Fyrlykta 4.14 - Sjømannskirken

Transcription

Fyrlykta 4.14 - Sjømannskirken
FYRLYKTA
Menighetsblad for Sjømannskirken i Miami – nr. 4:14
Kjære leser
Så er enda en basar over. Et års produksjon og planlegging gav rekordoverskudd og rekordbesøk i kirken i Davie.
Over 550 besøkende og over $17.000 i
kassen– dette var helt fantastisk. Igjen
takk til alle som har bidratt gjennom året
med basarverkstedene, travle forberedelsesdager uken før basar og ikke minst
takk til alle dere som stilte opp på basaren. Både frivillige og besøkende- vi
trenger dere alle! Tusen takk!
Vi har så mange flotte opplevelser å se
tilbake på i året som har gått. På de alle
er det en fellesnevner; engasjement fra
dere! Hvis ikke dere engasjeres lykkes
vi ikke med å drive norsk kirke her i
Florida. Visjonen vår er å gi mennesker
mot til tro, håp og engasjement. Vi tror
vi har klart å etterleve denne visjonen i
året som har gått. Vi ser økende besøkstall på alle områder av driften og opplever stadig større engasjement. Sørland-
saften og basaren er to gode eksempler
på dette, men det er så mange mange
flere i løpet av året som har gått.
I skrivende stund har kirken akkurat
begynt et nytt år. Som alltid kalles det i
kirken et nådens år når det nye kirkeåret
ringes inn på 1. Søndag i advent. For
Guds nåde er alltid ny! Vi har foran oss
en utfordrende vår så vi kommer til å
trenge nåden. De utsendte medarbeiderne må hjem til Norge for å få fornyet
visumet sitt. Dette må gjøres på en amerikansk ambassade og det tar inntil 14
dager å få nytt visum. Det betyr at Rikke, Pål, Olav, Hanna, Yngvar og undertegnede; muligens må hjem til Norge en
periode denne våren. Hvordan vi løser
dette er fortsatt litt usikkert. For tiden
har vi stor glede av å ha Jorunn Severinsen som vikar på kirken. Hun hjelper oss
nå i den travle førjulstiden.
Tusen takk til Jorunn.
Året på sjømannskirken begynner med
juletrefest 4. januar så går vi over i vårens store Fundraising; Carola konserter.
Vi er ekstra glade for å få samarbeide tett
med våre svenske kollegaer på dette prosjektet. Det kommer til å bli en stor opplevelse for hele det skandinaviske miljøet
her i Florida. Vi håper på å se dere alle!
Velsignet høytid til dere alle, store og
små!
Britt Aanes Ekhougen
Sjømannsprest / daglig leder
Staben ved Sjømannskirken i Miami
Fra venstre: Britt Aanes Ekhougen, daglig leder og sjømannsprest, Olav Sindre Aavik, sjømannsprest, Trude Holsvik-Garcia,
regnskapsfører, Rikke Ploug Tvedt, vertskap, Yngvar Larsen, diakonal medarbeider, Pål Tvedt, diakonal medarbeider og
Hanna Skaar Aavik, diakonal medarbeider
Menighetsblad for Sjømannskirken i Miami.
Utkommer 4 ganger i året.
H.K.H Kronprinsesse Mette-Marits kirke
Scandinavian Church and Center
2950 S Flamingo Road
Davie FL 33330
Åpningstider:
Tirsdag, torsdag, lørdag: 10.00 –16.00
søndag: Gudstjeneste kl. 11.00 med
påfølgende kirkekaffe.
Ansvarlig Redaktør:
Britt Aanes Ekhougen
Lay-out, foto, illustrasjoner og
redaktør: Yngvar Larsen
Tlf +1 954 533 3521
[email protected]
www.sjomannskirken.no/miami
Velkommen
Inger Elise Hansen
- Møte med seminolene gav inspirasjon
til ny kunnskap og nye motiver
The strangelling fig tre viser naturens styrke, men kan også vise til indianernes historie - på flere måter.
5
Inger Elise med et av sine mer fargesterke
arbeider. På utstillingen i West Palm Beach
hang teksten til Don’t Fence Me In av
Cole Porter og Bob Fletcher ved siden av.
