Upplands Botaniska Förening

Comments

Transcription

Upplands Botaniska Förening
Upplands Botaniska Förening
Program hösten 2015
Ätliga växter i bruksmiljö
Alexandra Holmgren
Söndag 16 augusti
Biologen Alexandra Holmgren guidar
oss runtom det gamla vallonbruket i
Vällnora. Alexandra kommer visa oss
vilka ätliga växter man kan hitta i den
gamla kulturmiljön. Kom och smaka på
gamla kulturväxter och ta del av
historier om hur man tidigare tog reda
på och använda växter i ens direkta
närhet.
Ta med oömma kläder efter väder och
fika.
Samling i Vällnora vid den gamla masugnen
kl 10.
Botans dag
Lördag 29 augusti
Årets trädgårdsfest i Uppsala, med
växtmarknad, odlartävling och
pelargonutställning. Möt
trädgårdssällskapen och få råd och tips
om odling. Köp perenner, krukväxter,
frön och grönsaker. Delta i
odlartävlingen med dina hemodlade
morötter, rödbetor och gurkor. Följ med
på visningar.
Upplands Botaniska Förening finns med
och berättar om föreningens
verksamhet och har anordnade
aktiviteter under dagen. Ta även
chansen att köpa föreningens nya tshirt eller boken Upplands Flora.
Botaniska trädgården, Orangeriet i Uppsala
kl 11 – 16.
Stadsskogens dag
Söndag 30 augusti
Välkomna till Stadsskogens dag i
Uppsala! Det är en friluftsdag för alla
åldrar. Upplands Botaniska Förening
tillsammans med många fler föreningar
och organisationer presenterar sina
verksamheter samt har anordnade
aktiviteter under dagen. Kom och delta
i till exempel ponnyridning, en friluftsgudstjänst, småkrypssafari och
tipspromenad. Försäljning av kolbullar.
s. 1
Medborgarforskning och
miljöövervakning av
klimatförändringens
effekter
Kjell Bolmgren
Onsdag 16 september
Att följa, förutse och möta
klimatförändringens effekter på
ekosystem och ekosystemtjänster är en
av de viktigaste utmaningarna just nu.
En av de tydligaste effekterna är att
årstiderna, naturens kalender,
förändras, vilket påverkar både
naturvård, samhällsekonomi och
människors hälsa.
Svenska Botaniska Föreningen
och Länsstyrelsen i Uppsala län har
bestämt sig för att delta i Svenska
fenologinätverkets verksamhet för att
dokumentera naturens kalender. Kjell
Bolmgren från SLU, som är huvudman
för Svenska fenologinätverket, berättar
om fenologi och hur observationer av
vårtecken, hösttecken etc. kan bidra till
medborgarforskning och
miljöövervakning. Kanske kan hans
föredrag engagera växtintresserade
inom UBF?
Fika finns till försäljning under kvällen
(medtag kontanter).
Biotopia, kl 18.00
Stadsskogen i Uppsala kl 11 – 15.
Bli medlem! Medlemsavgiften är 120 kronor och betalas in på pg 327956-9. Du får information om alla föreningens
aktiviteter samt tidskriften Daphne två gånger per år. Glöm inte att skriva namn, adress och mejladress när du betalar.
För ytterligare info om inget annat angetts: Anneli Sandström, tel.nr. 070-6217004, eller Anders Jacobson, tel.nr. 018672479 eller mejla [email protected]
Se också vår hemsida: www.upplandsbotaniska.se
Alla är varmt välkomna!
Upplands Botaniska Förening
Program hösten 2015
s. 2
Naturvårdsarbete för
ängs- och hagmarker i
Roslagen
Jan-Olov Björklund
Onsdag 14 oktober
Jan-Olov Björklund är dalmasen som
blev så förtjust i Roslagens natur att
han flyttade dit. Hans entusiasm är så
smittande att han till och med fick Jan
Guillou att köpa en fjärilshåv. Janne
arbetar hårt med att stoppa
igenväxningen av värdefulla ängs- och
hagmarker i Roslagen.
Med den ovanliga mnemosynefjärilen
som flaggskepp sysslar Janne med
praktiskt naturvårdsarbete. Han slår
ängsmarker och släpper på betande
djur. Mnemosynefjärilens larver lever
av nunneörters blad. Samtidigt behöver
den vuxna fjärilen växtarter med
blommor som har gott om tillgänglig
nektar. Fjärilen behöver därför ett
mosaikartat landskap av ängs- och
hagmarker.
Ett nytt program för vintern 2015/2016 tar
därefter vid.
Programmet kommer att skickas ut till medlemmar och
läggas upp på hemsidan.
Genom att bevara en rik kärlväxtflora
gynnas en mångfald av insekter och
organismer. Det intrikata spelet mellan
växter och insekter som är intimt
knutna till varandra är en vacker
illustration av varför vi behöver den
biologiska mångfalden. Låt dig
inspireras av Janne när han delar med
sig av sina erfarenheter.
Fika finns till försäljning under kvällen
(medtag kontanter).
Biotopia, kl 18.00
Bli medlem! Medlemsavgiften är 120 kronor och betalas in på pg 327956-9. Du får information om alla föreningens
aktiviteter samt tidskriften Daphne två gånger per år. Glöm inte att skriva namn, adress och mejladress när du betalar.
För ytterligare info om inget annat angetts: Anneli Sandström, tel.nr. 070-6217004, eller Anders Jacobson, tel.nr. 018672479 eller mejla [email protected]
Se också vår hemsida: www.upplandsbotaniska.se
Alla är varmt välkomna!