FMX D11 6x2 semi pusher luftfjädring FM 62 PT1HAX

Transcription

FMX D11 6x2 semi pusher luftfjädring FM 62 PT1HAX
Volvo Trucks. Driving Progress
FMX D11 6x2 semi pusher luftfjädring FM 62 PT1HAX
3016
,263
Hytt 2490
Chassidimensioner [mm]
WB Hjulbas
3900
4100
A
D
F
Totallängd
Centrum bakaxel till bakkant hytt
Vändskiveposition (EU direktiv 96/53)
6435
2904
925
6635
3104
1125
T
Teoretisk hjulbas
3379
3579
4635
3255
7890
4650
3255
7905
Chassivikter [kg]
Framaxel
Bakre boggin
Tjänstevikt
Vändcirkel [mm]
Vändcirkel mellan trottoarkanter
Vändcirkel mellan väggar
Tillåtna vikter [kg]
Bruttovikt
Bruttovikt, kombination
Framaxel
Bakre boggin
12400 13000
13900 14500
Tillåtet
Tekniskt
26000
44000
7100
19000
26100
44000
7100
19000
Viktiga noteringar
Chassidimensioner
Hytthöjd: +416 mm för CAB-HSLP, +554 mm för CAB-XHSL.
Centrum framaxel till bakkant hytt: -424 mm för CAB-DAY.
D-mått inkluderar ett främre spelrum på 50 mm och för jämnlastbilar också en
hjälpram på 100 mm.
Höjden kan variera ± 20 mm för blad och ± 10 mm för luftfjädring.
Alla mått gäller för olastat chassi och eventuella löpaxlar nere. Chassihöjd som
använts: CHH-HIGH.
Höjdändring med chassihöjd CHH-MED,FRAME266: -60 mm.
Vikter och dimensioner är baserade på följande däck:
Däck på framaxeln:
315/80R22.5
Däck på drivaxeln:
315/80R22.5
Däck på löp/pusheraxeln:
315/80R22.5
Chassivikter inkluderar olja, vatten, AdBlue, 70 liter bränsle och utan
förare. Tjänstevikt kan variera ± 3%.
Vändcirklarna är teoretiskt beräknade. Löpaxel som använts: PU-FIXS.
Lagliga vikter kan variera från land till land.
För mer detaljerad information, inklusive vikt för tillvalsutrustning, be din
Volvoåterförsäljare att lägga in din specifikation i Volvos
viktinformationsprogram (WIS).
Använd inte denna ritning i samband med påbyggnad. Använd Volvos
påbyggnadsinstruktioner och chassiritning FM62PT1HAX.
1 (6)
Ref: FM 62 PT1HAX01 SWE 2015-12-18 SWE
FMX D11 6x2 semi pusher luftfjädring FM 62 PT1HAX
Användningsområde
■ RC-SMOOT
OP1. Körförhållanden. Vägar med bra beläggning
Huvudkomponenter
■ CHH-HIGH
□ CHH-MED
Chassiehöjd standard ( se WIS för höjd)
Chassihöjd medium (chassiehöjd se WIS.)
□ PU-EHYS
■ PU-FIXS
Styrbar pusheraxel el-hydraulsik.
Pusheraxel fast med singelmonterade hjul
Krängningshämmare främre.
Krängningshämmare främre medium styv.
Krängningshämmare främre styv.
■ RAL19
□ RAL22
Boggitryck 19 ton.
■ RSTAB1
□ RSTAB3
Krängningshämmare bakre.
Krängningshämmare styv bakre.
□ RALIM115
■ RALIM15
Bakaxeltrycksbegränsare max. 11.5 ton. Hastighetsreglerad
Bakaxeltrycksbegränsare max. 15 ton
Avgastrycksregulator.
EBR-EPGC Kompressionbroms
VEB; motor och kompressionsbroms med
avgastrycksregulator.
Effekt beroende på motortyp.
■ ASF-DL1
□ ASF-DL3
Ett körläge för luftfjädring
Tre körläge för luftfjädring
□ ACTST-TO
Dynamiskt styrservo (VDS)
■ PSS-SING
Styrsystem , enkelt.
Växellåda AT2412ED I-Shift 12 växlad 2400 Nm 44 tons
tågvikt
Växellåda AT2612ED I-Shift 12 växlad 2600 Nm 60 tons
tågvikt
Växellåda överväxlad ATO2612E I-Shift 12 växlad 2600 Nm
60 tons tågvikt
Powertronic PT2106 6-växlad automatlåda
■ PSP-FIX
□ PSP-VAR
Servostyrning fast flöde
Servostyrning variabelt flöde
■ EBS-MED
EBS medium paket med " brake blending " ( om tillstats broms
finns), strömställare för hjälp vid start i backe, varning
för för hög bromstempratur samt dålig bromsprestanda.
Automatisk diffspärr.
