Karta över Campus Örebro

Transcription

Karta över Campus Örebro
CAMPUS ÖREBRO
Biblioteket – universitetsbiblioteket, aula
Bilbergska huset – Institutionen för
naturvetenskap och teknik
F
Entréhuset – rektor, rektors stab,
juristenheten, universitetskansliet,
externa relationer, extern finansiering,
ekonomiavdelningen, växel och reception,
kommunikationsavdelningen
LINJE 9,10, 20
Forumhuset – Institutionen för humaniora,
utbildnings- och samhällsvetenskap, hörsal
F och Bio
NOVAHUSET
Gymnastikhuset – Institutionen för
hälsovetenskap och medicin, idrottshallar,
hörsal G
Kårhus – studentkåren
Långhuset – studentcentrum, Institutionen
för juridik, psykologi och socialt arbete,
campusavdelningen, IT-avdelningen,
studentavdelningen, hörsalar L1, L2 och L3
Musikhögskolan – hörsal M, konsertsal
Novahuset – Handelshögskolan vid Örebro
universitet, aula Nova
Prismahuset – Institutionen för hälso­
vetenskap och medicin, hörsal P1 och P2,
Campushälsan
Teknikhuset – Institutionen för
natur­vetenskap och teknik, hörsal T,
byggnadsavdelningen, personalavdelningen
Karta: Hållén Arkitekter AB
Östra Mark – konferensgård
F Godsmottagning F
BUSSAR CENTRUM–CAMPUS
Linje 9 Slottet–Resecentrum–USÖ–Universitetet
Linje 10 Våghustorget–Universitetet
Linje 20 Resecentrum– USÖ–Universitetet (expressbuss)
S Studentbostäder
1 Gravfält från järnåldern

Similar documents