Utskrift 2015-10-07 Bridge torsdag fm Deltagarlista Tänkbara

Transcription

Utskrift 2015-10-07 Bridge torsdag fm Deltagarlista Tänkbara
Par-nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Namn
Monica Svahnqvist
Kersti Dafgård
Margareta Fouganthin
Kerstin Fransson
Barbro Karlsson
Gillis Karlsson
Gaby Kling Persson
Inger Åberg
Eva Svensson
Yngve Svensson
Bridge torsdag fm
Tel
Mobil
Deltagarlista
Mail
26564
0705-265641 [email protected]
0511-62175 0705-284518 [email protected]
22667
29746
0705-788807 [email protected]
0723-129746 [email protected]
27906
”
0702-790204 [email protected]
0725-533382 [email protected]
541419
541419
0705-341419 [email protected]
-"-
16124
23519
0705-243454 [email protected]
-
65195
65196
0709-447975 [email protected]
0706-710760 -"-
66533
65288
[email protected]
0708-622178 [email protected]
Curt Sjölin
Nils Nyqvist
Gunnar Eriksson
0512-60879
[email protected]
28963
0705-150980 [email protected]
91796
0706-089323 [email protected]
Lena Hansing
Hans Johansson
13061
0725-548041 [email protected]
0512-60131 0706-731813 [email protected]
Anita Johansson
Åse Johansson
Lena Thörnblad
Anders Thörnblad
Birgitta Tollmar
Ingrid Thomasson
546361
61310
0511-343135 0735-775520 [email protected]
20177
[email protected]
Signhild Larsson
Holger Johnsson
0705-610803
[email protected]
10431
0705-260564 -
Monica – Kurt Göransson
Rune Milstén
Thord Janson
Per-Olof Toreborg
Jan Eriksson
27935
80096
61580
0704-605461 [email protected]
0708-632655 [email protected]
0738-282698 -
28018
0702-801828 [email protected]
-
23864
24273
Admin-ersättare
0705-496361 [email protected]
0730-750564 [email protected]
Birgitta Bertilsson
Marianne Svanqvist
Ronny Jonsson
Ingela Nilsson
Stig Larsson
Anmärkning
Administratör
0706-152990 [email protected]
0705-210284 [email protected]
0738-301226 [email protected]
0705-980395 [email protected]
Tänkbara reserver/inhoppare (utan inbördes ordning)
Berith Viksberg – Bosse Karlsson
Anita Andersson
Anita Ljunggren
Berit Larsson
Gerd Åberg
Gunnar Eriksson
Ing-Mari Johansson
Kerstin Sandström
Lotta Källsson
Margareta Varde
Rigmor Johansson
Sven-Olof Johansson
Birgitta Wänerstig
28484
61330
18100
0760-320090
28094
91796
71141
29108
17260
24122
66219
0708-839533 [email protected]
0709-684710 [email protected]
[email protected]
[email protected]
0706-089323 [email protected]
0704-443646 [email protected]
0730-641252 [email protected]
0708-870567 [email protected]
0739-718256 [email protected]
[email protected]
0511-343162 [email protected]
21449
Utskriftsdag:
Utskrift 2016-01-04
0767-782389 [email protected]
[email protected]
2016-01-04
Ersättare 2:a+4:e
Torsdagen i månaden

Similar documents