Nord-Trøndelag - Gym og turn - Norges gymnastikk og turnforbund

Comments

Transcription

Nord-Trøndelag - Gym og turn - Norges gymnastikk og turnforbund
INVITASJON BARNEKRETSTURNSTEVNE 2015
Det er en glede å invitere til årets barnekretsturnstevne på Verdal 25.- 26. april 2015, i Ørahallen.
PÅMELDING
Påmelding skjer elektronisk gjennom mysoft ved å benytte linken nedenfor. Påmeldingen er åpen
for registrering t.o.m 20.februar. Vedlagt ligger brukerveiledning for påmelding i mysoft.
http://medlem.gymogturn.no/portal/page/portal/gt_utv/gt_varesalg?p_klient=469
Evt. Etterpåmeldinger må skje via mailen nedenfor.
Kontaktinfo om hovedlagsleder, og spesialkost sendes til stevneleder på mail:
[email protected]
Info om laget tas med på lagledermøtet ved stevnestart.
De lagene som evt ikke er inne på Mysoft enda, vennligst bruk vedlagte skjema.
PRISER
Turnere 650,- (Måltider,overnatting, t-skjorte, stevnemedalje)
Trenere 650,- (Måltider, overnatting, t-skjorte, stevnemedalje)
Ledsagere 450,- (Måltider og overnatting)
Vi gir ingen reduksjon i deltageravgiften om noen lag uteblir fra måltider, eller ikke overnatter. Vi
kommer til å håndtere fristen strengt og etteranmeldelse må avklares med leder for hovedkomiteen.
Tilleggsavgift beregnes ved for sen påmelding.
Faktura, vil bli sendt ut etter påmeldingen fra Mysoft til hvert enkelt lag. Spørsmål ang påmelding
rettes til Lill K. Rindsem, 40223383 eller mail: [email protected]
PROGRAM
Programmet vil i stor grad bli det samme som tidligere år, men med noe som blir annerledes. Det
blir oppvisning av særtropper på lørdag, og oppvisning for lagene på søndag. Oppvisningstid er 8
minutter. Musikk sendes på CD til adresse: Bjørn Ove Bergsmo, Leinsmoen 30, 7655 Verdal
innen 1. april.
Vurdering av særtropper skjer med utgangspunkt i NGTFs Reglement for særtropper av et
dommerteam.
NGTF feirer 125-års jubileum i år. Derfor vil vi feire dette ved stevnet. Stiklestad IL feiret 90 år i
2014, og vi har valgt å forlenge dette litt ut i 2015. Så Barnekretsturnstevnet blir en avslutning på
dette jubileet også.
Programmet sendes ut til lagene på mail og legges ut på hjemmesiden til Stiklestad IL Turn:
http://www.stiklestadil.no i løpet av mars. Inngang søndag : Voksne: kr 50,-, barn gratis.
OPPSETT APPARATER
Det er ønskelig at alle trenere bruker halloppsettet flittig, slik at alle utøvere kan det de skal når de
kommer, da det vil bli minimalt med treningstid på dette stevnet. Oppsett av apparater er vedlagt.
Ønsker ut over det meldes inn på mail til Stevneleder på mailadresse nedenfor. Vi har mannskap i
hallen som hjelper til med å rigge utstyr etter lagenes behov. Lagets oppsett oversendes
[email protected] innen 11.april.
org nr 985 509 735
Side - 1 -
invitasjon stevne.docx
OVERNATTING
Overnattingen vil være på to forskjellige skoler. Verdalsøra barne- og ungdomsskole og Verdal
videregående skole. Det vil bli sendt ut oversikt over hvem som skal ligge hvor etter at
påmeldingene er klare. Brannforskrifter og tilgjengelig gulvplass krever maks 90 cm bredde på
madrassen per person. Hvert lag må ha tilstrekkelig antall ledsagere som overnatter. Vi forventer at
rommene forlates slik som de framstår ved ankomst. Alt av søppel deponeres i kontainere på
gårdsplassen.
Det er også mulighet for overnatting ved Stiklestad Hotell for de som ønsker det. Dette må betales
selv. Priser her er: enkeltrom 850 per rom, dobbeltrom 1100,-pr rom, trippelrom 1350,-pr rom (fire
på rom 1600,-pr rom, egner seg best med små barn)
Det er satt av rom frem til den 24.februar, etter denne tid kan ikke Stiklestad Hotell ikke garantere
at det er ledige rom. Så vær raskt ute. Bruk koden: gymnastikkfestival 2015, for bestilling av rom.
Rommene bestilles av hver enkelt på Stiklestad Hotell as tlf.nr: 74044200/ tlf.91858451 eller mail
til: [email protected]
MATSERVERING
For lag med ankomst fredag blir det servert en enkel kveldsmat i kantinen ved Verdalsøra barne- og
ungdomsskole (Ørahallen). Frokost lørdag serververt på samme sted. Søndag blir frokosten servert
på begge skolene i kantine. Lunsj serveres fra kantina ved Verdalsøra barne- og ungdomsskole
(Ørahallen), begge dagene, og det er ledsagere for hvert parti som henter ut lunsjpakkene.
Mellommåltid lørdag vil bli satt fram ved begge skolene. Middag på lørdag serveres i Verdalshallen
lørdag kveld.
Spesielle behov for mat sendes til stevnets mailadresse.
Det blir kiosksalg i Verdalshallen og Ørahallen lørdag ettermiddag, og ved Ørahallen søndag
formiddag.
Det vil bli musikk i Aulaen ved Verdal Videregående skole lørdag kveld.
Vi minner om at lagene selv må bestille års-medaljer som medbringes stevnet.
Vi minner også om at det er krav til trenerne som blir påmeldt, at de stiller som sikrere ved
turnverkstedet.
Vi gleder oss mye- VELKOMMEN SKAL DERE VÆRE.
På vegne av hovedkomiteen v/ leder Lill Kristin Rindsem
e-post: [email protected]
Hjemmeside: http://www.stiklestadil.no
Vedlegg:
Brukermanual påmelding i mysoft
Hall-/ Utstyrsoversikt
Påmeldingsskjema (for de som ikke bruker Mysoft enda)
org nr 985 509 735
Side - 2 -
invitasjon stevne.docx