Frödingleden - Karlstads kommun

Comments

Transcription

Frödingleden - Karlstads kommun
Gunnerud
A ls t e
Teckenförklaring
rsä lven
Frödingleden
Kroppkärrsleden
Handikappanpassad led
Information
LORENSBERG
Parkering
Badplats
Rastplats
Toalett
NORRA KROPPKÄRR
KRONOPARKEN
Kroppkärrssjön
Entre
Kroppkärr
Entre
Kroppkärrssjön
Handikappanpassat fågeltorn
Fågeltorn
Handikappanpassad eldplats
ALSTER
Eldplats
Betad strandäng
l
Ekhage
VÄLSVIKEN
Här är du
Vänern
SJÖSTAD
lv e
Kla r ä
n
Entre västra
Örsholmen
Frödingstenen
Entre
Alsters
herrgård
T
berollk
rg on
et e-
SÖDRA KROPPKÄRR
Utsiktspunkt
Naturstig
ÖRSHOLMEN
HEDEN
Välsvikstjärnet
¯
0
250
500
1 000 Meter
Karta upprättad 2012 av Teknik- och fastighetsförvaltningen,
med kartunderlag från Stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun.