Kursguide och schema

Transcription

Kursguide och schema
AKADEMIN VALAND
Kursguide FRGKP1
Konstnärlig praktik: Skillnader I, Höst 2015
Kurskod
Kursnamn
FRGKP1
Konstnärlig praktik: Skillnader I15 hp
Kursansvarig
Telefon
Ulla Hvejsel
Please use email contact for issues related to the
course
E-mail
Termin
[email protected]
Höst 2015
Innehåll
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kursbeskrivning och kursinnehåll
Kursmål
Kursens pedagogiska utgångspunkter och läraktiviteter
Examinationsformer
Ev betygskriterier
Kurslitteratur
Kursutvecklingsenkät
Studenthandboken
Likabehandling
Kontaktuppgifter och medverkande lärare
Kursbeskrivning och kursinnehåll
Konstnärlig praktik / Artistic Practice - Ulla Hvejsel och Rose Borthwick
Kursen syftar till att ge en grundläggande introduktion till olika arbetsmoment, material
och redskap som används inom konstnärligt arbete. Studenterna introduceras till
verkstäder och olika typer av utrustning som de har tillgång till på skolan och man
besöker gallerier, konst- och kulturinstitutioner i och omkring Göteborg. Genom att
kombinera eget arbete med övningar och analyser av material och metoder ges
studenterna en förståelse för grundläggande metoder och analysmodeller som används
inom professionellt konstnärligt arbete. Kursen ger även en introduktion till
universitetsstudier och i kursen inleder studenterna ett dokumentationsarbete över sina
konstnärliga processer och sitt lärande genom att föra en processdagbok.
Akademin Valand
This year we start the course with a focus on making art, and learning about the variety of
models of contemporary artistic practice. We start with the statement: “We are making art in
this place.” We ask that you think about what this means. In what places are we making art?
We discuss together in the group the different ways for thinking about “this place” - the room,
the building, the street, the city, the region, the country, Scandinavia, the Baltic community, the
continent of Europe…Or we consider this place as a spatial form, as a social context, as a
historical location, as a cultural location, this place as a local art scene with, for example, the
biennale as a marker of “art that is presented in this place” etc.
As part of developing your work we are asking you to also keep a journal that documents the
development of your artistic practice and your learning process.
vecka 36
Måndag 09:30-11:00 Välkommen i Plan 5 Vasagatan 50, Ulla och Rose
Måndag 11:00-12:00 Introduktion i aulan Plan 4 Vasagatan 50 (Alla akademin)
Måndag 12:00-13:00 Gemensam lunch
Måndag 13:00-14:00 Säkerhets rundvandringar BA 1 Fri Konst med väktmaster
Måndag 15:30-16:30 Introduktion til efteråret ved Ulla och Rose
Tisdag 10:00-11:30 Ateljeetilldelning frikonst
10:00-10:30 Information i aulan
10:30-11:30 Utlottning per klass
11:30-13:00 Uthämtning av kontrakt i vaktmästeriet & Lunch
Tisdag 13:00-13:45 Working together to create a good studio miljo Ulla & Rose
Tisdag 14:00-14:45 Intro till akademiska studier Camilla Alvhage
Tisdag 15:00-17:00 Frank Forum: “On equality and artistic practice.”
Som en del av denna kurs förväntas du att delta i FRANKFORUM - vår
seminarieserie med gäster från våra fyra ämnen: film, fotografi, fri konst och l
litterär gestaltning. Varje tisdag kl 15.00 – 17.00 under terminen
Onsdag
10:30-12:00 Fri konst BA1 Introduktioner och rundvandring teknik?
