Läs hela inbjudan till Öppet hus

Transcription

Läs hela inbjudan till Öppet hus
Nola
23 nov
Park
25 nov
Inbjudan
Öppet hus
I februari 2016 är det dags att välja till gymnasiet. Ett viktigt val som
kommer att få stor betydelse för kommande studier och yrkesliv. Vi ser
fram emot att du börjar dina studier vid Örnsköldsviks Gymnasium
(Nola eller Park) hösten 2016.
Därför är du och din familj hjärtligt välkomna till Öppet Hus 18:30–21:00
på Nola måndag 23 nov respektive Park onsdag 25 nov. Där vill vi
ge er information och samtala om de möjligheter som vi erbjuder.
Under kvällen finns tillfälle att titta närmare på två program, där du möter
både elever och lärare.
Skolornas studie- och yrkesvägledare samt elevhälsan finns också på
plats liksom andra representanter för skola och yrkesliv.
Det fullständiga programmet för kvällen finner du på
baksidan av detta blad.
Hjärtligt välkomna!
Skolledningen vid Örnsköldsviks Gymnasium
ÖRNSKÖLDSVIKS GYMNASIUM
Program Öppet Hus
Nola
Måndag den 23 november kl 18:30—21:00
18:30
Samling i ljushallen. Rektorerna hälsar välkommen
och ger en kort information om skolan.
19:00
Programinformations pass 1 i angiven lokal
19:30
Mingel och fika i ljushallen bland informationsbord
20:00
Programinformation pass 2 i angiven lokal
20:30
Tid för frågor och fortsatt mingel
21:00
Aktiviteterna avslutas
Park
Onsdag den 25 november kl 18:30—21:00
18:30
Samling i aulan. Rektorerna hälsar välkommen
och ger en kort information om skolan
19:00
Programinformation pass 1 i angiven lokal
19:30
Mingel och fika på glasbron bland informationsbord
20:00
Programinformation pass 2 i angiven lokal
20:30
Tid för frågor och fortsatt mingel
21:00
Aktiviteterna avslutas
Mer information om vårt programutbud:
www.ornskoldsviksgymnasium.se
Kontakta oss gärna:
Nola 0660-889 42, [email protected]
Park 0660-883 80, [email protected]
2