NYHETSBREV NR 1 2015 – FÖR HEMSIDAN VETERINÄR

Comments

Transcription

NYHETSBREV NR 1 2015 – FÖR HEMSIDAN VETERINÄR
NYHETSBREV NR 1 2015 – FÖR HEMSIDAN
VETERINÄR OMTANKE OM VÅLDSUTSATTAS RIKSFÖRBUND
GLAD PÅSK!
Här kommer vårens nyhetsbrev!
Förra året handlade mycket om organisation och struktur. Så blir det i viss mån även detta år, men
nu kan vi börja få upp farten med nya visioner och mål! Vi tror att år 2015 blir året när riksförbundets
roller, funktioner och syften faller på plats och att VOOV därmed bli en ännu större samlad kraft att
räkna med! Riksförbundet består nu av åtta lokalföreningar; VOOV Göteborg, VOOV Uppsala,
VOOV Malmö/Skåne, VOOV Luleå, VOOV Halland, VOOV Kalmar, VOOV Dalarna och VOOV Sala.
Aktuellt:
Riksstämman 2015 går av stapeln i Uppsala. Stämman drar igång kl 13.00 den 9/5, men för de som
har möjlighet smygstartar vi med en lättare lunch kl 12.00. Stämman avslutas kl 13.00 den 10/5.
Förutom årsmöte kommer det att finnas gott om tid för samtal och erfarenhetsutbyte, workshops,
spännande föreläsningar och aktiviteter! Vi hoppas verkligen att det blir stor uppslutning då det är
viktigt för förbundet både på lokal och nationell nivå att ses och utbyta erfarenheter. Både anslutna
lokalföreningar och lokalföreningar/grupper som är på gång hälsas varmt välkomna! Formell
kallelse, dagordning, verksamhetsberättelse etc skickas separat.
Riksförbundet kommer att ge visst ekonomiskt stöd till lokalföreningarna:
 Sponsring av resor med 1000 kr per lokalförening utanför Mälardalen för att underlätta för de
lokalföreningar som har längst att åka. Boka snarast för att hålla kostnaderna nere! OBS:
spara kvitto på biljetterna!
 Betalar sovplats
 Fika och enklare lunch de två dagarna bekostas av riksförbundet, i viss mån beroende på hur
många som deltar. Middag betalas av deltagaren.
AniCuras personal vid djursjukhuset Bagarmossen skänker 9000 kr till VOOVs Riksförbund! Stort tack!
SVTs program Fråga Doktorn har gjort en intervju med Nathalie Nordén från VOOVs
Riksförbundsstyrelse. Programmet sänds annandag påsk, 6 april,
SVTs program PLUS har haft ett program om våldsutsatta kvinnor och försäkringsbolag;
http://www.svtplay.se/plus VOOVs samarbetsorganisation Se Sambandet skrev en debattartikel om
detta: https://feministisktperspektiv.se/2015/02/20/bristerna-i-forsakringsskyddet-stannar-inte-vidpartners/
Lokalt: VOOV Malmö/Skåne har slutfört ett års gemensamt projekt med Husdjurshjälpen Skåne och
Djurskyddet Nordostskåne. Djurutrustning och djurfoder har samlats in till VOOVs verksamhet. Så pass
mycket har skänkts att VOOV Malmö/Skåne behövt sätta ett tillfälligt stopp!
Lokalt: Länsstyrelsen i Örebro län ordnar med en föreläsningsserie för socialtjänst, polis och andra
frivilligorganisationer och företag om våld i nära relation och våld mot husdjur. Även VOOV Riks
medverkar.
Lokalt: Ett förslag till vision för riksförbundet har inkommit från VOOV Uppsala.
Lokalt: Det har inkommit frågor om vilket bankkonto
medlemsavgifter från privatpersoner ska betalas in till; det är till respektive lokalförenings eget
bankkonto och inte till Riksförbundets. Kontakta [email protected] för mer information!
Lokalt: Det har kommit förfrågningar om powerpointpresentationer som riksförbundet använder. Hör
av dig till [email protected] så skickar vi de presentationer vi har!
Arbetsgrupper inom riksförbundet:
Arbetsgruppen för översyn av riksförbunds- och lokalstadgar: VOOV Stockholm samordnar detta
initiativ, för mer info kontakta dem på [email protected]
Det som tidigare var två grupper är nu sammanslagna till en: Arbetsgruppen för riksförbundets
framtida uppgifter och ekonomi där kommunikation också ingår. För mer info kontakta
[email protected]
Posten nationell koordinator för transporter mellan lokalföreningar för flytt av djur är fortfarande
vakant, mejla [email protected] för mer info.
Viktiga datum:
9 – 10 maj 2015: Riksstämma för Veterinär Omtanke Om Våldsutsattas riksförbund i Uppsala.
Info om medlemskap:
Privatpersoner som vill bli medlemmar: sök medlemskap i någon av lokalföreningarna.
Lokalförening som vill bli medlem i VOOVs riksförbund kan bli det genom att mejla [email protected]
för vidare instruktioner.
Lokal grupp som inte är förening riktigt ännu: när ni börjar bli klara med föreningsbildandet, eller om
ni behöver hjälp och stöd innan dess, mejla [email protected]
Kontakt:
VOOVs Riksförbundsstyrelse nås på [email protected]

Similar documents