Onsdag
13:00-16:00 Seminar I: We are making art in this place in the
world – about the meaning of place and context for an artwork. Ulla (och Rose)
handledning individuellt Ulla
Torsdag
Torsdag
09:00-15:00 handledning individuellt Ulla
15:00-16:00 års grupp mote Ulla och Rose
vecka 37
Tisdag 8/9
Tisdag 8/9
Tisdag 8/9
Tisdag 8/9
10:00-12:00 grupp möte - Rose Borthwick
13:00-14:00 office hour – student individual questions - Rose
14.00-14.45 Fixa studier med hälsan i behåll samtliga BA C.Alvhage
15:00-16:30 Frank Forum
vecka 38
Tisdag 15/9 13:00-14:00 office hour – student individual questions - Rose
Tisdag 15/9 14.00-14.45 Hantera grupparbeten samtliga BA Camilla Alvhage
Tisdag 15/9 15:00-16:30 Frank Forum
Onsdag
10:00-16:00 media specific1 Every student in BA years 1, 2 and 3 is
given a choice of “media specific” workshops that they can attend. There will be 3 choices (i)
painting (Peter Osterjek) (ii) performance and intervention (Annika Lundgren) and (iii) object
and installation (Gabo Camnitzer). See below for more information on the choices of Media
Specific.
vecka 39
Torsdag
Torsdag
10:00-12:00 grupp möte - Rose Borthwick
13:00-16:00 handledning individuellt - Rose Borthwick
Tisdag
Tisdag
Tisdag
10:00-12:00 handledning individuellt Ulla Hvejsel
13:00-14:00 office hour – Ulla och Rose
15:00-17:00 Frank Forum
Onsdag
09:00-16:00 handledning individuellt Ulla Hvejsel
Torsdag
09:00-12:00 handledning individuellt Ulla Hvejsel
Torsdag
13:00-16:00 Seminar 2: We are making art in this place in time/
About Gothenburg International Biennial, and history writing as an open
work. Ulla Hvejsel och Rose Borthwick
vecka 40
vecka 41
vecka 42
Tisdag
Tisdag
13:00-14:00 office hour – student individual questions - Rose
15:00-16:30 Frank Forum
Onsdag
10:00-16:00 media specific 2
Torsdag
Torsdag
10:00-12:00 grupp möte - Rose Borthwick
13:00-16:00 handledning individuellt - Rose Borthwick
Tisdag
Tisdag
13:00-14:00 office hour – student individual questions - Rose
15:00-16:30 Frank Forum
Onsdag
10:00-16:00 media specific 3
Torsdag
Torsdag
10:00-12:00 grupp möte - Rose Borthwick
13:00-16:00 handledning individuellt - Rose Borthwick
Tisdag
Tisdag
Tisdag
10:00-12:00 handledning individuellt Ulla Hvejsel
13:00-14:00 office hour – Ulla och Rose
15:00-17:00 Frank Forum
Onsdag
09:00-16:00 handledning individuellt Ulla Hvejsel
Torsdag
09:00-12:00 handledning individuellt Ulla Hvejsel
Torsdag
13:00-16:00 Seminar 3/ We are making art in this place together
/ about artscene – community and how to discuss art. Ulla och Rose
vecka 43
Tisdag
Tisdag
13:00-14:00 office hour – student individual questions - Rose
15:00-16:30 Frank Forum
Torsdag
Torsdag
10:00-12:00 grupp möte - Rose Borthwick
13:00-16:00 handledning individuellt - Rose Borthwick
vecka 44
Tisdag
Tisdag
13:00-14:00 office hour – Ulla Hvejsel och Rose Borthwick
15:00-17:00 Frank Forum
Onsdag
09:00-16:00 Grupp kritik Ulla Hvejsel
Torsdag
09:00-12:00 Grupp kritik Ulla Hvejsel och Rose Borthwick
Torsdag
13:00-16:00 Seminar 4/ We are making art in this place where
our body is – about the body and the artist being present. Ulla och Rose
vecka 45
(paus vecka - ingen undervisning)
vecka 46
Tisdag
Tisdag
13:00-14:00 office hour – student individual questions - Rose
15:00-16:30 Frank Forum
Torsdag
Torsdag
10:00-12:00 grupp möte - Rose Borthwick
13:00-16:00 handledning individuellt - Rose Borthwick
Tisdag
Tisdag
13:00-14:00 office hour – student individual questions - Rose
15:00-16:30 Frank Forum
Onsdag
10:00-16:00 media specific 4
Torsdag
Torsdag
10:00-12:00 grupp möte - Rose Borthwick
13:00-16:00 handledning individuellt - Rose Borthwick
Tisdag
Tisdag
Tisdag
10:00-12:00 handledning individuellt Ulla Hvejsel
13:00-14:00 office hour – Ulla Hvejsel och Rose Borthwick
15:00-17:00 Frank Forum
Onsdag
09:00-16:00 handledning individuellt Ulla Hvejsel
vecka 47