EBS standard paket med " brake blending " ( om tillstatsbroms
finns )
Daghytt FMX
Hög sovhytt FMX
Sovhytt FMX
■ EU6SCR
Euro 6 emissionsnivå med SCR partikel filter och EGR
■
□
□
□
Motor D11K330, 11 liters motor 330 Hk 1600 Nm EU6
Motor D11K370, 11 liters motor 370 Hk 1750 Nm EU6
Motor D11K410, 11 liters motor 410Hk 1950 Nm EU6
Motor D11K450, 11 liters motor 450Hk 2150 Nm EU6
□ AT2612E
□ ATO2612E
□ PT2106
□ VT2009B
■ VT2214B
□ VT2514B
□ VTO2214B
□ VTO2514B
□ RSH1370F
■ RSS1344C
□ RSS1344D
□ RSS1356
□ RSS1360
Framaxeltryck 7.1 ton.
Framaxeltryck 7,5 ton
Framaxeltryck 8.0 ton.
Framaxeltryck 8.5 ton
Framaxeltryck 9.0 ton
FAL7.1
FAL7.5
FAL8.0
FAL8.5
FAL9.0
Framaxeltrycksbegränsare
□ FMX-DAY
□ FMX-HSLP
■ FMX-SLP
□ AT2412E
■
□
□
□
□
■ FSTAB
□ FSTAB2
□ FSTAB3
Luftfjädrad pusher boggie
□ EBR-EPG
□ EBR-EPGC
□ EBR-VEB
Luftfjädring fram med nivåreglering.
Parabelfjädring fram.
■ FALIM
■ RAPD-GR
D11K330
D11K370
D11K410
D11K450
□ FST-AIR
■ FST-PAR
□ EBS-STD
VT2214B, 2000 NM, synkroniserad split/rangeväxellåda med
12 växlar samt 2
krypväxlar vilket ger 14 växlar framåt.
VT2514B, 2500 NM, synkroniserad split/rangeväxellåda med
12 växlar samt 2
krypväxlar vilket ger 14 växlar framåt.
VTO2814B, 2400 NM, 14 växlad manuell split/rangeväxellåda
VTO2814B, 2500 NM, 14 växlad manuell split/rangeväxellåda
Bakaxel RSH1370F Navreduktion tågvikt 70 ton
Bakaxel typ RSS1344C
13 tonns axel Max.Tågvikt 44 ton
Bakaxel typ RSS1344D
13 tonns axel Max.Tågvikt 44 ton
Bakaxel RSS1356 enkelväxel 56 tons tågvikt
Bakaxel RSS1360 enkelväxel + 60 tons tågvikt.
Paketval
■ FBREG-E
Reglerventil för EBS-frambromsar
■ SUSPL-EC
Nivåreglering för luftfjädring, elektroniskt manöverreglage
■ FRAME266
□ FRAME300
Ramhöjd 266 mm
Ramhöjd 300 mm
□ FST6565
□ FST7070
□ FST8080
Ramprofil godstjocklek 6.5 mm
Ramprofil godstjocklek 7 mm
Ramprofil godstjocklek 8 mm
□ FIL-EEEB
□ FIL-TXEB
Innerline från motorns bakkant till boggislut
Innerline från växellåds tvärbalk till bak boogie.
■ BBOX-EF
□ BBOX-L
Batterilåda i bakre överhäng
Batterilåda på vänster ramsida
■ 2BATT225
Batterier 2x225Ah med 24 V spänning
Batteriindikator
□ DRIVEFM
□ DRIVEFM+
Förarpaket FM
Förarpaket FM+
■ BATTAMP
□ BATTIND
□
□
□
□
Vil och sovpaket FM Artic
Vil och sovpaket FM
Vil och sovpaket FM Artic
Vil och sovpaket FM
□ ADR2
ADR utrustning med 2 st huvudströmbrytare varav en
monterad i hytt och en monterad utvändigt på
hytt rygg höger sida.
□ MSWI-A
■ MSWI-C
□ MSWI-R
Huvudströmbrytare för ADR
Huvudströmbrytare på chassiet
Huvudströmbrytare fjärrmanövrerat
■ UR-FUEL
Utan Bränsletank H-sida
Minvolym 150l
Maxvolym 550l
■ L480A71S
Bränsletank, aluminium, 480L, vänster, med fotsteg
Minvolym 160l
Maxvolym 680l
□ ADTP-BC
■ ADTP-R
AdBlue tank under hytt
AdBlue tank höger sida
□
□
■
□
48 liters AdBlue tank
AdBlue tank volym 50 liter
64 liters AdBlue tank
68 liters AdBlue tank.
1BEDARFM
1BEDFM
2BEDARFM
2BEDFM
■ AUDBAS
□ AUDHIG
□
□
□
□
Ljudpaket basic: Radio med CD-spelare
Ljudpaket avancerat :Radio med CD-spelare som klarar MP3
och WMA filer samt rattknappar. Stöd för blåtand för telefon,
line-in samt USB ingång till
ljudsystemet.
MEDIA
MEDIADF
MEDIANAV
MEDIANDF
□ VISIX15
□ ASAF15
□ OFFRFMXS
Chassi Layout
■ Standardutrustning
ADB048
ADB050
ADB064
ADB068
□ Tillvalsutrustning
För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.
För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av
Volvos säljstödprogram (VSS).
Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning.
Specifikationen kan variera från land till land.
