PERIODEPLAN FOR TYTTEBÆRSTUA Tilknytning til avdelingen

Transcription

PERIODEPLAN FOR TYTTEBÆRSTUA Tilknytning til avdelingen
PERIODEPLAN FOR TYTTEBÆRSTUA
Tilknytning til avdelingen
Høsten 2015
Mål for perioden:

Barn og foresatte skal bli trygge på barnehagen og personalet og oppleve at barnehagen er et fint sted å være. Dette er også viktig for barna som
allerede har gått her og som har hatt lang sommerferie

Barn og personalet skal bli godt kjent med hverandre.

Vi vil ha hovedfokus på omsorg, trygghet og lek

Fleksibilitet ved rutinesituasjoner – vi ser an barnas individuelle behov når det gjelder måltider og søvn.

Barna skal bli kjent med og trygge i lekemiljøene ute og inne.

Oppstartsamtale i løpet av første uke med primærkontakten til barnet og en foreldresamtale i løpet av høsten.
Barna på avdelingen:
8 barn
Sånn det ser ut nå mangler vi to barn på avdelingen.
Personalet på avdelingen::
Pedagogisk leder:
Mona Nielsen
Pedagogisk medarbeider:
Vigdis Rudsengen
Pedagogisk medarbeider:
Janette Lundseie
Primærkontakter:
Mona:
3 barn
Vigdis:
3 barn
Janette:
2 barn
Vi bruker primærkontakter fordi vi
vet at små barn har et
grunnleggende behov for å føle seg
trygge.
Vi tenker at det kan bli lettere for
barnet å finne seg til rette i
barnehagen når de har en voksen i
starten som de har en nær og positiv
relasjon til.
Det er lettere for et lite barn å bli
kjent med en person til å begynne
med.
Når denne tryggheten er oppnådd vil
barna ganske så raskt også bli kjent
med de andre voksne
Her er det viktig at personalet og
foreldrene også får til et godt
samspill og opparbeider et godt
forhold.
Aktiviteter:

Lek i smågrupper ute og inne

Sang og musikk

Enkelte småturer i nærmiljøet i trillebussen vår (max 6 barn)

Barn født 2013 har et fellesnavn på hele huset; Spurver. Hver torsdag skal de være
sammen i en liten gruppe hvor de gjør ulike aktiviteter (egen plan kommer)
Spesielle dager:

Foreldremøte torsdag den 3. september kl. 18.30-20.00

Fotografen kommer torsdag den 17. september

Vi har tre planleggingsdager i høst hvor barnehagen er stengt!
Torsdag den 13. August
Mandag den 24. og tirsdag den 25. August
Vi kommer med nærmere informasjon om enkelte festdager iløpet av høsten
Generell info:

Følg oss gjerne på Konnerud barnehages facebook side! Her legges det ut bilder og litt tekst fra aktiviteter og lek Når vi legger ut bilder
av barna er det bilder hvor man ikke ser hvem barnet er (med ryggen til ol.)

Ta med noen bilder av familien, så lager vi en liten bok som vi kan se i sammen med barna her i barnehagen (Mamma, pappa, søsken,
kjæledyr og evnt øvrig familie som barnet er nært knyttet til)

Etter hvert vil dere få ukesbrev hjem pr. mail med bilder og tekst fra uka som gikk – ca annenhver uke
Hilsen Vigdis, Janette og Mona

Similar documents