Görväln Cup bana

Transcription

Görväln Cup bana
SegelSällskapet Görväln
inbjuder till
Höstens seglingar 2015
Görväln Cup Bansegling
Görväln “Höstrace”
Söndag 13 september, start ca kl 11:00
Lördagen den 5 september
Bansegling på Görvälnsfjärden
cc Görväln Cup: Bansegling, fyra korta
bankappseglingar på Görväln. Efter
seglingarna serveras ärtsoppa med tillbehör i
JBS.
Och prisutdelning
Klass: SRS
Söndag : Distanssegling med start på
Brofjärden – norra Björkfjärden – Vråkarsundet
(arr Arken)
Klass: SRS
Anmälan: Senast Torsdagen den 3:e
september till Lars Stjerna 073-8444912 alt.
[email protected]
En Arkenbåt ansvarar för starten. Denna båt
startar 5 min efter startskottet.
Första båt i mål har ansvaret att ta och notera
målgångstiden för samtliga deltagande båtar,
samt delge Arken och Görväln noterade tider.
Avgift: 300 kr. Uppge Görväln Cup på inbet.
Anmälan: Senast fredagen den 11:e september
till Lars Stjerna 073-8444912 alt.
[email protected]
Avgift: 150 kr. Uppge Höstracet på inbet.
Upplysning: Lars Stjerna
073-8444912
Upplysning: Lars Stjerna
073-8444912
Prisutdedlning på SSGö årsmöte
Betalning till PG 238581-3 senast 3:e sept
Seglingsföreskrifter för banseglingarna skickas
per Mail till anmälda båtar fredag 4 sept.
Betalning till PG 238581-3 senast 11:e sept
Seglingsföreskrifter för banseglingarna skickas
per Mail till anmälda båtar fredag 11:sept
OBS! Onsdagsseglingarna. 12/8 och 19/8 på Näsfj. 26/8, 2/9, 9/9 på Görväln
Starttider: kl. 19.00 under augusti och kl. 18.30 under september.
Klubbmästare i SSG blir den rorsman som får bäst placeringar i tre av följande sex seglingar:
Mälarvarvet. Görvälns Vårrace, Frog Race, Görväln Cup Bansegling, Görväln Cup Distanssegling
samt Görväln Höst Race.
SSG, klubben för Dig som seglar på östra Mälaren!