Monteringsanvisning - Veranda valmat tak

Transcription

Monteringsanvisning - Veranda valmat tak
Monteringsanvisning
Rev.nr 150730
Veranda med valmat tak
Borrmaskin/
Skruvdragare+
Torx & Kryssbits
Vattenpass
Trälim för utomhusbruk
Vinkelhake
Såg
Skiftnyckel
Hammare
Tumstock
För montering av
plåttak behövs även:
Plåtsax
Falstång
Innehållsförteckning Stomme:
47 x 31
47 x 39
53 x 35
53 x 44
A1
Frontbalk
90x225 4500 mm
4500 mm
5100 mm
5100 mm
A2
Sidobalk
90x225
2st 3082 mm
2st 3902 mm
2st 3482 mm
2st 4402 mm
A3
Stolpe
120x120x2500
6
8 6
8
A4
Väggregel
42x120x2500
2
2 2
2
A5
Fotbräda
18x88
5116 mm
A6
Fotbräda
18x88
2st 3284 mm
A7
Foder18x145x1350/1550
5116 mm
2st 2843 mm
2st 2843 mm
2st 4102 mm 2st 3700 mm
2st 4620 mm
14st 1350 mm 14st 1350 mm 14st 1550 mm 14st 1550 mm
A8
Foder
18x145x650/750
-
4st 650 mm
-
A9
Foder
18x170x2920
4
6 4
6
A10
Foder 18x161x2920
2
2 2
2
A11
Foder
18x179x2920
2
2 2
2
A12
Foder
18x67x2920
2
2 2
2
A21
Takstol
2st 5080 mm
3st 5080 mm
2st 5680 mm
3st 5680 mm
2st 5080 mm
2st 5080 mm
2st 5680 mm
2st 5680 mm
3st 1699 mm
3st 1699 mm
3st 1918 mm
3st 1918 mm
2st 740 mm
2st 818 mm
2st 818 mm
4st 750 mm
A22
Takstol valmad
A23
Takstol A24
42x120
Underram
2st 740 mm
A25
42x120
Underram
2st 845 mm
2st 845 mm
2st 855 mm
2st 855 mm
A26
Överram rak
42x120
1st 762 mm
1st 762 mm
1st 847 mm
1st 847mm
A27
42x120
Överram diagonal
1+1 1080 mm 1+1 1080 mm
1+1 1188 mm 1+1 1188 mm
1+1 2402 mm 1+1 2402 mm
1+1 2670 mm 1+1 2670 mm
A28
Takstol diagonal
A29
Takstol liten
2+2 862 mm
2+2 862 mm
2st 1072 mm
2st 1072 mm
B1
16x89x4200
45x45x3300
E1
x66
E2
60x80
E5
D1
C1
x20
x500
x1000
17x95
16x95
E3
x20
E4
x20
E7
x300
E8
x400
4,5x35
E6
x200
5.0x70
F1
D2
F2
x1000
2,1x60
5.0x90
F3
4.2x42
x10
90x90
F4
6x160
Vissa infästningsbeslag kan bli över eller behöva kompletteras beroende på hur stommen byggs.
x25
För att underlätta monteringen och få ett gott slutresultat ber vi Dig
notera följande innan Du börjar.
Läs igenom hela monteringsanvisningen innan monteringen påbörjas.
En Veranda innehåller följande delar:
Stomme av limträ:
Glaspartier:
Underlagspapp:
Plåttak:
Se denna anvisning
Se separat anvisning
Se separat anvisning
Se separat anvisning
Denna anvisning beskriver hur stommen monteras, men innehåller även tips om hela monteringen av
verandan.
Till verandan ingår alla bärande delar till stommen såväl som utvändigt foder och panel.
Beroende på förutsätningarna kan visst anpassnings- och utsmyckningsvirke tillkomma.
En Veranda behöver beroende på hur den byggs kompletteras med följande:
(ingår ej)
Grund och golv
TakavvattningFinns som tillval
Takanslutning mot husvägg:
Beroende på väggtyp
Fönsterplåtar
Fotplåt till dörr
Isolering i tak
Innertak
Invändiga foder
Kontrollera att alla beställda komponenter finns med och är oskadade.
