Platsgarantier för IDTs programstudenter hösten 2015

Comments

Transcription

Platsgarantier för IDTs programstudenter hösten 2015
Platsgarantier för IDTs programstudenter hösten 2015
Civilingenjörsprogrammet i Robotik
Termin
Läsperiod
CCV20 Robotik
3
1
CCV20 Robotik
3
1
CCV20 Robotik
3
CCV20 Robotik
CCV20 Robotik
Program
Kursnamn
Kurskod Anm kod hp Ort
Mekanik II
21137
7,5
V
21027
7,5
V
2
MFY007
Numeriska metoder med MATLAB -MMA307
Numerical Methods with MATLAB
Flygplanstrukturer och materiallära I MFL018
24058
7,5
V
3
2
Linjär algebra -- Linear Algebra
MAA153
21028
7,5
V
5
1
Komplexa elektroniksystem
ELA427
24052
7,5
V
1
Datorstödd produktutveckling
Programmering av tillförlitliga
inbyggda system
KPP053
24115
7,5
E
DVA441
24060
MAA704
21026
CCV20 Robotik
5
CCV20 Robotik
5
2
CCV20 Robotik
5
2
CCV20 Robotik
7
CCV20 Robotik
7
CCV20 Robotik
7
CCV20 Robotik
7
CCV20 Robotik
9
1-2
Tillämpad matrisanalys -- Applied
Matrix Analysis
7,5
7,5
V
V
1
Forskningsmetodik inom
naturvetenskap och teknik
CDT403
24003
1
Inbyggda system I
DVA431
24027
7,5
V
2
Inbyggda system II
DVA404
24014
7,5
V
2
Industrirobotik
DVA414
24124
7,5
V
Robotik - projektkurs
CDT508
24029
30
V
7,5
V
Civilingenjörsprogrammet i Innovation och produktdesign
Program
Termin
Läsperiod
Kursnamn
Kurskod Anm kod hp Ort
Produktutveckling 1
CKE20 Innovation och produktdesign
3
- civilingenjörsprogram
1
Industriell produktion och logistik
CKE20 Innovation och produktdesign
3
- civilingenjörsprogram
1
PPU204
24018
7,5
PPU206
24024
7,5
E
CKE20 Innovation och produktdesign
- civilingenjörsprogram
1
Envariabelkalkyl
3
Maskinelement
CKE20 Innovation och produktdesign
3
- civilingenjörsprogram
2
MAA151
21029
7,5
E
PPU207
24028
7,5
E
E
E
Industridesign, introduktion
CKE20 Innovation och produktdesign
3
- civilingenjörsprogram
2
PPU208
24030
7,5
Produktutveckling 2
CKE20 Innovation och produktdesign
5
- civilingenjörsprogram
1
Datorstödd produktutveckling
CKE20 Innovation och produktdesign
5
- civilingenjörsprogram
1
KPP017
24110
7,5
E
KPP053
24115
7,5
E
Industridesign 2
CKE20 Innovation och produktdesign
5
- civilingenjörsprogram
1
Industriell
produktion och logistik
CKE20 Innovation och produktdesign
5
- civilingenjörsprogram
1
Konkurrenskraftiga
KPP103
24117
7,5
E
PPU206
24024
7,5
E
produktionssystem
CKE20 Innovation och produktdesign
5
- civilingenjörsprogram
1
Introduktion till informationssökning
CKE20 Innovation och produktdesign
5
- civilingenjörsprogram
och omvärldsanalys
2
PPU406
24037
7,5
E
KIN465
24068
Produktutveckling 3
CKE20 Innovation och produktdesign
5
- civilingenjörsprogram
2
Produktions- och logistikplanering
CKE20 Innovation och produktdesign
5
- civilingenjörsprogram
2
KPP039
24112
7,5
E
KPP227
24019
7,5
E
Lätta konstruktioner
CKE20 Innovation och produktdesign
5
- civilingenjörsprogram
2
Mekanik och ellära, grundkurs
CKE20 Innovation och produktdesign
5
- civilingenjörsprogram
2
PPU408
24039
7,5
V
MFY012
21138
7,5
V
KPP304
24020
15
E
KPP317
24121
7,5
E
CKE20 Innovation och produktdesign
5
- civilingenjörsprogram