vecka 48
Torsdag
09:00-12:00 handledning individuellt Ulla Hvejsel
Torsdag
13:00-16:00 Seminar 5: We are making art in this place that
could be any place – about the fantasy of a neutral place (like the white
cube) Ulla och Rose
vecka 49
vecka 50
Fredag
09:00-16:00 Open House Day with Rose
Tisdag
Tisdag
13:00-14:00 office hour – student individual questions - Rose
15:00-16:30 Frank Forum
Torsdag
Torsdag
10:00-12:00 grupp möte - Rose Borthwick
13:00-16:00 handledning individuellt - Rose
Måndag
09:00-16:00 Akademin Valand forsknings dag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
10:00-12:00 handledning individuellt Ulla Hvejsel
13:00-14:00 office hour – Ulla Hvejsel och Rose
15:00-17:00 Frank Forum
Onsdag
09:00-16:00 handledning individuellt Ulla Hvejsel
Torsdag
09:00-12:00 handledning individuellt Ulla Hvejsel
Torsdag
13:00-16:00 Seminar 6/ We are making art that is out of place about outsider art. Ulla och Rose
vecka 51
vecka 52
vecka 53
vecka 1
Tisdag
15:00-16:30 Frank Forum
Onsdag
10:00-16:00 media specific 5
Torsdag
Torsdag
10:00-12:00 grupp möte - Rose
13:00-16:00 handledning individuellt - Rose
(ingen undervisning)
(ingen undervisning)
(ingen undervisning måndag)
vecka 2
Torsdag
Fredag
09:00-12:00 – 13:00-16:00 Konstnarliga Praktik examen
med Ulla, Rose, Prof. Leslie Johnson
09:00-12:00 –
Konstnarliga Praktik examen
med Ulla, Rose, Prof. Leslie Johnson
_________________________________________________________________________
Media Specifics – Höst 2015
As part of the Konstnarliga Praktik courses, all students on the BA in Fri Konst (years 1, 2 and
3) have a choice of three media specifics to attend in Fall 2015. In each media specific
students from all three years of the progarmme can meet and discuss the issues related to a
particular tradition and format of art practice. Each fine art BA student chooses one strand and
participates in the five days of meetings connected to that strand.
The days for the Media Specifics in Fall 2015 are:
vecka 38
vecka 40
vecka 42
vecka 47
vecka 51
16 September
30 September
14 October
18 November
16 December
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
10:00-16:00
10:00-16:00
10:00-16:00
10:00-16:00
10:00-16:00
In Fall 2015 we have three strands to choose from:
1. PAINTING with Peter Ojstersek
2. PERFORMANCE & INTERVENTION with Annika Lundgren
3. OBJECT & SPACE with Gabo Camnitzer
media specific 1
media specific 2
media specific 3
media specific 4
media specific 5
About the different strands. Choose ONE strand and attend all five sessions.
1. MÅLERI / PAINTING with Peter Ojstersek
“Whether you succeed or not is irrelevant, there is no such thing. Making your unknown known
is the important thing.” Georgia O’Keeffe
“A painting requires a little mystery, some vagueness, and some fantasy. When you always
make your meaning perfectly plain you end up boring people” Edgar Degas
“I don't paint dreams or nightmares, I paint my own reality.” Frida Kahlo
“It is not your paintings I like, it is your painting.” Albert Camus
I årets Mediaspecifikafält för måleri, kommer vi att möta en mångfald av sätt att presentera,
kommunicera och tolka innehåll I bilder. Vi samlas I grupp och individuellt vid studentens
arbete, för att betrakta verket och diskutera innehållet från olika perspektiv. Vi betraktar nutida
och historiska konstnärliga referenser , vilka kan ha relevans för ateljéarbetet.
Målsättningen är en dialog som stödjer och möjliggör individuellt uppsatta mål och att på sikt
utveckla ett eget individuellt och personligt språk för måleriet. I samtal och presentationer
diskuterar vi val av medium och redskap i relation till det bildmässiga innhållet. Vi besöker
utställningar, samlingar, läsa texter och se på film. Vi kommer inför varje kommande
mötestillfälle diskutera vilken form för ateljesamtal vi skall ha vid nästkommande möte.
