Höst och vinterprogram 2015

Transcription

Höst och vinterprogram 2015
Pågående aktiviteter
Allemanut Njurunda
Alla söndagar i september och oktober. Tipsslinga för vuxna
och barn. Enkelt fika bjuds. Promenadvägen är lätt och
tillgänglig för barnvagn och rullator.
Tid: 11.00 - 13.00, Fiskdammen Nolby
Kontakt: Allemanut Thord Järlehag
Arr: Friluftsfrämjandet Njurunda
Allemanut Sundsvall
Söndagar i september och oktober, start Skogens dag 13
september på Norra Berget. Frågeslinga på 3 km runt Sidsjön för
vuxna och barn. Start vid Frilufts-främjandets lokal vid Sidsjön.
Startkort vara inlämnat innan 14.00 för vinstchans.
Tid: 11.00 - 12.30
Kontakt: Ingmari Gidén 070-245 32 36
Arr: Friluftsfrämjandet Sundsvall
Kvälls paddling med kajak Tisdag 11/8, 25/8 och 8/9
Ledarledda paddlingar. Plats meddelas på vår hemsida.
Viss förkunskap krävs för att få följa med. Ett antal kajaker finns
att hyra vid Sidsjön.
Kontakt: Lars-Håkan Edberg 070-269 76 66
Arr: Friluftsfrämjandet Sundsvall
Prova klättra
Ung, gammal, klättrare eller friluftsintresserad. Är du nybörjare
som vill prova på eller kanske en erfaren klättrare som behöver
en klätterpartner. Kom till Midskogsberget och klättra. Första
tisdagen varje månad till slutet av september.
Tid: 18.00 - 20.00
Kontakt: Jan Lundström 0730-82 66 62
Arr: Expedition Altitud
hittaut
hittaut är ett roligt sätt att får motion, samtidigt som du tränar din
hjärna. Du kommer till många natursköna platser, där du kanske
inte varit tidigare. hittaut-kartan delas ut gratis i Sundsvall och
pågår fram till 2 november.
Arr: hittaut.nu och Sundsvalls Orienteringsklubb
Vandringsleder i Njurunda
Rid- och vandra gratis i Njurunda, 8 km söder om Sundsvall.
Vandringsled mellan Ovansjöparken och Bergafjärdens camping.
Kontakt: L Nord 070-284 80 84
Arr: Mingen Skrängstasjön Intresseförening
Spårar-, upptäckar-, äventyrs- och familjescouter
Spårarscouter åk 2-3 måndagar 18.00-19.00. Upptäckare och
äventyrarscouter åk 4-9 måndagar kl.18.00 -19.30
Plats: Utomhus vid Hällan, Södermalmsgatan 40
Familjescouter på söndagar 10.00–12.00
Plats: Södra Berget, samling vid Ängens parkering.
Kontakt: Anmäl dig till Katarina Funning 060-15 55 97
Arr: Hällans Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund
Föreningar
Föreningar
Expedition Altitude/XA
Studiefrämjandet
www.expedition-altitud.com
www.studieframjandet.se/vasternorrland
Höst
Vinter
Friluftsfrämjandet Njurunda
STF Sundsvall-Timrå lokalavd.
www.friluftsframjandet.se/njurunda
www.svenskaturistforeningen.se/sv/upptack/Kretsar
/Medelpadskretsen
2015
Natur- och friluftsaktiviteter
i Sundsvall
Friluftsfrämjandet Sundsvall
www.friluftsframjandet.se/sundsvall
Sundsvalls Geologiska Sällskap
www.geonord.org/org/SGS
HIF-Kämparna-Handikappidrott
www.hifkamparna.se
Sundsvalls Mykologiska Sällskap
www.myko.se
Hällans Scoutkår
www.nsf.scout.se/Sundsvall
Sundsvalls orienteringsklubb
www.sundsvallsok.se
Medelpads Botaniska Förening
www.sbf.c.se/MBF
Sundsvalls Sportfiskeklubb
www.svenskalag.se/sundsvallssfk
Medelpads Ornitologiska Förening
www.sofnet.org/medelpad
Svampfärgarsällskapet
www.myko.se/svampfargarsallskapet
Mingen Skrängstasjön Intresseförening
www.msi.n.nu
Naturskyddsföreningen
Sundsvall-Ånge
http://sundsvallange.naturskyddsforeningen.se
Noerhtenaestie Sameförening
www.noerhtenaestie.com
Rovdjursföreningen
www.rovdjur.se
Naturens år 2015
Naturens år är ett nätverk av ett 30
olika myndigheter och organisationer
i nationell samverkan för naturen. I
år arbetar de för att öka kunskapen
om begreppet ekosystemtjänster.