1-2 Project Management
CKE20 Innovation och produktdesign
5
- civilingenjörsprogram
1-2 Vetenskaplig teori och metod
7,5
E
Entreprenörskap och företagande I
CKE20 Innovation och produktdesign
7
- civilingenjörsprogram
1
Produktutveckling 2
CKE20 Innovation och produktdesign
7
- civilingenjörsprogram
1
KIN415
24066
7,5
E
KPP017
24110
7,5
E
Datorstödd produktutveckling
CKE20 Innovation och produktdesign
7
- civilingenjörsprogram
1
Industridesign 2
CKE20 Innovation och produktdesign
7
- civilingenjörsprogram
1
KPP053
24115
7,5
E
KPP103
24117
7,5
E
Industridesign 2
CKE20 Innovation och produktdesign
7
- civilingenjörsprogram
1
Konkurrenskraftiga
produktionssystem
CKE20 Innovation och produktdesign
7
- civilingenjörsprogram
1
KPP103
24117
7,5
E
PPU406
24037
7,5
E
CKE20 Innovation och produktdesign
7
- civilingenjörsprogram
1
Numeriska metoder
Entreprenörskap och företagande II
CKE20 Innovation och produktdesign
7
- civilingenjörsprogram
2
MMA132
21055
7,5
V
KIN416
24067
7,5
E
Produktutveckling 3
CKE20 Innovation och produktdesign
7
- civilingenjörsprogram
2
Produktions- och logistikplanering
CKE20 Innovation och produktdesign
7
- civilingenjörsprogram
2
KPP039
24112
7,5
E
KPP227
24019
7,5
E
Lätta konstruktioner
CKE20 Innovation och produktdesign
7
- civilingenjörsprogram
2
CKE20 Innovation och produktdesign
7
- civilingenjörsprogram
1-2 Project Management
PPU408
24039
7,5
V
KPP304
24020
15
E
Modelering och simulering
CKE20 Innovation och produktdesign
9
- civilingenjörsprogram
1
OAH301
23027
7,5
E
CKE20 Innovation och produktdesign
9
- civilingenjörsprogram
1
Numeriska metoder
Introduktion till informationssökning
CKE20 Innovation och produktdesign
9
- civilingenjörsprogram
och omvärldsanalys
2
MMA132
21055
7,5
V
KIN465
24068
Mekanik och ellära, grundkurs
CKE20 Innovation och produktdesign
9
- civilingenjörsprogram
2
CKE20 Innovation och produktdesign
9
- civilingenjörsprogram
1-2 Vetenskaplig teori och metod
MFY012
21138
7,5
V
KPP317
24121
7,5
E
CKE20 Innovation och produktdesign
9
- civilingenjörsprogram
1-2 Industrial Excellence
KPP319
24021
7,5
E
7,5
E
Högskoleingenjörsprogrammet i Innovation och produktdesign
Program
Termin
Läsperiod
Kursnamn
Kurskod Anm kod hp Ort
Produktutveckling 1
IKE20 Innovation och produktdesign
3
- högskoleingenjörsprogram
1
Industriell produktion och logistik
IKE20 Innovation och produktdesign
3
- högskoleingenjörsprogram
1
PPU204
24018
7,5
E
PPU206
24024
7,5
E
IKE20 Innovation och produktdesign
3
- högskoleingenjörsprogram
1
Kalkyl, grundkurs
Programmering
IKE20 Innovation och produktdesign
3
- högskoleingenjörsprogram
2
MAA141
21031
7,5
E
DVA117
24109
7,5
V
Maskinelement
IKE20 Innovation och produktdesign
3
- högskoleingenjörsprogram
2
Industridesign, introduktion
IKE20 Innovation och produktdesign
3
- högskoleingenjörsprogram
2
PPU207
24028
7,5
E
PPU208
24030
7,5
E
Produktutveckling 2
IKE20 Innovation och produktdesign
5
- högskoleingenjörsprogram
1
Datorstödd produktutveckling
IKE20 Innovation och produktdesign
5
- högskoleingenjörsprogram
1
KPP017
24110
7,5
E
KPP053
24115
7,5
E
Industridesign
2
IKE20 Innovation och produktdesign
5
- högskoleingenjörsprogram
1
Konkurrenskraftiga
produktionssystem
1
IKE20 Innovation och produktdesign
5
- högskoleingenjörsprogram
KPP103
24117
7,5
E
PPU406
24037
7,5
E
Produktutveckling 3
IKE20 Innovation och produktdesign
5
- högskoleingenjörsprogram
2
Produktions- och logistikplanering
IKE20 Innovation och produktdesign
5
- högskoleingenjörsprogram
2
KPP039
24112
7,5
E
KPP227
24019
7,5
E
Lätta konstruktioner
IKE20 Innovation och produktdesign
5
- högskoleingenjörsprogram
2
IKE20 Innovation och produktdesign
5
- högskoleingenjörsprogram
1-2 Project Management
PPU408
24039
7,5
V
KPP304
24020
15
E
IKE20 Innovation och produktdesign
5
- högskoleingenjörsprogram
1-2 Vetenskaplig teori och metod
KPP317
24121
7,5
E
Civilingenjörsprogrammet i Innovation, produktion och logistik
Program
Termin
Läsperiod
Kursnamn
Kurskod Anm kod hp Ort
Produktutveckling 1
CKE21 Innovation, produktion och
3 logistik1- civilingenjörsprogram
Industriell produktion och logistik
CKE21 Innovation, produktion och
3 logistik1- civilingenjörsprogram
PPU204
24018
7,5
E
PPU206
24024
7,5
E
CKE21 Innovation, produktion och
Envariabelkalkyl
3 logistik1- civilingenjörsprogram
MAA151
21029
7,5
E
Programmering
CKE21 Innovation, produktion och
3 logistik2- civilingenjörsprogram
Maskinelement
CKE21 Innovation, produktion och
3 logistik2- civilingenjörsprogram
DVA117
24109
7,5
V
PPU207
24028
7,5
E
Industridesign, introduktion
CKE21 Innovation, produktion och
3 logistik2- civilingenjörsprogram
PPU208
24030
7,5
E
Entreprenörskap och företagande I
CKE21 Innovation, produktion och
5 logistik1- civilingenjörsprogram
Produktutveckling 2
CKE21 Innovation, produktion och
5 logistik1- civilingenjörsprogram
KIN415
24066
7,5
E
KPP017
24110
7,5
E
Industridesign
2
CKE21 Innovation, produktion och
5 logistik1- civilingenjörsprogram
Konkurrenskraftiga
produktionssystem
CKE21 Innovation, produktion och
5 logistik1- civilingenjörsprogram
KPP103
24117
7,5
E
PPU406
24037
7,5
E
Programmering
CKE21 Innovation, produktion och
5 logistik2- civilingenjörsprogram
Entreprenörskap och företagande II
CKE21 Innovation, produktion och
5 logistik2- civilingenjörsprogram
DVA117
24109
7,5
V
KIN416
24067
7,5
E
Produktutveckling 3
CKE21 Innovation, produktion och
5 logistik2- civilingenjörsprogram
Produktions- och logistikplanering
CKE21 Innovation, produktion och
5 logistik2- civilingenjörsprogram
KPP039
24112
7,5
E
KPP227
24019
7,5
E
Mekanik och ellära, grundkurs
CKE21 Innovation, produktion och
5 logistik2- civilingenjörsprogram
Vetenskaplig teori och metod
CKE21 Innovation, produktion och
5 logistik1-2
- civilingenjörsprogram
MFY012
21138
7,5
V
KPP317
24121
7,5
E
Entreprenörskap och företagande I
CKE21 Innovation, produktion och
7 logistik1- civilingenjörsprogram
Produktutveckling 2
CKE21 Innovation, produktion och
7 logistik1- civilingenjörsprogram
KIN415
24066
7,5
E
KPP017
24110
7,5
E
E
Datorstödd
produktutveckling
CKE21 Innovation, produktion och
7 logistik1- civilingenjörsprogram
Konkurrenskraftiga