2 (6)
Ref: FM 62 PT1HAX01 SWE 2015-12-18 SWE
FMX D11 6x2 semi pusher luftfjädring FM 62 PT1HAX
□ ADB090
□ ADB100
90 liters AdBlue tank.
AdBlue tank volym 100 liter
□ ADTC-BF
täckplåt för AdBlue tank
■ FCAP-L
Bränsletanklock, låsbart
■ FUFF-AS
□ FUFF-ATS
Bränslepåfyllningsystem med anti spillsystem
Bränslepåfyllningsystem med anti spill och anti stöldsystem
□ TP-FUEC3
■ ESH-REAR
□ ESH-RIGH
□ ESH-VERT
Ljuddämpare horisontellt monterad med bakåtriktat utblås
Ljuddämpare horisontellt monterad med högerriktat utblås
Ljuddämpare horisontellt monterad med uppåtriktat avgasrör.
□ AMSO-AUT
□ EXST-SSP
□ EXST-ST
Värmeskydd ljuddämpare i högglansit rostfritt
Värmeskydd ljuddämpare i stål
I-shift med "kick-down", funktion ger även möjlighet att justera
växelvalet med växelspakens
knappar under start och körning i automatläge
□ WHC-FOL2
Stoppklossar, 2 st vikbara
□ AVO-ENH
□ WHCP-F
□ WHCP-T
Stoppklosssar mont. bakom hytt
Stoppklosssar trp.monterade
□ SUP-BAS
Underkörningsskydd, sidomonterat
□ CHAIN-S
Snökedjor
□ HOOK-SC
Krok för snökedjor
■ TOWF-HD1
1 dragsprint i front
Välj detta alternativ för att få bättre startförmåga och körbarhet
vid körning på dåliga
vägar:
– Förbättrad funktionalitet i P-mode (P+); färre växlingar och
växlingar vid högre
motorvarvtal.
– Kräver inte lika mycket körning i manuellt läge.
• Förbättrat manuellt läge, kan ligga kvar längre på valda
växlar.
• Bättre start/igångkörande när fordonet har fastnat
– “Gunga loss” funktion tack vare snabbare i och urkoppling av
växlar.
– Extra moment vid start (1:ans växel).
□ APF-ENH
Utökade kraftuttagsfunktioner för I-shift
□ CD40B-O
■ CS43B-O
Dubbellamellkoppling 16" (400mm)Version B
Enkellamell 17" (430mm)
Version B
□ RET-TH
□ RET-TPT
Retarder, växellådsmonterad hydraulisk kompaktretarder
■ RFEC-B
startväxel med
utgångpunkt från total/tågvikt och väglutning.
Max. bromseffekt genom automatisk nedväxling (när du för
kontrollspaken
vid ratten till sitt bakre läge). Programmet är speciellt lämpat
för
fjärrtransporter.
Växlingsprg. för ekonomikörning, med ny version av I-SEE via
GPS och centralt lagrad data ang. topografi. 5 års
abonnemang av tjänst ingår.
□ TOWR-ONE
Bogserbygel, bakre
□ TREL15
□ TREL7
■ TREL7-7
15 polig kabel för elektrisk släpvagnskoppling.
□ TBC-DUO
■ TBC-EC
Duomatic anslutning för släpvagnsbroms.
Bosch anslutning för släpvagnsbroms.
□ TRBR-HCF
■ TRBR-STA
Handreglage för släpvagnsbroms( EJ ADR)
Släpvagnsbroms
□ TRB-STRE
Släpvagnsbroms "Stretch" utökad bromsförmåga förhindrar
"fällknivs" effekt
■ RFEND-B
Bakskärm, tredelad
■ RFH-BAS
□ RFH-HIG
□ RFH-LOW
Std. höjd på bakskärmstopp
Högsta möjliga bakskärmstopp
Lägsta möjliga bakskärmstopp
□ ATANK-AL
■ ATANK-ST
Luftankar i aluminium
Luftankar i stål
□ TL-LED
Bakljus med LED lampor
■ 2COM1100
□ 2COMP900
Luftkompressor, 2 cyl kap.1100 L/min
Luftkompressor, 2 cylindrig med maxkapacitet 900 l/min
□ BLIGHT-E
Bromsljus blinkande utförande
□ CLU-AIRC
In och urkopplings luftkompressor
■ AIRIN-HI
□ AIRIN-LO
Luftintag för motor, högt utförande
Luftintag för motor, lågt utförande
□ ACL1ST-S
Luftrenare med två filter, primär och sekundärfilter
■ 24AL110B
□ 24AL120B
□ 24AL150B
Generator med 110A kapacitet
Generator med 120A kapacitet
Generator med 150A kapacitet
■ CCV-OX
Sluten vevhusventilation för kallt klimat
□ PRIM-EL
■ PRIM-MAN
Elektrisk pump för avluftning av bränslesystemet
Manuell pump för avluftning av bränslesystemet
Två stycken 7 poliga elektrisk uttag släpvagnskoppling
□ TC-HWO
□ TC-MAOH2
□ TC-MWO
□ TC-MWOH2
□ TC-RAO
□ TC-RWO
Fälgar och däck
□
□
□
□
■
RT-AL
RT-ALDP
RT-ALDPD
RT-ALDU
RT-STEEL
Alufälgar std. hål
Alufälgar Dura Bright std. hål
Alufälgar Dura Bright kompatibla hål
Alufälgar kompatibla hål
Stålfälgar
Oljekylare för växellåda, luft/vatten/olja med extra hög
prestanda. Växellådsmonterad.