Enskilda ateljésamtal alternativt Gruppateljésamtal. Vi fokuserar på gemensamma
presentationer, studiebesök,utställningsbesök, galleribesök, textläsning, film visning med
åtföljande diskussioner. Jag kommer också att föreslå att vi skapa arbetsgrupper efter
impressionisternas arbets modell för att hålla samtalen levande mellan de schemalagda
träffarna. Vi kommer också under läsåret att göra studiebesök hos Studio Västsvensk
Konservering och Institutionen för Kulturvård, för att få en fördjupad kännedom om
målerimediets möjligheter och risker dess material och materiel. Ett workshop med företaget
KEIM´s representant där vi introduceras till deras färger framtagna för betong och puts
(silikatfärger). KEIM´s färger kan vara ett alternativ om man önskar att arbeta med
muralateknik, silikatfärgens fördel är att den ingår en kemiskförening med betongunderlaget.
Vi presenterar och diskuterar verk och ser på konst I ett öppet, generöst och tillåtande klimat.
En literature och filmlista kommer att introduceras under kursens gång.
2. PERFORMANCE & INTERVENTION with Annika Lundgren
The media specific field focusing on performance and intervention will involve three main
elements during the fall of 2015:
Group consultations: Each session begins with a consultation forum where anyone can present
a current work in progress and get feedback from the other group members.
Group discussions on specific pieces and practices relevant to the field: These take place
during exhibition-visits, presentations in the class room and in dialogue with guest artists about
their work
Group seminars: Those are initiated and led by any group member wishing to discuss specific
performance-related issues. I imagine those to stretch over half a day each and can address
anything relevant to the group: documentation of performance pieces, the preparation of the
body for a performance, performance as political activism etcetera
CONTEXT: The media specific field within performance constitutes one part of three which
together make up the Valand Academy Fine Arts performance platform.
The other two are: - The Performance Working Group (TBC)
a student initiated and student run group for practical experimenting with different forms of
performance and mutual support in each others projects. (This is initiated by Josefina Björk in
BA2 and is to be confirmed by her)
- The SCRATCH evenings. A forum where anyone can perform a piece in progress. This event
is open for anyone to attend.
3. OBJECT & SPACE Gabo Camnitzer
"Every object is a thing, but not every thing is an object." Jean-Francios Chevrier
"Sculpture is what you bump into when you back up to see a painting." Barnett Newman
In the Object and Space media specific group we will be focusing on issues of subject-object
relations, the politics of viewer activation and the spatio-temporal aspects of cognition. Through
dialog the group will work socio-cognitively to destabilize inherited understandings of sculpture
and installation in order to construct meaning collectively.
We will use your individual work as the starting point to discuss objects and space, and their
psychological, social, political, physical, and historical implications. Our discussions will cover
the practical issues of your work, such as material, process and site, as well the
problematization and development of your conceptual strategies.
We will read and discuss texts pertinent to your specific objects of inquiry, as well as tackle
relevant philosophical themes. Lectures, seminars, group discussions of your work, as well as
other artists' work will be held all with the goal of developing your practice, and providing you
with a strong foundation from which to better formalize, articulate and contextualize what you
do going forward. While I will set the general guidelines of our time together, the atmosphere
will be open and ready for divergences.
Kursmål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• Formulera sig kring avsikter och mål för det egna konstnärliga arbetet;
• Beskriva den egna arbetsprocessen och redogöra för val av tekniker, metoder och
• material i det egna arbetet;
• Identifiera ett ämne eller en frågeställning i det egna arbetet;
• Beskriva vad akademiska studier innebär och hur det genomförs inom ämnet fri konst;
Färdigheter och förmåga
•
Utveckla eget konstnärligt arbetet i relation till formulerade avsikter och mål;
•
•
Använda sig av skolans verkstäder och utrustning;
Dokumentera sina konstnärliga processer och sitt lärande;
Värderingsförmåga och förhållningssätt
•
•
•
Värdera det egna konstnärliga arbetet i relation formulerade avsikter och mål;
Översiktligt reflektera över sin konstnärliga process och sitt lärande;
Diskutera andra studenters arbeten utifrån valda tekniker, metoder och material.
