Under 2015 har en rad trafiksäkerhetsåtgärder inplanerats

Transcription

Under 2015 har en rad trafiksäkerhetsåtgärder inplanerats
Under 2015 har en rad trafiksäkerhetsåtgärder inplanerats. Huddinge kommun jobbar aktivt med att
minska antal skadade i trafiken. Vår vision är att alla ska kunna ta sig fram i Huddinge utan att behöva
utsätta sig för stora risker oavsett om de går, cyklar, åker kollektivt eller åker bil.
De platser där vi ska bygga gupp för att säkerställa att bilar inte kör fortare den 30 km/h är:








Snäckvägen 29/30
Rosenhillsvägen strax norr om korsningen med Fågelsångsvägen; vid belysningsstolpen
Stortorpsvägen 57 vid badplatsen
Taggsvampsvägen 151
Centrumvägen väster om korsningen med Solstigen; vid belysningsstolpen
Merkuriusvägen 7; vid belysningsstolpen
Sankt Eriksvägen korsningen med Esters väg. Gupp angörs före eller efter korsning på
Estersväg
I korsningen Stenbrottsvägen med Finnholmsvägen byggs ett runt gupp. Det blir inte en
cirkulationsplats utan ett gupp som man ska köra över.
Chikanerna, sidoförskjutningar byggs på:




Kräpplavägen 35 samt Kräpplavägen 45
Förrådsvägen mellan Solvägen och Dalhemsvägen
Gustav Adolfsvägen 14
Gamla Södertäljevägen 202 utmed Zetas parkering
De övergångställen som byggs om eller nyplaneras under 2015 är:



Snättringeleden 9, vissa trafiksäkerhetsåtgärder ska utföras
Vårby Allé 13, vissa trafiksäkerhetsåtgärder ska utföras
Övergångställen vid Smista Allé, Smistavägen och Ekgårdsvägen eventuell nybyggnad och
vissa trafiksäkerhetsåtgärder kommer att utföras
De platserna som byggs om för att åtgärda de problem som finns idag är:




Hageby allé korsningen med Hagebyslingan, ändring av underlag till asfalt eller liknande
Mossvägen korsningen med Bergholmsvägen, ändring av kantsten till granitkantsten
Ågestavägen / Myrängsvägen / Västergårdsvägen förlängning av mittrefugen så att det blir
omöjligt att köra om busskuddarna
Korkskruven korsningen med Stambanevägen befintligt gupp på Korkskruvsvägen ska
åtgärdas. Lutningen mot backen ska minskas.
Slutligen kommer en ny cykelbana att byggas mellan Rosenhillsolan och Vistaskola som en del i
projektet säkra skolvägar.

Similar documents