I
nger Elise Hansen er bildende
kunstner. Inger Elise underviste i
videregående skole og var forlagsredaktør i Gyldendal Norsk Forlag før hun tok steget fullt ut og ble
kunstner på heltid i 1999. En avgjørelse hun ikke har angret på. Inger Elise
har atelier på Gamle Fornebu utenfor
Oslo, men hun arbeider også flittig
under vinteroppholdene i Florida. Hun
og mannen Øistein har hatt bolig her
siden 1992. Hun er opptatt av natur og
farger og det blir naturlig nok mest
friluftsmaleri når hun er i Solskinnsstaten, men hun maler også gjerne mennesker inn i miljøene hun formidler.
Inger Elise har deltatt på to utstillinger
i Florida i høst. Den første var i Armory Art Center i West Palm Beach.
Utstillingen het Everglades and Yellowstone – People and Place. Steve
Horan viste svart-hvitt fotografier fra
Yellowstone National Park, mens Inger Elise konsentrerte seg om Everglades og seminolenes liv og historie. Undertittel var «The Seminole people
today, how does their forefathers’ culture influence their everyday lives?”
Inger Elises interesse for seminolene
våknet etter en samtale med en indianer som gjennom sin enkle livsfilosofi
rørte ved noe hos henne. Han satt på
bakken med noen få gjenstander foran
seg og hun spurte hva de var. «…This
feather came to me. This cup was given to me, - and this little tool belonged to my father, and is the only
thing I have left from him. These are
my treasures…» Svaret trigget Inger
Elises interesse og hun begynte å lese
seminolenes historie og gjennom
besøk i flere reservater lærte hun mye
om Everglades’ betydning for seminolenes levesett, om deres historie og
deres liv i dag. Hun snakker om indianernes styrke og mot, deres
kjærlighet til og avhengighet av naturen, og deres stolthet over å være
indianere.
Så ble det viktig for henne å feste noen av inntrykkene til lerretet. Mange
av arbeidene ble til i nasjonalparkene
Grassy Waters og Riverbend Park. Og
Inger Elise bemerker at seminolene
levde her lenge før områdene ble nasjonalparker. Inger Elise arbeider mest
med olje og akryl, men også med forskjellig type collager. Til utstillingen i
West Palm Beach brukte hun avisartikler og lyrikk for å forsterke det hun
ville formidle. Utstillingen ble på en
måte en historiefortelling. Kanskje var
det pedagogen som trådte fram?
Gjennom Inger Elise ble det også
etablert kontakt mellom en klasse ved
Pemayetv Emahakv (Our way) Charter
School og Smestad skole i Oslo, noe
som har vært viktig for barna på begge
sider av Atlanterhavet.
Inger Elise og mannen har deltatt på
mange gudstjenester i de periodene de
har vært her, og Inger Elise har også
hatt utstilling på kirken. Hun hadde
omvisning for Torsdagsklubben på
utstillingen i West Palm Beach i november, og det var mange som fikk
glede seg over hennes blide vesen, gode formidlingsevne og spennende arbeider. Nå har Inger Elise og Øistein
solgt leiligheten sin i West Palm Beach
og kjøpt ny i Spania. Men det betyr
ikke nødvendigvis at den produktive
damen blir helt borte fra miljøet her.
Hun har trivdes godt i det aktive
kunstnermiljøet og sier at veien hit
stadig blir kortere.
Utstillingen «Earth, Wind, Water Exhibition» i Spanish River Library and
Community Center i Boca Raton
henger til 3.januar. Bare tittelen forteller at her viser Inger Elise igjen arbeider som ligger hennes hjerte svært nær.
Av Inger-Torill Kirkeby
ANDAKTEN
E
Et urolig hjerte. Hva er det?
Er det et hjerte som lengter?
Et hjerte som leter? Et hjerte
i en fortærende angst? Et
hjerte med et dirrende håp
om å finne et feste. Noe å
holde fast i. Eller kanskje forløsning. Og
nyskapelse.
Et urolig hjerte.
Ikke bare en muskel hvis eneste oppgave
er å pumpe blod og liv til kroppen vår.
Filosofisk, teologisk, antropologisk så
mye, mye mer.
Hjertet, det som forteller oss at vi lever, og
ikke bare anatomisk, men med hele vår
kropp, med alt det vi er.
Lever med et håp om å leve, lever med en
uro for å dø.
Hva hadde et hjerte vært uten beven, uten
motstand, uten hellig uro?
Om ikke annet enn et liv uten liv.
En pust uten ånd.
Et legeme uten sjel.
Det er vårt lodd å måtte leve våre liv med
lengsler, med håp og med sorger.