Oljekylare för växellåda. Normal prestanda, vatten/olja.
Rammonterad
Oljekylare vatten/olja för växellåda med extra hög prestanda.
Växellådsmonterad.
Ny oljekylare för compactretarder med integrerad
värmeväxlare på växellådan
Oljekylare för compactretarder. Intregerad i retardern
vatten/olja
□ WCAP
Navkapslar i polamyidplast.
□ JACK-12T
□ JACK-15T
□ JACK-20T
12 tons domkraft.
15 tons domkraft.
20 tons domkraft.
□ TOOLKIT
Verktygsats.
□ AF-R
Bränslefilter med bränslevärmare
□ INFLAHOS
Luftpåfyllningsslang för däck 10 -20 m
□ GAUGE-TP
Lufttrycksmätare Däck
□ FUEFE2LW
■ FUEFE2SW
Stort dubbelt bränslefilter med vattenseparering
Litet dubbelt bränslefilter med vattenseparering
■ EST-AID
EL-startelement motor
□ 220EBH15
Elektrisk motordoppvärmare 220volt, 1.5 kW
□ PTER-100
□ PTER-DIN
□ PTER1400
Kraftuttag motormonterat med fläns DIN 100 / ISO7646
Motorkraftuttag med DIN koppling DIN5462
Kraftuttag motormonterat med fläns SAE1410
□ HPE-F101
F1-101 motormonterd Hydraulpump
Utrustning Drivlina
□ TRAP-HD
Förstärkt växellåda.
□ TP-BAS
□ TP-DICON
Växlingsprogram bas, std. program för I-shift växellådan
Växlingsprogram distr/anläggning Innehåller bla. funktioner
som underlättar
manövrering vid start och rangering.
Växlingsprogram för ekonomikörning. Automatiskt val av
□ TP-FUEC
■ Standardutrustning
□ Tillvalsutrustning
För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.
För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av
Volvos säljstödprogram (VSS).
Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning.
Specifikationen kan variera från land till land.
3 (6)
Ref: FM 62 PT1HAX01 SWE 2015-12-18 SWE
FMX D11 6x2 semi pusher luftfjädring FM 62 PT1HAX
□
□
□
□
□
□
□
□
HPE-F41
HPE-F51
HPE-F61
HPE-F81
HPE-T53
HPE-T70
HPE-V45
HPE-V75
□ PTPT-D
□ PTPT-F
□ PTR-D
□ PTR-DH
□ PTR-DM
□ PTR-F
□ PTR-FH
□ PTR-FL
□ PTRD-D
□ PTRD-D1
□ PTRD-D2
□ PTRD-F
□
□
□
□
□
HPG-F101
HPG-F41
HPG-F51
HPG-F61
HPG-F81
□ EIDLESD
Motormonterat kraftuttag med hydraulpump Parker F1-41
F1-51 motormonterd Hydraulpump
F1-61 motormonterd Hydraulpump
F1-81 motormonterd Hydraulpump
F2 53/53 motor monterad hydraulpump
F2 70/35 motor monterad hydraulpump
VP1-45 motor mont variabel hydraulpump
Motormonterad variabel hydraulpump typ V1-75
föraren börjar bli trött
Bakre lågvarvigt kraftuttag för direktmontering av hydraulpump.
Max effektuttag 65 kW, max 600 Nm totalt.
Bakre högvarvigt kraftuttag för direktmontering av
hydraulpump.
Max effektuttag 65 kW, max 400 Nm totalt.
Bakre medelvarvigt kraftuttag för direktmontering av
hydraulpump.
Max tillåtet effektuttag totalt 65 kW, max 400 Nm totalt.
Bakmont. lågvarvit kraftuttaget, 1 bak SAE Fläns anslutning för
(max. 1000 Nm)
Bakmonterat högvarvigt kraftuttag. Max tillåtet effektuttag 65
kW.
Max 400 Nm totalt.
Bakmonterat lågvarvigt kraftuttag. Max tillåtet effektuttag 65
kW.
Max 400 Nm totalt.
Bakre kraftuttag för direktmontering av dubbla hydraulpumpar.
Max tillåtet effektuttag totalt: Främre yttre; 75 kW (90)
Bakre inre; 75 kW (100). Max 550 Nm totalt på respektive då
båda
är inkopplade, eller max 1000 Nm endast bakre inre inkopplat.
Bakre kraftuttag med en medbringare samt för direktmontering
av
hydraulpump. Max tillåtet effektuttag 75 kW (90), max 870 Nm
totalt.
Bakre kraftuttag med 2 medbringare samt förberedd för
direktmontering av hydraulpump. Max tillåtet effektuttag :
Främre
yttre; 75 kW (90). Bakre yttre; 75 kW (90). Bakre inre; 75 kW
(100). Max 550 Nm totalt på respektive.
