Ryttarsatsning ht 2015 vt 2016

Transcription

Ryttarsatsning ht 2015 vt 2016
´s
Hark´s ryttarsatsning riktar sig till de elever som vill satsa lite mer.
Målet är att få en god grundutbildning i ridning och hästkunskap.
För de elever som vill, ges möjlighet att tävla på lektionshäst.
Det här ingår i ryttarsatsningen:










Ridning 3 gånger/vecka, indelning i grupp efter ålder och tidigare rutin.
Terminen är indelad i 3-4 block. Varje block har ett tema, t ex sitsträning el hoppning.
Inför varje block har vi avsutten träff med ridlära.
2 studiebesök eller liknande/termin.
Stalltjänst lördag och/eller söndag. 6 dagar på hösten, 8 dagar på våren.
Häst- och persedelvård två gånger/vecka.
Skriva träningsdagbok om ridpassen.
Möjlighet till att tävla på ridskolans hästar.
Kostnadsfritt deltagande på avsuttna träffar arrangerade av tävlingskommittén.
Som deltagare är man en god förebild.
Pris:



Ryttarsatsningen kostar 300:-/vecka för jr (100:-/ridtillfälle) 360:-/v för sr)
Priset är subventionerat genom projekt via Idrottslyftet.
Avgifter för tävling, ev mat/fika på studiebesök kan tillkomma.
Anmälan och förkunskap:


Deltagare ska ha ridit i minst ett par år, samt såklart ha ett brinnande intresse för hästar och
ridsport.
Anmäl intresse till kontoret. Det går att, i mån av plats, börja mitt i en termin.
Mer info om vad som ingår:
Ridning och grupper
Vi kommer att ha minst 2 grupper igång, och vi delar in i grupp efter ålder och tidigare rutin. Varje
grupp rider 3 gånger/vecka, och alla i respektive grupp rider tillsammans. Det är viktigt för
sammanhållningen att träffas, och det är roligt att utvecklas tillsammans.
Block
För att bli en bra ryttare, behöver man träna på all form av ridning. Hoppning, dressyr, markarbete,
uteritter och sitsträningar. Ett av målen med ryttarsatsningen är att alla ska ges förutsättning till att
bli en bättre ryttare, efter sin egen förmåga. Med varierad ridning ger vi er verktygen som behövs.
Det är viktigt att både träna på sina svagheter, och att finslipa på sina styrkor.
Varje termin delas in i 3-4 block. Ett block pågår normalt i ca 6 veckor. Är det t ex ett hopp-block, så
är all ridning under perioden inriktad på hoppning.
Någon gång/termin flyttar vi ordinarie ridtid, så att vi får tillgång till hela ridhuset. Vi kan då ha t ex
programträning eller banhoppning.
Hästar
De bästa ryttarna kan rida många olika typer av hästar. Man lär sig att läsa av och känna in olika
individer, och hur man på bästa sätt får hästen glad och arbetsvillig. I ryttarsatsningen lägger vi stor
vikt på att deltagarna ska lära känna olika hästar. Under ett par veckor har man en häst på alla
ridpass. Det är också den hästen som man sköter om 2 gånger/vecka.
Inför varje termin får deltagaren önska 3 hästar, som man gärna vill rida någon gång under
terminen. Ridlärarna delar ut hästar till alla deltagare. Planen är att man redan vid terminsstart ska
veta vilka hästar man får tilldelat under resten av terminen.
Vill man tävla lokal nivå, kommer vi att i möjligaste mån se till så att man har aktuell häst under den
period som tävlingen är.
För klubbtävlingar rekommenderar vi att man tävlar den häst man har under respektive period. Det
ger då ännu större möjlighet till att lära känna hästen och lära sig rida den i olika situationer.
Studiebesök eller liknande
Under varje termin kommer vi tillsammans att åka på studiebesök. Det är inspirerande, lärorikt och
roligt. Här kan vi komma att behöva hjälp med skjuts från föräldrar.
Stalltjänst
Att kunna sköta om hästen och lära sig hur stallet fungerar, är en viktig del i ryttarens utbildning.
För att nå framgång behöver man ha en häst som mår bra, och man måste kunna lära sig att
hantera hästen från marken.
Dagar då man ska ha stalltjänst får man tilldelat sig i början på terminen. Stalltjänsten pågår mellan
kl 08.00 – 16.00. Kan man inte ha aktuell dag, så byter man själv med någon i gruppen. Det är ens
eget ansvar att se till att det blir gjort, samt att det meddelas personalen i god tid. På stalltjänsten
finns en ansvarig personal, som fördelar sysslorna bland deltagarna.
Häst- och persedelvård
Den häst man rider under en period, ska man också sköta om. Två gånger/vecka sköter man om
hästen. En ordentlig rykt och finputs mår alla hästar bra av, och det är ett utmärkt sätt att skapa
kontakt med hästen. Två gånger/vecka ska man också putsa av sadel och träns. När man gör det är
upp till var och en. Det kan vara i direkt anslutning till ett ridpass, eller någon annan dag. Såklart får
man sköta om hästen oftare om man vill. En gång under perioden gör man även en hälsokontroll på
hästen, och dokumenterar resultatet.
Träningsdagbok
För att utvecklas som ryttare är det viktigt att ge sig tid till reflektion. Vad gjorde jag bra idag? Hur
kändes det, och varför? Hur reagerade hästen på mina signaler? Behöver jag ändra på något till
nästa gång?
I allt vi gör har vi fokus på det som är positivt. Det ska vara roligt att rida och vistas i stallet, och med
en glad och positiv ryttare är förutsättningarna större att få hästen med sig under träningspasset.
Varje deltagare har en egen träningsdagbok, där man skriver ner hur man upplever ridpassen. Det
kan vara kortfattat eller lite längre, det bestämmer man själv. Ju oftare man skriver, desto bättre,
men det ska vara minst en gång/period man rider hästen. Ridläraren läser dagböckerna med jämna
mellanrum, för att på bästa sätt kunna ge individuell hjälp till respektive elev.
Tävling
För de som vill tävla ges det flera möjligheter. Alla kan vara med på våra klubbtävlingar och
träningstävlingar på lämplig nivå. Vi rekommenderar som sagt att man deltar på den häst man har
under perioden, för att kunna lära sig ännu mer.
När man har tävlat på klubbtävlingar med godkända resultat (felfritt i hoppning, lägst 60 % i
dressyr) är man redo att delta på tävlingar på lokal nivå. För att göra det måste man stämma av
med personalen i god tid innan, så att hästen kan avvaras från ordinarie verksamhet. Det kostar
200:-/dag att hyra med en lektionshäst på lokal tävling. I den avgiften ingår bl a hästens försäkring.
Man ordnar själv med anmälan till tävling, grönt kort, transport och liknande. Vi hjälper såklart till
med det vi kan, men tävlande elevs förälder är ansvarig för tranport och dylikt. Vi ser gärna att den
som önskar tävla lämnar in aktuella datum på tävlingar i början på terminen.
Träffar med tävlingskommittén
Hark´s tävlingskommitté arrangerar flertalet träffar för ryttare som har löst licens under aktuellt år.
Som deltagare i ryttarsatsningen får man vara med på dessa träffar, även om man inte har licens.
Träffarna kan vara t ex mental träning, clinics, föreläsningar och fysträning.
God förebild
När man är deltagare i ryttarsatsningen ska man vara en god förebild för andra. Det innebär att
man är glad, trevlig och hjälpsam. Man är väl insatt i Hark´s värdegrund, och man följer
ledstjärnorna för både hästar och människor. Det är allas ansvar att se till att vi trivs, mår bra och
har roligt i stallet!





Ledstjärnor hästen:
Jag ska:
Hantera hästen på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt över inför omvärlden
Behandla alla hästar med respekt
Se till att hästen finns i en trygg och säker miljö och jag reagerar om den far illa
Träna och tävla i samspel med hästen och inte kräva mer än vad vi har förutsättningar att klara av
Själv ansvara för att öka min kunskap och kompetens om hästen





Ledstjärnor människan:
Jag ska:
Visa respekt för alla människor
Bekräfta och berömma andra
Öppet och tydligt berätta om jag har olika uppdrag och roller
Vara en god förebild för ridsporten
Ta ansvar och agera om någon bryter mot våra regler
Hark´s värdegrund
Anmälan
Namn:____________________________________________________________________
Mobilnummer:_____________________________________________________________
Förälders mobilnummer:_____________________________________________________
Mejladress:________________________________________________________________
Förälders mejladress:________________________________________________________
Mål med ridningen:_________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Dessa hästar önskar jag någon gång under terminen. Ange gärna om det är hoppning el dressyr:
1._____________________ 2.___________________________3____________________
Jag som förälder har tagit del av ovanstående, och hjälper mitt barn med planering av bl a stalltjänst:
___________________________________
VÄLKOMNA TILL RYTTARSATSNINGEN!