Det er vårt lodd å måtte leve med et urolig
hjerte.
Det gjør oss til levende mennesker.
Hvis ikke hadde vi egentlig ikke levd, men
bare eksistert.
Styrk de slappe hender,
gi kraft til de vaklende knær!
Si til de urolige hjerter:
Vær frimodige, vær ikke redde!
Se, der er deres Gud. Jes 35,3-4
Se, der er deres Gud.
I et barns skikkelse.
I den sårbares nakenhet.
Varsomt båret frem, varsomt lagt ned i en
enkel krybbe, varsomt elsket av en mor.
Se, der er deres Gud.
Kan det urolige hjertet finne ro hos Ham?
Finne hvile ved Ham som sa da han ikke
lenger var et barn: Kom til meg og jeg vil
gi dere hvile?
Falle til ro med en puls i en hellig rytme?
En hellig rytme som forteller oss at livet
fortsatt vil være tøft.
At Gud ble menneske forandrer ikke på
det.
Fortsatt må vi lengte.
Fortsatt må vi sørge.
Fortsatt må vi miste.
Fortsatt må vi dø.
Av Olav Aavik
7
Mitt hjerte alltid vanker
av H. A. Brorson (1732)
Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom,
der samles mine tanker som i en hovedsum.
Der er min lengsel hjemme, der har min tro sin skatt;
jeg kan deg aldri glemme, velsignet julenatt!
Den mørke stall skal være mitt hjertes frydeslott,
der kan jeg daglig lære å glemme verdens spott.
Der kan med takk jeg finne hvori min ros består,
når Jesu krybbes minne meg rett til hjerte går.
Men under uten like, hvor kan jeg vel forstå
at Gud av himmerike i stallen ligge må!
At himlens fryd og ære, det levende Guds ord,
skal så foraktet være på denne arme jord!
Hvi skulle herresale ei smykket for deg stå?
Du hadde å befale alt hva du pekte på.
Hvi lot du deg ei svøpe i lyset som et bånd,
og jordens konger løpe å kysse på din hånd
Hvi lot du ei utspenne en himmel til ditt telt
og stjernefakler brenne, å store himmelhelt?
Hvi lot du frem ei lyne en mektig englevakt,
som deg i silkedyne så prektig burde lagt?
En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo,
en svale må ei bede om nattely og ro,
en løve vet sin hule hvor den kan hvile få skal da min Gud seg skjule i andres stall og strå?
Akk, kom, jeg opp vil lukke mitt hjerte og mitt sinn
og full av lengsel sukke: Kom, Jesus, dog herinn!
Det er ei fremmed bolig, du har den selv jo kjøpt,
så skal du blive trolig her i mitt hjerte svøpt.
Jeg gjerne palmegrene vil om din krybbe strø,
for deg, for deg alene jeg leve vil og dø.
Kom, la min sjel dog finne sin rette gledes stund,
at du er født herinne i hjertets dype grunn!
H SALON
Gayle Hansen
954-491-4871
3313 Ne 33 rd Street
Fort Lauderdale Florida 33308
Facebook : H Salon/Gayle Hansen
Hairstylist-color Specialist
Hair Extensions
10
Det norske honorære generalkonsulatet i Miami kan være behjelpelig med å finne
informasjon om en rekke saker, slik som Schengen visum, oppholdstillatelsse i
Norge og bibehold av norsk statsborgerskap. Vi kan også bekrefte kopier hvis
originaldokument fremvises.
"Join us in celebrating our
Norwegian heritage"
F.o.m. 1. januar 2009 er det bare personer under 12 år som kan søke om pass
ved de honorære konsulater og generalkonsulater. Det utstedes også nødspass
til voksne i nødsituasjoner.
E-mail:
F.o.m. 1. januar 2010 ble biometri tatt i bruk – hvor passfoto, fingeravtrykk og
underskrift skannes direkte inn i passet. Passøkere (over 12 år må derfor møte
personlig ved den norske ambassaden i Washington, D.C., eller på generalkonsulatene i Houston, New York eller San Francisco. Det er også mulig å personlig
søke om pass hos politiet i Norge.
For levering av alle typer søknader, er det viktig at det avtales time på forhånd.
Har du spørsmål er du velkommen til å ringe, eller sende oss en e-post!
Web:
http://lauderdale.freehostia.com
[email protected]
Velkommen til våre
arrangement!
