt till
vintern 2015-2016. ¢
Storlek:
Antal lägenheter i storleken:
2 rum och kök (cirka 34 kvm)
2 stycken
2 rum och kök (cirka 45 kvm)
2 stycken
2 rum och kök (cirka 46 kvm)
2 stycken
Lokal (cirka 150 kvm)
1 lokal
– 15 –
60 år som hyresgäst på FaBo
I år är det sextio år sedan
Viola Myrén, 90, flyttade in i
sin lägenhet på Holgersgatan.
Då var huset nybyggt och
hennes man som arbetade på
brandkåren hade företräde till
lägenheten, eftersom huset
hade brandstationen på andra
sidan gatan.
– Det är mycket runt om lägenheten
som ändrats med tiden, höga hus och
mer trafik. När vi flyttade hit var min
man tvungen att ha nära till jobbet vid
utryckning, så därför vi fick bo här.
Det fanns även fem andra brandmän
som bodde i huset på den tiden. I hallen fanns ett brandlarm som tjöt varje
gång det var utryckning, berättar Viola.
Själv arbetade Viola som servitris
och hade ett flertal arbetsplatser
genom åren. Hon har många minnen
från sin lägenhet, där även hennes tre
barn Jan, Monica och Per bott under
sin uppväxt.
– Det var länge sedan nu, min äldste
son har till och med gått i pension,
skämtar Viola.
Händelser från Holgersgatan
– Förr fanns det en läderfabrik där
Falkenbergs gymnasieskola ligger
idag. Där var en stor brand och min
man fick rycka ut för att hjälpa till.
Det var så kallt att det till och med var
istappar på brandmännens kläder!
Branden syntes från fönstret och min
dotter Monica var liten och sov, så jag
var orolig för att röken skulle komma
in, berättar Viola.
– Ett annat minne jag har är från
renoveringen av huset 1994. Under
renoveringen fick alla hyresgäster i
huset bo i baracker under tre månader. På den tiden fanns inget portlås,
och då hade tjuvar tagit sig in och
stulit både våra och grannarnas saker
uppe på vinden, fortsätter Viola.
Förutom det upplever Viola området
som lugnt och fridfullt. Under alla år
har hon alltid trivts bra i sin lägenhet,
speciellt med det centrala läget.
– Den nionde mars i år var det exakt
sextio år sedan jag flyttade hit, ler
Viola. ¢