Skapa enkel adress/kortadress till dokument i Upload

Transcription

Skapa enkel adress/kortadress till dokument i Upload
2015-03-11
Skapa enkel adress/kortadress till dokument i Upload
I EPiServer finns ingen funktion för att göra en enkel adress till ett dokument som ligger i
Upload (filarkivet i EPiServer).
Däremot kan man göra en enkel adress till en webbsida och med hjälp av den funktionen i
sin tur göra en work around för att få en enkel adress till ett dokument.
Denna work around innebär att en webbsida måste skapas i strukturen för din webbplats.
Gör så här
1. Logga in i EpiServer
2. Ladda, till Upload, in det dokument du vill göra en enkel adress till.
3. När du laddat upp dokumentet så klickar du på dokumentet i Upload.
Dokumentet öppnas då i ett nytt fönster och du får fram dokumentets webbadress
som du behöver i steg 9:2 nedan.
4. Leta upp din webbplats i strukturen.
5. Högerklick, i strukturen, på den sida som du vill att den nya sidan skall bli en
undersida till.
6. Välj Skapa ny.
7. Ge den nya sidan ett namn.
8. Gå till fliken Inställningar:
1. Bocka ur Visa sida i menyer.
2. Skriv in ett ord i Enkel adress till sida.
9. Gå till fliken Genväg.
1. Vid Typ av länk väljer du Länk till sida på annan webbplats.
2. Vid Extern länk klistrar du in webbadressen du fick fram i steg 3 ovan.
OBS! Om den webbadress du fick med i steg 3 innehåller ett s efter http (dvs. https)
måste detta s tas bort från fältet Extern länk efter att du klistrat in adressen. Om inte
detta görs kommer besökaren inte att nå sidan.
10. Spara och publicera.
Du har nu skapat en webbsida som har fått en enkel adress och som ”genvägar” till ditt
dokument i Upload.
Om sidan du skapat ligger på server epi.vgregion.se blir adressen till sidan/dokumentet
http://epi.vgregion.se/denenklaadressen.
Har din webbplats en egen domän t ex www.samverkanvg.se blir adressen till
sidan/dokumentet http://www.samverkanvg.se/denenklaadressen.