ExTe TU broschyr

Transcription

ExTe TU broschyr
FUNKTION
T-SERIEN
TU–Spännaren
AUTOMATISK SPÄNNARE MED OBEGRÄNSAD SPÄNNLÄNGD.
Lastförankring är ett begrepp. Vi uppfann det.
T-Serien – ExTes
spännare.
VI HAR GJORT DET ENKELT, DRIFTSÄKERT
OCH VÄLDIGT PRAKTISKT.
Behåller snygg finish under lång tid
Dragkraft upp till1000 kg. Anpassas
utifrån kraven från respektive marknad
Enkel och driftsäker mekanik
med få rörliga delar
Minimalt underhåll
Enkelt att byta slitdelar
Automatisk efterspänning
Reflekterande säkerhetsdekal
Mer information om våra
produkter på www.exte.se
EN KOMPAKT SPÄNNARE
I NY MODERN DESIGN
Helt ny ventilmekanism
Monteras på banke eller ram
Utan trumma och fästen väger
spännaren 11 kg
Chassi av anodiserad aluminium
Sidoluckor i rostfritt stål
Bandtrummor och frikopplingsspak
kan monteras på höger eller vänster
sida av spännaren
Obegränsad spännlängd
Flera olika fästen för flexibel montering
exte.se | youtube.com/exteswe | facebook.com/exte.sweden
exte.se youtube.com/exteswe
facebook.com/exte.sweden
EN SPÄNNARE SOM PASSAR
ALLA TUNGA TRANSPORTER
TU-spännaren har utvecklats för att säkra last vid alla tunga transporter oavsett om det är virke eller annat
gods som transporteras. Luftstyrd frikoppling av mekanismen i spännaren finns som tillbehör. Med den kan
frikopplingen ske med en knapptryckning i lastbilshytten. Det breddar användningsområdet, t.ex. när spännaren
sitter under ett flak/skåp där åtkomligheten inte är den bästa. Spännaren kan spännas manuellt vid behov.
TILLBEHÖR TILL TU-SPÄNNAREN
Trummor
• Stor trumma för 10 m band
• Liten trumma för 2 m band
• Liten trumma för kortlänkad kätting
• Liten bred trumma för 10 meter band
Fästen
• För rammontering
• Underhängt för
bankemontering A-serien
• Underhängt för
bankemontering D-serien
• Underhängt för
bankemontering S-serien
• Underhängt, sidomonterat,
upphöjt bankefäste för A-serien
Övrigt
• Luftstyrd frikoppling
• Bandstyrning
På vår hemsida www.exte.se finns en komplett förteckning över fästen och tillbehör samt olika varianter av dem.
Lastförankring är ett begrepp. Vi uppfann det.
Färila, 2015-03-01.
Mer information: På vår hemsida www.exte.se finns mer teknisk
information och monteringsanvisningar för TU-spännaren. Ladda
ner från hemsidan eller beställ på telefon +46 (0)651-175 00,
fax +46 (0)651-175 05 eller mail [email protected].