Sommarbrev

Transcription

Sommarbrev
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
JOHANNESBÄCKSSKOLAN
Till alla elever och vårdnadshavare på Johannesbäcksskolans grundsärskola
Snart är läsåret 2014-2015 till ända och ett långt sommarlov ligger framför oss. Vi på skolan har
under våren planerat för nästa läsår.
Klasslärarna Karin Bjerking, Nina Mattsson, Ulrika Söderberg och Cecilia von Post fortsätter i
sina klasser. Karin Ericsson kommer att arbeta främst med hemkunskap klasserna och finnas i
klass 1-6D på deltid. Ulrika blir alltså huvudansvarig klasslärare där. Camilla Tjäder heter vår
nya talpedagog som kommer att jobba med de elever som behöver talträning.
Övriga lärare som kommer att undervisa våra elever är Susanne Smith och Lars-Åke Carlsson,
idrott och hälsa, Hans Jonsson, trä- och metallslöjd, Goce Nakev, textilslöjd och Gunvor
Ankarås, musik.
Följande personer kommer att arbeta på som pedagogiskt stöd i klassrummet och fritids: Clara
Bjerking, Mandå Daiou Constantinis, Ulla Hast, Gerd Persson, Eva Rudström, My Serrander,
Lotta Söderman och Camilla Veddevik. Under sommaren kommer en manlig resursperson att
anställas.
Till hösten kommer två nya elever att börja hos oss: Arvid och William. Vi hälsar dem varmt
välkomna!
Jag vill tacka alla er för gott samarbete under året och ser fram emot fortsatt arbete nästa läsår.
Ett särskilt tack till Tuva, William, Ali, Thanou, Marof, Hampus, Linnea och Rami med familjer
som slutar hos oss för börja i 7:an på andra skolor. Jag önskar er varmt lycka till!
Jag önskar alla elever och föräldrar en riktigt skön sommar!
Sommarhälsningar!
Helena
Helena Lundvik, rektor
Telefon: 018-727 68 68
Mobil: 0708-24 86 86
E-post: [email protected]
Johannesbäcksskolans särskola
Postadress / besöksadress: Verkmästargatan 21, 754 36 Uppsala
Telefon: 018-727 67 59 ▪ E-post: [email protected]
www.johannesbacksskolan.uppsala.se
2 (2)
Med vänlig hälsning
HELENA LUNDVIK
Rektor grundsärskolan
Bergaskolan - Johannesbäcksskolan
Uppsala kommun
Telefon: 018-727 68 68
Mobil: 0708-24 86 86
E-post: [email protected]