Tävlingsbestämmelser 15-16 - Svenska Handbollförbundet

Transcription

Tävlingsbestämmelser 15-16 - Svenska Handbollförbundet
Mellansvenska Handbollförbundets
Tävlingsbestämmelser
2015-2016
2(11)
Kontaktuppgifter MSHF
Kansli
Patrick Ericsson
Tel: 010-476 42 90
Telefontider: Mån - tors kl:09.30 - 11.30 & kl:13.30 - 15.00 fre 09.00 - 12.00
E-postadress: [email protected]
Adress:
Mellansvenska Handbollförbundet
MunktellArenan
633 42 Eskilstuna
Besöksadress:
Verkstadsgatan 5
Hemsida: http://www.svenskhandboll.se/MellansvenskaHandbollforbundet/
Tävlingskommittén
Ordförande:
Tomas Karlsson (Eskilstuna)
Tel bost: 016-51 21 59
Mobil: 070-202 74 20
E-post: [email protected]
Ledamöter:
Anders Ljungman (Norrköping)
Johan Lindqvist (Örebro)
Ola Sigurd (Kumla)
Resultatrapportering via SMS till 71160:
Skriv meddelandet på följande sätt
shf (matchnummer) (resultat hemmalag) (resultat bortalag) SÄND
Ex: shf 2100201004 22 26 -> Obs! Matchnummer 10 siffror -> Glöm ej mellanslag
(totalt 3 stycken)
Ver 1.15
3(11)
Mellansvenska Handbollförbundets tävlingsbestämmelser
2015-2016
Svenska Handbollförbundets tävlingsbestämmelser gäller i ALLA delar med undantag och
förtydligande enligt nedanstående text.
Se SHF:s tävl.best. § 1:12
1. Betalningsskyldighet
2. Dispens
3. Domare och funktionärer
4. Ej spelad/inställd match
5. Force majeur
6. Lag från annat SDF
7. Matchflyttning
8. Matchflyttningsavgifter
9. Matchflyttning ej godkänd/utan tillstånd
10. Matchkallelse
11. Matchprotokoll
12. Matchresultat
13. Medaljer
14. Protest
15. Punktmarkering
16. Byte av spelare
17. Sammandrag
18. Sanktion av turnering
19. Serieanmälningsavgifter
20. Spelarrepresentation D4 och H4
21. Spelarrepresentation A-ungdom & yngre
22. Time out
23. Urdragning
24. Urdragningsavgift
25. W.O.
26. Manual för lag-timeout med tre kort/lag
Ver 1.15
4(11)
1. Betalningsskyldighet
När en förening som ingår i Mellansvenska Handbollförbunds administrerade serier ålagts
avgifter, skall utdömda avgifter vara inbetalda till Mellansvenska Handbollförbund senast
tio (10) dagar efter fakturadatum.
2. Dispens
Dispensansökan skickas in till Mellansvenska Handbollförbunds tävlingskommitté. Varje
dispensansökan kostar 150 kronor. Dispens gäller ungdomsspelare som är max ett (1)
år äldre än lagets spelare (undantag kan förekomma.)
Endast två (2) överåriga spelare får användas vid varje matchtillfälle (målvakt
borträknad). Båda får användas på plan samtidigt. Överskrids detta och brott görs,
bestraffas laget med w.o.-avgift och matchen förloras med 0-10. Om dispensen missköts
äger MSHF tävlingskommitté rätten att omedelbart dra tillbaka dispensen.
Mellansvenska Handbollförbundets tävlingskommitté rekommenderar dock
samtliga föreningar att undvika att söka dispens, och i stället anmäla laget i en
högre åldersklass om det är frågan om fler än 4 dispenser. OBS! Dispensansökan
skall vara undertecknad av föreningens Tävlingsansvarig, Ordförande eller annan
styrelseledamot.
Handikapp
Intyg från läkare krävs.
Sociala skäl
I sitt naturliga umgänge är hon/han tillsammans med ett (1) år yngre kamrater eller går
ett (1) år yngre klass. Intyg från skolan krävs.
Äldre ungdomslag
Finns det ungdomslag i föreningen för henne/honom att deltaga i som är ett (1) år äldre
lämnas INGEN dispens. Undantag handikapp och sociala skäl enligt ovan. Dispens kan
ges för spelare om det inom föreningen inte finns något äldre ungdomslag att deltaga i
än de som är två (2) år äldre.
Flickor i pojklag
Det är fritt för flickor att delta i pojklag upp till och med B-ungdom serien.
Juniorserier
Generell dispens för upp till 3st överåriga (seniorer) spelare per match målvakt inräknad.
