Här är jag, sänd mig

Transcription

Här är jag, sänd mig
Här är jag, sänd mig
Jes. 6:8
Text & Musik:
Körarr:
Evelina Gard
Ida Möller
q= ca.62
A
B¨
B¨/D
b4
b
& 4
b
b
&
˙™
sänd
mig.
œ
œ
Här
är
jag
F/A
B¨
C‹
B¨/D
œ œ œ œ
˙™
G‹
5
Œ
œ
œ
solo:
Här
E¨
är
jag
sänd
Här
E¨
mig.
œ
B¨/D
œ
œ
är
B¨/F
F(“4)
jag
œ
w
sänd
mig.
E¨/F
B¨
œ œ œ œ œ ™
œ
j
œ w
Jag vill
gå
dit Du
le
der
-
F
mig.
B
B¨
9
S,A
° b
&b
kör:
T
¢
vill
föl - ja
Dig.
œ œ œ œ
w
B¨/D
Œ
Dig.
œ
¢
F(“4)
Jag
vill
F
G‹ F/A B¨
œœ œœ œœ œœ
w
föl - ja
Dig.
œ œ œ œ
w
œ
? bb
C‹
Jag
vill
föl - ja
œ œ œ œ
E¨
° b
& b ˙˙
T
B¨/D
œ œ œ œ
w
œ œ œ œ
Jag
E¨
? bb
14
S,A
B¨/D
B¨/F
œœ œœ
B¨(“4)/F
B¨
œœ
œœ œœ œœ œ œ
œ
Jag vill
gå
dit
œ œ
œ
Œ
Du
le
B¨/A
G
Ó
nn
Ó
nn
˙
der
mig.
œ œ œ™
œ
J
˙
F
C/E
-
F/G
C
17
&
solo:
S,A
°
&
C
C/E
Œ
œ ˙™
œ œ œ œ
Ske Din
vil - ja
i
∑
mig.
Ske
Ske Din
Din
vil - ja
i
vil - ja
˙˙
mig.
œ œ œ œ œ œ œ ˙
?
G
œ œ œ œ œ
w
˙
œ œ œ œ œ ˙
kör:
G(“4)
i
mig.
œ œ œœ œœ
Ske Din
vil - ja
œ œ œ œ
∑
T
¢
Copyright © 2015 Manus
DN 2020
Lovsångsserie David
David Media AB
www.davidmedia.se
Här är jag, sänd mig - s.2
A‹ G/B C D‹
21
C/E
F
&
œ ˙™
œ
œ
œ
œ
Ske Din vil - ja
S,A
°
&
i
C/G
mig.
i
Jag vill
gå
dit Du led - er
##
Œ
mig.
∑
##
œ ˙
œœœ œ ˙
mig.
œ ˙
? œ œ œ œ
A(“4) A7
œ œ œ œœ
œ™ œj ˙ ™
œ ˙
œœ œœ œœ œœ œ ˙
ske Din vil - ja
C C/B¨
F/G
Oh.
œ œ œ œ œ #œ
Ó
##
∑
T
¢
D
D
25
D
° ##
& œ œ œœ œœ
œ œ
w
w
Her - re
hör min
bön.
œ œ œ
?
#
œ
T
¢ #
w
S,A
kör:
30
S,A
D/F©
° ##
& ˙˙
bön.
œ œ
? ##
T
D/F©
G
D/F©
˙˙
˙˙
Her - re
hör min
bön.
G
D/A
œ œ œ œ
A©º7
B‹7 D/A E/G©
Œ œœ œœ œœ œ œ ™ œj ˙
œ œ œœ ™ œ ˙
Jag vill
gå dit Du led - er
D/A
Œ
œ œ
œ
œ œ œ™
solo:
Jag vill
gå
dit Du led
hör min
œ œ œ œ
D/A
Jag är
A©º7
B‹7 D/A
re - do att tjän - a
A
D
j
œ w
-
er
mig.
4
4
Dig.
œ œ œ œ œ œ™ œ ˙
J 42
Œ
A(“4)
E‹
œœ œœ œœ œœ
Œ œ œœ œœ œœ œ œ ™ j 42
œ
œ
œ ˙
mig.
œ œ œ œœ
œ ™ œJ ˙
Œ
B‹ A/C© D
Her - re
w
E/G©
## 4 Ó
& 4
A
œœ œœ œœ œ
œ
¢
35
A(“4)
4
4