Av Inger-Torill Kirkeby
Adresse: 806 S. Douglas Rd., Suite 580, Coral Gables, FL 33134
Telefon: (305) 358-4386 Fax: (305) 374-4369
E-post: [email protected]
Åpningstider: Mandag-fredag 10.00-12.00 og 13.00-15.00 eller etter avtale
NSCNACC
The Norwegian
Shipping Club &
Norwegian-American
Chamber of Commerce
[email protected]
Tlf 954 850 0474
www.nscnaccmiami.org
11
… I dag en bydel med
sjel… Sigarrøyken er
borte, men sigarfabrikkenes og sigararbeidernes
historie lever videre i dette hjørnet av Tampa.
H
YBOR CITY
– EN GANG SIGARINDUSTRIENS MEKKA…
enry M Flagler sto for byggingen av East Coast Railway
og sørget for at jernbanen ble
forlenget fra West Palm Beach
til Miami i 1896 og helt til Key West i
1912. Jernbaneutbyggingen var utrolig
viktig for utviklingen av hele det amerikanske kontinentet. På vestsiden av Florida sørget Henry B Plant for jernbane,
utbygging og utvikling av havneområdet,
og et nytt og stort hotell.
“When you’re building a railroad to nowhere…how do you make the journey
worthwhile?” spurte Henry B. Plant da
jernbanen nådde Tampa i 1884. Jernbanen ble bærebjelken for byens
økonomi, og snart blomstret industrien
her. Plant sto også bak dampskipslinjen
Plant Line som gikk fra Port Tampa City
til Mobile, Jamaica, Cuba og Bermuda.
I 1891 åpnet Plant altså fantastiske Tampa Bay Hotel; et eventyr av et byggverk
med kupler og mange moderne fasiliteter. Hotellet var utstyrt med utsøkte møbler, porselen og skulpturer fra Europa.
De fleste av de 511 rommene hadde egne
bad og alle hadde elektrisitet og telefon.
En sidelinje til jernbanen gikk opp til
hotellet slik at gjestene kunne komme
helt frem og gå rett inn i lobbyen. Hotellet var åpent fra desember til april, og
gjestene kunne delta på ball, i teselskaper
eller være med på jakt. Dette var Amerikas gullalder! Og Plant selv ble kalt
Kongen av Florida!
I dag er hotellet blitt Henry B Plant Museum og del av University of Tampa.
Sigarer!
En av inngangsdørene til Columbia Restaurant
Omtrent samtidig med at jernbanen kom,
la sigarprodusenten Vicente Martinez
Ybor planer om å flytte sigarfabrikken
Fra utstillingene i Ybor City Museum
sin fra Key West til Tampa. Spanske
Vicente flyttet til Cuba i 1832 og i 1853
åpnet han sin første sigarfabrikk der. I
1869 tok han med seg kunnskapen sin til
Key West og gjorde snart suksess med
sigarmerket «Principe de Gales» (Prinsen av Wales) også her. Behovet for større arealer kombinert med en
del uro blant arbeiderne, førte til at
Vicente Martinez Ybor flyttet igjen; først
til New York og etter nok et opphold i
Key West, åpnet han i 1886 ny fabrikk i
området som fikk navnet Ybor City. For
å skaffe nok arbeidere ga Vicente M
Ybor dem gode lønninger og bygde små
hus som de kunne kjøpe ved avtalte
trekk i lønna. Han oppfordret andre sigarprodusenter til å slå seg ned i samme
området og ved århundreskiftet ble det
årlig skipet flere hundre millioner sigarer
ut fra havna i Tampa. Sigararbeiderne
var stort sett spanjoler og cubanere. Italienere og østeuropeiske jøder kom litt
senere, de startet blant annet matvarefor-
retninger og bakerier og andre forretninger.
Historic Downtown
Sigarindustrien var en gullgruve i flere
tiår, men fra og med 1930-årene gikk det
stadig dårligere og mange fabrikker la
ned. Nedgangstidene fortsatte etter
2.verdenskrig, og i løpet av 1950- og ’60
-årene opplevde bydelen fraflytting og
den før så travle La Sétima (7th Avenue)
lå nesten øde. Men i 1980-årene endret
situasjonen seg; først slo kunstnere og
bohemer seg ned i de tomme lokalene,
og utover 1990-tallet åpnet nye barer og
restauranter, og en ny type ute- og natteliv blomstret. Nå er det liv i Ybor City
igjen! Og det å rusle i området og langs
La Sétima er utrolig hyggelig og interessant. Myndighetene har satt opp skilt
med historiske fakta og de mange mursteinsbygningene med verandaer med
rekkverk i smijern gir assosiasjoner til
New Orleans. Her ligger barene, restaurantene, sigarbutikkene og «tattooshappene» på rekke og rad. Og her er
mange flotte skulpturer og monumenter.
