Beskrivning av el-inkopplingar, belysning

Transcription

Beskrivning av el-inkopplingar, belysning
EDC MS 6.1
Motorstyrning
FFR
Färddator
Dörrmodul
Förarsida
Dörrmodul
Passagerarsida
ZBR
Centraldatorenhet
Tip-Matic
EBS
Bromssystem
Retarder
ECAS
Luftfjädring
Färdskrivare
Instrument
ECAM
Elektronisk
kontroll av
luftreglering
KSM
Påbyggnadsmodul
TGA CAN bus system
1
ZBR – Centraldatorenheten
Baksida
ZE
BR
BL
R2
X
F1
R1
F2
M
2
El central System A100 (ZE)
Framsida
3
Baksida
15
30
30
30
4
Beskrivning ZE Skruv inkoppling
90/1
förbunden med 90/2 via brokontakt X1364
⇒
terminal 30 tändningslås
⇒
terminal 30 huvudljus
⇒
terminal 30 lastrumsbelysning
⇒
terminal 30 kylbox
⇒
terminal 30 taklucka
⇒
terminal 30 elektrisk hyttippning
⇒
terminal 30 tilläggs värmare
90/2
förbunden med 90/1 via brokontakt X1364 och med 91 via brokontakt X1365
⇒
terminal30 från motor
⇒
terminal 30 för 12 V kotakt (voltage transformer)
⇒
terminal 30 för 24 V kontakt
⇒
terminal 30 för elektrisk rullgardin
91
förbunden med 90/2 via brokontakt X1365
⇒
terminal 30 cigarett tändare
92
⇒
terminal 30 eluppvärmd vindruta
⇒
terminal 30 AS-Tronic
⇒
jord från motor
⇒
minus till jordningspunkt hytt
5
94
⇒
terminal
15
brokontakt
till
säkring
F152
(plats
10)
och
F399
(plats 11)
⇒
terminal 15 AS-Tronic
⇒
terminal 15 stolvärme
⇒
terminal 15 förberedelse för boggiaxel semitrailer
95
Används ej
96
⇒
ZBR jord från motor
⇒
ZBR jord för diverse förbrukare
⇒
ZBR jord
⇒
ZBR jord
Utgång för lampor på bil och släp
Huvudlampor
⇒
Halvljus vänstersida (BL/6)
⇒
Halvljus högersida (BR/2)
⇒
Helljus vänstersida (BL/5)
⇒
Helljus högersida (BR/1)
Dimljus fram/bak/extraljus fram
K 90 kopplings schema sida 3.01 – 30/31
K 90 kopplings schema sida 3.01 – 32/33
⇒
Dimljus högersida (BR/5)
⇒
Dimljus vänstersida (BL/2)
⇒
Extraljus högersida (BR/4)
⇒
Extraljus vänstersida (BL/1)
6
Parkeringsljus på bil
K 90 kopplings schema sida 3.01 – 28/29
⇒
Parkeringsljus vänstersida (ZE/7)
⇒
Parkeringsljus högersida (ZE/1)
⇒
Sidomarkeringsljus vänstersida (R2/6)
⇒
Sidomarkeringsljus högersida (R2/7)
Har en på/av-övervakning strömgenomgången. För en korrekt registrering av en felande
lampa får man inte ansluta mer än en lampa per utgång till de här utgångarna.
Parkeringsljus på släp
K 90 kopplings schema sida 3.01 – 28/29
⇒
Parkeringsljus släp vänstersida (B/8)
⇒
Parkeringsljus släp högersida (B/6)
Registreras vid koppling av släp, max belastning 100W på varje sida.
Blinkers utgång för bil
K 90 kopplings schema sida 3.01 – 38/39
⇒
Blinkersljus bil fram vänstersida (BL/4)
⇒
Blinkersljus bil fram högersida (BR/3)
⇒
Blinkersljus bil bak vänstersida (R2/1)
⇒
Blinkersljus bil bak högersida (R2/13)
Blinkers utgång för släp
K 90 kopplings schema sida 3.01 – 38/39
⇒
Blinkersljus släp vänstersida (R2/3)
⇒
Blinkersljus släp högersida (R2/2)
Har en övervakning av strömgenomgången och det får inte belastas med obegränsat antal
lampor, max 4x21W på varje sida. Annars förstörs en korrekt registrering av lamputfall.