DM
Inga åldersdispenser godkänns – endast rena ålderskullar.
Lag dispens
Denna säsong kan man även söka lagdispens för spel i yngre åldersklass.
3. Domare och funktionärer
Domar- och funktionärstillsättning till senior, junior, A-ungdom och USM görs av aktuell
zonansvarig, eller av person delegerad av zonansvarig i Mellansvenska
Handbollförbundets domar- och funktionärskommitté. Gällande B-ungdom och yngre
tillsätts såväl domare som funktionärer av arrangerande förening.
I B & C-ungdom rekommenderas starkt att använda två (2)-domarsystem. Om domare
EJ infinner sig på utsatt matchtid åligger det hemmalaget att tillsätta domare. Båda lagen
ska dock på matchprotokollets baksida bekräfta godkännandet av domare. Ingen match
får ställas in på grund av utebliven domare.
Ver 1.15
5(11)
4. Ej spelad/inställd match
Förening (lag) som inte infinner sig till match enligt spelprogram, skall omedelbart
meddela MSHF:s kansli. Det åligger även arrangörsförening att meddela domare,
funktionärer och förbund omgående vid inställd match vid kort varsel. Nytt speldatum
måste meddelas till förbundet innan matchen spelas.
Matchflyttningsblankett ska användas.
Inställd match ska spelas senast 15 dagar efter ordinarie speldatum. Hemma lag ger två
(2) förslag som bortalag får välja på, om ingen överenskommelse sker kan MSHF gå in
och bestämma datum, tid och spelplats för matchen.
Se även § 7:2
5. Force majeur
Skriftligen ansökan åberopas av Force majeur och med angivande orsak till att matchen
inte spelats skall vara MSHF:s tävlingskommitté tillhanda sju (7) dagar efter ordinarie
matchdag. Ansökan skall också innehålla uppgifter om ett nytt speldatum och vara
undertecknat av båda föreningarna.
6. Lag från annat SDF
Där lag från annat SDF deltar har MSHF:s lag rätten att spela sin bortamatch på
hemmaplan som hemmamatch. Gäller ENDAST i raka serier (hemma/borta möten).
Gäller dock ej i seniorserier.
Den MSHF förening som begär matchflytt enligt ovan står då för kostnaderna (domare,
funktionärer och hall).
Det är MSHF-lagens skyldighet att innan seriestart kontakta laget från annat
SDF om man vill spela sin bortamatch på hemmaplan.
Undantag från denna regel kan göras om lag från annat SDF ej har någon serie
att delta i. MSHF beslutar för varje säsong vilka lag som skall undantas.
Säsongen 2015-2016 är lag från Dala-/Gävleborgs Handbollförbund undantagna denna
regel i serierna pojkar A och pojkar B (samtliga nivåer).
7. Matchflyttning
För serier ned t.o.m. H/D3 se SHF:s tävl.bestämmelser § 2:9
7:1
För H/D 4 - juniorer:
Seriematch får i undantagsfall flyttas till annan speldag i respektive omgångs spelperiod
om synnerliga skäl föreligger. Begäran av matchflyttning ansöks hos MSHF:s
tävlingskommitté på avsedd blankett. Ansökan ska vara undertecknad av båda
föreningarna och vara MSHF:s kansli tillhanda senast tio (10) dagar före matchdatum
per e-post. Matchflyttningsavgift faktureras den förening som begärt matchflytt.
Flyttad match ska spelas senast 15 dagar efter ordinarie speldatum. Hemma lag ger två
(2) förslag som bortalag får välja på, om ingen överenskommelse sker kan MSHF
bestämma ett (1) av angivna datum. Ingen matchflyttningsavgift för D-ungdom.
7:2
För match som begärts flyttad och blivit tillstyrkt ansvarar hemmalaget för att ny kallelse
utgår för respektive lag, domare och matchfunktionär. Alla matcher skall vara spelade
innan sista spelomgångs datum. Kommer inte föreningarna överens vid ändring av
match, kan förbundet gå in och bestämma datum, tid och spelplats.
Ver 1.15
6(11)
För ungdomsserier A-D:
I A-B ungdom är endast USM godkänd anledning till matchflytt.
Övriga matchflyttar godkänns ej.
För samtliga ungdomsserier gäller följande.
Flyttad match ska spelas senast 15 dagar efter ordinarie speldatum. Hemmalag ger två
(2) förslag som bortalag får välja på dock ingen USM helg för den ålderskullen, om ingen
överenskommelse sker kan MSHF bestämma ett (1) av angivna datum.
Tänk på att ta hänsyn till gästande lags reseavstånd till och från matcharenan vid
tidläggning.
