Säljinformation från TiM

Comments

Transcription

Säljinformation från TiM
2014-02-11 – reviderad version
(sid 1, ny ingress + sid 2, info om SL Spärröppnare + sid 3, lokaltrafiktillägg för VL och LTÖ)
Säljinformation från TiM
Inom TiM samverkar vi – SJ och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna – för att
förenkla resandet, både inom länen och över länsgränserna. Det händer saker
inom regionaltrafiken hela tiden och vi ser ett stort värde i att ha en dialog med er
som är vår förlängda arm och har kontakt med våra kunder i vardagen. Denna typ
av säljinformation publiceras på: www.tim.se/support ungefär en gång per kvartal.
Ha en fin vår och lycka till med försäljningen!
Mvh.
Klas Bringert, affärsutvecklare, TiM AB
010-751 59 18
[email protected]
Ida Thermaenius, Account manager SJ AB
(ersätter Per-Arne Carlsson, t.o.m. mars 2015)
010-751 54 81, [email protected]
Inloggningsuppgifter för www.tim.se/support och SJ Lagershop
Om ni saknar inloggningsuppgifter till TiMs supportsida eller SJ Lagershop, skicka ett
mail till: [email protected]
På TiM.se/support kan du få svar på väldigt många av de frågor som vi fått till TiM
och SJ Kundtjänst genom åren. Under fliken ”Mitt ombud” kan ni själva kunna
uppdatera texterna (adress, kontakt, öppettider etc) som visas om ert ombud under
respektive station/ort på: www.tim.se/ombud
Adressen till SJ Lagershop för beställning av SJ Regionalkort, tidtabeller,
kvittorullar med mera är: http://sj-shop.c.kringelstan.se/
_____________________________________________________________________________________________
Trafik i Mälardalen AB, c/o SJ, Vasagatan 10, 105 50 Stockholm
www.tim.se
Hantering av kortämnen
Som vi tidigare har meddelat via denna säljinfo gäller nya rutiner för
beställning och försäljning av nya kortämnen för SJ Regionalkort och
SL Access-kort inom TiM-området från och med 2014-04-01.


Ni behåller alltså numera hela försäljningsintäkten själva genom att:
o Inte slå in ”TiM Avgift” i SJR ombudsmaskin när ni säljer kort.
o Slå in hela beloppet i ert eget kassasystem.
SJ fakturerar era beställningar kvartalsvis. Nästa faktura i mars/april 2015.
OBS!
Utpriset mot kund ska vara 25 kr för SJ Regionalkort och 20 kr för SL Access-kort.
 Inköpspris SJ Regionalkort: 20 kr/st (inkl. 6 % moms). Provision: 5 kr = 20 %.
 Inköpspris SL Access-kort: 16 kr/st (inkl. 6 % moms). Provision: 4 kr = 20 %.
Det är inte tillåtet att sätta egna priser för att öka provisionen!

I de fall ni behöver byta ut SJ Regionalkort åt kunder utan att kunden betalar
någon kortavgift (t.ex. kort som slutat fungera), skickar ni in det gamla kortet
tillsammans med er ordinarie månadsredovisning till SJ, så får ni ersättning
med 20 kr per kort. Detta gäller även vid förlustanmälan eller fall då kunden
skickat sitt kort till SJ Resebutik Stockholm för återköp. Beloppet noteras i
rutan för ”avgår ev värdecheckar”. Ange bara kortnumret i redovisningen
”under övriga upplysningar” om ni inte kan skicka med kortet!

Vid tekniska fel på SL Access-kort hänvisar vi tills vidare kunderna till SLs
återförsäljare för byte av kort. Kunden kan sedan ladda en spärröppnare
på det nya kortet först inför nästa månad. Spärröppnare går tyvärr inte att
utfärda i efterhand, men vi jobbar på en lösning tillsammans med SL.

Tills vidare får kunder som har problem att ladda spärröppnare resa på sitt
papperskvitto inom SL-trafiken. Borttappad, stulen eller på annat sätt
förlorad SL Spärröppnare ersätts ej. Läs mer på: www.tim.se/access
ALLMÄNT/TIPS:
Tur & retur-biljetter
 När ni säljer tur & retur-biljetter i ombudsmaskinen ska resan påbörjas inom 60
minuter. Återresan inom 24 timmar. Om biljetten delas är den inte giltig.
o Vi ber er därför upplysa alla kunder som köper tur & returbiljetter att INTE dela på (riva isär) biljetten!
_____________________________________________________________________________________________
Trafik i Mälardalen AB, c/o SJ, Vasagatan 10, 105 50 Stockholm
www.tim.se
Läge att ta kvasten i påsk?
Under påskhelgen 2015 utför Trafikverket flera större banarbeten som medför
betydande trafikpåverkan i Mälardalen. Dessa banarbeten kommer att
påverka i stort sett samtliga linjer och tågavgångar. Se aktuell information på
www.tim.se/banarbeten
Prisjusteringar som påverkar TiM-biljetterna
Natten till tisdag den 10 februari justerade SJ ett antal månadskortspriser. Samtidigt justerades en
del fasta priser på enkelbiljetter för kortare sträckor, både inom Mälardalen och i övriga landet.

I samband med detta I början av mars justeras lokaltrafiktilläggen VL Västerås kommun
(från 550 kr till 580 kr) och LT Örebro tätort (från 500 kr till 540 kr).

Den 1 april justerar UL ned sitt pris för månadskort från 790 kr till 750 kr.