Alla virkesdelar utom råspont ska behandlas. Detta görs bäst och enklast före montering för att komma
åt överallt. Behandling ska ske först med grundolja sedan grundfärg och ytbehandling.
OBS! Var extra noga vid allt ändträ.
Monteras verandan med en gjuten betongplatta som grund bör någon form av skydd, till exempel
syllpapp, läggas mellan platta och trädelar för att förhindra fuktvandring från betongen upp i virket.
Att tänka på vid montering av veranda:
·
Tänk på att försöka montera beslag såsom vinkelbeslag så osynligt som möjligt för bästa
slutresultat. Man kan även med stämjärn göra försänkning i limträdelarna för montagebeslagen.
·
Tänk på att ordna med en ordentlig tätning mellan plåttaket occh befintlig husvägg.
Ofta är en rejäl plåt att föredra. Välj model och utformning beroende på husvägg.
·
Reglar och panel levereras okapat.
Kapa till önskat mått.
·
Våra verandastommar kan med fördel isoleras i taket. (Isolering medföljer ej)
Tänk på att skapa en ventilerad luftspalt mellan isolering och råspont.
Monteringstips:
Nedan visas lite tips om hur vinkelbeslag kan monteras vid infästning av takbalkar.
Skråskruva
Grund:
Grunden till verandan byggs enligt mått nedan.
Måttsättning anger yttermått grund.
Stolparna ska placeras 16 mm in från kanten.
1400
47 x 31
3098
1400
16
16
1400
1400
1400
16
4712
1600
53 x 35
3498
1600
16
16
1600
1600
5312
1600
16
700
1400
47 x 39
3918
1400
16
1400
1400
1400
16
16
4712
800
1600
53 x 44
4418
1600
16
16
1600
1600
5312
1600
16
Översiktsbild för stomme med valmat tak
1. Montera väggreglar
Börja med att montera limträregel 42 x 120 x 2500 (A4) som väggregel.
Limträregel 42 x 120 x 2500
2. Res upp sidorna mot väggreglarna.
Fäst stolparna A3 i sidobalkarna. Använd vinkelbeslag E1 eller skråskruva.
Res partierna med stolpar och sidobalkar och fäst dem i väggreglarna A4. Säkra med stag under
byggtiden. Tänk på att det är viktigt att med en ordentlig infästning av sidobalkarna A2 in mot väggen.
Individuella lösningar kan krävas beroende på hur infästning i bärande konstruktion är möjlig.
Sidobalk A2 90 x 225
Stolpar 120 x 120 x 2500
3. Montera frontbalk (A1)
Montera frontbalk (A1) och stolpe (A3).
Använd vinkelbeslag (E1) eller skråskruva.
90 x 225
Stolpe 120 x 120
4. Kontrollmät hålen för glaspartierna.
Kontrollera att hålen för glaspartierna i stommen stämmer med de partier som ska sitta där.
5. Montera de valmade takstolarna (A22).
Skruva ihop takstolarna med varandra med 5,0x70 mm skruv (E6).
OBS! För takets bärighet ska 2st takstolar monteras ihop.
Skruva korsvis från vardera hållet ca c/c 300 mm.
Montera de båda brutna takstolarna enligt bild. Skruva fast i sidobalk med vinkelbeslag 60x80.
1718
Verandastorlek: 53x44
53x35
200
1499
Utsprång i sidled: 200 mm
Verandastorlek: 47x39
47x31
6. Montera takstolar i valmningen.
Börja med de 3 raka takstolarna (A23).
Fäst med 3st vinkelbeslag 90x90 i varje takstol.
Fäst med vinkelbeslag 60x80 i fronbalk.
Använd underramarna (A24) som mall vid placering av takstolen.
Skruva inte fast underramarna (A24) ännu.
818
200
818
Verandastorlek: 53x44
53x35
Utsprång framåt: 200 mm
740
Verandastorlek: 47x39
47x31
740
7. Montera takstol och överramar.
Skruva fast takstolen (A21) i sidobalken med vinkelbeslag 60x80.
Montera överramarna A26 + A27 enligt bild. Skråskruva med skruv 5,0x90.
Fäst från takstolen baksida med skruv 6x160.