7
Bromsljus på bil och släp
⇒
Bromsljus bil (R2/4)
⇒
Bromsljus släp (R2/5)
K 90 kopplings schema sida 3.01 – 34/35
Har en övervakning av strömgenomgången och det får inte belastas med obegränsat antal
lampor, max 4x21W på varje sida. Annars förstörs en korrekt registrering av lamputfall.
Backljus på bil och släp
⇒
Direkt utgång från backljusbrytaren, max. belastning 100 W
Dimbakljus på bil
⇒
K 90 kopplings schema sida 3.01 – 34/35
K 90 kopplings schema sida 3.01 – 32/33
Utgång från R2/16, max belastning 4x21 W. Den här utgången har ingen
spänning när ett släp har kopplats på och dimljuset står på.
Dimbakljus på släp
⇒
K 90 kopplings schema sida 3.01 – 32/33
Utgång från R2/15, max belastning 4x21 W. Den här utgången har spänning när
ett släp har kopplats på och dimljuset står på.
8
Översikt för belysning på påbyggnad
1
Parkeringsljus bil
Parkeringsljus bil högersida
I/1
Parkeringsljus bil vänstersida
I/2
De här utgångarna går ut från elcentralen och kan belastas med 75W var. De
används efterhand som det monteras extra markeringslampor på byggnationen på
bilen. K 90 sida 3.01 – 28/29.
2
Parkeringsljus släp
Parkeringsljus släp högersida
B/6
Parkeringsljus släp vänstersida
B/8
De här utgångarna går ut från elcentralen. Den är beräknad för vanlig park/markeringsljus funktion på släp. Max belastning 100W var. De här kommer som
tillägg till park.ljus. bil (se punkt 1 ovanför) på samma säkringar (F117 och F118,
10A). K 90 sida 3.01 – 28/29.
3
Blinkers
Blinkers bil högersida
R2/13 och BR/3
Max 4x21W.
Blinkers släp högersida
R2/2
Max 4x21W.
Blinkers bil vänstersida
R2/1 och BL/4
Max 4x21W.
Blinkers släp vänstersida
R2/3
Max 4x21W.
De här utgångarna går ut från ZBR centraldatorenheten. K 90 sida 3.01 – 38/39.
9
4
Dimbakljus
Dimbakljus bil
R2/16
Max 4x21W
Dimbakljus släp
R2/15
Max 4x21W
De här utgångarna går ut från ZBR centraldatorenheten. K 90 sida 3.01 – 32/33.
5
Bromsljus
Bromsljus bil
R2/4
Max 4x21W
Bromsljus släp
R2/5
Max 4x21W
De här utgångarna går ut från ZBR centraldatorenheten. K 90 sida 3.01 – 34/35.
6
Backljus
Backljuset går direkt ut från backljusbrytare (max 100W) till lampor på bil och
släp utan relä.
Ledning 71300 går ut från brytaren och in i hytten till kontakt X 1627, för den går
ut till lamporna. Den kan eventuellt användas till styrning av ett relä om
belastningen blir för stor för backljusbrytaren. K 90 sida 3.01 – 34/35.
När det monteras extra förbrukare som går på eget upplägg, utöver det som har
nämnts här. Måste det också dras separat minusledning. Den måste dras till en
jordpunkt på bilen. D.v.s. till jord på elcentralen, batteri eller motorn.
Uttag från elcentralen för extra förbrukare begränsar sig till maximalt 8-10A. Det
gäller även jord till motorn. Vid högre belastningar skall minusledning dras till
batteriet.