produktionssystem
CKE21 Innovation, produktion och
7 logistik1- civilingenjörsprogram
KPP053
24115
7,5
PPU406
24037
7,5
E
CKE21 Innovation, produktion och
7 logistik1- civilingenjörsprogram
Numeriska metoder
Entreprenörskap och företagande II
CKE21 Innovation, produktion och
7 logistik2- civilingenjörsprogram
Introduktion till informationssökning
CKE21 Innovation, produktion och
7 logistik - civilingenjörsprogram
och omvärldsanalys
2
MMA132
21055
7,5
V
KIN416
24067
7,5
E
KIN465
24068
Produktutveckling 3
CKE21 Innovation, produktion och
7 logistik2- civilingenjörsprogram
Produktions- och logistikplanering
CKE21 Innovation, produktion och
7 logistik2- civilingenjörsprogram
KPP039
24112
7,5
KPP227
24019
7,5
E
Linjär algebra -- Linear Algebra
CKE21 Innovation, produktion och
7 logistik2- civilingenjörsprogram
Project Management
CKE21 Innovation, produktion och
7 logistik1-2
- civilingenjörsprogram
MAA153
21028
7,5
V
KPP304
24020
15
E
Modelering och simulering
CKE21 Innovation, produktion och
9 logistik1- civilingenjörsprogram
OAH301
23027
7,5
E
CKE21 Innovation, produktion och
9 logistik1- civilingenjörsprogram
Numeriska metoder
Introduktion till informationssökning
CKE21 Innovation, produktion och
9 logistik - civilingenjörsprogram
och omvärldsanalys
2
MMA132
21055
7,5
V
KIN465
24068
Mekanik och ellära, grundkurs
CKE21 Innovation, produktion och
9 logistik2- civilingenjörsprogram
Vetenskaplig teori och metod
CKE21 Innovation, produktion och
9 logistik1-2
- civilingenjörsprogram
MFY012
KPP317
Industrial Excellence
CKE21 Innovation, produktion och
9 logistik1-2
- civilingenjörsprogram
KPP319
7,5
7,5
E
E
E
21138
7,5
V
24121
7,5
E
24021
7,5
E
Högskoleingenjörsprogrammet i Innovation, produktion och logistik
Program
Termin
Läsperiod
Kursnamn
Kurskod Anm kod hp Ort
Industriell produktion och logistik
IKE21 Innovation, produktion och3 logistik -1högskoleingenjörsprogram
PPU206
24024
7,5
E
IKE21 Innovation, produktion och3 logistik -1högskoleingenjörsprogram
Kalkyl, grundkurs
Programmering
IKE21 Innovation, produktion och3 logistik -2högskoleingenjörsprogram
MAA141
21031
7,5
E
DVA117
24109
7,5
V
Maskinelement
IKE21 Innovation, produktion och3 logistik -2högskoleingenjörsprogram
PPU207
24028
7,5
E
Entreprenörskap och företagande I
IKE21 Innovation, produktion och5 logistik -1högskoleingenjörsprogram
Produktutveckling
IKE21 Innovation, produktion och5 logistik -1högskoleingenjörsprogram
Konkurrenskraftiga2
KIN415
24066
7,5
E
KPP017
24110
7,5
E
produktionssystem
IKE21 Innovation, produktion och5 logistik -1högskoleingenjörsprogram
Entreprenörskap och företagande II
IKE21 Innovation, produktion och5 logistik -2högskoleingenjörsprogram
PPU406
24037
7,5
E
KIN416
24067
7,5
E
Produktutveckling 3
IKE21 Innovation, produktion och5 logistik -2högskoleingenjörsprogram
Produktions- och logistikplanering
IKE21 Innovation, produktion och5 logistik -2högskoleingenjörsprogram
KPP039
24112
7,5
E
KPP227
24019
7,5
E
Project Management
IKE21 Innovation, produktion och5 logistik1-2
- högskoleingenjörsprogram