Tallticka- Phellinus pini
Sundsvalls Natur- och friluftsråd
Sundsvalls natur- och friluftsråd har som syfte att öka samarbetet
mellan olika aktörer inom natur, friluftsliv, folkhälsa, kulturmiljö
och turism. Det är ett nätverk av olika föreningar som samordnas
av Sundsvalls kommun. I detta program finns ett litet urval av
aktiviteter från olika föreningar. Vill du veta vilka fler utflykter
som arrangeras av de olika föreningarna kan du läsa mer på
respektive hemsida. Detta program finns även på
www.sundsvall.se/Uppleva-och-gora/Natur-och-friluftsliv/Natur-och-friluftsradet
Lördag 15 augusti
Paddla kanot
Prova paddla kanot och kajak på Dykets badplats på Dyketdagen
då massor av föreningar deltar och visar upp sig.
Vi bjuder på Buss från Nacksta, Bredsand, Nolby! Ring för mer
info om tider
Tid: 11:00–16:00
Kontakt: Lena Ericsson 073-274 26 09
Arr: Frilutsfrämjandet Njurunda och Dykets intresseförening
Söndag 23 augusti
Lördag-Söndag 29-30 augusti
Söndag 13 september
Historisk vandring i medeltidens centralort
Fjällvandring i Jämtlandsfjällen
Friluftsfrämjandets årliga fjällvandring. Exakt mål är ännu inte
bestämt. Vi reser i egna bilar på fredag eftermiddag och försöker
samåka. Turen riktar sig till en blandad deltagarkrets där vi
försöker hålla dagsturer på under 15 km. En träff innan fjällturen
kommer att hållas för information om utrustning, mat, ledsträckning och samåkning. Håll utkik på Friluftsfrämjandets
hemsida. Anmälan kan göras där eller på telefon.
Tid: Avresa kl. 15.00 den 28/8 och hemkomst kväll den 30/8
Kontakt: Kjell Pettersson, 070-326 28 27
Arr: Friluftsfrämjandet Sundsvall
Tunbodarnas KRAV-märkta Gårdsbutik
Vi tittar på alla de sorters grönsaker och rotfrukter som odlas på
gården. Tips av ägarna som odlat ekologiskt i över tjugo år.
Gården odlar på flera hektar och säljer produkter på Bondens
Marknad men också hemmavid. Vägbeskrivning: Kör väg 331
från Bergeforsen mot Viksjö/Sollefteå. Är ca 2 mil från
Bergeforsen, (4 mil norr om Sundsvall).
Tid: 11:00
Kontakt: Lisbeth Jakobsson 073-932 52 85
Arr: Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge
Måndag 31 augusti
Spårar- upptäckar- och äventyrarscouter
Friluftsliv för barn. Idag börjar terminen för barn som går i åk 2-9
Inskrivning på plats.
Tid: 18.00–19.00 (Spårare) 18:00–19.30 (Övriga) på Hällan,
Södermalmsgatan 40
Kontakt: Katarina Funning 060-15 55 97 (kvällstid)
Arr: Hällans Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund
Lördag 26 september
Skogens dag
Kom och besök Skogens dag som i år hålls på Norra Stadsberget
i samband med invigning av Naturreservatet. Många föreningar
finns på plats och visar upp sin verksamhet.
Du får bland annat:
- Gå i Cirkusskola med Daff Daff
- Träffa Skogsmulle
- Se hur hästen används i skogsbruk
- Prova rovdjursskola
- Besöka samevistet
- Lära dig vad scouterna gör
- Prova klättra
- Lära mer om hitta Vilse
- Gå tipspromenad
I samband med invigningen av Norra Stadsbergets naturreservat
bjuds det på bullar och saft, se till att komma i tid.