Dubbelt bakre kraftuttag med en medbringare riktat bakåt. Max
tillåtet
effektuttag 75 kW (90). Max 870 Nm totalt.
Hydraulpump F1-101 för växellådsmonterade kraftuttag
Hydraulpump F1-41 för växellådsmonterade kraftuttag
Hydraulpump F1-51 för växellådsmonterade kraftuttag
Hydraulpump F1-61 för växellådsmonterade kraftuttag
Hydraulpump F1-81 för växellådsmonterade kraftuttag
Tomgångsavstängning efter 2.5 min
□ RSENS-W
Regnsensor, för vindrutetorkare med intervall inställning
□ CU-ECC
■ CU-MCC
Luftkonditionering med automatisk temperaturkontroll, ATC
Luftkonditionering med manuell temperaturreglering.
■ IMMOBIL
Elektronisk startspärr (immobilizer).
□ ALARM-B
Volvos lastbilslarm , bevakar dörrar, frontlucka och
bagageluckor. Larmar även om hytten tippas
samt om någon rör sig i hytten eller om batterierna kopplas
ifrån. Sirén larmar (100dB A ) i 28 sekunder , är tyst i 5
sekunder och sedan repeterar i 5 minuter. Strömställare i
hytten för att avaktivera rörelsensor i hytt.
Godkännd av TNO och Tatcham för högsta klass.
Stöldlarm för hytt, påbyggnad och trailer.
□ ALARM-E
□ ALCOLOCK
Alkolåset är ett fabriksmonterat elektroniskt instrument som
mäter alkoholkoncentrationen i förarens utandningsluft.
□ PHONE-PK
Förberedd för telefonmontage. GSM-Antenn , kablage,
■ WLIFT-EB
□ WLIFT-ME
Fönsterhissar v-h sida
■ ISUNS-DS
Invändigt solskydd förarsida
■ ISUNF-B
□ ISUNF-MD
Invändigt solskydd
Invändigt solskydd med "rakspegel"
□ BUPALARM
Akustiskt backvarning.
□ BUPMON
Backkamera med monitor i hytt, 7" färgsmonitor . Kameran
leveras bipackade i hytt med en 20 meters kabel för
Jämnalastare och 10 meters kabel för semidragare. Kameran
fungerar via stömställare eller när backväxeln är ilagd. Lins
diameter 55mm.
Kameran är en färgkamera med 96 grader horisontal vinkel
och 72 grader vertikal vinkel.
Man kan koppla in totalt 3 kameror.
□ RTOLL-PK
Förberedelse för vägtullsdebitering Tyskland, så kallad
Mauten. Mauten box ingår inte i prepareringen.
□ LOADIND
Elektronisk lastindikator ( måste kalibreras av Åf innan
leverans till kund )
□ REMC-MF
Multifunktionell trådlös fjärrkontroll
■ FIREXT3S
Brandsläckare 3-kg placerad i hytt.
□ WARNVEST
Varningsväst.
■ AIDKIT
□ AIDKIT1B
Förstaförbands sats
□ WARNLAMP Portabel batteridriven varningslampa ( blixtljus )
Hytt invändigt förarmiljö
■ STWPOS-L
□ STWPOS-R
Vänsterstyrd.
Högerstyrd.
□ LAMP-IN
Inspektionslampa
□ BULBKIT
Lamp och säkringskit
□ STWM-LE
Läderratt
□ WRITEPAD
Skrivplatta.
■ STGW-ADJ
Rattjustering
□ UPHTRI10
□ AIRBAG
Airbag (måste kombineras med påtaget säkerhetsbälte).
■ 1DAYDIG
Färdskrivare. Digital 1 dags. EG och ADR-Godkänd
□ ARSL
Std. hastighetsbegränsare via strömställare i hytt
□ CRUIS-E
■ CRUISEC
Farthållare med ECO roll och I-cruise
Standard farthållare
■ ESP-BAS1
ESP elektroniskt stabiliseringsystem
□ HWSS-ACB
■ HWSS-FCB
Kollisionsvarningssystem inkl. ACC + nödbromssystem
Kollisionsvarningssystem inkl. nödbromssystem
■ LSS-DW
Körfältsassistans, varningssystem som varnar när lastbilen
kommer nära väglinjerna
□ LCS
LCS - Assistans vid filbyte
□ DAS-W
Uppmärksamhets hjälp (Driver Alert Support) varnar om
Stolsklädsel – Raven-textilinfällning, dyna i ljusgrå textil och
vinylinfällning på sidan i blå metallic.
– Sängklädsel i finvävt tyg med utmärkt komfort.
– Gardiner i Raven-textil med färgdetaljer.
– Väggpaneler i flerfärgat finvävt tyg.
Stolklädsel – sittdyna i textil, sidostöden i vinyl med röda
sidofält i vinyl.
Röda dörrsidor
Bäddens klädsel i finvävt tyg med utmärkt komfort.
– Gardiner i svart textil med färgdetaljer.
– Väggpaneler i ljust beige vinyl. Väggpanelen består av lätt
strukturerad vinyl i två toner.
