LUFTRUM 2015 Sektor max höjd Lördag

Transcription

LUFTRUM 2015 Sektor max höjd Lördag
LUFTRUM 2015
Med undantag för Tärna Nord, öppnas/stängs samtliga sektorer via telefonkontakt
med ATCC/TMC på Arlanda (08-585 547 02).
Molnflygning ej tillåten i nedanstående sektorer.







Sektor
max höjd
Långtora Syd (LTS)*
1.850 m std. (IFR med marksikt)
Långtora Nord (LTNO)
2.450 m std. (IFR med marksikt)
Enköping Nord (ENKN)**
1.850 m std. (IFR med marksikt)
Sundbro 1
2.450 m std. (IFR med marksikt)
Sundbro 2
1.850 m std. (IFR med marksikt)
Björklinge
1.850 m std. (IFR med marksikt)
Tärna Nord
Endast enskilt färdtillstånd, anropa Västerås 130.60.
** Ny sektor gamla sektor Enköping har utgått.
* Max 1.200 m QNH (IFR med marksikt) i sektor Enköping, Långtora syd, då bana 08
är i användning på Arlanda.
Om tillstånd till högre höjd har erhållits tidigare under dagen, måste ATCC/TMC på Arlanda
senast 30 minuter före, informera segelflygledaren på Långtora om att taket på sektorerna
Enköping eller/och Långtora syd, måste sänkas till 1.200 m QNH. Segelflygledaren på Långtora
måste då förvissa sig om att inga segelflygplan finns i dessa sektorer över 1.200 m QNH innan
denna del av sektorerna kan lämnas tillbaka till Arlanda ATCC/TMC.
Sträckflygande segelflygplan, som lämnat Långtoras frekvens 123.52 mHz, måste maximera
sin höjd till 1.200 m QNH i sektor Enköping och Långtora syd vid sin återkomst framtill dess
radiokontakt har tagits med Långtora och information om gällande höjdbegränsning erhållits.
Viktigt att den som öppnar sektorerna skriver om det är i QNH eller STD vi fått höjderna .
Borlänge:
Västerås:
ATCC/TMC Arlanda:
TWR 127.30 (0243-645 20)
TWR 130.60 (021 80 00 20, 021 80 01 00)
(08-585 547 02)
Lördag-Söndag samt annan helgdag:
Vid ovan nämnda telefonkontakt med ATCC/TMC på Arlanda skall segelflygledaren
inhämta information om öppethållandet på Västerås och Borlänge flygplatser.
Avslut för dagen
Ring alltid ATCC/TMC (08 585 547 02) och stäng sektorerna oavsett om vi har tid kvar eller ej
Magnus Forslund
SEC
2015-03-28
HORISONTELL UTSTRÄCKNING
Koordinater (karta, se bilaga)
Långtora Nord
595840N0165859E - 595055N0170630E - 594937N0170936E - 594630N0165400E 595353N0164742E - 595840N0165859E
Långtora Syd
594937N0170936E - 594500N0172030E - 594403N0171920E - 594158N0170548E 594130N0170100E - 594320N0165700E - 594630N0165400E - 594937N0170936E
Enköping Nord
594403N0171920E – 593942N0171555E – 593808N0171009E – 593816N0170342E –
594130N0170100E – 594158N0170548E – 594403N0171920E
Tärna Nord
595353N0164742E - 594858N0163611E - 594858N0165154E - 595353N0164742E
Närsektor Sundbro
600024N0173242E - 595624N0173508E - 595456N0173410E - 595445N0173344E 595446E0173129E - 595708N0172345E - 600024N0173242E
Sundbro 1
600737N0172024E - 600024E0173242N - 595708N0172345E - 600329N0171029E 600737N0172024E
Sundbro 2
600329N0171029E - 595708N0172345E - 595446N0173129E - 595445N0173344E 594500N0172030E - 595055N0170630E - 595840N0165859E - 600329N0171029E
Björklinge
601439N0174205E - 595624N0173508E - 600024N0173242E - 600737N0172024E 601358N0173548E - 601439N 0174205E
VERTIKAL UTSTRÄCKNING
Samtliga områden sträcker sig från det kontrollerade luftrummets undre gräns upp till
överenskommen höjd.
Långtora Nord
Högsta flyghöjd FL 80/2450 m STD.
Långtora Syd
Högsta flyghöjd FL 60/1850 m STD.
Undantag: Högsta flyghöjd 4000 ft/1200 m MSL vid bana 08 för landning på Arlanda.
Anm. Brukarna är skyldiga att informera sig om eventuell verksamhet i R77 Skogstibble.
Enköping Nord
Högsta flyghöjd FL 60/1850 m STD.
Undantag: Högsta flyghöjd 4000 ft /1200 m MSL vid bana 01L, 01R och 08 för landning på
Arlanda.
Tärna Nord
Högsta flyghöjd FL 60/1850 m STD.
Anm. Endast enskild klarering!
Närsektor Sundbro
Högsta flyghöjd FL 80/2450 m STD.
Anm. Normalt inte tillgänglig under ATS ESCM öppethållning.
Sundbro 1
Högsta flyghöjd FL 80/2450 m STD. Anm. Vid enstaka tillfällen kan högre höjd lånas ut.
Sundbro 2
Högsta flyghöjd FL 60/1850 m STD.
Anm 1. Normalt inte tillgänglig under ATS ESCM öppethållning.
Anm 2. Brukarna är skyldiga att informera sig om eventuell verksamhet i R77 Skogstibble.
Björklinge
Högsta flyghöjd FL 60/1850 m STD.
Anm. Normalt inte tillgänglig under ATS ESCM öppethållning