I Selånger låg Uppsalagodset och Kungsgården Näs (idag
Kungsnäs) omnämnd i Hälsingelagen från 1320-talet, tingsplats
och fogderesidens in på 1600- talet. Ting hölls i Selånger fram
till 1519. I den gamla kyrkan förvarades det handskrivna
exemplaret av Hälsingelagen. Vi gör en guidad vandring runt
bland historiska platser och minnesmärken.
Tid: 10:00 Samling vid Selånger Kyrka
Kontakt: Kjell Kagardt 070-688 57 13
Arr: STF Sundsvall-Timrå lokalavdelning
28 september – 4 oktober
Framtidsveckan- målet ett hållbart samhälle
Organisationer, föreningar, företag och myndigheter vill påverka
för att få ett hållbart samhälle. Under hela veckan kommer
aktiviteter att synas som ökar medvetenheten kring hållbarhet.
Det gäller bland annat miljö- och hälsofrågor, demokratifrågor
och lokal försörjning. Håll koll i lokaltidningen under v.39 för
framtidsveckans program.
Kontakt: Ammi Gyllenqvist 060-785 59 11
Andreas Norrbin 076- 119 99 90
Arr: NF Sundsvall-Ånge med Studiefrämjandet
Tid: 11.00–15.00 på Norra Stadsberget
Kontakt: Jenny Johansson, Miljökontoret 060-19 11 87
Arr: Sundsvalls kommun tillsammans med många natur- och
friluftsföreningar i Sundsvall.
Svampens dag
Utställning av matsvampar och färgningssvampar under Skogens
dag.
Tid: 11.00–15.00 på Norra Stadsberget
Kontakt: Siv Norberg 070-521 72 89
Jeanette Södermark 076-145 07 09
Arr: Sundsvalls mykologiska sällskap, Svampfärgarsällskapet
Tisdag 25 augusti
Svampfärgning
Friluftsmuséet Norra Stadsberget
Svampfärgarsällskapet visar färgning med svamp och har
utställning av färgade alster i ull, siden och andra naturmaterial.
Tid: 11.00–15.00 på Norra Stadsberget
Kontakt: Hans Andersson 070-234 08 91
Arr: Svampfärgarsällskapet
Vi gör med hjälp av guide en vandring runt i Friluftsmuséet på
Norra Stadsberget. Norra Berget förr och nu.
Tid: 18:00 Samling stora parkeringen Norra Berget
Kontakt: Gunder Borg 070-654 37 41
Arr: STF Sundsvall-Timrå lokalavdelning
Samevistet håller öppet
Torsdag 12 november
Matsvampar och förväxlingsarter
Hans Andersson visar bilder och berättar om ätliga och giftiga
svampar.
Tid: 18.00 i Kyrkans hus, sal Matteus.
Kontakt: Hans Andersson 070-234 08 91
Arr: Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge
Samevistet är öppet under Skogens dag. Besök kåtan och sitt runt
elden på renfäll. Prova på att kasta lasso på samiskt vis. Vi säljer
kaffe med bulle, renklämma, dricka.
Tid: 11.00–15.00
Kontakt: Hans Andersson 070-234 08 91
Arr: Noerhtenaestie Sameförening
Foto: Hans Andersson
augusti/september
Torsdag 27 augusti
Svamputflykt till Indal
Följ med till Indal och titta på svamp.
Tid: 18.00 Vid Häreborg
Kontakt: Hans Andersson 070-234 08 91
Jeanette Södermark 076-145 07 09
Arr: Sundsvalls mykologiska sällskap, Svampfärgarsällskapet
Prova svampfärgning
I samband med en återträff för tidigare kursdeltagare som
beräknas hållas i augusti-september önskar
Svampfärgarsällskapet få kontakt med intresserade ”prova på
färgare” som vill se hur svampfärgning går till. Återträffen
planeras till Bergeforsens Park under en dag.
Kontakt: Siv Norberg 070-521 72 89
Arr: Svampfärgarsällskapet
Lördag-Söndag 21- 22 november
Bytesmarknad vintersportutrustning
Bytesmarknad för vintersportutrustning i Folkets Hus i Kvissleby.
Samtidigt kan du anmäla dig till vår populära alpina skid- och
snowboardskola i Nolbybacken februari 2016.
Tid: 10.00–16.00
Kontakt: Ulf Karström
Arr: Friluftsfrämjandet Njurunda