Stolsklädsel med mjuk textil i två olika blå färgnyanser och
svart vinylinfällning på sidan.
I denna stolsklädsel kombineras olika enfärgade mjuka blå
textiler.
Baksidan och stolssidan är i svart vinyl (Raven).
Sängklädsel i finvävt tyg med utmärkt komfort.
– Gardiner i Raven-textil med färgdetaljer.
■ Standardutrustning
■ UPHTRI11
□ UPHTRI12
□ Tillvalsutrustning
För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.
För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av
Volvos säljstödprogram (VSS).
Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning.
Specifikationen kan variera från land till land.
4 (6)
Ref: FM 62 PT1HAX01 SWE 2015-12-18 SWE
FMX D11 6x2 semi pusher luftfjädring FM 62 PT1HAX
□ UPHTRI13
□ UPHTRI14
□ DST-CF2
□ DST-CF5
□ DST-CF6
– Väggpaneler i flerfärgat finvävt tyg.
Stolklädsel – svarta läderinläggningar och sittdyna i grått läder
Bäddens klädsel i finvävt tyg med utmärkt komfort.
– Gardiner i Raven-textil med färgdetaljer.
– Väggpaneler i ljust beige vinyl. Väggpanelen består av lätt
strukturerad vinyl i två toner.
Stolklädsel – svarta läderinläggningar och sittdyna i grått läder
Bäddens klädsel i finvävt tyg med utmärkt komfort.
– Textilgardiner i svart textil med färgdetaljer.
– Väggpaneler i flerfärgat finvävt tyg.
Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd.
Säkerhetsbälte i B-stolpen.
Klädsel på stolar beroende på val av interiör
Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd.
Säkerhetsbälte inbyggt i stol.
Klädsel på stolar beroende på val av interiör
Förarstol, komfort, luftfjädrad samt el. uppvärmd. Ventilerad
sittdyna. Säkerhetsbälte inbyggt i stol.
Klädsel på stolar beroende på val av interiör
□ DST-STD1
Bakre övre förvaringsfack
□ TABLE
Bord
□ REF-ICPK
□ REFR-RUS
Kylskåp i bakre övere förvaringsfack 28 L
□ BOTH-D
Flaskhållare, under instbräda mittsektion
□ COFMA-PK
Elkablage för kaffebryggare draget till hytt.
■ INLI-BAS
□ INLI-NL
□ INLI-NLD
Interiörljus standard.
Interiörljus, nattbelysning
Interiörljus, nattbelysning med dimmerfunktion
□ ARL-FLEX
Flexibla läslampor.
□ RH-ECS
□ RH-MSR
■ URH
Taklucka i klarglas manuell öppning
Tacklucka i stål manuell öppning
Utan taklucka
□ SWIND-PS
Extra sidofönster passagerarsida
Hytt Utvändigt
■ PAICS-B
Standard målad hytt detaljer i mörk grå färg.( Takspoiler,
sidospoiler och chassikjolar i hyttens färg ).
■ GLAS-TIN
Färgade glasrutor runt om.
□ AWIND-RF
Bakruta
■ LOCK-MAN
□ LOCK-MRP
□ LOCK-REM
Manuellt dörrlås
Man.lås förardörr + fjärrm.lås pass.dörr
Fjärrmanövrerat centrallås.
Förspännare för säkerhetsbälte , passsagerarstol.
■ BUMP-HD
Anläggnings stötfångare i stål
Dubbla armstöd förare, enkelt för passagerare
Armstöd 2 st. På förar och pass.stol
Armstöd. Båda sidor förarstol
Armstöd. Båda sidor endast passagerarstol
□ GUARD-EH
Skydd för oljesump motor.
□ SIDEH-B
□ SIDSTP-R
Handtag på hyttsidan
Stege samt handtag utsida hytt
■ BUGNET
Kylarskydd mot insekter.
□ CTILTP-E
■ CTILTP-M
Elektrisk hyttipp.
Manuell hyttipp.
□ FCABS-A
■ FCABS-M
Luftfjärdrad främre hyttfjädring
Mekanisk främre hyttfjädring
□ RCABS-A
■ RCABS-M
Luftfjädrad bakre hyttfjädring
Mekanisk bakre hyttfjädring
El-styrda och eluppvärmda robusta backspeglar med
vidvinkelspeglar v-h sida inklusive närsiktsspegel på
passagerar sidan.
Eluppvärmda FMX backspeglar med vidvinkelspeglar v-h sida
inklusive närsiktsspegel på passagerar sidan.
□ SBD-RED
Säkerhetsbälte Rött , Förare och passagerare
□ SBPRE-DS
Förspännare för säkerhetsbälte , förarstol.
□ PST-BENC
□ PST-CF2
□ PST-CF5
■ PST-STD2
Passagerarbänk
Passagerar stol, komfort, luftfjädrad och eluppvärmd.
Passagerar stol, komfort, luftfjädrad och eluppvärmd
Säkerhetsbälte inbyggt i stol.
Standard passagerarstol.