Et av de vakreste står i Centennial Park
midt i byen; The Immigrants; en hyllest
til alle dem som kom til dette landet for å
få et bedre liv. Et nytt monument langs
La Sétima er reist til ære for the Rough
Riders; 1st US Volunteer Cavalry. Rough
Riders trente under Theodor Roosevelt og
seilte ut fra Tampa med kurs for Havana
for å delta i den spansk-amerikanske krigen i 1898.
Ybor City Museum
Dette lille, men interessante museet holder til i Ferlita Bakery Building. Innerst i
museet kan vi fremdeles se de gamle ovnene der man på det meste bakte 5000
brød om dagen. Museet viser historien og
13
Immigrant-statuen i Centennial Park
En rekke med Casitas eller Shotgun Houses
utviklingen av sigarindustrien og dermed hele dette samfunnets historie fra
slutten av 1800-tallet og framover.
Det var lange dager i sigarfabrikkene,
men ensformigheten ble brutt av mannen
som ble betalt for å lese høyt for arbeiderne. Alle betalte en ukentlig avgift til
«the lectore» som leste både aviser og
spansk litteratur i timevis hver dag. Slik
holdt arbeiderne seg oppdatert på det
Tampa Bay Hotel /
Henry B Plant Museum
som skjedde i verden.
Bolita (liten ball) var opprinnelig et
harmløst spill, men utviklet seg til en
millionbutikk. Spillet består av 100
nummererte kuler som ristes i en pose
før vinnerkulen trekkes. Man kunne satse både små og store beløp på ett spesi-
elt nummer, og etter hvert som innsatsen
økte, skjønte noen at her kunne man
«hjelpe» til litt; kuler kunne fylles med
bly for å havne i bunnen av posen, eller
de kunne ligge en stund i is slik at de var
lette å finne blant de andre. Bolita var
forbudt men ved å bestikke politiet og
politikerne kunne det illegale spillet
fortsette. Korrupsjon og annen voldskriminalitet økte helt fram til Bolitakongen Charlie Wall ble drept i 1955.
Da tok politiet affære og etter hvert mistet Bolita sin betydning. Norske Lotto og
andre spill kan ses som en variant av
Bolita.
Museet har omvisning i et rekonstruert
Casita (lite hus) for å vise hvordan
mange sigar-arbeidere kan ha bodd.
Husene kalles ofte Shotgun-houses, og
navnet viser til et smalt hus der man
faktisk kan skyte et skudd fra inngangsdøren, rett gjennom huset og ut gjennom
bakdøren. Mange av de gamle husene er
godt vedlikeholdte og i noen av dem er
det kafeer eller små forretninger.
Columbia Restaurant
Det ligger restauranter og barer langs
hele 7th Avenue, og her er det masse å
velge i.
Columbia Restaurant fra 1905 er den
La Sétima (7th Avenue
eldste restauranten i Florida, og verdens
største spanske restaurant.
Både utvendig og innvendig er restauranten dekorert med utrolig vakre fliser;
restauranten er en severdighet i seg selv!
Restauranten har i dag 15 forskjellige
rom og kan ta i mot hele 1700 gjester.
Og her har det vært mange berømtheter
innom; Liberace og Bruce Springsteen,
Marilyn Monroe, Liza Minelli og George Clooney for å nevne noen. I tillegg til
et anerkjent kjøkken har restauranten
også en stor vinkjeller. Restauranten
tilbyr flamencodans-forestilling, og en
butikk som selger både matvarer, spansk
porselen og selvfølgelig sigarer!
La Tropicana
La Tropicana Café er en annen institusjon, men av det litt enklere slaget. Chicago Tribune skrev i 1991 om tomme
gater og stengte butikker, men full parkeringsplass bak La Tropicana. Her samles folk fra alle samfunnslag; for å få sin
cuban coffee, for å spise, for å høre nytt,
for å diskutere… Et viktig møtested
gjennom årtier. Og fremdeles et populært sted for både fastboende og turister
som kommer for å oppleve atmosfæren.