Vetenskaplig teori och metod
IKE21 Innovation, produktion och5 logistik1-2
- högskoleingenjörsprogram
KPP304
24020
15
E
KPP317
24121
7,5
E
Flygingenjörsprogrammet
Program
Termin
Läsperiod
IMV20 Flyg
3
1
Mänskliga faktorerna
FLA103
24111
7,5
V
IMV20 Flyg
3
1
Kvalitets- och underhållsteknik
KMT010
24105
7,5
V
IMV20 Flyg
3
1
Mekanik I
MFY006
21135
7,5
V
IMV20 Flyg
3
1
21055
7,5
V
3
2
Numeriska metoder
Aerodynamik och flygmekanik
MMA132
IMV20 Flyg
FLA204
24118
7,5
V
Kursnamn
Kurskod Anm kod hp Ort
IMV20 Flyg
3
2
Flygplanstrukturer och materiallära I
MFL018
24058
7,5
V
IMV20 Flyg
3
2
Linjär algebra -- Linear Algebra
MAA153
21028
7,5
V
IMV20 Flyg
5
1
Mänskliga faktorerna
FLA103
24111
7,5
V
IMV20 Flyg
5
1
Flygmotorunderhåll
MFL013
24056
7,5
V
IMV20 Flyg
5
1
Mekanik II
21137
7,5
V
IMV20 Flyg
5
1
7,5
V
21055
7,5
V
24123
7,5
V
24107
7,5
V
IMV20 Flyg
5
1
IMV20 Flyg
5
2
IMV20 Flyg
5
2
MFY007
Sannolikhetslära och statistisk teori -Probability Theory and Statistical
MAA137
Inference
Numeriska metoder
MMA132
Flygplansdrift och underhåll II
FLA304
Kvalitetsutveckling och ledarskap
KMT220
IMV20 Flyg
5
2
Lätta konstruktioner
PPU408
24039
7,5
V
IMV20 Flyg
5
2
Linjär algebra -- Linear Algebra
MAA153
21028
7,5
V
21025
Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik
Termin
Läsperiod
YHT01 Hing Nätverk
3
1
YHT01 Hing Nätverk
3
YHT01 Hing Nätverk
3
YHT01 Hing Nätverk
5
YHT01 Hing Nätverk
5
1
YHT01 Hing Nätverk
5
1
YHT01 Hing Nätverk
5
YHT01 Hing Nätverk
5
Program
YHT01 Hing Nätverk
5
Kursnamn
MAA121
21147
DVA233
24046
Routing och switching i komplexa nät DVA334
24050
Säkerhet i datornätverk,
fortsättningskurs
DVA328
24127
MAA141
21031
7,5
E
MMA122
21056
7,5
V
DVA104
24034
2
Kalkyl, grundkurs
Diskret matematik -- Discrete
Mathematics
Datastrukturer, algoritmer och
programkonstruktion
Datakommunikation för inbyggda
system II
DVA226
24043
2
Design av komplexa datornätverk
DVA335
24051
2
1-2
1
2
Matematik grundkurs
Linux operativsystem och
utvecklingsmiljö
Kurskod Anm kod hp Ort
7,5
7,5
15
7,5
7,5
7,5
7,5
V
V
V
V
V
V
V
Datornätverk och datorkommunikation
Program
TCV21 Nätverk 120 hp
Termin
Läsperiod
3
1
Kursnamn
Matematik grundkurs
Kurskod Anm kod hp Ort
MAA121
21147
7,5
V
TCV21 Nätverk 120 hp
TCV21 Nätverk 120 hp
3
3
2
1-2
Linux operativsystem och
utvecklingsmiljö
DVA233
24046
Routing och switching i komplexa nät DVA334
24050
7,5
15
V
V
Datavetenskapliga programmet
Termin
Läsperiod
GKV04 DVP
3
1
Datakommunikation i nätverk I
DVA121
24116
7,5
V
GKV04 DVP
3
1
Databaser
DVA234
24048
7,5
V
GKV04 DVP
3
1
21147
7,5
V
3
2
Matematik grundkurs
Säkerhet i datornätverk
MAA121
GKV04 DVP
DVA211
24119
7,5
V
GKV04 DVP
3
2
Utveckling av webbapplikationer
DVA231
24045
7,5
V
GKV04 DVP
3
2
Vektoralgebra, grundkurs
MAA140
21032
7,5
V
GKV04 DVP
5
1
Datorarkitektur
CDT204
24033
7,5
V
GKV04 DVP
5
1
DVA332
24049
7,5
V
GKV04 DVP
5
Programvaruteknik 1: Grundkurs
Formella språk, automater och
beräkningsteori
DVA337
24054
GKV04 DVP
5
DVA230
24044
GKV04 DVP
5
2
Kompilatorteori
Programvaruteknik 2: Projekt
grupparbete
DVA313
24023
