Här - Lidén Data Gruppen

Comments

Transcription

Här - Lidén Data Gruppen
LidNet Privat
Beställningsblankett
Digital TV tilläggskanaler
Personnummer/Kundnr
Nytecknade
Version 2015-05-25
Önskat Aktiveringsdatum
Gäller för Kortnummer
Ändring
 Betalningsintervall enligt beställningsblankett för Digital TV
Kanalpaket
Ny/
Kvar
Pris/mån
Ta
bort
Kanalpaket
Ny/
Kvar
Pris/mån
Ta
bort
Viasat
Viasat Filmpaket
219 kr
Viasat Film HD Paket
Bindningstid 12 månader
Viasat Sport Paket
249 kr
Viasat Sport HD paket
Bindningstid 12 månader
Viasat Premium Paket
318 kr
Bindningstid 12 månader
319 kr
Viasat Premium HD Paket
Bindningstid 12 månader
Viasat Dokumentär Paket
288 kr
Bindningstid 12 månader
388 kr
Bindningstid 12 månader
49 kr
ViaSat Dokumentär HD
79 kr
C More
C More film Paket
219 kr
C More Sport Paket
Avgift är per hushåll (max 4 kort)
C More Family Paket
429 kr
Avgift är per hushåll (max 4 kort)
299 kr
C More Max Paket
Avgift är per hushåll (max 4 kort)
479 kr
Avgift är per hushåll (max 4 kort)
Diverse
Family Vision Paket
129 kr
BBC HD Paket
49 kr
Disney Paket
49 kr
Eurosport HD Paket
49 kr
National Geographic HD Paket
49 kr
TV4 Paket
49 kr
Viacom Paket
49 kr
Discovery Paket
49 kr
Ala Carte kanaler
Viasat Fotboll
178 kr
Viasat Motor
Ingår i Viasat Sprt/Sport HD paket
Viasat Hockey
139 kr
Viasat Golf
Ingår i Viasat Sprt/Sport HD paket
Viasat Sport
149 kr
Ingår i Viasat Sprt/Sport HD paket
129 kr
Bindningstid 12 månader
119 kr
Viasat Golf HD
Ingår i Viasat Sprt/Sport HD paket
129 kr
Bindningstid 12 månader
Kanal 5 HD
39 kr
TV4 Sport Xtra
39 kr
BBC HD
29 kr
BBC Entertaiment
19 kr
Ingår i BBC HD paket
BBC Knowledge
Ingår i BBC HD paket
19 kr
BBC Lifestyle
Ingår i BBC HD paket
BBC World News
19 kr
National Geographic HD
Ingår i BBC HD paket och Family Vision paket
National Geographic Wild HD
29 kr
Ingår i National Geographic HD paket
29 kr
National Geographic
Ingår i National Geographic HD paket
National Geographic Wild
19 kr
Ingår i BBC HD paket
19 kr
Ingår i National Geographic HD paket
19 kr
TV4 Film
19 kr
Ingår i TV4 paket och Family Vision paket
TV4 Guld
19 kr
TV4 Komedi
Ingår i TV4 paket och Family Vision paket
TV4 Fakta XL
19 kr
Ingår i TV4 paket och Family Vision paket
19 kr
TV4 HD
39 kr
19 kr
Travel Channel
29 kr
Ingår i TV4 pake
Al Jazeera English
Ingår i Family Vision paket
History Channel HD
Ingår i Family Vision paket
29 kr
Sky News
19 kr
Ingår i Family Vision paket
Motors TV
19 kr
Anteckningar
Underskrift
Ort och Datum
Sign LiD
Lidén Data Internetwork AB - Skogsvägen 2 - 749 41 Enköping - Tel 0171-42 00 01 - Fax 0171-317 18 - Orgnr 556543-5533
Avtalsvillkor
Avtalspartner
Liden Data Internetwork AB 556543-5533 i avtalet benämns Lev och undertecknande privatperson i avtalet benämns Kund.
Länk till Lidén Data Internetworks webbsida är www.lidendata.com.
Giltighet
För att kunna teckna detta tjänsteavtal (beställa) krävs att Kund tecknar/har tecknat Privat Kundavtal hos Lev, vilket utgör ett ramavtal till Levs övriga avtal. Detta
tjänsteavtal är således ett underavtal till kundavtalet och anses ogiltigt om inte gällande kundavtal finns mellan Kund och Lev.
Uppsägningstid
Uppsägningstiden är en (1) månad om inget tidsbundet avtal ingåtts. Uppsägning skall vara skriftlig.
Leveranstid
Leverans sker normalt inom 5 arbetsdagar från det att Lev har mottagit beställningen förutsatt att Kund redan har ett driftsatt digital TV abonnemang från Lev.
Tjänsten
Med Tjänsten avses leverans av de digitala TV-kanaler/paket som har Kund har valt enligt föregående sida. För beskrivning av respektive kanal/kanalpaket se
”Bilaga Digitala TV Kanaler”. För en mer detaljerad beskrivning av TV-kanalerna hänvisar vi till respektive TV-kanals hemsida.
Tillämplighet
Denna blankett används för att beställa digitala tilläggskanaler. För att Kund skall kunna beställa de här kanalerna krävs att Kund har tecknat avtal om leverans av
digital TV signal enligt Levs beställningsblankett ”DigitalTV” samt har fungerande digital TV box eller CA-modul med tillhörande Digitalkort från Lev.
Allt under förutsättning att Kund bor i en fastighet som är ansluten till Levs nät och att bostaden är utrustad med ett av Lev monterat TV-uttag/mottagare. Utrustning
för att ta emot TV-signalen bekostas av Kund, men kan köpas av Lev. Det är Kunds ansvar att kontrollera leveransmöjlighet och anslutningsform för respektive
bostad, genom att kontakta Levs kundtjänst.
Så här fyller du i blanketten!
I fältet Personnr / Kundnr, ange kundnummer om du är kund hos Lev sedan tidigare eller personnummer.
I fältet Önskat Aktiverinsgdatum anges tidpunkt då du önskar att beställda kanaler ska aktiveras/tas bort.
Om du önskar beställa flera olika kanalpaket/kanaler med olika tidsbegränsningar kan du fylla i flera blanketter avseende ett och samma kort.
I fältet Gäller för Kortnummer fyller du numret på det digitalkort som du vill koppla de beställda kanalerna till. Om du samtidigt med denna beställning har beställt ett
digitalkort via Levs beställningsblanketten ”DigitalTV” behöver du ej fylla i något kortnummer, då vi gör detta åt dig.
Gäller blanketten ett nytecknade kryssas rutan för Nytecknande i. Gäller det en ändring kryssas rutan för Ändring i.
Betalningsintervall
Betalningsintervall blir det samma som det som är valt på beställningsblanketten för Digital TV.
Val av kanalpaket
Markera de önskade kanalpaketen/kanalerna.
Vid Nytecknade markeras valen i kolumnen Ny/Kvar.
Vid Ändring markeras de nya kanalvalen och de som vill behållas i kolumnen Ny/Kvar. De som önskas avslutas markeras i kolumnen Ta Bort.
Lidén Data Internetwork AB - Skogsvägen 2 - 749 41 Enköping - Tel 0171-42 00 01 - Fax 0171-317 18 - Orgnr 556543-5533