Av Inger-Torill Kirkeby
TURISTEN
Appelsiner
L
angs highway 27 forbi Lake
Okeechobee og videre nordover dekker sukker-og appelsinplantasjer enorme områder.
Fra slutten av oktober og noen
måneder fremover skal du ikke kjøre langt
etter å ha forlatt I-595 før eimen av
«brunsukker» kjennes i nesen. Sukkerinnhøstingen er i gang.
Og lenger nordover ligger appelsinlundene på begge sider av veien. Det dreier
seg ikke bare om appelsiner, men sitrusfrukter i sin alminnelighet. Både sukker og
appelsiner er viktige eksportartikler fra
jordbruksstaten Florida.
Florida dekker om lag tre firedeler av
appelsinmarkedet i USA, og søtappelsinene fra Solskinnsstaten er velegnet for juice
-produksjon fordi de er store, har tynt
skall og er saftige. Men appelsindyrking i
Florida har ikke vært noen dans på roser.
De spanske conquistadorene brakte
med seg bitre appelsiner fra Spania til
Amerika og fra 1820-årene var det blitt en
liten industri i Florida. Produksjonen økte
jevnt og trutt fram til 1895 da frosten tok
drepen på appelsintrærne. En epoke var
slutt.
Søtappelsinene
Sitrusfrukter dyrkes også i California, Arizona og Texas, men i volum kan ingen av
disse delstatene måle seg med Florida.
USA var lenge ledende på verdensbasis,
men er de senere år blitt forbigått av Brasil, og Kina konkurrerer med USA om
andreplassen.
Kina spiller for øvrig samme rolle for
appelsinene i Florida, som Japan spiller for
de berømte kirsebærtrærne i Washington
DC. Da frost og sykdom tok knekken på
trærne, sendte Japan nye trær som en gave.
På slutten av 1890-årene trådde Kina til og
eksporterte appelsintrær i stor stil. Det var
begynnelsen på eventyret om søtappelsinene.
Frostvinteren 1895 skulle bli fulgt av
flere kuldeperioder, men søtappelsinene
overlevde. Det skulle gå et helt århundre
før katastrofen inntrådte. I 1995 angrep
bakterier appelsintrærne og på få år var
dyrkingsarealet halvert – til 2 millioner
mål. Utover i begynnelsen av dette århundret grep sykdommen «den gule drage» om seg og i 2013 ble det slått fast at
om lag halvparten av delstatens 60 millioner sitrustrær var angrepet. Ekspertene
regner med at over tid må alle trærne fjernes.
Made i China
«Made i China» er i våre dager et begrep.
Og som ved en skjebnens ironi kan vi
bare slå fast at søtappelsintrærne så vel
som sykdommen som knekket dem –
begge bærer stempelet «Made i China». En
15
& sukker
viktig konkurrent kan være knekket, og
Kina kan bli verdensledende også på området sitrusfrukter.
Florida er som skapt for appelsinproduksjon grunnet sin noe egenartede geologi. Med unntak av de nordvestlige områder,
The Panhandle – fra Tallahassee til Jacksonville - består hele området sør for denne linjen av kalkstein. Sitrusfrukter, jordbær
og tomater trives utmerket i kalksteinsjord,
men det gjør ikke bomull. King Cotton
dyrkes i Florida kun i et snevert område
lengst nord, langs grensen mot Alabama og
Georgia.
Sukkerrør er en annen vekst som liker
kalksteinsjord. I et stort område sør og øst
for Lake Okeechobee, for det meste i West
Palm Beach, er sukkerrør en viktig næringsvei. Florida dekker i dag over halvparten av sukkerforbruket i USA, og det betyr
store mengder når vi vet hvilke
«søtmonser» amerikanerne generelt er.
West Palm Beach dekker om lag 75
prosent av sukkerarealet i Florida, og i
2010 ble verdien av denne produksjonen
anslått til vel 2 milliarder dollar. Sukkerproduksjon er blant Floridas fem viktigste
landbruksprodukter og et viktig bidrag til
delstatens økonomi.
Sukker og Ponce de Leon
Som så mye annet når det dreier seg om
Floridas historie, går også sukkerrørenes
historie tilbake til sagnomsuste Ponce de
Leon. Historikerne strides om hvilken betydning denne conquistadoren skal ha i
spørsmålet om Floridas oppdagelse.