Parallella system
DVA336
Matematisk logik med datainriktning Mathematical Logic MMA130
for Computer Science
24053
Program
1
2
GKV04 DVP
5
2
GKV04 DVP
5
2
Kursnamn
Kurskod Anm kod hp Ort
7,5
7,5
7,5
V
V
V
7,5
V
7,5
V
21051
Informativ Illustration
Program
DKE20 inform illustra
Termin
Läsperiod
3
1-2
Introduktion till ljuddesign
KIT505
24104
7,5
E
Kursnamn
Kurskod Anm kod hp Ort
DKE20 inform illustra
3
1a
Retorik och berättarteknik
ITE205
24074
7,5
E
DKE20 inform illustra
3
1b
Informationsgrafik
KIT306
24099
7,5
E
DKE20 inform illustra
3
2a
Vetenskap och design
ITE219
24085
7,5
E
DKE20 inform illustra
3
2b
Grafisk produktion
ITE214
24080
7,5
E
DKE20 inform illustra
5
1a
Interaktiv illustration
KIT309
24100
7,5
E
DKE20 inform illustra
5
1b
Teknisk illustration
ITE212
24078
7,5
E
DKE20 inform illustra
5
2a
Branschanalys och yrkesorientering
ITE305
24086
7,5
E
2b
Informativ animation, fördjupning
ITE325
24092
7,5
E
DKE20 inform illustra
5
Rumslig gestaltning
Termin
Läsperiod
DKE21 rumsl gest
3
1-2
Introduktion till ljuddesign
KIT505
24104
7,5
E
DKE21 rumsl gest
3
1a
Retorik och berättarteknik
ITE205
24074
7,5
E
DKE21 rumsl gest
3
1b
Grafisk form - fördjupning
ITE216
24082
7,5
E
DKE21 rumsl gest
3
2a
Vetenskap och design
ITE219
24085
7,5
E
2b
3D-miljöer
ITE215
24081
7,5
E
Program
DKE21 rumsl gest
3
Kursnamn
Kurskod Anm kod hp Ort
DKE21 rumsl gest
5
1a
Projektledning för designprojekt
ITE321
24090
7,5
E
DKE21 rumsl gest
5
1b
Kreativitet och idé
ITE308
24088
7,5
E
DKE21 rumsl gest
5
2a
Branschanalys och yrkesorientering
ITE305
24086
7,5
E
5
2b
Plats, rum och rörelse
ITE306
24087
7,5
E
Program
Termin
Läsperiod
DKE22 text
3
1-2
Introduktion till ljuddesign
KIT505
24104
7,5
E
DKE22 text
3
1a
Retorik och berättarteknik
ITE205
24074
7,5
E
DKE22 text
3
1b
Lättläst
ITE206
24075
7,5
E
DKE22 text
3
2a
Vetenskap och design
ITE219
24085
7,5
E
ITE209
24076
7,5
E
DKE21 rumsl gest
Textdesign
Kursnamn
Kurskod Anm kod hp Ort
DKE22 text
3
2b
Textdesign 5: fackspråk och genrer
DKE22 text
5
1a
Webbpublicering
ITE211
24077
7,5
E
DKE22 text
5
1b
Textdesign - teknik och information
ITE326
24036
7,5
E
DKE22 text
5
2a
Branschanalys och yrkesorientering
ITE305
24086
7,5
E
DKE22 text
5
2b
Bildval och bildstrategier
ITE320
24089
7,5
E
Innovationsprogrammet IMTO - företagsekonomi
Termin
Läsperiod
RKE20 / FEKO
3
1-2
RKE20 / FEKO
5
RKE20 / FEKO
5
Program
Kursnamn
Kurskod Anm kod hp Ort
Företagsekonomi, grundkurs
FOA134
23004
30
E
1
Idé- och konceptutveckling
INO330
24010
15
E
2
Examensprojekt i innovationsteknik
INO325
24063
15
E
Innovationsprogrammet IMTO - industridesign
Termin
Läsperiod
RKE20 / INDU
5
1
Idé- och konceptutveckling
INO330
24010
15
E
RKE20 / INDU
5
2
Examensprojekt i innovationsteknik
INO325
24063
15
E
Program
Kursnamn
Kurskod Anm kod hp Ort
Innovationsprogrammet IMTO - psykologi
Termin
Läsperiod
RKE20 / PSYK
3
1-2
RKE20 / PSYK
5
RKE20 / PSYK
5
Program
Kursnamn
Kurskod Anm kod hp Ort
Psykologi 1-30
PSA103
22039
30
E
1
Idé- och konceptutveckling
INO330
24010
15
E
2
Examensprojekt i innovationsteknik
INO325
24063
15
E