□ SBPRE-PS
□
□
□
□
□
ARM-DBPS
ARMRE-BB
ARMRE-DB
ARMRE-PB
ARMRE-PS
□ RUS-BAS
□ ARU-BAS
□ ARU-LEA
Armstöd i vinyl
Armstöd i läder
■ FMAT-RU2
□ FMAT-T2E
Gummimattor
Gummimattor och textilmattor
□ LBK-RES
■ LBK70
□ ULBK
Vilsats
En bädd 700 mm
Utan undre bädd
□ MATL-FI
Resårmadrass med spiralfjädrar och jämn hårdhet ~
över 100 kg
Resårmadrass med spiralfjädrar hårdare mellansektion för
bättre sittkomfort
upp till ~100 kg
Resårmadrass med spiralfjädrar hårdare mellansektion för
bättre sittkomfort
upp till ~85 kg
□ MIRCOMFX
□ OLMAT-BA
□ OLMAT-PR
Bäddmadrass
Bäddmadrass Premium
□ TBK60F
□ TBK70F
■ MATL-SF
□ MATL-SO
■ MIRSTDX
■ AMIR-F20
Utvändigt främre närsiktsspegel med ökat siktfält framför hytt
□ SUNV-H
Yttre solskydd
□ AD-ROOF
□ AD-ROOFB
Takluftriktare.
Takspoiler förberedd för ljuslåda
Översäng 600 mm bredd, vikbar huvudända
Översäng 700 mm bredd, vikbar huvudända
□ AD-SIDEL
□ AD-SIDES
Breda sidoluftriktare på bakkant hytt. För semidragare
Smala sidoluftriktare på bakkant hytt för jämnlast chassin.
□ PH-CAB2
□ PH-ENGCA
□ PH-SS
Parkeringsvärmare hytt dieseldriven
Parkeringsvärmare motor och hytt, dieseldriven
Rastvärmare
□ AD-CHASX
Chassikjolar mellan fram och bakhjul.
□ SLCP-BAS
Kontrollpanel i sovhytt, interiör belysning, parkeringsvärmare,
taklucka , centrallås
□ SAFE
Låsbart säkerhetsskåp i metall, placerad under säng i
förvaringfacket.
□
□
□
□
□
□
□
Främre förvaringsbox på motortunnel
Främre och bakre förvaringsbox
Främre, bakre och sido förvaringsfack
Främre och sido förvaringsbox
Bakre förvaringsbox på motortunnel
Bakre och sidao förvaringsbox
Förvaringsbox höger sida motortunnel
ETSB-F
ETSB-FR
ETSB-FRS
ETSB-FS
ETSB-R
ETSB-RS
ETSB-S
■ Standardutrustning
□ ADCF-F
■ HL-BAS2
□ HL-BHID2
Strålkastare standard för FMX
Xenonlampor hel och halv ljus
Bi-Xenonljuset nyttjas även till helljus och ljusbilden ändras
med en skärm som dras bort när helljuset tänds. BiXenonljuset
kompletteras med H1-lampa vid helljus för ultimat ljusbild.
■ HL-CLEAN
Strålkastarrengörare typ högtrycksspolning
□ HLP-ST
□ HLP-ST2
Strålkastarskydd i stål
Stålkastarskydd i stål, galler och nät
□ HL-ADJ
Strålkastarreglering, höjdled.
□ Tillvalsutrustning
För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.
För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av
Volvos säljstödprogram (VSS).
Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning.
Specifikationen kan variera från land till land.
5 (6)
Ref: FM 62 PT1HAX01 SWE 2015-12-18 SWE
FMX D11 6x2 semi pusher luftfjädring FM 62 PT1HAX
□ ASL-RF2
□ ASL-RFPK
2 st extra fjärrljus i tak
Förbredelse för fjärrljus i tak
□ BEACOA2F
□ BEACOA2R
□ BEACON-P
2 st roterande varningsljus mont framkant tak
2 st roterande varningsljus mont bakkant tak
Förberedd kabeldragning för varningsljus på tak
□ CABPT-R1
■ CABPT-R2
Kabelgenomföring i hyttak.
Två st. kabelgenomföringar i tak.
□ SPOTP-F
□ SPOTP-R
□ SPOTP-RF
Förberedd för fjärrljus i fronten
Förberedd kabeldragning för fjärrljus på hyttak
Förberedd för fjärrljus i front och hyttak max 2x280W
□ ROS-IL
□ ROS-ILP
Belysning i ljusskylt.
Kablage förberett för ljuskylt.
□ CSGN-FMX
Dekal "FMX" i ljusskylt
■ HORN-F1S
□ HORN-R2S
Tryckluftshorn innanför grill
Två tryckluftshorn monterat på vardera sidan av taket på
takbågen.
□ ANT-CBR
Antenn för kommunikationsradio.
□ ACCBR-F
□ ACCBR-R
□ SRWL-PK
□ SWL-2RW
□ SWL-PK
(vänster/höger sida) och en 3-läges strömställare
(På/Av/Back
Förberedelsepaket för chassimonterad
arbetsbelysning och en 3-läges strömställare
(På/Av/Back).
Två vita arbetslampor monterade bak på chassit
(vänster/höger sida) och en 2-läges strömställare
(På/Av).
Kabel fördragning för lastljus på sidan ram.
max 280W, två-läges strömställare.