Muligheten for at han landet sør for
dagens St Augustine og hadde sukkerrør
med seg er så absolutt til stede. For å understreke betydningen av sukkerdyrking
fikk området sør for historiske St. Augustine navnet Canaveral – spansk for sukker-
rørmarker. Navnet er i dag forbundet
med Cape Canaveral og USAs romfartseventyr.
Rundt år 1600 var produksjon av
sukkerrør i det tropiske Amerika verdens
ledende industri, og i dag er sukkerrør
viktig for delstaten Louisiana i tillegg til
Florida. Sukkerproduksjonen var grunnlagt på slaver og ble ved siden av bomull
en viktig eksportartikkel.
De spanske kolonistene var bare opptatt av gull og sølv – ikke av sukker og
bomull. De ventet å finne store mengder
edle metaller i Florida, men Solskinnsstaten er den eneste av USAs 50 delstater
som ikke har metaller. Men rikelig nedbør og mye sol har vist seg vel så viktig
som edelmetaller for fremveksten av en
bærekraftig økonomi i denne delen av
USA.
Av Ole L. Nymoen
CHRISTMAS
LOTTERY
2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
RCCL 7 Nights Caribbean Cruise for 2 persons.
Donated by RCCL
Lithography by Else Marie Jakobsen.
Donated by Liv Reidun og Einar Elgvin.
Villoroy & Boch Coffee Service— 6 sets.
Donated by Inger-Torill and Arild Kirkeby
Doll with extra wardrobe.
Wardrobe handmade and donated by Brita Medich.
Dried Cured Boneless ham.
Donated by Willy´s Products.
Kransekake (Almond Ring Cake) 18 rings.
Donated by Gine Silveira.
Gift Certificate $ 75 at H Salon/Gayle Hansen.
Donated by Gayle Hansen.
Salad Service.
Donated by Hardanger Bestikk.
To be drawn at ”Juletrefest” January 4th 2014
17
Carola
Häggkvist
til Davie i
januar
D
et er med en stor glede at vi snart
skal ta imot Carola her på Sjømannskirken i Davie. Carola er den
artisten som har stått øverst på vår ønskeliste over hvilke artister vi gjerne vil ha
besøk av her på kirken. Carola kommer til
å ha tre konserter og i tillegg medvirke på
vår gudstjeneste søndag.
Carola gjorde seg internasjonalt bemerket
første gangen allerede i 1983. Da kom hun
på tredje plass i den internasjonale finalen i
Eurovsion Song Contest med sangen
“främling”. Hun vant hele konkurransen
med sangen “fångad av en stormvind” i
1991 men da var hun allerede en etablert
artist i hele Skandinavia.
Jeg har opplevd Carola live flere ganger og
hver gang jeg hører henne slår det meg
hvilken praktfull stemme og hvilken trygghet hun viser på scenen. Hun har en rutine
og en erfarenhet som er de færreste forunt
og det er en stor ære at vi nå skal få oppleve henne på vår lille intime scene i RCCL
hall. Gled dere.
Carola har utgitt over tyve album og bidratt på mange flere album, av duettpartnere kan bla nevnes Tommy Körberg,
Andrea Bocelli, Per-Erik Hallin og vår
egen Jahn Teigen. Hun er en utrolig allsidig og ettertraktet artist, og hun har alltid
noen spennende prosjekter, men nå er det
altså tid for henne å gjeste Davie.
Jeg har lyst til at så mange som mulig får
oppleve Carola, det blir fantastisk. Jeg
skal selv lade opp til konserten gjennom
hele desember med å kose meg med å
lytte til en av Carolas etter min mening
mest fantastiske album “Jul i Betlehem”.
Det blir liksom først skikkelig jul i heimen når Carolas flotte stemme synger
julen inn.
Kan varmt anbefales.
Av Pål Tvedt
SØRLANDSAFTEN
S
ørlandsaften. Hva er det? Jo, det er deilig sjømat, uforståelige sørlandsviser, dans, mye moro og selvfølgelig litt fotball!
Da høstmørket hadde meldt sin ankomst til Sørlandet og Start var i ferd
med å avslutte en middels god sesong i tippeligaen, var det bokstavelig
talt duket for Fundraisingsevent på Sjømannskirken i Florida. Temaet
for denne middagen ble raskt Sørlandsaften. Etter mye planlegging ble det en vellykket kveld med omkring 90 deltakere. Staben serverte fingermat i Startdrakter
før Svein Ove Ånesland og Rune Hægland serverte nydelig fiskesuppe i RCCLhallen. Monica Severinsen ledet oss i viser fra Sørlandet hvor vi blant annet ble
bedre kjent med Reinert med beinet som visstnok ble spist av en krokodille og
smakte steggelig ille. Så var det tid for sørlandsquiz og lodd før for eplekake og is
kom på bordene.
