SE_smartserve_trolley_100

Transcription

SE_smartserve_trolley_100
serve trolley 100
TM
Med ett eller två inkast
• Den smarta reservationsvagnen gör det lättare för biblioteket att hantera återlämnat material
från automaten. Det kan röra sig om material som är reserverade eller fjärrlånade, eller material
som personalen önskar ta ur cirkulation.
• Reservationsvagnen är stängd, vilket begränsar obehörigas åtkomst till materialet.
• Vagnen kan fås med ett eller två inkast och kan levereras med fotoceller, RFID eller utan
elektronik.
• Med två inkast går det ansluta två självbetjäningsautomater till en reservationsvagn - med inkast
från båda sidor.
• När låntagaren får besked om att placera materialet i reservationsvagnen kontrollerar
automaten att läsaren har registrerat att det är rätt material som har lämnats i vagnen.
• Insatsvagnen har en höj-/sänkbar botten som gör det enkelt för personalen att tömma vagnen.
Fönster på vagnens sidor gör att personalen kan se när vagnen behöver tömmas.
www.bibliotheca.com | www.axiell.se
serve trolley 100
TM
Specifikationer
Mått
Bredd: 440 mm 440 mm Längd: 940 mm Höjd: 930 mm
Inkastets storlek
350 mm x 100 mm
Antal indkast:
Ett eller två
Detektering av material
Via fotoceller eller RFID beroende på modell
Färg
Svart med röd markering för inkast som standard. Andra färger finns som tillval.
Vi avser att informationen ska vara korrekt vid publiceringstidpunkten, men det förkommer att specifikationer och funktioner ändras över tid. Bibliotheca kan därför inte
hållas ansvarigt för att informationen i detta dokument är korrekt.
Products in the Nordic region distributed exclusively by Axiell
G-LBDA1057SE/003