10
Kontaktstycke I sidoljus
1
2
Pinn
1
2
Line
ZE
ZE
H/L I/O Funktion
H
O NC (höger sidoljus, påbyggnad)
H
O NC (vänster sidoljus, påbyggnad)
Kopplingschema för extra ljus.
F1
30010
91
I/2
Relä extra
Parkljus vä. sida
ElCentral
I/1
94
X1642
F2
Relä extra
Parkljus hö. sida
15001
F3
X1644
Vänstersida
ZBR
F2/14
Relä extraljus tak
Högersida
Brytare
X1644
11
Beskrivning av förslag till inkoppling av extra parkeringsljus
Utgångarna I/1 och I/2 i elcentralen kan användas till inkoppling av var sitt relä.
Båda dessa reläer slås på när brytaren för parkeringsljus används och slår då på
extra parkeringsljusen.
Strömförsörjningen för extraljusen kommer från terminal 30 via skruvkopplingen
91 i elcentralen. Jordningsförbindelse för extraljusen på vänstersida samt för reläet
extra parkeringsljus vänstersida kopplas till jordningspunkt X1642.
Jordningsförbindelse för extraljusen på högersida samt för reläet extraparkljus
högersida kopplas till jordningspunkt X1644. Utgångarna I/1 och I/2 kan belastas
med 75W.
En automatisk lamputfallsregistrering är ej möjlig för de här lamporna.
OBS!
Centraldatorenheten ZBR har separata utgångar för styrning av parkeringsljuset
(ZE/1 och ZE/7) samt sidomarkeringsljuset (R2/6 och R2/7). De här utgångarna
strömövervakas och det är inte tillåtet att koppla in extraljus på de här utgångarna.
12
Beskrivning av förslag till inkoppling av extra fjärrljus på tak
Centraldatorenheten har en utgång (F2/14) där det kan kopplas ett relä för
inkoppling av extra fjärrljus. Reläet slås på med hel lyset eller ljushornet och som
sedan styr lyktorna.
Inkoppling av extra fjärrljus på tak kopplas enligt följande beskrivning.
Strömförsörjningen för extraljusen kommer från terminal 15 via skruvkoppling 94
i elcentralen. Jordningsförbindelse för extraljusen samt för reläet extraljus tak
kopplas till jordningspunkt X1644.
En automatisk lamputfallsregistrering är ej möjlig för de här lamporna.
13
Blinkerstest
Blinkerstestet kontrollerar funktionen hos dragbilens och släpens blinkerslampor.
Förutsättning för genomföring av lamptest
Terminal 15
PÅ
Terminal 30
PÅ
Parkeringsbroms
PÅ
Val av typ på blinkers test
Föraren startar testen på bilen manuellt. Blinkerstestet på trailern sker automatisk
av ZBR vid påkoppling av trailern.
Beskrivning av blinkerstest
Testet aktiveras med vippströmbrytaren för belysningsprogrammering.
Blinkerstestet kan utföras på 2 olika sätt.
⇒
Alt.1: Med tändningen på aktiveras testet med att trycka in strömbrytaren för
belysningsprogrammering. För att starta testet måste tändningen slås av. När
motovarvtal n = 0 är registrerat, blir terminal 15 försörjt med spänning. Om n inte =
0 under ZBR´s uppföljningstid så avbryts blinkerstestet. Avslutning och lagring av
värden sker med automatik se rubrik avslutning och lagring av värden.
ELLER:
14
⇒
Alt. 2: Med tändningen på aktiveras testet med att trycka in strömbrytaren för
belysningsprogrammering. För att starta testet håll ljustutan intryckt ca 1 sek.
Därefter startar blinkerstestet. Avslutning och lagring av värden görs manuellt se
rubrik avslutning och lagring av värden.
När lamptesten har startat sätts en markeringsignal ”lamptest aktiv” i displayen.
Följande brytare- eller funktionsaktiveringar ignoreras under lamptesten.
⇒
Blinkers höger/vänster
⇒
Varningsblinkers
⇒
Flamstart
Blinkerstest på lastbil
Under 2 minuter blir alla blinkers på lastbilen på och avslagen i en intervall av 1.5 sek.
