Nomineringsbrev avdelningsstyrelsen 2016

Transcription

Nomineringsbrev avdelningsstyrelsen 2016
Till medlemmar i Vision Stockholms stad
Nominering till Vision Stockholms stads
avdelningsstyrelse
Nu har det blivit dags att nominera de personer som du tycker brinner för fackliga frågor och är redo
att jobba för ett starkt Vision och en stark röst för medlemmarna. Avdelningsstyrelsen har det
strategiska övergripande ansvaret för den fackliga verksamheten i Vision Stockholms stad för att
skapa förutsättningar för ett arbete nära medlemmarna.
Hur går det till att nominera?
Nominera de personer som du/ni anser vara lämpliga. Det kan vara medlemmar eller
förtroendevalda från den egna sektionen likväl som från andra sektioner.
De personer som nomineras ska vara tillfrågade och ha accepterat nomineringen. Ange de eventuella
fackliga uppdrag som den/de nominerade har idag, sektionstillhörighet, arbetsplats samt
telefonnummer.
Bifoga gärna en motivering till förslaget, det underlättar valutskottets arbete och stärker också
förslaget. Använd bifogad nomineringsblankett. Den/de nominerade får gärna skriva ett kort
personligt brev på max en sida.
Vid nominering kan det vara bra att göra den nominerade uppmärksam på att eventuella intervjuer
kommer att ske löpande allt eftersom nomineringar kommer in. Valutskottet vill särskilt
uppmärksamma er på att det inte är en självklarhet att samtliga nominerade kommer att intervjuas
Hur nominerar man till valutskottet?
När det gäller nomineringar till valutskottet hänvisar vi till det särskilda nomineringsbrev som finns
medskickat. I bilagan finns information om nuvarande ledamöter i avdelningsstyrelsen, revisorer,
revisorssuppleanter samt valutskottets ledamöter. Valutskottets ledamöter är också antecknade på
nästa sida.
Vision Stockholms stads valutskott har fastställt att sista nomineringsdag till avdelningsstyrelsen är
fredag den 29 januari 2016.
OBS! Valutskottet poängterar vikten att respektera sista nomineringsdag. Nomineringar inkomna
efter sista fastställda nomineringsdag kommer inte att beaktas.
VÄLKOMMEN MED NOMINERINGAR!
Praktisk information
Nomineringar ska vara Vision Stockholms stads valutskott tillhanda senast fredag den 29 januari
2016. (Observera att nomineringstiden inte gäller nomineringar till valutskottet. Se särskilt
nomineringsbrev)
Mejla nomineringen/nomineringarna till valutskottets sammankallande Rolf Nyström:
[email protected]
För Vision Stockholms stads valutskott
Rolf Nyström
Vid frågor mejla någon i valutskottet.
Övriga ledamöter i valutskottet:
Saime Civas [email protected] Farsta stadsdelsförvaltning
Christer Liljegren [email protected] Trafikkontoret
Eva Mårelius [email protected] Socialförvaltningen
VAL TILL VISION STOCKHOLMS STYRELSE SOM SKA FÖRÄTTAS AV
REPRESENTANTSKAPET 2016
Ordförande Johan Berken
Vice ordförande Annelie Sjöberg
Ledamot Annica Walther
Ledamot Carina Eriksson
Revisor Eila Hellman
Revisor Thomas Wiklund
Revisorssuppleant Yvonne Zellman
Revisorssuppleant Susann Holm
Följande personer har ett år kvar av sina mandat i avdelningsstyrelsen:
Kassör Kafa Chahastan
Ledamot Kamilla Lantz