Kursens pedagogiska utgångspunkter och läraktiviteter
Kursen består av:
Undervisning i praktiska moment;
Teknikworkshops i skolans verkstäder, utrustning och programvaror;
Individuell handledning;
Kritikseminarier;
Utställningsbesök;
Praktiskt utställningsarbete.
Undervisningsspråk:
engelska och svenska
As part of this course we use the standard critique process model for students. This helps us to
respond to each others’ work. The model used will be the standard "crit" system: This means
that each person describes and analyses the work presented by another student in turn, while
the person whose work is presented speaks last. The purpose of this crit model is to separate
the work-in-progress that is presented from the way-we-talk-about-the-work before bringing
these two aspects fo the work back together again.
Examinationsformer
Lärandemålen examineras genom det egna konstnärliga arbetet, muntligt i kritikseminarier,
genom praktiska prov samt skriftligt i processdagbok. Deltagande vid kritikseminarier och
praktiska prov är obligatoriskt.
The key task you on this course is to develop a new body of work – responding to the
proposition – ”we are making art in this place” – and to present that work visually and orally
(showing and telling) at the end of the semester. In developing this work you are asked to
consider how you are working toward achieving the learning outcomes listed above. As part of
presenting your work we are asking you to also present a learning journal that documents the
development of your artistic practice and your learning porcess.
Bedömning av examination meddelas student senast 15 arbetsdagar efter
examinationstillfället. Betyg på kurs meddelas student senast 15 arbetsdagar efter kursslut.
Student som inte deltagit vid examination eller som är underkänd erbjuds nedanstående
tillfällen för omexamination:
•
•
•
Tredje fredagen i mars
Tredje fredagen i augusti
Andra fredagen i december
Utöver ovanstående datum kan kursansvarig erbjuda fler tillfällen för omexamination.
Ev betygskriterier
You should have made a new body of artistic work.
You should be able to present your work clearly and to give a description of your working
practices.
You shoudl be able to indicate how this new work has been developed in dialogue with the
course discussions and presentations.
You should also be able to indicate where your work is situated in relation to other examples of
contemporary art practice.
Kurslitteratur
Daniel Birnbaum, Cornelia H. Butler & Suzanne Cotter. Defining contemporary art: 25 years in
200 pivotal artworks. Phaidon. 2011. (ISBN: 0714862096)
Kursutvecklingsenkät
Kursen utvärderas muntligen vid kursens slut samt skriftligt och anonymt genom en
kursutvecklingsenkät där du ges du möjlighet att ge dina synpunkter på kursen. Läraren skriver
efter detta en kursrapport som innehåller en sammanställning av de olika utvärderingarna med
de centrala synpunkterna från studenterna, samt lärarens sammanfattning, analys och
åtgärdsplan för kursen. Den sammanställda kursutvecklingsenkäten och kursrapporten
publiceras på kursens GUL-aktivitet senast 8 veckor efter kursslut
Studenthandboken
I studenthandboken har vi samlat all information för dig som studerar vid Akademin Valand.
http://akademinvaland.gu.se/utbildning/studenthandboken
Likabehandling
Likabehandling betyder att trakasserier och diskriminering av studenter eller anställda på grund
av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder inte ska förekomma vid
universitetet. Det är också förbjudet att utsätta någon som gjort en anmälan för repressalier,
dvs. att hämnas en anmälan.
Studenter och anställda kan vända sig till prefekten som första instans. Som student är det
också möjligt att vända sig till någon annan företrädare för universitetet, som tex. din lärare,
programansvarig, studievägledaren, studentkåren eller likabehandlingsrepresentanten.
Läs mer om hur vi arbetar med likabehandling på:
http://akademinvaland.gu.se/utbildning/studenthandboken/planera-dina-studier/likabehandling
Kontaktuppgifter och medverkande lärare
Ulla Hvejsel [email protected]
Rose Borthwick [email protected]
Prof. Leslie Johnson [email protected]
Övrigt
Prof. Leslie Johnson will be returning from leave in November 2015 and she will join the
teaching team and will also be part of the examination in January 2015.
Dokumentet skickas som Pdf till Mia Lockman-Lundgren för publicering i GUL senast
29/5 2015. [email protected]