Blinkerstestet är baserat på symmetrisk registrering av blinkers belastningen på bilen
vänstra/högra sida. ZBR ”centraldatorenheten” skall kunna registrera en min. belastning
av 3 x 21 W och en max. belastning av 4 x 21 W på varje sida.
Vid fel på blinkersen visas en indikering på förardisplayen.
Avslutning och lagring av värden
Alt: 1. Avslutning och lagring av värden sker med automatik i alt. 1 när tändningen är
avslagen
Alt: 2. För att avsluta alt. 2 testet med en lagring av värdena så skall ljustutan hållas
intryckt ca 1 sekund i slutet av testet inom 2 minuter från att testet har startat.
15
Blinkerstest på släp
Blinkerstestet är baserat på symmetrisk registrering av blinkers belastningen på släpets
vänstra/högra sida. ZBR ”centraldatorenheten” skall kunna registrera en min. belastning
av 1 x 21 W och en max. belastning av 2 x 21 W på varje sida.
Vid fel på blinkersen visas en indikering på förardisplayen.
Vid byte av släp registrerar ZBR belastningen automatiskt. Den beräknar då antalet
blinkers på släpet med belastningen som bas och lagrar antalet i minnet. Vid en
automatisk blinkerstest av släpet så får testet ström länge nog för att genomföra testet.
Registrerar ZBR att en blinkerslampa är trasig så indikerar kontrollampan för blinkers.
Släp registrering sker via följande strömbanor
⇒
Blinkers släp vänstersida eller
⇒
Blinkers släp högersida eller
⇒
Bromsljus släp eller
⇒
Dimbakljus släp
Mäts det minus signaler genom en av ljus paren i strömbanan blinkers höger/vänster
eller bromsljus eller dimbakljus så registreras släpet.
ABS släpregistrering
Är det ett släp kopplat till bilen så sker det en ström mätning i ABS/EBS släpkontakten
som säger om släpet är utrustat med ABS bromssystem eller inte.
Kontrollampan ABS info indikerar till chauffören.
⇒
Släp med ABS Kontrollampa AV
⇒
Släp utan ABS Kontrollampa PÅ
Ett släp med ABS registreras när srömmen I ABS ligger innanför det angivna nominella
området.
Ett släp med EBS registreras när CAN-bus ledningarna på bil och släp får kontakt och
då sker en utväxling av data.
16
Förlängningskablar
Benämning
Förlängningskabel
MAN-artikelnr.
för
släpvagnskontakt
med
svart 81.25428-6971
släpvagnskontakt
med
svart 81.25428-6972
med
brunt 81.25428-6973
med
brunt 81.25428-6974
kontaktstycke. Längd 1 meter
Förlängningskabel
för
kontaktstycke. Längd 1,5 meter
Förlängningskabel
för
släpvagnskontakt
kontaktstycke. Längd 1 meter
Förlängningskabel
för
släpvagnskontakt
kontaktstycke. Längd 1,5 meter
Förlängningskabel för baklyktor. Längd 1 meter
81.25428-6975
Förlängningskabel för baklyktor. Längd 1,5 meter
81.25428-6982
Adapterkabel för baklyktor
Benämning
MAN-artikelnr.
Kabel för extra baklyktor. Längd 1,1 meter
81.25432-6164
Kabel för extra baklyktor. Längd 1,5 meter
81.25432-6165
OBS!
För inkoppling av extra baklyktor behövs en kabel för extra baklyktor och en
förlängningskabel för baklyktor.
17
Adapterkabel för släpvagnskontakt
Benämning
MAN-artikelnr.
Kabel för extra släpvagnskontakt med svart kontaktstycke. 81.25432-6157
Längd 1,1 meter ??
Kabel för extra släpvagnskontakt med brunt kontaktstycke 81.25432-6160
Längd 1,5 meter????
OBS!
Med hjälp av en adapterkabel är det också möjligt att koppla en 7-polig släpvagnskontakt som
tillägg till 15 poliga standard kontakten.
18