Årsplan 2015-2016

Transcription

Årsplan 2015-2016
Årsplan
2015/2016
Folkestad barnehage
FOLKESTAD BARNEHAGE 2015 – 2016
Postadresse: Prestegårdsalleen 4
3490 Klokkarstua
Besøksadr: Folkestad barnehage:
Folkestadveien 1-4
3483 Kana
ÅPNINGSTID: 07.00 – 16.45
32 27 80 16 – Trollstua
32 27 80 17 – Veslefrikk
32 27 80 30 - Kontor
95 72 31 34 – Mobil til barnehagen
E-mailadresse:
[email protected]
[email protected]
TELEFON:
VIRKSOMHETSLEDER:
Helge Aabøe
Tlf.: 32278131
BARNEHAGELEDER:
Gry Bente Brosø
Tlf.: 32278150
PEDAGOGISKE LEDERE:
Kari Foss Lund
Siss Godal
Stine Olsen
ASSISTENTER:
Sidsel Gjertsen
Aud Martinsen
Mona Bjørklund
Synnøve Svennevig, Ida Berntsen eller Anne Sivertsen
FORELDREREPRESENTANTER:
Therese Aas
Norunn Thorne
PLANLEGGINGSDAGER
Mandag 17. og tirsdag 18.august 2015
Fredag 30. oktober 2015
mandag 4.januar 2016
Fredag 6.mai 2016
FOLKESTAD BARNEHAGE
Folkestad barnehage er en to-avdelings barnehage som ligger på Kana i
Hurum.
I barnehageåret 2015/16 har vi 23 barn. Trollstua har 14 barn og Veslefrikk
har 10 barn.
Slik er dagen vår:
-
-
Barnehagen åpner klokken 07.00.
Barn som ønsker det spiser frokost mellom 07.30 og 08.30. Medbrakt
matpakke.
Fra 09.30 - 10.00 er det samlingsstund på begge avdelinger (unntatt
turdag, da er vi sammen). Vi serverer frukt eller grønnsaker.
Fra 10.00 til 11.00 er det tid for lek eller aktiviteter.
Vi spiser lunsj klokken 11.00. Mandag og fredag har barna med seg
matpakke. Tirsdag, onsdag og torsdag har vi varm mat eller
smøremåltid.
Mellom 12.00 og 14.00 er det utetid. Sovetid for de minste.
Ettermiddagsmåltid klokken 14.00. Knekkebrød, frukt og grønnsaker
Resten av dagen har vi aktiviteter etter vær og årstid.
Tirsdag og torsdag har førskolebarna førskoletrening.
VI LIKER LEK
Leken stimulerer barnet, både sosialt, motorisk, språklig og følelsesmessig.
Gjennom lek utvikles barnas kreativitet og evne til problemløsning. Folkestad
barnehage har lek som satsningsområde og legger til rette for lek både inne
og ute.
For at lek skal kunne oppstå må disse forutsetningene være til stede:
• Trygghet og omsorg
• Tid
• Plass
UT PÅ TUR
Barnehagen har mandag som fast turdag i uken. Vi har et flott turterreng i
nærheten av barnehagen, som gir barna allsidig bevegelseserfaring i ulike
typer terreng. Målet vårt er at barna skal bli vant med å ferdes i naturen, de
skal lære om planter og dyr, og hvordan naturen forandrer seg i løpet av
årstidene.
Vi er ute i all slags vær: «det finnes ikke dårlig vær- bare dårlige klær.»
Vi har flere faste turområder som vi går til. I nærheten av barnehagen har vi
det vi kaller for «øya», som ligger omkranset av et jorde hvor det dyrkes korn
på sommeren. Dit går vi ofte både vår, høst og vinter. I nærheten av
barnehagen er det fine områder hvor det vokser mye blåbær, det er flittig
besøkt sommer og høst. I tillegg har barnehagen tilgang på bruk av en Lavvo.
Dit går vi gjerne på tur når vi skal være ute hele dagen, men også på kortere
turer. På turdagene skal barna ha med seg både matpakke og drikke til
barnehagen. Vi spiser ofte maten vår ute, da smaker den ekstra godt!
AKTIVITETER
Hver måned har forskjellige temaer gjennom året. Disse temaene er grunnlag
for tilrettelagte aktiviteter. Det kan for eksempel være formingsaktiviteter,
sang/musikk, lek/drama.
SAMLINGSSTUND:
En daglig fellesstund avdelingsvis, med fokus på hyggelig samvær. Ofte er
tema for samlingsstund noe vi er opptatt av for tiden, eller det som er
månedens tema på årshjulet.
Vi legger til rette for samtaler der barn og voksne forteller fra egne/felles
opplevelser. I samling øver barna opp konsentrasjonsevnen, og får trening i å
snakke/stå fram i en gruppe. Barna lærer turtaking, og vi ser at barna kan bli
inspirert av andres fortellinger til selv å ville fortelle.
AKTIVITETER I GYMSALEN/HALLEN
Hver onsdag fra 10.00 - 11.00 er barnegruppen samlet i gymsalen. Der er det
god plass til å løpe og boltre seg, leke med baller, hoppe på madrasser, delta
i aktivitetsleker o.s.v. Barna må ha med seg innesko, gymsokker eller
sklisokker.
FØRSKOLETRENING
Tirsdag og torsdag fra 10.00 - 11.00 har førskolebarna førskoletrening. Vi
følger et opplegg som heter “Trampoline”, som er et praktisk verktøy for 5åringene. Det inneholder mange praktiske oppgaver, mye lek og moro, og
arbeidsmetoder som tar hensyn til at barna fortsatt går i barnehagen og er på
ulike ståsteder i utviklingen.
I juni avsluttes førskoletreningen med en tur til Oscarsborg med
førskolebarna.
Folkestad barnehage samarbeider med Klokkarstua barnehage om felles treff
for førskolebarna en gang i måneden. Oppstart i januar, varer frem til
sommeren.
HØYTLESNING FOR FØRSKOLEBARNA
Vi er så heldige å ha et eget høytlesningstilbud for førskolebarna. Jan
Gustavsen kommer hver onsdag klokken 14.00 - 14.30 og leser eventyr, og
“tryller” barna i søvn etterpå...
BIBLIOTEK
Barnehagen har muligheten til å benytte seg av skolens bibliotek. De har et
godt utvalg av billedbøker og annen barnelitteratur.
Årshjul
Januar
Vinteraktivitetsdag – ski/aking – pølser på bål
Februar
Karneval – boller og saft
Mars
Påskeaktiviteter. Vi lager minidrivhus.
April
Påske. Påskefrokost. Se etter vårtegn.
Gårdsbesøk, se på lamming.
Mai
Trafikk/ sykkeldag – grilling av pølser - besøk av Politiet
17.mai
7. klasse skuespill i hallen
Juni
Uteaktivitetsdag – pølser på bål - tur til lavvo
Terrarium
Veve på gjerdet.
Sommerfest
Tur til Oscarsborg med førskolebarna
Juli
Sommerbarnehage sammen med Klokkarstua –
bhg stengt 2 siste ukene i Juli
August
Bli kjent og trygg
Blåbærtur i skogen
September Gårdsbesøk – se på husdyr
Oktober
Høsttakkefest med foreldre - vi serverer suppe.
November
Eventyr
Desember
Advent Lucia – Nissefest – Bake pepperkaker – Juleverksted
– Julespill med førskolebarna
Juleevangeliet

Similar documents