818
Verandastorlek: 53x44
53x35
736
Verandastorlek: 47x39
47x31
8. Montera övriga takstolar.
Montera resterande takstolar på mått enligt bild.
778
838
818
Verandastorlek:
53x35
Verandastorlek:
53x44
728
Verandastorlek:
47x39
729
679
Verandastorlek:
47x31
9. Montera diagonala takstolar.
Montera diagonala takstolar (A28) enligt bild.
Fäst in med vinkelbeslag 60x80 samt skråskruva mot diagonalen.
Montera underramar (A24+A25) mellan de främre takstolarna och diagonalerna.
Fäst in med vinkelbeslag 60x80 samt skråskruva mot diagonalen.
Kontrollera gärna med de små takstolarna (A29) i nästa steg att alla mått stämmer.
Verandastorlek: 53x44
53x35
A25 = 855 mm
A25 = 855 mm
Verandastorlek: 47x39
47x31 A25 = 845 mm
A25 = 845 mm
A25
10. Montera de små takstolarna.
Montera de sista takstolarna (A29) enligt bild.
Skråskruva in mot den diagonala takstolen.
11. Montera väggpanelen.
Montera första panelbrädan (C1) direkt under takstolen.
Montera därefter nästa bräda under den första.
Såga till klossar av 45x45 mm reglar att fästa panel mellan takstolarna i.
Montera panelen mellan takstolarna.
OBS! Panelen ska inte nå upp helt till takstolens ovankant för att luftning ska kunna ske under
råsponten om taket ska isoleras.
12. Montera 16x95 brädor på stolparnas utsida.
Montera 16x95 brädor på stolparnas utsidor för att linjera med panelen ovanför.
13. Montera foder runt fönster och dörrpartier.
Montera de 18 mm tjocka foderpanelerna runt fönster och dörrpartier.
Kapa de lodräta foderpanelerna till önskad längd. Skruva fast med trallskruv.
Foderna kan linjeras i ovankant med antingen takstolens underkant eller väggpanelens ovankant.
OBS!
Detta moment kan göras nu eller efter det att glaspartierna monterats. Görs det nu kan viss justering i
efterhand behövas.
18x69
18x170
18x161
18x179
18x170
18x145
14. Montera takfotbräda
Monera takfotsbrädorna 18x88 runt om takfoten.
15. Montera Råspont
Montera råspont på taket.
OBS!
Råsponten kommer i långlängd och behöver kapas.
Vid behov sker skarvning på längden över en takstol.
Sista brädan upp mot nock kan behöva kapas i längsled.
Spika fast med 60 mm spik.
Montera insektsnät
här.
(medföljer ej)
Tips!
Montera ett insektsnät mellan
väggpanelen och råsponten
för att hindra insekter tar sig
in i luftspalten under taket.
16. Montera 45 x 45 reglar
Montera 45 x 45 reglar på insidan av balkarna för snyggare avslut ovanför glaspartierna.
Regel 45 x 45
17. Montera underlagspapp
Montera underlagspappen på råsponten.
Följ tillverkarens monteringsanvisning som medföljer pappen.
(Takklister till underlagspappen ingår ej.)
18. Montera plåttaket
Montera takavvattning (tillval)
Takavvattningen ska monteras innan takplåten läggs på plats.
Montera plåttaket enligt tillverkarens anvisning som medföljer taket.
(Anslutning mot husvägg ingår ej.)
Montering:
Takfot och nockprofiler levereras i 2 meters längder och tillpassas på plats vid montering.
Ett tips är att vika ned kanterna på nockprofilen längs ut för ett snyggt avslut.
Nockprofilerna skarvas med medföljande 3-vägs nockplatta.
19. Montera glaspartier
Montera glaspartier enligt anvisning som medföljer partierna.
Det finns ingen bestämd plats för de öppningsbara partierna utan de kan placeras enligt önskemål.
Montera innertak etc.
Avsluta med att isolera taket (om så önskas), montera innertak och invändiga lister.
Glöm inte att passa på och dra fram eventuell el i taket innan innertaket spikas på plats.
Box 22238, 250 24 Helsingborg
Tel. 042-210 100
www.skanskabyggvaror.se