Ingen matchflyttningsavgift för D-ungdom.
För match som begärts flyttad och blivit tillstyrkt ansvarar hemmalaget för att ny kallelse
utgår för respektive lag, domare och matchfunktionär. Alla matcher skall vara spelade
innan sista spelomgångs datum. Kommer inte föreningarna överens vid ändring av
match, kan förbundet gå in och bestämma datum, tid och spelplats.
Riktlinjer för matchflytt pga. Väderförhållanden
1.
Klass 1 varning
Matchen skall spelas
Åk i god tid!
2.
Klass 2 varning
Matchen får flyttas
3.
Klass 3 varning
Matchen skall flyttas
Det kan vara snö i Mellansverige under väldigt lång tid och risken är att det annars inte
blir spelat några matcher över huvud taget. Trafikverkets hemsida gäller som riktlinje.
8. Matchflyttningsavgifter
Efter fastställd serie Senior, Junior & A-ungdom
1-10 dagar Senior, Junior & A-ungdom
Efter fastställd serie B-ungdom och yngre
500:1000:200:-
9. Matchflyttning ej godkänd/utan tillstånd
Senior, junior & A-ungdom
B-ungdom och yngre
1500:- + matchflyttningsavgift
300:- + matchflyttningsavgift
10. Matchkallelse
Match i fastställt spelprogram/MSHF:s hemsida
http://www.svenskhandboll.se/MellansvenskaHandbollforbundet/
eller i TA där datum, klockslag och hall finns angivet gäller som kallelse. Vid godkänd
matchflyttning, SKALL ALLTID ny kallelse utgå till motståndare och MSHF gör ändring
på hemsida. Det åligger den förening som vill göra matchflyttning, att detta verkställs av
hemmaföreningen. Det åligger också hemmaförening att kalla/informera domar- och
funktionärstillsättare det nya matchdatumet.
11. Matchprotokoll
Matchprotokoll och arbetsprotokoll SKALL användas i samtliga matcher som MSHF
administrerar (förutom där det tillämpas EMP samtliga seniorserie säsongen 15/16).
OBS: Matchprotokoll och Arbetsprotokoll ska senast tre (3) dagar efter spelad match,
vara förbundet tillhanda på adress:
Mellansvenska Handbollförbundet
MunktellArenan
Verkstadsgatan 5
633 42 Eskilstuna
Ver 1.15
7(11)
12. Matchresultat
Samtliga matcher (Dock ej P/F04) som administreras av Mellansvenska
Handbollförbundet ska rapporteras in direkt efter avslutad match. Sker via
tavling.handboll.info eller via SMS. Följ beskrivningen på sidan 2.
I D1 serierna tillämpas ingen tabellräkning.
Matchresultat - rapportering
Inget resultat SMS:at 1 arbetsdag efter match
Inget protokoll insänt 5 arbetsdagar efter match
Inget eller felaktigt matchnummer på protokoll
Senior - junior
200:200:200:-
A- D-ungdom
100:100:100:-
13. Medaljer
D3, H4 och junior:
21 st guldmedaljer
A - C:
21 st guld, silver och bronsmedaljer.
D:
21 st deltagarmedaljer/lag
Extra medaljer kan beställas av MSHF till en kostnad av 50:-/styck
14. Protest
Se SHF:s tävl.best. § 7:2
Seniorserier adm. av MSHF
Juniorserier och yngre
1000:500:-
15. Punktmarkering
Punktmarkeringsförbund råder från A-ungdom och nedåt. Med punktmarkering menas:
Ensidigt följa en (1) eller två (2) icke bollförande spelare utanför frikastlinjen.
Vid bestraffning av felaktig punktmarkering skall progressiv bestraffning ges till
lagansvarig, inte till spelaren.
16. Byte av spelare (B-ungdom och yngre) NYTT från denna säsong
Byte får bara ske när egna laget har bollen, gäller endast B-ungdom och yngre.
Vid bestraffning för felaktigt byte anfall/försvar skall progressiv bestraffning ges till
lagansvarig, inte till spelaren.
17. Sammandrag (Gäller inte säsongen 2015-2016)
Arrangerande förening tillsätter hallchef som ska vara i sporthallen en (1) timme före och
efter arrangemanget. Arrangerande förening håller med bollar och matchprotokoll.
Arrangerande förening ansvarar för att alla matchprotokoll från sammandragen, skickas
in till Mellansvenska Handbollförbundet. Det åligger arrangerande förening att tillsätta
domare och matchfunktionärer vid samtliga matcher i ett sammandrag.