Priserna ovan gäller FÖRE kombinationsrabatt.
Mer info från SJ:
SJ genomför prisjusteringar i Mälardalen
Förändringen trädde i kraft natten till den 10 februari 2015.
Månadskort
Prisjusteringen syftar till att skapa en mer enhetlig prissättning inom Mälardalsregionen.
Förändringen innebär att sträckor med liknande avstånd nu hamnar inom samma prisintervall.
I och med denna justering får resandet Mälaren runt inklusive sträckan Stockholm - Uppsala
enhetliga priser.
Bland annat sänks priset för ett månadskort mellan Västerås och Stockholm från 3 059 kronor
till 2 900 kronor.
Enkelbiljetter
Prisjusteringen av enkelbiljetter berör korta sträckor, med ett pris under 100 kronor, och är den
första på flera år och görs nu för att anpassa priset efter det ändrade kostnadsläget. SJ erbjuder i
stort sett alltid en billigare resa än både de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och andra
kommersiella operatörers tåg- och busstrafik. SJs tåg är dessutom i regel det mest komfortabla och
snabbaste resealternativet för regionala tågresor.
Våra förstaklassresenärer och månadskortinnehavare med SJ Prio-medlemskap på svart nivå har
dessutom tillgång till en uppskattad service i form av lounger i Stockholm och Göteborg med bland
annat gratis frukost och fika. Arbetsro och personlig kundservice.
Genomsnittshöjningen för enkelbiljetter är knappt 10 kronor. Vi har inte gjort någon generell
prisjustering för månadskorten utan endast ensat prisbilden så att sträckor med liknande avstånd
hamnar inom samma printervall.
_____________________________________________________________________________________________
Trafik i Mälardalen AB, c/o SJ, Vasagatan 10, 105 50 Stockholm
www.tim.se
10-biljetter
Som en följd av att priset på enkelbiljetterna justeras så anpassas även priset på våra 10-biljetter i
enlighet med ovanstående justering. Precis som tidigare ger en 10-biljett cirka 20 procents rabatt
jämfört med köp av tio enkelbiljetter.
Bakgrund, SJs prisjustering på månadskort
Bakgrunden till SJs prisjustering för månadskort är främst att få prissättningen ”Mälaren runt” mer
konsekvent. En biljett Enköping - Strängnäs har till exempel legat nästan 300 kr lägre än Västerås –
Stockholm, men gett fler resmöjligheter. Se kartor och tabell nedan.
Giltiga resvägar Enköping – Strängnäs
Från
Stockholm C
Uppsala C
Uppsala C
Uppsala C
Uppsala C
Flemingsberg
Södertälje Syd
Läggesta stn
Enköping stn
Enköping stn
Västerås C
Västerås C
Nykvarn
Eskilstuna C
Till
Västerås C
Enköping stn
Eskilstuna C
Flen stn
Kvicksund stn
Västerås C
Västerås C
Enköping stn
Strängnäs stn
Flen stn
Gnesta stn
Sundbyberg stn
Ransta stn
Sundbyberg stn
Giltiga resvägar Västerås - Stockholm
Nytt pris från 10/2
2 900
3 600
3 600
3 600
3 600
2 900
2 900
2 900
2 900
2 900
2 900
2 900
2 900
2 900
Förändring
-159
96*
96*
39*
210*
-159
50
-159
116
50
50
-159
50
50
*När UL justerar priset på sitt månadskort 1 april kommer kunder som reser med
TiM kombi SJ + UL på dessa sträckor att få en sänkt månadskortspris med några tior.
Giltiga resvägar

Är ni eller kunderna osäkra på hur man får resa med SJ Regionalkort
30 dagar (obegränsat resande eller 10 resor) eller TiM kombinationsbiljett
finns en interaktiv karta på: www.tim.se/resvagar

Ange till- och från-station, så ritas giltiga resvägar upp på kartan.
_____________________________________________________________________________________________
Trafik i Mälardalen AB, c/o SJ, Vasagatan 10, 105 50 Stockholm
www.tim.se
Exempel 1:
Mellan Stockholm och Örebro finns tre alternativa resvägar:



Via Västerås
Via Eskilstuna
Via Katrineholm – Hallsberg
Exempel 2:
Resenärer som köper biljett för till exempel följande sträckor:



Kvicksund – Stockholm
Strängnäs – Enköping
Västerås – Nykvarn m.fl.
… kan resa valfri väg runt Mälaren
(både via Eskilstuna och via Västerås):
_____________________________________________________________________________________________
Trafik i Mälardalen AB, c/o SJ, Vasagatan 10, 105 50 Stockholm
www.tim.se
TiM student

TiM student säljs bara i SJ Regionalautomaten, ej hos ombud.
Följande kan dock vara bra att känna till:
o SJ Regional månadskort utan lokaltrafiktillägg har ingen
ungdoms/studentrabatt, bara 10-biljetter och enkelbiljetter.
o Från och med 1 februari 2015 utökas dock antalet sträckor som
SJ Månadsbiljett Student/Ungdom säljs för via SJ.se:
Sträckor sedan okt 2014:
Linköping-Stockholm, Örebro-Stockholm samt Uppsala-Stockholm.
Nya sträckor från 1 feb 2015:
Eskilstuna-Stockholm, Västerås-Stockholm, Örebro-Västerås.
Mellan Norrköping/Linköping och Stockholm säljs biljetten även med
snabbtågsgiltighet. Läs mer på: www.sj.se/student
OBS! Biljetten säljs bara via www.sj.se
Faksimil ur aktuell annons om TiM student och SJ Månadsbiljett student:
_____________________________________________________________________________________________
Trafik i Mälardalen AB, c/o SJ, Vasagatan 10, 105 50 Stockholm
www.tim.se

Similar documents