Det var mange som bidro til å gjøre dette til en flott kveld, men først og fremst
takk til fundraisingskomiteen og spesielt til Astri Berg og Ina Gaertner som la ned
et stort og godt arbeid.
Tusen takk til alle som bidro og som deltok. Totalt kom det inn ca. 10 000 dollar
på denne kvelden. Vi gleder oss til neste arrangement som blir Carolakonserten
10. januar.
Velkommen på konsert!
Bilde over: Breezewayen stappfull av venner, klare for sørlandsaften!
Aftens kokker: Svein Ove Ånesland
Rune Hægland som laget fantastisk fiskesuppe og baket brød med mel fra Norge!
Blomstertakk til alle som var med på å
arrangere denne deilige aftenen.
Asle Viken vant tur med racerbåt NorTech!
Monica Severinsen ledet oss nydelig gjennom allsang.
Under,høyre: staben på kirken fikk utdelt
hver sin Startdrakt av ”mamma” Start som
de brukte hele kvelden.
19
CAROLA
in Concert
FUNDRAISING EVENT JANUARY 2015
at
Sjømannskirken H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marits kirke Scandinavian Church and Center
2950 S. Flamingo Rd Davie FL 33330
FUNDRAISING EVENT
VIP Reception / Concert $150
Friday Jan. 9, 2015 7 p.m.
Concert $ 70
Children 0-18: $ 30
Saturday Jan. 10, 2015 5 p.m. and 8 p.m.
Tickets for sale at the church and from Pål:
(954) 849-1899
[email protected]
21
Søndag 4. januar. Vi begynner med
gudstjeneste kl. 11.00 med påfølgende julelunsj og juletrefest for store og
små.
Pris $ 10 for voksne og $ 5 for barn.
NB! Nissen kommer og
julelotteriet trekkes!!!
GARAGE SALE
LØRDAG 31.JANUAR
2015
KL. 8.00
Kan du hjelpe oss å gjenta suksessen fra i
fjor? Har du noe som du ønsker å bli kvitt?
Ta kontakt med Pål slik at vi kan samle
sammen loppene.
[email protected]
(954) 849-1899
TORSDAGSKLUBBEN
på tur til West Palm Beach til
Inger Elises utstilling (s.4-5)
Staben skuer mot
Betlehemsstjernen
GOD JUL OG
GODT NYTTÅR!
MERRY CHRISTMAS AND
A HAPPY NEW YEAR
GLIMT FRA KIRKEN
LYSVÅKEN OG
SPRELL LEVENDE GUDSTJENESTE
Norwegian Seamen’s Church
2950 S Flamingo Road
Davie , FL 33330
USA
Støtt Fyrlykta og
Sjømannskirken!
Vi er avhengig av din støtte for å gi ut vårt kirkeblad.
Vil du hjelpe oss, kan du sende en sjekk til:
Sjømannskirken i Miami
2950 S Flamingo Road
Davie, FL 33330
Merk sjekken med ”Fyrlykta”
Vil du annonsere?
Kontakt oss på 954-533-3521
[email protected]
Åpningstider på kirken:
Tirsdag, torsdag, lørdag: 10.00 - 16.00
Søndag: 11.00 gudstjeneste
m/ påfølgende kirkekaffe
Faste aktiviteter i løpet av uka:
Mandag: Stengt
Tirsdag: kl 10.00 Skandinavisk barnegruppe, åpen for alle med småbarn.
Onsdag: Stengt
Torsdag: kl 11.00 Torsdagsklubben / kl
19.00 Girls Night Out (begge er en gang i
mnd, se ukesmail og facebook for
program)
Fredag: kl 18.00 Ungdomskor
(annen hver uke)
Lørdag: kl 13.00 Lørdagsgrøt
Søndag: kl 11.00 Gudstjeneste med
påfølgende kirkekaffe /
Svensk gudstjeneste en gang i mnd.
Følg med på ukesmail og facebook for
siste oppdaterte nytt.
Presorted Std
US Postage
PAID
Ft. Lauderdale, FL
Permit No. 4810

Similar documents