Om ett (1) lag uteblir från ett sammandrag blir det automatiskt WO, se punkt 25
Om två (2) lag uteblir ansvarar arrangerande förening för nytt datum för hela
sammandraget. Se regler för matchflyttning under punkt 7. Matchflyttning.
Ver 1.15
8(11)
Regler för tidsättning av sammandragsserier.
Sammandragsserie
Matchtid (Exempel)
13.00 - 14.15 (Exempel) Hemmalag Bortalag 1
14.15 - 15.30 (Exempel)
Annan seriematch
15.30 - 16.45 (Exempel) Bortalag 1 Bortalag 2
16.45 - 18.00 (Exempel)
Annan seriematch
18.00 - 19.15 (Exempel) Hemmalag Bortalag 2
Tänk på att ta hänsyn till gästande lags reseavstånd till och från matcharenan vid
tidläggning.
Vi eventuell urdragning i serier som spelas i sammandragsform gäller:
I den singelmatch som uppstår, räknas det lag som står som hemmalag ansvarig för att
nytt speldatum inkommer till förbundet snarast.
18. Sanktion av turnering
Sanktion för turnering skall sökas hos Mellansvenska Handbollförbundets
tävlingskommitté, för 5-32 deltagande lag. Ansökan för turnering ÖVER 32 lag sändes till
Mellansvenska Handbollförbund och vidarebefordras till Svenska Handbollförbundet som
beslutar om sanktion. Sista datum för sanktion se SHF:s hemsida.
Sanktionsavgift:300 kr/turnering
19. Serieanmälningsavgifter
Serie
H2
D2/H3
D3/H4
J/A
B/C
D2
Avgift
8000:4000:3500:3000:2150:850:-
20. Spelarrepresentation H4
Spelare får i en och samma serie endast deltaga i ett av förenings anmälda lag i samma
klass. Omflyttning av spelare mellan olika grupper är därmed EJ tillåtet. Första
seriematch är bindande för det lag spelaren tillhör resten av säsongen. Omflyttning får
endast ske efter skriftlig ansökan hos Mellansvenska Handbollförbundets
tävlingskommitté, och blir klar efter beslut med omedelbar verkan.
21. Spelarrepresentation A-ungdom & yngre
Omflyttning av spelare i A-ungdom och yngre innebär att man får flytta spelare mellan
olika lag i förening och i samma åldersklass och serie, och naturligtvis även mellan
divisioner. Det är tillåtet att flytta upp yngre spelare i äldre lag.
Spelare som fyller 17 år det kalenderår som tävlingsåret börjar äger rätt att deltaga i
seniorspel.
Obs! Inga åldersdispenser gäller för seniorspel!
Se även SHF:s tävl.best. § 8:1
Ver 1.15
9(11)
22. Timeout
I samtliga MSHF administrerade serien tillämpas SHF´s regler gällande Timeout.
Se punkt 26. För manual.
23. Urdragning
Glöm inte bort att anmäla till domartillsättare, ”när ert lag eller något annat lag” har
dragit sig ur serien. Kommer urdragningen inför en match måste även matchens domare,
funktionärer och övriga meddelas.
Vid urdragning i serierna A-Elit och B1 äger MSHF rätten att besluta om vakant plats ska
fyllas och i sådant fall av vilket lag/förening.
24. Urdragningsavgift
Urdragning efter fastställd serielottning är anmälningsavgiften förverkad.
Efter 31/8 tillkommer en ny avgift motsvarande anmälningsavgiften.
Gäller ej minihandboll.
25. W.O.
Regeln gäller D3, H4, junior och samtliga ungdomsserier.
Övriga serier se SHF:s tävlingsbestämmelser
Lag som ej infunnit sig till match till vilket laget blivit kallat, och inte giltiga skäl
föreligger, förlorar matchen med 0-10 (W.O) efter beslut av MSHF:s TK.
(Domarna ska vänta i 15 minuter innan man inställer matchen).
Lag som för andra gången ej infinner sig till match kan uteslutas ur serietävlingen efter
beslut av MSHF:s TK.
Vid sammandrag, räknas en (1) sammankomst, som en (1) W.O.
Vid beslut om uteslutning under första halvan av en dubbelserie skall alla resultat för det
berörda laget räknas bort och ny tabell räknas fram.
Vid beslut om uteslutning under andra halvan av en dubbelserie eller i en poolserie
beslutar MSHF:s TK i sådan fråga. (se även SHF: tävl. best.§ 5:4)
W.O.-avgifter uttages enligt av MSHF:s fastställda normer:
D3, H4 samt junior
1000:Ungdom
500:Uteslutning
Urdragningsavgift
W.O sista omgången
Dubbel W.O. avgift
(se ovan)
Det lag som döms för W.O. är skyldig att ersätta det andra lagets kostnader om sådan
finns, enligt SHF:s tävlingsbestämmelser §1:8, §5:4 samt SHF:s tävlingshandbok §2:7.