□ WL-TA1W
Vändskive/arbets belysning med vittljus.
□ WLC-H2W
2 st H3 / 70W vitt arbetsljus mont bakkant hyttak2st H3 / 70W
vitt arbetsljus mont bakkant hyttak
Förberedelsepaketet för högt monterade arbetslampor
Förberedelsepaketet för lågt monterade arbetslampor på
hyttrygg.
Förberedelsepaketet för lågt och högt monterade
arbetslampor.
□ WLC-PKH
□ WLC-PKL
□ WLC-PKLH
■ ECBB-BAS
□ ECBB-HIG
Elcentral för påbyggare
Elcentral för påbyggare samt påbyggar modul
Främre takbåge, för montering av diverse utrustning.
Bakre takbåge, för montering av diverse utrustning.
□ BBCHAS1
□ BBCHAS3
7-poligt eluttag för påbyggare
3 st. 7-poliga eluttag för påbyggare
□ RFCAR-BC
Hållare för bakskärmar monterad bak hyttvägg.
□ BEPR-T2
El prep chassie för tipp för fjärrkontroll
□ LADDER
Stege monterad på hyttens bakvägg.
■ TD-LED
Elstyrenhet för LED ljus på för släp
□ REFS-TW
□ REFS-TY
□ AUXL-SPK
Prep för snöplog
Påbyggnad
□ TAILPRE2
□ TAILPREP
Prep för bakgavelift manövrering via fjärrkontroll
Förberedelse för bakgavellift
□ AESW2
□ AESW2PK
2 st extra bistabila strömställare.
2 st extra bistabila digitala strömställare och kablage för 4
strömställare.
□ AUXSW-4
Förberedd kabeldragning för 4 strömställare
□ 5WM-ASL
□ 5WM-ASM
■
□
□
□
5WM-ISOL
5WM-ISOM
5WM-LPRO
5WM-MASM
Låga L-profiler 4mm för Jost pneumatisk flyttbara vändskiva
(5WT-JOS)
Medium L-profiler 50 mm för Jost pneumatisk flyttbara
vändskiva (5WT-JOS)
4 mm L-profiler.
50 mm L-profiler.
Flänsmonterad L-profil.
Manuellt flyttbart vänskiverede för 50 mm L-profiler ( 5WMISOM)VSK ingår EJ
Specificerad vändskiva position placeras i bakre läget
□
□
□
■
□
□
□
□
□
□
5WH150
5WH160
5WH175
5WH185
5WH195
5WH200
5WH205
5WH210
5WH220
5WH230
Vändskivehöjd över profil och monteringsplatta 150 mm.
Vändskivehöjd över profil 160 mm.
Vändskivehöjd 175 mm över profil
Vändskivehöjd över profil och monteringsplatta 185 mm.
Vändskivehöjd över profil och monteringsplatta 195 mm.
Vändskivehöjd över profil 200 mm.
Vändskivehöjd 205mm
Vändskivehöjd 210 mm ovan profil
Vändskivehöjd 220 mm
Vändskivehöjd 230 mm
□
□
■
□
□
□
5WT-FO14
5WT-FO15
5WT-JO10
5WT-JO8
5WT-JO9
5WT-SH
Fontaine 150SP pressad stålskiva
Fontaine 150SF gjuten flyttb
Jost JSK 36 skiva i pressad plåt
Jost JSK 37 gjuten
Jost JSK 42 gjuten
SAF-Holland/+GF+ SK-S 36.20 V gjuten skiva
■ 5WLM-B
□ 5WLM-L
Smörjning vändskiva
□ 5WL-S1
□ 5WL-S2
Smörning vändskiva + låsning
□ TCIND
Trailerkoppling indikation
□
□
□
□
Glidbalk hög
Korta glidbalkar för låg vändskiva.
Långa glidbalkar för medelhög vändskiva.
Glidbalkar medium höjd förstärkta
RAMP-HIG
RAMP-LOW
RAMP-MED
RAMP-MHD
■ RDECK
□ RDECK-M
Gångbord mellan ramsida 510 mm.
Tredelat gångbord, två bord över ram och ett bord över
batterilåda/tank.
□ SRWL-2RW
Två vita arbetslampor monterade bak på chassit
■ Standardutrustning
Leveransservice
■ TGW-3GWL
Kommunikation via 3G och WLAN
■ TESP-T
□ TESP-TN
Förarservice med telematictjänster
Förarservice navigation & telematictjänster
□ FMS-PK
Förberedd för trafiklednings system
□ DRUT
"My Truck" app för I-phone/andorid telefon
□ Tillvalsutrustning
För mer detaljerad information om hytt- och drivlinekomponenter, se separata datablad.
För all möjlig tillvalsutrustning och utrustningskombinatorik, kontakta din Volvoåterförsäljare som kan skapa en specifikation som tillgodoser dina krav med hjälp av
Volvos säljstödprogram (VSS).
Fabriken förbehåller sig rätten att modifiera konstruktionen och ändra utrustning utan förvarning.
Specifikationen kan variera från land till land.
6 (6)
Ref: FM 62 PT1HAX01 SWE 2015-12-18 SWE