Vattenutkastare

Transcription

Vattenutkastare
Vattenutkastare
RSK 4316506
- MONTERINGSANVISNING -
TRIO nr 975000
Produktfakta: Används för tappvatten. Max 1,0Mpa
(10bar).
Vattenutkastaren är självdränerande.
Förutsättningar: Vattenutkastarens inloppsvinkel skall placeras i ett frostfritt utrymme.
1: Borra hål I vägg.
2: Mät ut kapmått (L) på båda rören, inre rör (Ø8mm) och yttre
rör (Ø18mm).
3: Kapa yttre och inre rör med lika längd.
4: Grada rörens utvändiga och invändiga kanter.
5: Skruva fast vattenutkastaren i väggen.
6: Montera inre rör, täckbricka och inloppsvinkel.
7: Dra åt mutter på inloppsvinkel för hand, efterdrag sedan
med fast nyckel ca: ¾ varv.
8: Stäng vattenutkasteren och sätt på vattnet. Kontrollera att
kopplingarna är täta.
Postadress Box 54, SE-280 70 Lönsboda, Sweden.
Besöksadress Ö Järnvägsgatan 18.
Telefon 0479-25500. Telefax 0479-25501.
E-mail [email protected] www.trio-perfekta.se
151661
utg.1
sid 1/2
Garden tap
RSK 4316506
- INSTALLATION INSTRUCTIONS -
TRIO nr 975000
Product data: Designed for tap water. Max 1,0Mpa (10bar).
The garden tap is selfdraining.
Conditions: Garden tap inlet angle shall be placed in a frost-free space.
1: Drill hole in the wall. Ø20-25mm.
2: Measure cutting measurement (L) of both tubes, inner tube
(Ø8mm) and outer tube (Ø18mm).
3: Cut the outer and inner tubes of equal length.
4: Smooth tubes, external and internal edges.
5: Screw the garden tap in the wall.
6: Assemble the inner tube, cover plate and inlet angle.
7: Tighten the nut on the inlet angle by hand, continue tightening
with spanner approximately ¾ turn.
8: Close the garden tap and turn on the water. Check that
couplings are tight.
Postadress Box 54, SE-280 70 Lönsboda, Sweden.
Besöksadress Ö Järnvägsgatan 18.
Telefon 0479-25500. Telefax 0479-25501.
E-mail [email protected] www.trio-perfekta.se
151661
utg.1
sid 2/2