Vid W.O. i sista omgången kan TK ta beslut om uteslutning ur serien ska ske.
26. Manual för lag-timeout med tre kort/lag
Tre gröna kort, märkta med 1 – 2 – 3, ska finnas till respektive lag innan matchstart.
Lagen erhåller kort med nummer 1 och 2 inför första halvlek.
Om laget nyttjar ett av korten i första halvlek ska de ha kort 2 och 3 inför starten av
andra halvlek.
I händelse av att de erhöll två lag-timeout i första halvlek,
Erhåller de endast kort nr 3 inför andra halvlek.
Inte fler än två lag-timeout kan tillåtas i varje halvlek av den ordinarie speltiden.
Ver 1.15
10(11)
Mellan två lag-timeout för ett lag måste motståndarlaget varit i besittning av bollen en
gång.
Under de 5 sista minuterna av ordinarie speltid, det vill säga i andra halvlek,
är endast en lag time-out per lag tillåten.
Kommentar: Även om ledaren som lämnar kortet vid bordet har med sig kort med ”fel”
siffra på – godkänn ändå den begärda timeouten!
Om det INTE påverkar arbetet vid bordet eller om ni har möjlighet till kontakt med
”bänkarna” – begär då gärna in kort nr TRE då det är mindre än 5 minuter kvar av
ordinarie speltid.
Ett lag som önskar begära en lag-timeout måste göra det genom att en ledare
lämnar det gröna timeoutkortet i handen till den vid bordet som sitter närmast
överlämningen. Det kan vara tidtagaren, sekreteraren eller delegaten.
Tidtagaren stoppar klockan och blåser i pipan, detta även om delegat finns vid
matchen.
Ver 1.15
11(11)
Lathund 2015 – 2016 Gäller spel i MSHF´s serier
Ålder
Bollstorlek
Punktmarkering
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Antal
spelare
14
14
17
17
17
17
17
17
17
Speltid
Senior Herr
Senior Dam
H Junior
D Junior
Pojk (A)
Flick (A)
Pojk (B)
Flick (B)
Pojk (C)
96-98 *
96-98 *
99/00
99/00
01/02
01/02
03/04
58-60
54-56
58-60
54-56
54-56
52-54
52-54
50-52
50-52
Flick (C)
03/04
Mjukluftboll (50-52 cm)
250-300g
Nej
17
2 x 25 min
Förening
Pojk/flick
(D2)
05
Mjukluftboll (50-52 cm)
250-300g
Nej
Obegr
2 x 20 min
Förening
Pojk/flick
(D1)
06 mini
Skumgummiboll
(48-52 cm)150-200g
Nej
Obegr
Olika
Förening
cm,
cm,
cm,
cm,
cm,
cm,
cm,
cm,
cm,
425-475
325-400
425-475
325-400
325-400
325-400
325-400
275-325
275-325
g
g
g
g
g
g
g
g
g
2
2
2
2
2
2
2
2
2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
30
30
30
30
30
30
25
25
25
min
min
min
min
min
min
min
min
min
Domare
tillsättning
Zonansvarig
Zonansvarig
Zonansvarig
Zonansvarig
Zonansvarig
Zonansvarig
Förening
Förening
Förening
Plan/övrigt
Vax/Klister – EMP**
Vax/Klister – EMP**
Vax/Klister
Vax/Klister
Vax/Klister
Vax/Klister
Sänkt målribba.
Ingen tabellräkning
C1 nivån
Sänkt målribba.
Ingen tabellräkning
C1 nivån
Stor plan
Sänkt målribba.
Ingen tabellräkning
20x12m
mål: 2 x 1,7m
Alla bollstorlekar enligt SHF:s bestämmelser
I seriespel där administrerande distrikt inbjuder till spel för hela C-Ungdomsklassen (både C1 & C2) gäller regelverket enligt C1.
Spel ska ske med påhängsribba. Detta gäller i samtliga MSHF´s C-klass serier.
Arrangör/hemmalag ansvarar för att tillhandahålla matchboll, vid meningsskiljaktigheter gäller hemmalagets val.
* + Generell dispens för upp till 3st överåriga (seniorer) spelare per match målvakt inräknad.
** Samtliga seniorserier 15/16 spelas med EMP (Elektroniskt matchprotokoll)
Ver 1.12